4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi V. Ünite - Kurallar - Test 1

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi V. Ünite - Kurallar - Test 1 sınavı 4.Sınıf kategorisinin İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi V. Ünite - Kurallar - Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi yazılı bir kuraldır?

  A) Bayramlarda büyükleri ziyaret etmek
  B) İhtiyacı olana yardım etmek
  C) Okulda üniforma giymek
  D) Toplu taşımalarda yüksek sesle konuşmamak

 2. Cevap: C Açıklama:

  Okulda üniforma giymek, okul yönetimi tarafından belirlenmiş yazılı bir kuraldır. 3. Yazılı olmayan kurallar genellikle nasıl nesilden nesile aktarılır?

  A) Hukuki yaptırımlar yoluyla    B) Sosyal öğrenme yoluyla       
  C) Medya aracılığıyla            D) Eğitim sistemi yoluyla       
                                  

 4. Cevap: B Açıklama:

  Görgü kuralları ve gelenekler gibi yazılı olmayan kurallar, aile, toplum ve sosyal etkileşimler yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılır. 5. Yazılı olmayan kurallara uyulmaması durumunda karşılaşılabilecek yaptırımlar nelerdir?

  A) Hapis ve para cezası     B) Ayıplanma ve dışlanma   
  C) Sosyal destek kaybı      D) Hepsi                   
                             

 6. Cevap: B Açıklama:

  Yazılı olmayan kurallara uyulmaması, toplum tarafından ayıplanma, dışlanma gibi sosyal yaptırımlarla karşılanabilir. 7. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarıdır?

  A) Vergi vermek
  B) Misafir ağırlama biçimi
  C) Bayramlarda büyükleri ziyaret etmek
  D) Toplu taşımalarda yüksek sesle konuşmamak

 8. Cevap: A Açıklama:

  Hukuk kuralları, devlet tarafından uygulanan ve herkesin uymak zorunda olduğu yazılı kurallardır. 9. Yazılı kurallarla yazılı olmayan kurallar arasındaki temel fark nedir?

  A) Yazılı kurallar hukuk kurallarıdır.
  B) Yazılı kurallar nesilden nesile aktarılmaz.
  C) Yazılı olmayan kurallar devletin yaptırımı altındadır.
  D) Yazılı olmayan kurallar daha önemlidir.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Yazılı kurallar, devlet tarafından belirlenmiş hukuk kurallarıdır, yazılı olmayan kurallar ise gelenek ve görenekler gibi toplum tarafından benimsenmiş kurallardır. 11. Okullarda öğrencilerin uyması gereken kurallar nasıl belirlenir?

  A) Öğrencilerin kendileri tarafından
  B) Okul yönetimi tarafından
  C) Öğretmenler tarafından
  D) Yasa ve yönetmeliklerle

 12. Cevap: D Açıklama:

  Öğrencilerin okullarda uyması gereken kurallar, eğitimle ilgili yasa ve yönetmeliklerle belirlenir. 13. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Özgürlük, başkasına zararlı olmayacak her türlü kullanımda bulunmaktır." sözüyle neyin önemini vurgulamıştır?

  A) Kuralların gerekliliğinin
  B) Hak ve özgürlüklerin öneminin
  C) Sorumlulukların öneminin
  D) Toplumsal ahengin öneminin

 14. Cevap: B Açıklama:

  Atatürk'ün bu sözü, bireysel özgürlüklerin başkalarına zarar vermeyecek şekilde kullanılması gerektiğini ve hakların sorumluluklarla birlikte geldiğini vurgular. 15. Kuralların toplumsal ahengi sağlamadaki rolü nedir?

  A) Toplumsal düzeni sağlar.
  B) Bireyler arasında çatışmaları önler.
  C) Toplumsal değerleri korur.
  D) Hepsi

 16. Cevap: D Açıklama:

  Kurallar, bireylerin davranışlarını düzenleyerek toplumsal düzeni sağlar, çatışmaları önler ve toplumsal değerlerin korunmasını destekler. 17. Hangisi yazılı olmayan bir kuraldır?

  A) Trafik ışığına uymak         B) Yaşlılara yer vermek        
  C) Vergi ödemek                 D) Mahkeme kararlarına uymak   
                                 

 18. Cevap: B Açıklama:

  Yaşlılara yer vermek, yazılı olmayan bir görgü kuralıdır. 19. Kurallara uyulmadığında hangi sonuçlardan biri ortaya çıkabilir?

  A) Toplumsal uyum artar
  B) Hak ve özgürlükler zarar görür
  C) Bireyler toplumla bütünleşir
  D) Toplumda huzursuzluk olmaz

 20. Cevap: B Açıklama:

  Kurallara uyulmadığında hak ve özgürlükler zarar görebilir, adalet ve eşitlik sağlanamaz. 21. Hangisi kurallara uymanın bir faydasıdır?

  A) Bireylerin güvende ve huzur içinde yaşaması
  B) Toplumsal ilişkilerin güçlenmesi
  C) Adaletin sağlanması
  D) Hepsi

 22. Cevap: D Açıklama:

  Kurallara uymanın tüm seçeneklerdeki faydaları vardır. 23. Yazılı kuralların bir özelliği nedir?

  A) Her zaman devlet tarafından konulurlar
  B) İnsanlar tarafından zamanla şekillenirler
  C) Yalnızca kanunlardır
  D) Yasal yaptırımlarla uygulanırlar

 24. Cevap: D Açıklama:

  Yazılı kurallar, yasalar, yönetmelikler gibi kanuni metinlerdir ve yasal yaptırımlarla desteklenirler. 25. Hangisi bir yazılı olmayan kural örneğidir?

  A) Okul üniforması giymek     B) Sınıfta sıra beklemek     
  C) Vergi ödemek               D) Trafik cezalarına uymak   
                               

 26. Cevap: B Açıklama:

  Sınıfta sıra beklemek, yazılı olmayan bir görgü kuralıdır. 27. Yurttaşlık bilinci olan bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapar?

  A) Kuralları çiğner
  B) Kurallara uyar ve uyulmasını sağlar
  C) Sadece yazılı kurallara uyar
  D) Kendine göre kurallar koyar

 28. Cevap: B Açıklama:

  Yurttaşlık bilinci, kurallara uymak ve uyulmasını sağlamakla ilgilidir. 29. Hukukun üstünlüğü hangi ilkeyi ifade eder?

  A) Devletin bireylerden daha üstün olduğu
  B) Yasaların herkes için eşit uygulandığı
  C) Yöneticilerin yasalara uymak zorunda olmadığı
  D) Bireylerin yasalara uymak zorunda olmadığı

 30. Cevap: B Açıklama:

  Hukukun üstünlüğü, yasaların herkes için eşit uygulandığı ilkesidir. 31. Hangisi bir yurttaş olarak kurallara uymak için yapabileceğimiz bir eylemdir?

  A) Kuralları çiğneyenleri ihbar etmek
  B) Kurallara uymayanları dışlamak
  C) Kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak
  D) Kuralları kendimize göre yorumlamak

 32. Cevap: C Açıklama:

  İyi bir yurttaş olarak, kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak bizim sorumluluğumuzdur. 33. Kuralları ihlal etmenin sonucunda gerçekleşebilecek eylem hangisidir?

  A) Kınama             B) Ceza              
  C) Ahlak kuralları    D) Anayasa           
                       

 34. Cevap: B Açıklama:

  Kurallara uyulmadığında, ceza yaptırımları uygulanabilir. 35. Hangisi kuralların ikiye ayrıldığı bir kategoridir?

  A) Yönetmelik    B) Gelenekler    C) Görenekler    D) Anayasa    

 36. Cevap: A Açıklama:

  Kurallar, yönetmelik ve teamül olarak ikiye ayrılır. 37. Aşağıdakilerden hangisi bir örf örneğidir?

  A) Okul kuralları
  B) Trafik kuralları
  C) Uygun giyinme alışkanlığı
  D) Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu

 38. Cevap: C Açıklama:

  Örfler, toplum tarafından geleneksel olarak kabul edilen davranış kalıplarıdır. 39. Kurallara uymama durumunda uygulanan yaptırımlara ne ad verilir?

  A) Ödül    B) Ceza    C) Teşekkür    D) Uyarı    

 40. Cevap: B Açıklama:

  Kurallara uyulmadığında, cezalar uygulanır. 41. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının en temel hakları hangi belgede güvence altına alınmıştır?

  A) Medeni Kanun      B) Anayasa          
  C) Yönetmelik        D) Borçlar Kanunu   
                      

 42. Cevap: B Açıklama:

  Anayasa, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini belirler. 43. Hangisi bir ahlak kuralı örneğidir?

  A) Hız sınırını aşmamak
  B) Başkalarına saygılı olmak
  C) Devlet memuru olarak yolsuzluk yapmak
  D) Evi temiz tutmak

 44. Cevap: B Açıklama:

  Ahlak kuralları, toplum tarafından doğru ve yanlış davranışlar olarak kabul edilen kurallardır. 45. Aşağıdakilerden hangisi okul kurallarına bir örnektir?

  A) Yasalara uymak              B) Trafik kurallarına uymak   
  C) Öğretmene saygılı olmak     D) Ortamı temiz tutmak        
                                

 46. Cevap: C Açıklama:

  Okul kuralları, okul ortamında düzenin sağlanması için belirlenmiş kurallardır. 47. Hangisi bir kanun örneğidir?

  A) Uygun giyim yönetmeliği    B) Trafik Kanunu             
  C) Köy düğünleri geleneği     D) Sınavda kopya çekmemek    
                               

 48. Cevap: B Açıklama:

  Kanunlar, devletin koyduğu ve uyulması zorunlu olan kurallardır. 49. Hangisi bir teamül örneğidir?

  A) Okulda sessizce durmak
  B) Trafik ışıklarına uymak
  C) Devlet memuru olarak rüşvet almak
  D) Sınavda dürüst olmak

 50. Cevap: A Açıklama:

  Teamüller, toplum tarafından uzun süreli olarak uyulması nedeniyle gelenek haline gelmiş kurallardır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi V. Ünite - Kurallar - Test 1 Detayları

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi V. Ünite - Kurallar - Test 1 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 03 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi V. Ünite - Kurallar - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi V. Ünite - Kurallar - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi V. Ünite - Kurallar - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi V. Ünite - Kurallar - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Uzlaşı
  1. Anlaşmazlık ve uzlaşı durumlarının sonuçlarını örneklerle karşılaştırır.
  2. Anlaşmazlıkları çözmek için uzlaşı yolları arar.
  3. İnsanlar arasındaki anlaşmazlıkların nedenlerini açıklar
  4. Uzlaşı gerektiren ve gerektirmeyen durumları karşılaştırır

Ayrıca 4.sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi V. ünite kurallar konusu test soruları 1, müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı hazırlanmıştır

Yazılı ve yazılı olmayan kuralların tanımını anlama

Yazılı olmayan kuralların aktarılma şeklini anlama

Yazılı olmayan kuralların yaptırımlarını anlama

Hukuk kurallarının tanımını anlama

Yazılı ve yazılı olmayan kuralların farkını anlama

Okullardaki kuralların belirlenme şeklini anlama

Hak ve özgürlüklerin sınırlarını anlama

Kuralların toplumsal ahengi sağlamadaki rolünü anlama

Yurttaşlık bilinci ve kurallara uyma sorumluluğu

Kurallara uymanın önemi ve yaptırımlar

Kurallara uymanın olumlu sonuçları

Yazılı kuralların özellikleri

Yazılı olmayan kuralların örnekleri

Yurttaşlık bilinci ve kurallara uyma sorumluluğu

Hukukun üstünlüğü ve yurttaşlık

Yurttaşlık bilinci ve kurallara uyma sorumluluğu

Kuralların ihlalinin sonuçlarını anlamak

Kuralların türlerini tanımak

Örfleri tanımlamak

Kuralların uyulmamasının sonuçlarının farkında olmak

Anayasanın önemini anlamak

Ahlak kurallarını tanımlamak

Okul kurallarının amacını anlamak

Kanunların önemini anlamak

Teamülleri tanımlamak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi V. Ünite - Kurallar - Test 1 sınavı 4.Sınıf kategorisinin İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi V. Ünite - Kurallar - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi V. Ünite - Kurallar - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi V. Ünite - Kurallar - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi V. Ünite - Kurallar - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Ünite Özetleri