4.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Sınav (TEST)

4.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavı 4.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 4.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Sınav (TEST) CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki kelimelerden hangisi "ev" anlamına gelir?

  A) home                    B) school
  C) park                      D) restaurant

 2. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) home. "Ev" kelimesi "home" anlamına gelir. Diğer seçenekler olan "school" (okul), "park" (park) ve "restaurant" (restoran) farklı anlamlara sahiptir ve "ev" kelimesinin karşılığı değildir. 3. Hangisi bir meyve değildir?

  A) apple    B) banana    C) carrot    D) orange

 4. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) carrot (havuç)" şeklindedir. soruda verilen seçenekler arasında "carrot" (havuç) meyve olmayan tek seçenektir. Diğer seçenekler olan "apple" (elma), "banana" (muz) ve "orange" (portakal) ise meyve olarak kabul edilir. 5. Hangisi bir hayvan değildir?

  A) cat    B) dog    C) bird    D) flower

 6. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) flower (çiçek) Soruda, hangisinin bir hayvan olmadığı soruluyor. A, B ve C seçenekleri olan "cat" (kedi), "dog" (köpek) ve "bird" (kuş) hayvanlarıdır. Ancak D seçeneği olan "flower" (çiçek) bir hayvan değil, bitkidir. Dolayısıyla, doğru cevap D) flower (çiçek) olacaktır. 7. Hangisi bir yemek değildir?

  A) pizza                    B) hamburger
  C) salad                    D) bicycle

 8. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "D) bicycle (bisiklet)" şeklindedir. Soruda verilen seçenekler arasında "bicycle" (bisiklet) yemek olmayan tek seçenektir. Diğer seçenekler olan "pizza", "hamburger" ve "salad" ise yemek olarak kabul edilir. 9. Hangisi bir renk değildir?

  A) purple    B) green    C) table    D) yellow

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) table (masa)Hangisinin bir renk olmadığı soruluyor. A, B ve D seçenekleri olan "purple" (mor), "green" (yeşil) ve "yellow" (sarı) renkleriyle ilişkilidir. Ancak C seçeneği olan "table" (masa) bir renk değildir, bir nesneyi temsil eder. Dolayısıyla, doğru cevap C) table (masa) olacaktır. 11. Hangisi bir aktivite değildir?

  A) swimming                B) reading
  C) dancing                    D) elephant

 12. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "D) elephant (fil)" şeklindedir. Soruda verilen seçenekler arasında "elephant" (fil) aktivite olmayan tek seçenektir. Diğer seçenekler olan "swimming" (yüzme), "reading" (okuma) ve "dancing" (dans) ise aktivite olarak kabul edilir. 13. Hangisi bir mevsim değildir?

  A) winter    B) spring    C) summer    D) elephant

 14. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) elephant (fil) Hangisinin bir mevsim olmadığı soruluyor. A, B ve C seçenekleri olan "winter" (kış), "spring" (ilkbahar) ve "summer" (yaz) mevsimlerle ilişkilidir. Ancak D seçeneği olan "elephant" (fil) bir hayvandır, bir mevsim değildir. Dolayısıyla, doğru cevap D) elephant (fil) olacaktır. 15. Hangisi bir tarih değildir?

  A) January    B) Monday    C) August    D) chair

 16. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "D) chair" (sandalye) şeklindedir. Soruda verilen seçenekler arasında "chair" (sandalye) bir tarih değildir. Diğer seçenekler olan "January" (Ocak), "Monday" (Pazartesi) ve "August" (Ağustos) ise tarihleri ifade eder. 17. A: ----, what's your name?
  B: My name is Tom.

  A) Goodbye              B) Hello
  C) Thank you            D) Sorry

 18. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Hello. Diyalogda, kişi A'nın "What's your name?" (Adın ne?) sorusuna cevap vermektedir. Doğru cevap olarak kişi B, "My name is Tom." (Benim adım Tom.) demektedir. Bu durumda, A'nın başlangıç cümlesi, "Hello, what's your name?" (Merhaba, adın ne?) olmalıdır. 19. A: ---- is your favourite colour?
  B: My favourite colour is blue.

  A) How much            B) What
  C) When                    D) Where

 20. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) What" şeklindedir. Konuşmanın akışına göre, sorunun başında "What" (Ne) kelimesi uygun soru kelimesidir. A'nın boşluğa "What" kelimesini yerleştirerek doğru bir cümle oluşturulmuş olur. 21. A: ----?
  B: I am from Istanbul.

  A) How old are you?
  B) Where are you from?
  C) What's your name?
  D) What do you like?

 22. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Where are you from? Diyalogda, kişi A'nın "----?" sorusuna cevap vermektedir. Buna göre, kişi B, "I am from Istanbul." (Ben İstanbul'danım.) cevabını vermektedir. Bu durumda, A'nın sorusu "Where are you from?" (Nerelisin?) olmalıdır. 23. A: ----?
  B: My favourite food is pizza.

  A) What do you like to eat?
  B) How old are you?
  C) Where do you live?
  D) What's your favourite colour?

 24. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) What do you like to eat?" şeklindedir. A'nın boşluğuna yerleştirilen "What do you like to eat?" (Ne yemekten hoşlanırsın?) cümlesi, B'nin favori yemeğini sormaktadır. B'nin cevabı da "My favourite food is pizza" (En sevdiğim yiyecek pizza) şeklindedir. 25. A: ----?
  B: Yes, please. I would like a hamburger and French fries.

  A) Can I help you?
  B) What do you want to eat?
  C) Do you like pizza?
  D) Where do you live?

 26. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) What do you want to eat? Diyalogda, kişi A'nın "----?" sorusuyla yiyecek tercihini sormaktadır. Kişi B ise "Yes, please. I would like a hamburger and French fries." (Evet, lütfen. Bir hamburger ve patates kızartması istiyorum.) cevabını vermektedir. Bu durumda, A'nın sorusu "What do you want to eat?" (Ne yemek istersin?) olmalıdır. 27. I am nine years old. (Cümleyi Türkçe'ye çevirin.)

  A) Ben dokuz yaşındayım.
  B) Sen dokuz yaşındasın.
  C) O dokuz yaşındadır.
  D) Biz dokuz yaşındayız.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Ben dokuz yaşındayım." şeklindedir. İngilizce cümle "I am nine years old." Türkçe'ye "Ben dokuz yaşındayım." şeklinde çevrilmektedir. "I" zamiri "Ben" olarak çevrilirken, "am" fiili "dokuz yaşındayım" şeklinde ifade edilmiştir. 29. They like to play basketball. (Cümleyi Türkçe'ye çevirin.)

  A) Onlar futbol oynamayı severler.
  B) O, basketbol oynamayı sever.
  C) Ben basketbol oynamayı severim.
  D) Bizim arkadaşlarımız basketbol oynamayı severler.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Onlar futbol oynamayı severler. İngilizce cümle "They like to play basketball." Türkçe'ye çevrildiğinde "Onlar basketbol oynamayı severler." şeklinde olur. Bu çeviri seçeneği A'dır. 31. She is reading a book. (Cümleyi Türkçe'ye çevirin.)

  A) O bir kitap okuyor.
  B) Sen bir kitap okuyorsun.
  C) Biz bir kitap okuyoruz.
  D) Onlar bir kitap okuyorlar.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) O bir kitap okuyor. İngilizce cümle "She is reading a book." Türkçe'ye çevrildiğinde "O bir kitap okuyor." şeklinde olur. Bu çeviri seçeneği A'dır. 33. "Benim adım Ayşe." cümlesini İngilizce nasıl söylersiniz?

  A) My name is Ayşe.
  B) Your name is Ayşe.
  C) His name is Ayşe.
  D) Her name is Ayşe.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) My name is Ayşe." şeklindedir. Türkçe cümle "Benim adım Ayşe." İngilizce'ye "My name is Ayşe." şeklinde çevrilmektedir. "My" zamiri "Benim" anlamına gelirken, "name" kelimesi "ad" anlamına gelir ve "is" fiili ile birlikte "Ayşe" ismi ifade edilmektedir. 35. "Bugün hava çok güzel." cümlesini İngilizce nasıl söylersiniz?

  A) Today is very beautiful.
  B) The weather is very nice today.
  C) I like beautiful weather.
  D) The sky is blue today.

 36. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) The weather is very nice today." şeklindedir. Türkçe cümle "Bugün hava çok güzel." İngilizce'ye "The weather is very nice today." şeklinde çevrilmektedir. "The weather" ifadesi "hava durumu" anlamına gelirken, "is" fiili ile birlikte "very nice" ifadesi "çok güzel" anlamını taşımaktadır. 37. "Benim en sevdiğim renk yeşildir." cümlesini İngilizce nasıl söylersiniz?

  A) My favourite colour is green.
  B) Your favourite colour is green.
  C) His favourite colour is green.
  D) Her favourite colour is green.

 38. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) My favourite colour is green. Türkçe cümle "Benim en sevdiğim renk yeşildir." İngilizce'ye çevrildiğinde "My favourite colour is green." şeklinde olur. Bu çeviri seçeneği A'dır. 39. "Ben futbol oynamayı seviyorum." cümlesini İngilizce nasıl söylersiniz?

  A) I like to play soccer.
  B) You like to play soccer.
  C) He likes to play soccer.
  D) She likes to play soccer.

 40. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) I like to play soccer." şeklindedir. Türkçe cümle "Ben futbol oynamayı seviyorum." İngilizce'ye "I like to play soccer." şeklinde çevrilmektedir. "I" kişisel zamiri "ben" anlamına gelirken, "like" fiili "sevmek" anlamını taşır ve "to play soccer" ifadesi "futbol oynamak" anlamına gelir. 41. "Annem bugün yemek pişiriyor." cümlesini İngilizce nasıl söylersiniz?

  A) My mother is cooking today.
  B) Your mother is cooking today.
  C) His mother is cooking today.
  D) Her mother is cooking today.

 42. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) My mother is cooking today. Türkçe cümle "Annem bugün yemek pişiriyor." İngilizce'ye çevrildiğinde "My mother is cooking today." şeklinde olur. Bu çeviri seçeneği A'dır. 43. "Benim kardeşim yedi yaşında." cümlesini İngilizce nasıl söylersiniz?

  A) My brother is seven years old.
  B) Your brother is seven years old.
  C) His brother is seven years old.
  D) Her brother is seven years old.

 44. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) My brother is seven years old." şeklindedir. Türkçe cümle "Benim kardeşim yedi yaşında." İngilizce'ye "My brother is seven years old." şeklinde çevrilmektedir. "My" possessive zamiri "benim" anlamına gelirken, "brother" kelimesi "kardeş" anlamını taşır ve "is seven years old" ifadesi "yedi yaşında" anlamına gelir. 45. "Benim en sevdiğim yemek makarna." cümlesini İngilizce nasıl söylersiniz?

  A) My favourite food is pasta.
  B) Your favourite food is pasta.
  C) His favourite food is pasta.
  D) Her favourite food is pasta.

 46. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) My favourite food is pasta. Türkçe cümle "Benim en sevdiğim yemek makarna." İngilizce'ye çevrildiğinde "My favourite food is pasta." şeklinde olur. Bu çeviri seçeneği A'dır. 47. "Benim babam doktor." cümlesini İngilizce nasıl söylersiniz?

  A) My father is a doctor.
  B) Your father is a doctor.
  C) His father is a doctor.
  D) Her father is a doctor.

 48. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) My father is a doctor." şeklindedir. Türkçe cümle "Benim babam doktor." İngilizce'ye "My father is a doctor." şeklinde çevrilmektedir. "My" possessive zamiri "benim" anlamına gelirken, "father" kelimesi "baba" anlamını taşır ve "is a doctor" ifadesi "doktordur" anlamına gelir. 49. "Benim en sevdiğim hayvan köpektir." cümlesini İngilizce nasıl söylersiniz?

  A) My favourite animal is a dog.
  B) Your favourite animal is a dog.
  C) His favourite animal is a dog.
  D) Her favourite animal is a dog.

 50. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) My favourite animal is a dog. Türkçe cümle "Benim en sevdiğim hayvan köpektir." İngilizce'ye çevrildiğinde "My favourite animal is a dog." şeklinde olur. Bu çeviri seçeneği A'dır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
4.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Detayları

4.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Sınav (TEST) 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Mart 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 4.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Testini Çöz tıklayın. 4.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Sınav (TEST) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

4.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


4.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • FUN WITH SCIENCE
  1. Students will be able to ask and answer simple clarification questions.
  2. Students will be able to give short and basic instructions.
  3. Students will be able to understand and follow simple instructions.
 • JOBS
  1. Students will be able to identify other people’s jobs and likes in a short, simple oral text.
  2. Students will be able to talk about other people’s jobs and likes in simple conversations.

Ayrıca 2022-2023 4.sınıf İngilizce 2.dönem 1.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır

Bu soru, öğrencilerin kelime anlamlarını anlama ve eşleştirme becerilerini ölçer.

Kazanım cümlesi: Meyve ve sebzeleri ayırt etme becerilerini geliştirirler.

Bu soru, hayvanlar ve bitkiler arasındaki farkı anlamayı ve tanımayı gerektirir.

Kazanım cümlesi: Yiyeceklerin neler olduğunu ve yiyecekleri diğer nesnelerden ayırt etme becerilerini geliştirirler.

Bu soru, renklerin tanınmasını ve nesnelerden ayrılmasını gerektirir.

Kazanım cümlesi: Aktivitelerin neler olduğunu ve aktiviteleri diğer nesnelerden ayırt etme becerilerini geliştirirler.

Bu soru, mevsimlerin tanınmasını ve hayvanları mevsimlerden ayırt etmeyi gerektirir.

Kazanım cümlesi: Tarih kavramını anlamak ve tarihleri nesnelerden ayırt etme becerilerini geliştirirler.

Bu soru, kişiler arasında tanışma ve ad sorma konusunda iletişim becerisini değerlendirir.

Kazanım cümlesi: Favori renkler hakkında soru sorma ve cevaplama becerilerini geliştirirler.

Bu soru, kişiler arasında yaşadıkları yerleri sorma ve bu konuda iletişim kurma becerisini değerlendirir.

Kazanım cümlesi: Favori yiyecekleri hakkında soru sorma ve cevaplama becerilerini geliştirirler.

Bu soru, yiyecek tercihlerini sorma ve iletişim kurma becerisini değerlendirir.

Kazanım cümlesi: Kendi yaşı hakkında kendini ifade etme becerilerini geliştirirler.

Bu soru, İngilizceden Türkçeye çeviri becerisini değerlendirir.

Bu soru, İngilizceden Türkçeye çeviri becerisini değerlendirir.

Kazanım cümlesi: Kendilerini tanıtma becerilerini geliştirirler.

Günlük hava durumu hakkında ifade kullanabilme becerilerini geliştirirler.

Bu soru, Türkçeden İngilizceye çeviri becerisini değerlendirir.

Kazanım cümlesi: İlgi ve hobilerini ifade etme becerilerini geliştirirler.

Bu soru, Türkçeden İngilizceye çeviri becerisini değerlendirir.

Aile üyelerini tanıtma ve yaş ifadelerini kullanma becerilerini geliştirirler.

Bu soru, Türkçeden İngilizceye çeviri becerisini değerlendirir.

Aile üyelerini tanıtma ve meslekleri ifade etme becerilerini geliştirirler.

Bu soru, Türkçeden İngilizceye çeviri becerisini değerlendirir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

4.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavı 4.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

4.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 55 kere doğru, 19 kere yanlış cevap verilmiş.

4.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

4.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 4.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

4.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf İngilizce dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

4.Sınıf İngilizce Sınavı Hazırla
  4.Sınıf İngilizce Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş