2023-2024 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-09-30)

2023-2024 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-09-30) sınavı 4.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-09-30) CEVAPLARI

 1. Hz. Muhammed annesi …………., ölünce dedesi…………..’in yanında kalmıştır. Dedesi ölünce amcası …………..’in yanında evleninceye kadar kalmıştır.
  Yukarıdaki boş yerlere sırayla hangi isimler gelmelidir. Doğru olarak verilen seçeneği bulunuz.

  A)   Halime – Abdulmuttalip - Ebu Talib
  B)   Amine – Abdullah   - Ebu Talib
  C)   Amine – Abdulmuttalip   - Hamza
  D)   Amine – Abdulmuttalip   - Ebu Talip

 2. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun Cevap Anahtarı: D) Amine – Abdulmuttalip - Ebu Talip Bu soruda, Hz. Muhammed'in annesi, dedesi ve amcasının isimlerinin doğru sırayla belirlenmesi isteniyor. Hz. Muhammed'in annesi "Amine", dedesi "Abdulmuttalip" ve amcası "Ebu Talip" olarak bilinir. Dolayısıyla, boşluklara sırayla bu isimlerin gelmesi gerekmektedir. Doğru cevap D şıkkıdır, yani "Amine – Abdulmuttalip - Ebu Talip". 3. I. Kumar oynamak
  II. İçki içmek
  III. Hırsızlık yapmak
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri haramdır?

  A) I ve II             B) II ve III
  C) I, II ve III        D) Yalnız II

 4. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) I, II ve III olmalıdır. Çünkü verilen eylemlerden kumar oynamak (I), içki içmek (II) ve hırsızlık yapmak (III) tümüyle haram kabul edilen davranışlardır ve İslam dini ile diğer pek çok dini ve toplumsal değerler açısından yanlış ve yasaklanmış eylemlerdir. 5. Aşağıdakilerden hangisi sevap getiren bir davranış değildir?

  A) Zor durumda olanlara yardım etmek.
  B) Arkadaşlarımıza güzel söz söylemek
  C) Büyüklerimize saygılı olmak
  D) Sadece kendimizi düşünmek

 6. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) Sadece kendimizi düşünmek Verilen bilgilere göre, sevap getiren davranışlar genellikle başkalarına yardım etme, güzel sözler söyleme, saygılı olma gibi olumlu ve paylaşımcı tutumları içerir. Ancak "sadece kendimizi düşünmek" davranışı sevap getiren bir davranış değildir, çünkü bu tür bencil ve bencilce davranışlar diğer insanlarla empati kurmayı engeller ve olumlu bir etki yaratmaz. A) Zor durumda olanlara yardım etmek: Başkalarına yardım etmek, sevap getiren bir davranıştır çünkü yardımseverlik ve dayanışma ruhunu yansıtır. B) Arkadaşlarımıza güzel söz söylemek: İyi niyetli ve olumlu sözlerle arkadaşlara yaklaşmak, sevap getiren bir davranıştır çünkü sevgi ve saygıyı ifade eder. C) Büyüklerimize saygılı olmak: Saygı ve nezaketle davranmak, sevap getiren bir davranıştır çünkü kültürel değerlere ve toplum içindeki ilişkilere önem verir. D) Sadece kendimizi düşünmek: Bencilce davranışlar, sevap getiren davranışlar arasında değildir ve olumsuz bir etki yaratabilir. 7. La ilahe illallah Muhammedün resullallah ifadesini belirten kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Besmele                B) Kelime-i Şehadet
  C) Kelime-i Tehvid     D) Kelime-i Asr

 8. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) Kelime-i Tehvid olmalıdır. Verilen ifade "La ilahe illallah Muhammedün resullallah" olarak bilinir ve İslam dininde "Kelime-i Tehvid" olarak adlandırılır. "Kelime-i Tehvid" ifadesi, "La ilahe illallah" anlamına gelir ve İslam'daki temel inançlardan birini ifade eder, yani "Allah'tan başka ilah yoktur." A) Besmele: "Bismillahirrahmanirrahim" ifadesi olan besmele, çeşitli İslami faaliyetlerin başında okunan ve Allah'ın adıyla başlamayı ifade eden bir ifadedir. B) Kelime-i Şehadet: "La ilahe illallah Muhammedün resullallah" ifadesi ile ifade edilen İslam dininin temel inanç bildirgesidir ve şahadet getirerek Müslüman olmanın ifadesidir. C) Kelime-i Tehvid: "La ilahe illallah" ifadesi ile ifade edilen Allah'ın birliğine inanç anlamını taşır ve İslam'ın en önemli tevhid ifadesidir. D) Kelime-i Asr: "Ve'l-Asr" suresinin adıdır ve Kur'an-ı Kerim'de yer alır. 9. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?

  A) Yerlere çöp atmak günahtır.
  B) Çalışkan olmak günah değildir.
  C) Saygılı olmak günahtır.
  D) İnsanları rahatsız etmek günahtır.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) Saygılı olmak günahtır ifadesidir. Çünkü saygılı olmak bir erdem ve olumlu bir davranıştır; ancak, bir kişinin saygılı olması günah olarak nitelendirilmez. Diğer taraftan, yerlere çöp atmak (A), insanları rahatsız etmek (D) gibi davranışlar, çevre ve toplum düzenini bozan, başkalarının haklarına zarar veren ve dinimizde de yasaklanmış olan günahlardır. Çalışkan olmak (B) ise olumlu bir davranıştır ve günah olarak kabul edilmez. 11. Dinimizde yapılması uygun görülmeyen davranışlara ne denir?

  A) Sevap            B) Tevekkül
  C) Tehvid            D) Haram

 12. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) Haram'dır. Dinimizde yapılması uygun görülmeyen davranışlara "haram" denir. Haram, İslam dini kurallarına göre kesinlikle yapılması yasaklanmış olan eylemlerdir. Bu eylemleri gerçekleştirmek günah sayılır ve Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya engel olabilir. Haram olan davranışlar genellikle Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde açıkça belirtilir. Müslümanlar, haram eylemlerden kaçınarak helal ve uygun olan yollarda hareket etmeye özen gösterirler. 13. Esirgeyen ve bağışlayan anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bismillahirrahmanirrahim    B) Elhamdülillah
  C) Rahman                              D) Kelimei şehadet


 14. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) Bismillahirrahmanirrahim olmalıdır. Verilen ifade "Esirgeyen ve bağışlayan" anlamına gelir ve bu anlamı taşıyan kavram "Bismillahirrahmanirrahim" ifadesidir. Bu ifade İslam'da çeşitli faaliyetlerin başında okunan besmele olarak bilinir ve "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla" anlamına gelir. A) Bismillahirrahmanirrahim: "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla" anlamına gelir ve İslam'da dua, ibadet ve günlük hayatta çeşitli faaliyetlere başlarken dile getirilen bir ifadedir. B) Elhamdülillah: "Hamd, övgü Allah'a mahsustur" anlamına gelen ifadedir ve Müslümanlar arasında sıkça kullanılan bir dua ve övgü ifadesidir. C) Rahman: "Esirgeyen, bağışlayan" anlamına gelir ve Allah'ın merhametini ifade eden bir isimdir. D) Kelimei şehadet: "La ilahe illallah Muhammedün resullallah" ifadesi ile ifade edilen İslam dininin temel inanç bildirgesidir ve şahadet getirerek Müslüman olmanın ifadesidir. 15. Birisi bize iyilik yaptığında ona aşağıdakilerden hangisini söyleriz?

  A) Allah kolaylık versin
  B) Allah razı olsun
  C) Allah rahatlık versin
  D) Allah rahmet eylesin

 16. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B) Allah razı olsun'dur. Birisi bize iyilik yaptığında veya yardım ettiğinde, Müslümanlar olarak teşekkür etmek ve minnettarlığımızı ifade etmek için "Allah razı olsun" deriz. Bu ifade, yapılan iyiliği yapan kişiyi Allah'ın hoşnutluğunu kazanmış ve takdir edilmiş olarak anlamaktır. Bu ifade aynı zamanda yardımlaşma ve paylaşma kültürünün bir parçasıdır ve toplum içinde dayanışmayı güçlendirir. 17. Bir iş ile meşgul olan birin gördüğümüzde aşağıdakilerden hangisini söyleriz?

  A) Allah kolaylık versin
  B) Allah razı olsun
  C) Allah rahatlık versin
  D) Allah rahmet eylesin

 18. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) Allah kolaylık versin'dir. Bir işle meşgul olan birini gördüğümüzde, onun işini kolaylaştırması ve başarılı olması için "Allah kolaylık versin" deriz. Bu ifade, çalışan kişiye başarı ve kolaylık dileğimizi ifade ederken, aynı zamanda Allah'ın yardımına olan inancımızı da yansıtır. Bu tür dilekler, toplum içinde birbirimize olan saygı ve destek duygusunu pekiştirir. 19. 4.sınıf öğrencisi Elif arkadaşını hastahanede ziyarete gitmiştir. Elif aşağıdakilerden hangisini arkadaşına söylerse doğru söylemiş olur?

  A) Geçmiş olsun
  B) Çok şükür
  C) Allah şifa versin
  D) Allah rahmet eylesin

 20. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Allah kolaylık versin Verilen durumda, bir iş ile meşgul olan birine "Allah kolaylık versin" denir. Bu ifade, kişinin yaptığı işin kolay ve başarılı bir şekilde gerçekleşmesini dilemek için kullanılır. A) Allah kolaylık versin: Bir kişinin yaptığı işin kolay ve başarılı olması için dilek ifadesidir. B) Allah razı olsun: Birine yapılan yardım veya iyilik için teşekkür ederken kullanılan dua ve ifadedir. C) Allah rahatlık versin: Genellikle hastalık veya zorluklarla karşılaşan birine rahatlık ve iyilik dilerken kullanılan bir ifadedir. D) Allah rahmet eylesin: Ölen bir kişi için dua ederken veya onun hakkında konuşurken kullanılan bir ifadedir. 21. Yakını vefat eden birine aşağıdakilerden hangisini söyleriz?

  A) Geçmiş olsun
  B) Çok şükür
  C) Allah şifa versin
  D) Allah rahmet eylesin

 22. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) Allah rahmet eylesin'dir. Yakını vefat eden birine başsağlığı dilemek için "Allah rahmet eylesin" ifadesi kullanılır. Bu ifade, vefat eden kişinin ruhuna Allah'tan rahmet dileyerek ona dua etmeyi ifade eder. Bu söz, vefat eden kişiye ve ailesine olan içten taziyemizi ve başsağlığı dileğimizi ifade ederken, aynı zamanda ölenin ruhuna yönelik dualarımızı da içerir. 23. Dualarımızı bitirdikten sonra .................... deriz.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) şükür         B) Allah
  C) amin          D) selam

 24. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) amin Dualarımızı bitirdikten sonra genellikle "amin" deriz. "Amin" kelimesi, dua eden kişinin duasının kabul edilmesini dileyerek veya duasına katıldığını ifade ederek kullanılan bir dua sonu ifadesidir. A) şükür: Dua sonu ifadesi olarak kullanılmaz. Şükür, Allah'a olan minnettarlığımızı dile getirmek için ayrı bir ifadedir. B) Allah: Dua sonu ifadesi olarak kullanılmaz. Bu ifade daha çok dua edilen kişiden bahsederken kullanılır. C) amin: Dua sonunda duaların kabul edilmesini dileyerek veya dualara katıldığımızı ifade etmek için kullanılan bir dua sonu ifadesidir. D) selam: Dua sonu ifadesi olarak kullanılmaz. Selam, insanlara "selamünaleyküm" şeklinde hitap ederken veya vedalaşırken kullanılan bir ifadedir. 25. I.  Bir işe başlarken
  II. Sabah uyandığımızda
  III. Yemek yemeye başlarken
  Yukarıdaki durumlardan hangisi veya hangilerine besmele çekerek başlamalıyız? 

  A) I, II ve III        B) II ve III
  C) I ve II             D) I ve III

 26. Cevap: A Açıklama:

  Evet, doğru cevap A) I, II ve III'tür. Besmele, Müslümanlar tarafından çeşitli durumlarda yapılan işe veya faaliyete başlarken "Bismillahirrahmanirrahim" şeklindeki dua ve dilek ifadesidir. Bu nedenle, I., II. ve III. durumlarda besmele çekmek uygun bir davranıştır ve Allah'a yönelik başlangıçlarda kullanılır. 27. Allah (c.c) bizlere verdiği sonsuz nimetler karşısında hangisini yapmalıyız?

  A) Şükür etmeliyiz.
  B) İsraf etmeliyiz.
  C) Aç gözlü olup daha fazla istemeliyiz.
  D) Hiçbir şey yapmamalıyız.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Şükür etmeliyiz. Allah (c.c) tarafından bize verilen sonsuz nimetler karşısında yapmamız gereken en önemli şey şükür etmektir. Şükretmek, Allah'a olan minnettarlığımızı ifade eder, verilen nimetlerin değerini bilmemizi ve şükran duygularımızı ifade etmemizi sağlar. A) Şükür etmeliyiz: Verilen nimetler için minnettarlık duygularıyla Allah'a şükran ifade etmeliyiz. B) İsraf etmeliyiz: Allah'ın bize verdiği nimetleri israf etmek doğru değildir. Nimetleri korumak ve dikkatli kullanmak önemlidir. C) Aç gözlü olup daha fazla istemeliyiz: Aç gözlülük, nimetleri hakkıyla kullanmamızı engelleyen olumsuz bir tutumdur. Daha fazla istemek yerine şükretmek gerekir. D) Hiçbir şey yapmamalıyız: Allah'ın verdiği nimetlerin değerini anlamak ve şükretmek için hiçbir şey yapmamak uygun değildir. 29. Aşağıdakilerden hangisi peygamber efendimizin ismidir?

  A) Ali             B) Muhammet
  C) Musa        D) Ömer

 30. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Muhammet Peygamber efendimizin ismi "Muhammet"tir. İslam dininin peygamberi olan Hz. Muhammed, İslam'ın temellerini ve İslam toplumunun örnek alacağı davranışları gösteren önderdir. A) Ali: İslam dininde önemli bir şahsiyettir, ancak peygamber efendimizin ismi değildir. B) Muhammet: İslam dininin peygamberi olan ve Kur'an'ın vahiy yoluyla kendisine gönderildiği Hz. Muhammed'in ismidir. C) Musa: İslam dinine göre önemli bir peygamber olan Hz. Musa'nın ismidir. D) Ömer: İslam tarihinde önemli bir sahabedir, ancak peygamber efendimizin ismi değildir. 31. Yaptığımız iyi ve güzel davranışlar karşısında Allah bizlere .............. verir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Günah          B) Sevap
  C) Ceza            D) Ödül

 32. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B) Sevap'tır. Yaptığımız iyi ve güzel davranışlar karşısında Allah bize sevap verir. Sevap, iyi niyetle yapılan ve Allah'ın hoşnut olacağı davranışların karşılığı olarak verilen ödüldür. Sevap, kişinin ahiretteki mükafatını temsil eder ve iyi amellerin karşılığında kişinin cennetlik olması sağlanır. 33. İnsanlarla karşılaştığımızda selamlaşırız.
  Aşağıdakilerden hangisi Selam kelimesinin anlamlarından biri değildir?

  A) Esenlik            B) Barış
  C) Sağlık             D) Nefret

 34. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) Nefret Selam kelimesinin anlamlarından biri "nefret" değildir. Selam, karşılaşılan kişiye sağlık, esenlik, barış ve iyi dileklerin ifade edildiği bir selamlaşma ifadesidir. A) Esenlik: Selamın anlamlarından biri, karşılaşılan kişiye esenlik ve güvenlik dilemek anlamındadır. B) Barış: Selamın anlamlarından biri, barış ve huzur dilemek anlamındadır. C) Sağlık: Selamın anlamlarından biri, karşılaşılan kişiye sağlık dilemek anlamındadır. D) Nefret: Selam kelimesinin anlamı arasında nefret ifadesi yoktur. Selam vermek, karşılaşılan kişiye olumlu dileklerde bulunmak anlamına gelir. 35. Aşağıdaki davranışlardan hangisi temiz bir insanın yapacağı hareketler arsında değildir?

  A) Çevresini temiz tutmak
  B) Ellerini yıkamak
  C) Çok nadir banyo yapmak
  D) Günlük dişlerini fırçalamak

 36. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) Çok nadir banyo yapmak değildir. Temiz bir insanın yapacağı hareketler arasında yer almaması gereken davranış, "Çok nadir banyo yapmak"tır. Temizlik, hem bedensel hijyen hem de çevresel temizlik açısından önemlidir. Ellerini yıkamak, günlük dişlerini fırçalamak ve çevresini temiz tutmak, temiz bir yaşam tarzının temel unsurlarıdır. Ancak, çok nadir banyo yapmak, kişisel hijyeni sağlamak için yeterli olmayacaktır. 37. “La ilahe illallah Muhammed’un Rasulullah”
  Yukarıda verilen ifade hangi kavram ile açıklanır?

  A) Kelime-i Tevhid
  B) Kelime-i Şehadet
  C) Besmele
  D) Farz-ı Ayin

 38. Cevap: A Açıklama:

  Verilen ifade "La ilahe illallah Muhammed'un Rasulullah" şeklindedir. Bu ifade, İslam dininin temel inanç prensiplerini ifade eden ve Allah'ın birliğine inancı anlatan "Kelime-i Tevhid"tir. Kelime-i Tevhid, "La ilahe illallah" ifadesini içerir ve "Allah'tan başka ilah yoktur" anlamına gelir. A) Kelime-i Tevhid: "La ilahe illallah" ifadesini içeren ve İslam dininde Allah'ın birliğine inancı ifade eden kavramdır. B) Kelime-i Şehadet: "La ilahe illallah Muhammed'un Rasulullah" ifadesini içerir ve Müslüman olmanın şartlarından biri olan inanç ifadesidir. C) Besmele: "Bismillahirrahmanirrahim" ifadesiyle başlayan, bir işe başlarken Allah'ın adını anmak için kullanılan ifadedir. D) Farz-ı Ayin: Bireysel olarak her Müslümanın yerine getirmesi gereken ibadet ve görevlerdir. 39. Aşağıdakilerden hangisi haramdır?

  A) Ders çalışmak
  B) Futbol oynamak
  C) Dedikodu yapmak
  D) İnsanları sevmek

 40. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) Dedikodu yapmak'tır. - "Ders çalışmak" (A) ve "Futbol oynamak" (B) gibi eylemler, genel olarak helal ve masumane aktivitelerdir. Ders çalışmak, bilgi ve becerilerin geliştirilmesine yönelik olumlu bir faaliyettir, futbol oynamak ise spor ve eğlence amacıyla yapılan yaygın bir etkinliktir. - "İnsanları sevmek" (D) ise sevgi ve saygı gibi olumlu duygularla ilişkilendirilen bir davranıştır ve tabii ki haram değildir. - Ancak "Dedikodu yapmak" (C) kötü niyetli ve başkalarının gıyabında olumsuz konuşmak anlamına gelir ve İslam'da haram kabul edilen bir davranıştır. 41. bismillahirrahmanirrahim
  Günlük hayatımızda sıkça gördüğümüz verilen görsel hangi anlama gelmektedir?

  A) Kelime-i Tevhid        B) Kelime-i Şehadet
  C) Besmele                  D) Şükür

 42. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) Besmele'dir. Görselde yer alan ifade "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ" (Bismillahirrahmanirrahim) Arapça yazılı metindir ve Türkçe'de "Besmele" olarak bilinir. İslam inancına göre, bu ifadeyi söylemek, bir işe başlarken Allah'ın adını anmak ve O'nun rahmet ve merhametini dilemek anlamına gelir. Besmele, Müslümanlar arasında yaygın olarak günlük hayatta dua ve ibadetlerin başında kullanılan önemli bir ifadedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   yorum can
30 Haziran 2024

çok yalancısın 100 aldım kıskanma


2023-2024 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-09-30) Detayları

2023-2024 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-09-30) 6 kere indirildi. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 30 Eylül 2021 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-09-30) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-09-30) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-09-30) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-09-30) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUZ ?
  1. Çevremizde bulunan dinî sembollere örnekler verir.
  2. Din hakkında bilgi sahibi olmanın önemli olduğunu fark eder.
  3. Din ve ahlak kavramlarını tanımlar.
  4. Dinî ifadelerin günlük konuşmalarımızda nerede ve nasıl kullanıldığını fark eder.
  5. Dinin ahlaklı olmayı gerektirdiğini fark eder.
  6. Güzel söz söyleme ve güzel davranış sergilemeye istekli olur.
  7. Güzel söz söyleme ve güzel davranış sergilemeye istekli olur.
  8. Kelime-i tevhit ve kelime-i şehadetin anlamlarını açıklar

Ayrıca İlkokul 4.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1.Dönem 1.yazılı soruları. Dini sözlerin gündelik hayatımızda nasıl kullanıldığını ve ne anlama geldiğini ölçen sınav.

Hz. Muhammed'in ailesinin isimlerini doğru bir şekilde sıralamak ve bilgiyi hatırlamak.

İslam dininde haram kabul edilen eylemleri tanımak ve toplumsal değerler açısından yanlış olan davranışları fark etmek.

Öğrenciler, sevap getiren davranışları anlayarak ve değerlendirerek olumlu davranışları teşvik ederler ve toplum içinde daha empatik ve yardımsever bireyler olmaya yönlendirirler.

Öğrenciler, Kelime-i Tehvid'in İslam'da Allah'ın birliğine inanç ifadesi olduğunu ve önemini anlayarak doğru bir şekilde belirleme yaparlar.

Öğrencilerin olumlu ve olumsuz davranışları ayırt etme ve değerlendirme becerisini geliştirmek.

Öğrencilere dinimizdeki temel kavramları ve değerleri anlama ve tanımlama becerisi kazandırmak.

Öğrenciler, Bismillahirrahmanirrahim" ifadesinin Allah'ın esirgeyici ve bağışlayıcı niteliklerini ifade ettiğini ve İslam'da önemli bir ifade olduğunu anlayarak doğru bir şekilde belirleme yaparlar.

Öğrencilere toplumsal değerleri ve duygusal zenginliği ifade edebilme becerisi kazandırmak.

Öğrencilere sosyal iletişimde olumlu ve saygılı ifadeler kullanma becerisi kazandırmak.

Öğrenciler, doğru dilek ifadesini belirleme becerisi geliştirerek, sosyal etkileşimlerde uygun ve anlamlı ifadeler kullanma yeteneğini kazanırlar.

Öğrencilere duygusal ve insani durumlarda doğru ifadeler kullanarak empati kurma becerisi kazandırmak.

Öğrenciler, doğru dua sonu ifadesini belirleme becerisi geliştirerek, dua esnasında uygun ve anlamlı ifadeler kullanma yeteneğini kazanırlar.

Öğrencilere günlük yaşamda yapılan her türlü işe başlarken besmele çekme alışkanlığını kazandırarak Allah'a olan bağlılıklarını pekiştirmek.

Öğrenciler, Allah'ın verdiği nimetlere karşı şükür duygularını anlamak ve hayatlarında şükranı pratiğe dökmeyi öğrenerek Allah'a minnettarlık gösterme bilincini kazanırlar.

Öğrenciler, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in ismini doğru belirleme becerisi kazanır ve İslam peygamberinin ismini tanır.

Öğrencilere iyi ve güzel davranışların önemini vurgulayarak sevap kazanma bilincini artırmak ve Allah'a karşı sorumluluklarını anlamalarını sağlamak.

Öğrenciler, selam kelimesinin anlamlarını doğru bir şekilde belirleme becerisi kazanır ve selamın olumlu dilekler içerdiğini anlarlar.

Öğrencilere temizlik ve hijyenin önemini anlatarak sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmelerini teşvik etmek ve kişisel bakım konusunda farkındalık oluşturmak.

Öğrenciler, "La ilahe illallah" ifadesinin anlamını ve İslam dinindeki önemini doğru bir şekilde belirleme becerisi kazanır ve Kelime-i Tevhid'in Allah'ın birliğine olan inancı ifade ettiğini anlarlar.

Öğrencilere, haram ve helal kavramları arasındaki farkı anlatarak olumlu davranışlar sergilemeleri ve olumsuz davranışlardan kaçınmaları için farkındalık kazandırmak.

Öğrencilere "Besmele"nin önemini ve günlük hayattaki kullanımını anlatarak, bu ifadeyi içselleştirmelerini sağlamak ve İslam inancının bir parçası olarak hayatlarında uygulamalarını teşvik etmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-09-30) sınavı 4.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-09-30) Testi İstatistikleri

Bu sınav 98 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 1539 kere doğru, 331 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-09-30) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-09-30) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-09-30) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2021-09-30) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri