4.Sınıf Din Kültürü Sene Sonu Test Soruları

4.Sınıf Din Kültürü Sene Sonu Test Soruları sınavı 4.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 4.Sınıf Din Kültürü Sene Sonu Test Soruları CEVAPLARI

 1. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğduğu yıl, İslami takvime göre hangi yıldır?

  A) Hicri takvimin 570. yılı     B) Hicri takvimin 632. yılı    
  C) Miladi takvimin 570. yılı    D) Miladi takvimin 632. yılı   

 2. Cevap: A Açıklama: Cevap: Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğduğu yıl, İslami takvime göre Hicri Takvimin 570. yılıdır. Hicri Takvim, Müslümanların ibadetlerine ve diğer geçerli kurallara göre yaşamalarını sağlayan bir takvimdir. Miladi takvim ise, Gregoriyen takviminden evvel oluşturulmuş olan ya da önceki Avrupalıların kullandıkları takvimdir, ve Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğduğu yıl olarak Miladi takvime göre 632. yıldır.

 3. Fatiha Suresi'nde hangi özellikleri Allah'a atfederiz?

  A) Merhamet, acıma ve yardımseverlik
  B) Güç, kudret ve hükümranlık
  C) Bilgi, hikmet ve adalet
  D) Her üçü de 

 4. Cevap: D Açıklama: D) Her üçü de çözümüdür. Fatiha Suresi'nde, Allah'a merhamet, acıma ve yardımseverlik gibi bağışlayıcı niteliklerin yanında, güç, kudret ve hükümranlık gibi kudretli niteliklerin yanında, bilgi, hikmet ve adalet gibi düşünceli nitelikler atfedilir. Dolayısıyla, bu soruya en uygun cevap D şıkkıdır.

 5. Fatiha Suresi'nde Allah'a hangi isimlerle hitap edilir?

  A) Rabb, Rahman, Rahim                  B) Malik, Mümin, Müheymin              
  C) Aziz, Cebbar, Mütekebbir             D) Herhangi bir isimle hitap edilmez   

 6. Cevap: A Açıklama: A) Fatiha Suresi'nde Allah'a Rabb, Rahman ve Rahim gibi büyük isimlerle hitap edilir. B) Sûre, önce Allah'a "Rabb" denilerek açılır ve bu isimler Allah Teâlâ'nın yüceliğini daha da belirtmek için arka arkaya tekrarlanır. C) Ayrıca, Sûrede Rahmân ve Rahîm isimleri de kullanılır ki, bunlar Allah’ın rahmet sahibi olduğunu ve kullarına şefkatle yaklaştığını anlamına gelir.

 7. Öğretmenlerimize sevgi göstermenin yolları nelerdir?

  A) Onlara hediye vermek                 B) Sınıfta iyi davranmak ve çalışmak   
  C) Onlara şakalar yapmak                D) Onları eleştirmek                   

 8. Cevap: B Açıklama: Öğretmenlerimize sevgi göstermek için, öncelikle onlara saygı duymalıyız. Onlara hak ettikleri değeri göstermek için, sınıfta iyi davranmak ve eksiksiz çalışmak da çok önemlidir. Son olarak, sevgi dolu mesajlar göndererek ve onlara hediyeler vermeyi unutmamak gerekir.

 9. Öğretmenlerimize saygı gösterirken nelere dikkat etmeliyiz?

  A) Onları eleştirmemeliyiz.
  B) Konuşurken göz teması kurmalıyız.
  C) Sınıfta yüksek sesle konuşmamalıyız.
  D) Hepsi

 10. Cevap: D Açıklama: D) seçeneği doğru cevaptır. Öğretmenlerimize karşı saygılı olmak için, onları eleştirmemeliyiz, göz teması kurmalıyız ve sınıfta yüksek sesle konuşmamalıyız. Ayrıca öğretmenlerimize karşı dürüst, samimi ve yapıcı olmalıyız.

 11. Öğretmenlere karşı hangi davranışlar sevgi ve saygıyı ifade eder?

  A) Söz kesme, yüksek sesle konuşma ve eleştirel tavır
  B) Dinleme, saygılı bir dil kullanma ve nazik tavır
  C) Göz teması kurmama, kabullenmeme ve karşı çıkma
  D) Herhangi bir davranış sevgi ve saygıyı ifade etmez

 12. Cevap: B Açıklama: B) Dinleme, saygılı bir dil kullanma ve nazik tavır sevgi ve saygıyı ifade eder. Öğretmenlerin sözlerine kulak vermek ve onları saygı ile karşılamak, gösterdiğiniz saygının fark edilmesini sağlar. Ayrıca, naziklik ve yumuşak bir dil kullanarak konuşmak, öğretmeninize gösterdiğiniz değerin anlaşılmasını kolaylaştırır.

 13. Sevgi ve saygı, öğrenci-öğretmen ilişkisinde neden önemlidir?

  A) Öğrencinin notlarını yükseltmek için gereklidir.
  B) Derslerde başarı sağlamak için önemlidir.
  C) Öğrenci-öğretmen ilişkisini olumlu ve sağlıklı tutmak için gereklidir.
  D) Herhangi bir nedenle önemli değildir.

 14. Cevap: C Açıklama: C) Sevgi ve saygı, öğrenci-öğretmen ilişkisini olumlu ve sağlıklı tutmak için oldukça önemlidir. Bu iletişim ortamı, öğrencilerin derslerle başarıyı yakalamak için ihtiyaç duydukları desteğe sahip olmalarını ve öğretmenlerin öğrencilerin başarısını desteklemelerini sağlar. Ayrıca, bu ilişkiye değer verilmesi, tüm taraflar arasında saygıyı teşvik eder, daha pozitif bir ortama neden olur ve etkileşimi kolaylaştırır.

 15. İki arkadaş arasında sevgi ve saygı olması neye bağlıdır?

  A) Sadece bir arkadaşın çabalarına bağlıdır.
  B) Her iki arkadaşın da çabalarına bağlıdır.
  C) Sadece büyüklerin öğütlerine bağlıdır.
  D) Kendiliğinden oluşur, çaba gerekmez.

 16. Cevap: B Açıklama: Cevap B seçeneğidir. Her iki arkadaşın da denge arayışı içerisinde olması, birbirlerine saygı ve sevgi göstermeleri, birbirlerini anlamaya çabalaması ve etraflarındaki insanlara karşı daha hassas davranmaları sevgi ve saygının temelidir. Özellikle arkadaşları diğer insanlara karşı eşit haklara sahip olarak gördükleri zaman saygı ve sevgi artacaktır. Birbirlerinin farklılıklarını kabullenip, önyargısız düşünceleri paylaşmak iki arkadaş arasında sevgi ve saygıyı destekleyecektir.

 17. Arkadaşlar arasında sevgi ve saygının önemi nedir?

  A) Arkadaşlığı güçlendirir ve mutluluk sağlar.
  B) Arkadaşlığı zayıflatır ve mutsuzluk yaratır.
  C) Arkadaşlıkla hiçbir ilgisi yoktur.
  D) Arkadaşlık için önemli olmayan bir faktördür.

 18. Cevap: A Açıklama: A) Arkadaşlar arasında sevgi ve saygı her ilişkide olduğu gibi arkadaşlıkta da önemlidir. Bu iki duygu sayesinde arkadaşlık bağları güçlenir ve her iki taraf da için sevinç ve huzur sağlanır. B) Sevgi ve saygının olmadığı bir arkadaşlık ilişkisi zayıf ve kalıcı olmayacaktır. Güvensizlik, gerilim ve karşılıklı itişme gibi faktörler arkadaşlar arasındaki iletişimi bozacak ve ortaya çıkan durum kişiler üzerinde negatif etkiler oluşturacaktır. C) Sevgi ve saygı olmadan

 19. Sevgi ve saygı göstermek arkadaşlar arasında nasıl bir etki yaratır?

  A) Arkadaşlık daha anlamlı ve güzel hale gelir.
  B) Arkadaşlıkta herhangi bir değişiklik olmaz.
  C) Arkadaşlık daha kötü bir hale gelir.
  D) Arkadaşlıkta bir fark yaratmaz.

 20. Cevap: A Açıklama: A) Sevgi ve saygı göstermek arkadaşlar arasındaki ilişkiyi güçlendirir ve karşılıklı alaka artırır. Arkadaşların birbirlerine olan saygısı artar, böylece arkadaşlık bağları güçlenir ve arkadaşlar arasındaki iletişim güçlenir. B) Sevgi ve saygı arkadaşlar arasında olumlu bir etki yaratır. Bardaşlar arasındaki iletişim daha derinleşir ve arkadaşların birbirlerini anlaması daha kolay hale gelir. C) Sevgi ve saygı arkadaşlar arasındaki ilişkileri korur ve güven ortamı sağlanır. Aynı

 21. Akraba ve komşularımıza karşı göstermemiz gereken davranışlar nelerdir?

  A) Onları kırmak ve incitmek
  B) Onlarla sevgi, saygı ve hoşgörü içinde ilişki kurmak
  C) Onlarla rekabet etmek
  D) Onları dışlamak

 22. Cevap: B Açıklama: A) Akraba ve komşularımıza karşı göstermemiz gereken davranışlar arasında, sevgi, saygı ve hoşgörü içinde ilişki kurmak bulunmaktadır. B) Biz onlarla konuşurken, davranışlarımızda kibarlık göstermeliyiz ve onları kırmak ve incitmekten kaçınmalıyız. C) Rekabet etmek yerine, aramızdaki ilişkileri güçlendirmeye çalışmamız ve toplumsal kaynaşmaya önem vermemiz gerekir.

 23. Komşularımıza karşı hoşgörülü davranmak ne anlama gelir?

  A) Onların hatalarını sürekli hatırlatmak
  B) Onların hatalarını bağışlamak ve anlamak
  C) Onların yanında kötü konuşmak
  D) Onları dışlamak ve yok saymak

 24. Cevap: B Açıklama: B) Komşularımıza karşı hoşgörülü davranmak onların hatalarını bağışlamak ve anlamak anlamına gelir. Bu, onların yanında kötü konuşmak yerine, sabırlı ve hoşgörülü olmaya çalışmak demektir. Hoşgörülü davranmak, onları dışlamak ve yok saymaktan kaçınıp uygun şekilde yaklaşmak demektir.

 25. Akraba ve komşularımızla olan ilişkilerimizde hangi davranışlar sevgi ve saygıyı azaltır?

  A) Onların fikirlerini kabul etmek
  B) Onlara yardımcı olmak
  C) Onların hatalarını sürekli hatırlatmak ve eleştirmek
  D) Onlarla paylaşım yapmak

 26. Cevap: C Açıklama: Cevap C seçeneği sevgiyi ve saygıyı azaltacak bir davranıştır. Onların hatalarını sürekli hatırlatmak ve onları eleştirmek, aralarındaki ilişkide hassasiyeti kaybetmeye yol açabilir. Akranlarımıza karşı saygılı olmayı öğrenmek, onlara naziklik ve anlayış göstermek, onlarla paylaşım yapmak, başarılarını kutlamak ve onlarla zaman geçirmek bu ilişkide pozitif etkiler oluşturabilir.

 27. Akraba ve komşularla sevgi ve saygı göstermek ne tür davranışları içerir?

  A) Sadece maddi yardımları içerir.
  B) Sadece büyüklerin emirlerine uymayı içerir.
  C) Karşılıklı yardım, hoşgörü, saygı ve anlayışı içerir.
  D) Karşılıklı çıkar ilişkilerini içerir.

 28. Cevap: C Açıklama: C çözümü, akrabalar arasındaki ilişkileri ve komşular arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmek için karşılıklı yardım, hoşgörü, saygı ve anlayış göstermeyi gerektirir. Kimseyle yakınlık kuran kişinin güven duygusuna ve bağlılık hissine sahip olması için herkesin çabalarının ortaya konması gerekir. Aynı zamanda, bu tür ilişkilerde iletişimin kurulması ve diyalogun sürdürülmesi önemlidir.

 29. Akraba ve komşularla ilişkilerde sevgi ve saygı göstermek neden önemlidir?

  A) Sadece dini bir zorunluluktur.
  B) Toplumsal ilişkileri zayıflatır ve çatışmaları arttırır.
  C) Toplumda saygın bir yer elde etmek için önemlidir.
  D) İnsanlar arasındaki ilişkileri güçlendirir ve dayanışmayı arttırır.

 30. Cevap: D Açıklama: Cevap D şıkkıdır. Akraba ve komşularla ilişkilerde sevgi ve saygı göstermek önemlidir çünkü bu toplumsal ilişkileri güçlendirir ve dayanışmayı arttırır. Ayrıca kişiler arasındaki bağları güçlendirerek insanlar arasındaki güveni arttırır. Böylece toplumda saygın bir yere sahip olunabilir.

 31. Kardeşlerimizle ilişkilerimizde sevgi ve saygıyı nasıl göstermeliyiz?

  A) Onlarla kavga edip dövüşmeliyiz.
  B) Onların oyuncaklarına zarar vermeliyiz.
  C) Onlarla paylaşımcı olmalı ve birbirimize yardım etmeliyiz.
  D) Onları hiç takmamalı ve ilgilenmemeliyiz.

 32. Cevap: C Açıklama: Cevap: Kardeşlerimizle ilişkilerimizde sevgi ve saygıyı göstermek için, onlarla paylaşımcı olmalı, birbirimize yardım etmeli ve onların özgürlüklerini korumalıyız. Onları anlayıp desteklemeliyiz ve birbirimizi saygıyla kabul etmeliyiz. Onlarla üzgün zamanlarında empati göstermeli ve yanlarında olmalıyız.

 33. Anne, baba ve kardeşlerimizin söylediklerine karşı ne yapmalıyız?

  A) Onların sözlerini dinlemeli ve anlamaya çalışmalıyız.
  B) Onların sözlerini yargılamalı ve eleştirmeliyiz.
  C) Onların sözlerini hiç duymazdan gelmeliyiz.
  D) Onların sözlerine karşı çıkmalı ve tartışmalıyız.

 34. Cevap: A Açıklama: A) Anne, baba ve kardeşlerimizin sözlerine saygı duymalıyız ve onların sözlerini dinlemeli, anlamaya çalışmalı ve değerlendirmeliyiz. B) Anne, baba ve kardeşlerimizin sözlerine tartışarak ve onlarla diyalog kurarak onlara karşı daha olumlu ve anlayışlı bir yaklaşım sergilemeliyiz. C) Her türlü önyargıdan arınmış ve tarafsız bir şekilde onların sözlerini değerlendirmeliyiz, ancak asla yargılamamalı ve eleştirmemeliyiz.

 35. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) babası kimdir ve onun hayatı hakkında ne söylenebilir?

  A) Abdullah bin Abdulmuttalib, Mekke'de önemli bir tüccardı.
  B) Ebu Talib, Mekke'deki Müslümanların liderlerinden biriydi.
  C) Zeyd bin Harise, İslam'ın ilk müslümanlarından biriydi.
  D) Ali bin Ebu Talib, Hz. Muhammed'in damadıdır.

 36. Cevap: A Açıklama: Hz. Muhammed'in babası Abdullah bin Abdulmuttalib, Mekke'de önemli bir tüccardı. O ve Ebu Talib, Hz. Muhammed'in özellikle ergenliğinden itibaren koruyucuları idi ve Hz. Muhammed'in amcası olan Zeyd bin Harise İslam'ın ilk müslümanlarından biriydi. Son olarak, Ali bin Ebu Talib ise Hz. Muhammed'in damadıdır.

 37. Anne, baba ve kardeşlerle ilişkilerde sevgi ve saygı hangi değerlere dayanmalıdır?

  A) Sadece kan bağına dayanmalıdır.
  B) Sadece maddi yardımlara dayanmalıdır.
  C) Aile değerlerine, dinî inançlara ve insanlık değerlerine dayanmalıdır.
  D) Sadece karşılıklı çıkarlara dayanmalıdır.

 38. Cevap: C Açıklama: C şıkkı doğru cevaptır. Anne, baba ve kardeşler arasındaki ilişkilerde sevgi ve saygının temelini aile değerleri, dinî inançlar ve insanlık değerleri oluşturur. Böyle bir ilişkiyi sürdürmek için, iki taraf arasında hoşgörü, anlayış, sevgi ve saygı gerekir. Ayrıca, her iki tarafın da maddi ve manevi çıkarlarının korunması sağlanmalıdır.

 39. Anne, baba ve kardeşlerle ilişkilerde sevgi ve saygı göstermek neden önemlidir?

  A) Sadece aile içinde saygın bir yer elde etmek için önemlidir.
  B) Aile ilişkilerini zayıflatır ve çatışmaları arttırır.
  C) Sadece dini bir zorunluluktur.
  D) Aile üyeleri arasındaki sevgiyi, saygıyı ve anlayışı güçlendirir, aile bağlarını kuvvetlendirir ve aile içinde huzur sağlar.

 40. Cevap: D Açıklama: A) Sevgi ve saygı, aile üyelerinin birbirlerine saygı göstermesini, aralarındaki iyi ilişkiyi geliştirmesini ve karşılıklı olarak birbirlerini anlamasını sağlar. B) Anne, baba ve kardeşler arasındaki bağlar sağlamlaştıkça, ailenin ortak amaçlarını daha etkin bir şekilde hedefleyebilmeleri de mümkün olur. C) Sevgi ve saygı, ailenin bütün üyelerinin sağlıklı bir iletişimin temelini oluşturarak, aralarındaki bağları güçlendirir ve huzurlu bir ortamda birlikte yaşamalarını sağlar.

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
4.Sınıf Din Kültürü Sene Sonu Test Soruları Detayları

4.Sınıf Din Kültürü Sene Sonu Test Soruları 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 4.Sınıf Din Kültürü Sene Sonu Test Soruları Testini Çöz tıklayın. 4.Sınıf Din Kültürü Sene Sonu Test Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

4.Sınıf Din Kültürü Sene Sonu Test Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


4.Sınıf Din Kültürü Sene Sonu Test Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • SEVGİ, DOSTLUK VE KARDEŞLİK
  1. Allah’ın yarattıklarını sevdiğine dair örnekler verir
  2. Dostça ve kardeşçe yaşamaya özen gösterir.
  3. İslam’da sevgi ve barışın önemini örnekleri ile açıklar
  4. Sevgi ifadesi olan davranışlara örnekler verir.
  5. Sevginin Allah tarafından insanlara verilen bir nimet olduğunu kavrar.
  6. Sevginin, dostluk ve kardeşlik bakımından önemini irdeler.
  7. Sevmenin ve sevilmenin bir ihtiyaç olduğunu fark eder
 • AİLE VE DİN
  1. Aile bireylerinin birbirlerini anlamalarının önemini kavrar.
  2. Aile içinde kendi sorumluluklarını yerine getirmeye istekli olur.
  3. Ailedeki sevgi, saygı ve yardımlaşmanın aile mutluluğundaki önemini kavrar
  4. Ailenin birey ve toplum için önemini açıklar.
  5. Anne ve babaların, çocuklarının iyiliğini istediğinin farkında olur.
  6. İslam dininin aile hayatına ilişkin prensiplerini fark eder
  7. Kadınlara ve çocuklara yönelik olumsuz tutum ve davranışların etkilerini fark eder.
  8. Kardeşleriyle iyi geçinmeye istekli olur.

Ayrıca 4.sınıf din kültürü sene sonu test soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

4.Sınıf Din Kültürü Sene Sonu Test Soruları sınavı 4.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

4.Sınıf Din Kültürü Sene Sonu Test Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 8 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 75 kere doğru, 4 kere yanlış cevap verilmiş.

4.Sınıf Din Kültürü Sene Sonu Test Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

4.Sınıf Din Kültürü Sene Sonu Test Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 4.Sınıf Din Kültürü Sene Sonu Test Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

4.Sınıf Din Kültürü Sene Sonu Test Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri