2022-2023 7.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 2.Sınav - Test

2022-2023 7.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavı 7.Sınıf kategorisinin Zekâ Oyunları alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 7.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 2.Sınav - Test CEVAPLARI

 1. 8 adam bir kayığa binip nehri geçmeye karar verirler. Ancak kayık sadece 2 kişi taşıyabilir. Ayrıca kayıkta en az bir kişi olması gerekiyor. Kayığı kaç defa kullanmaları gerekiyor?

  A) 4    B) 5    C) 6    D) 7

 2. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) 6. 8 adam, kayıkta en az bir kişi olması şartıyla sadece 2 kişi taşıyabilirler. Dolayısıyla, kayığı en az 2 sefer kullanmaları gerekiyor. Her seferinde 2 kişi taşıdıklarında, geriye kalan 6 kişi için kayığı kullanmaları gerekiyor. Bu durumda, geriye kalan 6 kişiyi taşımak için en az 3 sefer daha kullanmaları gerekiyor. Böylece, toplamda kayığı en az 2 + 3 + 1 = 6 sefer kullanmaları gerekiyor. 3. Bir sayının 2/3'ü 12'den 2 fazla olduğuna göre, bu sayı kaçtır?

  A) 16    B) 18    C) 20    D) 24

 4. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda verilen denklem şu şekildedir: x * 2/3 = 12 + 2. Buradan x'in değerini bulmak için öncelikle 2'yi 3'e çevirerek denklemi şu hale getirebiliriz: x = (12 + 2) * 3 / 2. Bu denklemi çözerek x'in değeri 18 çıkar. 5. Bir üçgenin iki kenarı sırasıyla 7 cm ve 11 cm'dir. Bu iki kenar arasındaki açının derecesi kaçtır?

  A) 34    B) 48    C) 53    D) 63

 6. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda, verilen iki kenarın açısını bulmak için kosinüs teoremi kullanılır. Kosinüs teoremi, bir üçgenin bir açısının kosinüsü ile diğer iki kenarın karelerinin toplamı arasındaki ilişkiyi ifade eder. Buna göre, verilen iki kenarın uzunluğu bilindiğinden, üçgenin açısının kosinüsünü bulabiliriz. Ardından, kosinüs fonksiyonunun tersini kullanarak açının derecesini buluruz. Bu yöntem kullanıldığında, sonuç C şıkkı olan 53 derece elde edilir. 7. Bir kutu içinde bir eldiven var. Kutudan çıkarılan her eldiven, kutuya iki yeni eldiven ekler. Kutudan çıkarılan ilk eldivenin ardından kutuda kaç eldiven vardır?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4

 8. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C'dir yani kutudan çıkarılan ilk eldivenden sonra kutuda 3 eldiven kalır. Çünkü ilk eldiven çıkarıldığında kutuda 1 eldiven kalır ve bu eldiven her çıkarıldığında 2 yeni eldiven eklenerek sayıları arttırır. Bu tür sorular matematikteki basit bir problem türü olan "recursive" veya "iterative" problemleri anlamak için kullanılır. K 9. İki adam bir restorana girer. Her ikisi de birer kahve isterler. Garson kahve doldurucularını getirir ve her biri için sadece bir bardak doldurur. Ancak, her iki adam da kahvelerini içtikten sonra kahve doldurucularında hala bir miktar kahve olduğunu fark ederler. Bu nasıl mümkün olabilir?

  A) Garson bardakları yanlışlıkla doldurdu.
  B) Garson, her biri için yarım bardak kahve doldurdu.
  C) Garson kahve doldurucularını birbirinden farklı boyutta getirdi.
  D) Garson bardaklarda başka bir şeyin olduğunu fark etmedi.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. Garson her biri için yarım bardak kahve doldurmuştur. İki adam bardaklarını içtikten sonra kahve doldurucularında hala bir miktar kahve olduğunu fark etmişlerdir. Bu mümkündür çünkü garson, kahve doldurucularını tamamen doldurmak yerine yarım bardak kahve doldurmuştur. 11. Bir grup arkadaş, bir ev partisi için hazırlık yapmaktadır. Yiyecek ve içecekleri satın almak için 50 liraları vardır. Arkadaşlardan biri, birkaç gün önce aldığı 20 lirasını geri ödemek için 20 lira verir. Kalan 30 lira ile yiyecek ve içecekler satın alınır. Bu işlemden sonra, her arkadaşa parti için ödemesi gereken miktarı hesaplarlar ve herkes 10 lira ödeyeceğine karar verir. Ancak, sonuçta, herkesin partiye katkısı 9 lira olur. Neden?

  A) Arkadaşlar toplamda sadece 49 lira harcamışlardır.
  B) Arkadaşlardan biri partiye katılmamıştır.
  C) Yanlış hesaplama yapılmıştır.
  D) Başka bir arkadaş, yanlışlıkla hesabı 1 lira eksik ödediği için toplam katkı 9 lira olarak kalmıştır.

 12. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D'dir. Toplamda 50 lira vardı, 20 lira geri ödendiğinde kalan 30 lira yiyecek ve içecekler için harcandı. 5 arkadaş 10 lira ödemeyi planladı, ancak sonuçta herkes 9 lira ödedi. Bunun nedeni, toplamda 45 lira ödeme yapılmış olmasına rağmen hesapta 50 lira olduğu için, başka bir arkadaşın hesabı yanlışlıkla 1 lira eksik ödemesidir. 13. Bir adam, evinde yalnızdı ve uykuya dalmak üzereyken bir araba çarpışma sesi duydu. Ancak penceresinden bakmasına rağmen hiçbir şey göremedi. Neden?

  A) Adamın evi, çarpışmanın olduğu yere çok uzaktaydı.
  B) Çarpışma, sadece adamın hayal gücündeydi.
  C) Çarpışma, adamın evinin önünde değil arka tarafında oldu.
  D) Adamın evinde hiç pencere yoktu.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir. Çarpışma, adamın evinin önünde değil arka tarafında gerçekleşti. Adam penceresinden dışarı bakarken çarpışmanın olduğu yeri göremedi. Bu tür bulmaca soruları, kişinin dikkatini ve mantığını test etmek için tasarlanmıştır 15. Bir adam, 13 kediyle birlikte yaşıyor. Her gün 3 kedi yemek yiyor. Bir kedinin 3 günde yediği kadar yemek, 2 kedinin 5 günde yediği kadar yemektir. Adam, kaç gün boyunca yemek stoklayabilir?

  A) 2    B) 3    C) 4    D) 5

 16. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevabı C) 4'dür. Çünkü bir kedinin 3 günde yediği kadar yemek, 2 kedinin 5 günde yediği kadar yemektir. Bu bilgiyi kullanarak, 13 kedinin günlük yemek ihtiyacı 39 birim yemektir (13 x 3 = 39). Bir kedinin 3 günde yediği kadar yemek, 2 kedinin 5 günde yediği kadar yemek olduğuna göre, 2 kedi için günlük yemek ihtiyacı 5 birim yemektir (3+3 = 6, 6/2 = 3, 5 x 3 = 15). 13 kediyi beslemek için gereken günlük yemek miktarı (39) ve 2 kedi için gereken günlük yemek miktarı (15) toplandığında, adamın günde 54 birim yemek stoklaması gerektiği ortaya çıkar. Adamın kaç gün boyunca yemek stoklayabileceği hesaplandığında, 4 gün olduğu bulunur (4 x 54 = 216). 17. Bir sınıfta 30 öğrenci var. Her bir öğrenci en az bir ders çalışıyor. Bu öğrencilerin en az kaçının en az iki ders çalıştığı kesinlikle söylenebilir?

  A) 10    B) 15    C) 20    D) 25

 18. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) 15. Her öğrenci en az bir ders çalışıyor, bu nedenle en az 30 öğrenci bir ders çalışıyor. Eğer tüm öğrenciler farklı bir ders çalışıyorsa, en fazla 30 öğrenci en az bir ders çalışıyor. Bu durumda kalan 30 - 30 = 0 öğrenci, iki veya daha fazla ders çalışmıyor. Ancak bazı öğrenciler aynı dersi çalışabilir, bu durumda toplam ders çalışan öğrenci sayısı 30'dan az olacaktır. En az 15 öğrenci, en az iki ders çalışıyor olabilirler. 19. Bir kuyunun içinde bir kap var. Kap su dolu ve ağırlığı 5 kilogram. Kapı kuyudan çıkarmak istiyorsun, ancak sadece bir ip ve bir çatal var. Nasıl yaparsın?

  A) Kapı çatala bağlar, sonra ipi çatalın ortasına bağlar ve kapıyı yukarı çeker.
  B) Çatalı kuyunun dibine yerleştirir, kapıyı çatalın içine yerleştirir, sonra ipi kapıya bağlar ve kapıyı yukarı çeker.
  C) İpi kuyunun kenarındaki bir çubuğa bağlar, kapıyı ipin ucuna bağlar, sonra kapıyı yukarı çeker.
  D) Kuyudan kapıyı çıkarmak imkansızdır.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B. Çatalı kuyunun dibine yerleştirip, kapıyı çatalın içine yerleştirerek kapıyı kuyudan çıkarabiliriz. Sonra ipi kapıya bağlayıp kapıyı yukarı çekeriz.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 7.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 2.Sınav - Test Detayları

2022-2023 7.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 2.Sınav - Test 4 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 7.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 2.Sınav - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 7.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 2.Sınav - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 7.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 7.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 2.Sınav - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Strateji Oyunları
  1. Klasik strateji oyunlarında başlangıç düzeyi hamle analizleri yaparak rakibinin hamlelerini tahmin eder.
  2. Klasik strateji oyunlarında ileri düzey hamle analizleri yaparak rakibinin hamlelerini tahmin eder.
  3. Klasik strateji oyunlarında temel stratejileri bilir.
  4. Klasik strateji oyunlarında ünlü/uzman oyuncuların üst düzey oyun hamlelerini öğrenir ve yorumlar.
  5. Orta düzey strateji oyunları oynar.
  6. Strateji Oyunları
  7. Strateji Oyunları
 • Zekâ Soruları
  1. Karmaşık ifadelerdeki ipuçlarını fark eder
  2. Zekâ sorularında kullanılan temel stratejileri kavrar.
  3. Zekâ sorularında kullanılan temel stratejileri kavrar.
  4. Zekâ sorularında kullanılan temel stratejileri kavrar.
  5. Zekâ sorularının temel prensiplerini kavrar.
  6. Zekâ sorularının temel prensiplerini kavrar.

Ayrıca 2022-2023 7.sınıf zeka oyunları dersi 2.dönem 2.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır

Bu soru, matematiksel düşünme becerilerinin yanı sıra problem çözme stratejilerinin kullanımını da gerektirir. Sorunun çözümü, problemin özelliklerinin dikkatli bir şekilde analiz edilmesi ve ardından mantıksal bir stratejinin uygulanmasıyla elde edilir.

Denklemleri anlama ve çözme becerisini ölçmektedir.

Kosinüs teoremi ile üçgenlerde açı bulma yöntemlerini öğrenmek.

Matematiksel düşünme becerilerini ve problem çözme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olurlar.

Problem çözme ve dikkatli okuma becerilerini geliştirme kazanımını sağlar.

Matematiksel işlem ve doğru hesaplama becerilerini test etmeyi amaçlar.

Dikkatli okuma ve mantıklı düşünme becerilerini geliştirir.

Matematiksel problem çözme becerilerini ve orantı kavramını ölçmektedir.

Problem çözme, sayma prensipleri.

Problem çözme becerisi.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 7.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavı 7.Sınıf kategorisinin Zekâ Oyunları alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 7.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 2.Sınav - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 15 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 28 kere doğru, 94 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 7.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 2.Sınav - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 7.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 7.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 7.Sınıf Zeka Oyunları 2.Dönem 2.Sınav - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Zekâ Oyunları dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.