2021-2022 2.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


2.Sınıf ait Türkçe dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 2.Sınıf Türkçe dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 2.Sınıf Türkçe dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

2.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

01 Nisan 2022  

Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin eş anlamlısı yoktur?

A) öğretmen    B) kırmızı    C) dolap

01 Nisan 2022  

Doktor hastayı dikkatlice dinledi.
Yukarıda verilen cümlede altı çizili sözcüğün yerine hangisi gelirse cümlenin anlamında bozulma olmaz?

A) Muallim    B) Hekim    C) Hakim

01 Nisan 2022  

Bütün gün boyunca bahçede toprağı kazdı.
Yukarıda verilen cümlede hangi kelimenin eş seslisi vardır?

A) gün    B) toprağı    C) kazdı

01 Nisan 2022  

Babasının aldığı hediyeleri görünce bir anda yüzü güldü.
Yukarıda verilen cümlede hangi kelimenin eş seslisi yoktur?

A) hediyelerini    B) yüzü    C) güldü

01 Nisan 2022  

Aşağıda verilen cümlelerden hangisinde zıt anlamlı kelime kullanılmıştır?

A) Akşam geç yattığı için sabah erken uyanamadı.
B) Ödevlerini hızlıca tamamladı.
C) En sevdiği diziyi izlemeye başladı.

01 Nisan 2022  

Koşucu yavaşladığında yarış bitmişti.
Yukarıda verilen cümlede hangi kelimenin zıt anlamlısı vardır?

A) Koşucu    B) yarış    C) yaşladığında

01 Nisan 2022  

Eskimiş elbiselerini tek tek seçti.
Yukarıda verilen cümlede hangi kelimenin zıt anlamlısı vardır?

A) elbiselerini    B) eskimiş    C) seçti

01 Nisan 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde acıma anlamı vardır?

A) Zavallı hayvan çok üşüyor olmalı.
B) Sabah kahvaltı yapmalısın.
C) Yolda yürürken dikkatli olmalısın.

01 Nisan 2022  

* Bin
* Al
* Yaz
* Kaz
Yukarıdaki kelimelerin kaç tanesinin eş seslidir?

A) 3    B) 4    C) 2

01 Nisan 2022  

Aşağıdaki kelimelerin hangisinin eş seslisi yoktur?

A) Yüz    B) Ev    C) Kaz

01 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi 'Yakın' kelimesinin zıt anlamlısıdır?

A) Uzak    B) Uzun    C) Yüksek

01 Nisan 2022  

Aşağıdaki zıt anlamlı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Büyük -- Küçük
B) Yeni -- Eski
C) Kısa -- Alçak

01 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi 'sözcük' kelimesinin eş anlamlısıdır?

A) Hece    B) Cümle    C) Kelime

01 Nisan 2022  

I. Nehir -- Irmak
II. Doktor -- Hemşire
III. Fakir --- Yoksul
Yukarıda verilen eş anlamlı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) I ve II    B) Yalnız II    C) I ve III

01 Nisan 2022  

* Ekmek
* Arı
* Burak
Yukarıda verilen kelimeler sözlükte en baştan sonra doğru sıralanıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru sıralanış şeklidir?

A) Arı - Burak - Ekmek
B) Burak - Arı - Ekmek
C) Ekmek - Burak - Arı

01 Nisan 2022  

Aşağıda verilen kelimelerden hangisinde ince sesli harf kullanılmamıştır?

A) Edebiyat    B) Okul    C) İnce

01 Nisan 2022  

Aşağıda verilen harflerden hangisi ince sesli harf değildir?

A) U    B) Ü    C) İ

01 Nisan 2022  

Aşağıda verilen harflerden hangisi kalın sesli harf değildir?

A) A    B) E    C) O

01 Nisan 2022  

Hangi seçenekteki sözcükler eş anlamlıdır?

A) erken-geç
B) hediye - armağan
C) kısa uzun

01 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisinin harf sayısı daha azdır?

A) kedi    B) kedicik    C) kedilerden