Lise 12.Girişimcilik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 12.Girişimcilik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Girişimcilik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Girişimcilik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. İş ahlakı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) İş davranışları ile ilgili neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair inançlar bütünüdür.
  B) Genellikle yazılı olmayan ama herkes tarafından kabul edilen değerlere uyma zorunluluğudur.
  C) Sadece bireysel ahlakı içerir.
  D) Yalnızca işletme sahipleri için geçerlidir.
  E) Toplumu etkilemez.

 2. Cevap: A Açıklama:

  İş ahlakı, iş davranışlarının neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair inançlar bütünüdür ve yazılı olmayan değerlere uymayı içerir. 3. Bir işletmenin ayıplı mal satması durumunda, müşterinin alabileceği yasal yollardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hakem Heyetine başvurmak
  B) Tüketici Mahkemesine dava açmak
  C) Şirketi şikayet etmek
  D) Haklı olduğunu göstermek
  E) Ürünü iade etmek

 4. Cevap: B Açıklama:

  Ayıplı mal satışı durumunda, müşterinin yasal başvuru yollarından biri Tüketici Mahkemesine dava açmaktır. 5. "Ahilik" kavramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) İslamiyet öncesi Türk kültürünün bir parçasıdır.
  B) Sadece erkekleri kapsar.
  C) yardımlaşmayı ve dayanışmayı teşvik etmez.
  D) Toplumsal hayatta olumsuz bir etki yaratmıştır.
  E) Günümüzde önemini kaybetmiştir.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Ahilik, İslamiyet öncesi Türk kültürünün önemli bir parçasıdır ve yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. 7. Bir alışveriş merkezinde, müşterinin çocuğunun su içmesi işletme sahibi tarafından yasaklanmıştır. Bu durum, aşağıdaki eylemlerden hangisiyle bağdaşmaz?

  A) Sosyal sorumluluk      B) İşletme kuralları     
  C) Ahlaki değerler        D) Müşteri memnuniyeti   
  E) Yasal düzenlemeler                              

 8. Cevap: C Açıklama:

  Müşterinin çocuğunun su içmesini yasaklamak, ahlaki değerlerle bağdaşmaz. 9. Bir işletme, ürünlerinin cinsini ve özelliklerini doğru bir şekilde belirtmemektedir. Bu durum, aşağıdaki yasal düzenlemelerden hangisini ihlal eder?

  A) Tüketiciyi Koruma Kanunu    B) İş Kanunu                  
  C) Ticaret Kanunu              D) Vergi Kanunu               
  E) Ceza Kanunu                                               

 10. Cevap: A Açıklama:

  Ürünlerin cinsini ve özelliklerini doğru belirtmemek, Tüketiciyi Koruma Kanunu'nu ihlal eder. 11. Atatürk'ün kurduğu kurumlar arasında yer almayan kurum hangisidir?

  A) Atatürk Orman Çiftliği
  B) Demir Yolları ve Limanlar Genel Müdürlüğü
  C) Elektrik İşleri Etüt İdaresi
  D) İş Bankası
  E) Maden Tetkik Arama Enstitüsü

 12. Cevap: D Açıklama:

  İş Bankası, Atatürk tarafından değil özel girişimciler tarafından kurulmuştur. 13. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün girişimcilik anlayışını yansıtan bir özelliktir?

  A) Yeniliklere açık olmak    B) Risk almaktan kaçınmak   
  C) Kar elde etmek            D) Devletten destek almak   
  E) Rekabeti engellemek                                   

 14. Cevap: A Açıklama:

  Atatürk, yenilikçi ve ilerici bir liderdi ve girişimcilerden de aynı özellikleri bekliyordu. 15. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün girişimcilik vizyonunu yansıtır?

  A) "Zenginleşmek bizim için bir hedef değildir."
  B) "Türk milletinin karakteri yüksektir."
  C) "Bilim adamı ve iş adamı arasında ayrım yoktur."
  D) "Milli iktisatçılar mücevherdir."
  E) "Yabancı yatırım bizim için önemlidir."

 16. Cevap: C Açıklama:

  Atatürk, bilim ve iş dünyasının birlikte çalışması gerektiğine inanıyordu. 17. Hangi işletme türü fiziksel mal üreten işletmeleri kapsar?

  A) Satıcı işletmeler
  B) Hizmet üreten işletmeler
  C) Mal üreten işletmeler
  D) Kamu işletmeleri
  E) Yabancı sermayeli işletmeler

 18. Cevap: C Açıklama:

  Mal üreten işletmeler, tarım, inşaat ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren ve fiziksel mal üreten işletmelerdir. 19. Hangi sektörde faaliyet gösteren işletmeler, ülke ekonomisinin gelişmişlik düzeyini gösterir?

  A) Tarım sektörü      B) Sanayi sektörü    
  C) Hizmet sektörü     D) İnşaat sektörü    
  E) Ticaret sektörü                         

 20. Cevap: C Açıklama:

  Hizmet sektöründeki işletmelerin artması, ülke ekonomisinin ilerlemesini ve gelişmişlik düzeyini gösterir. 21. Türkiye'de 1924 yılında kurulan ve bankacılık sektörünün temelini atan işletme hangisidir?

  A) Merkez Bankası        B) Türkiye İş Bankası   
  C) Ziraat Bankası        D) Garanti Bankası      
  E) Yapı Kredi Bankası                            

 22. Cevap: B Açıklama:

  1924 yılında kurulan Türkiye İş Bankası, Türkiye'de bankacılık sektörünün temelini atmış ve ulusal kalkınmada önemli bir rol oynamıştır. 23. Aşağıdaki işletmelerden hangisi hizmet üreten işletmelere bir örnektir?

  A) Fabrika    B) Mağaza    C) Bank    D) Tarla    E) Maden    

 24. Cevap: C Açıklama:

  Bankalar, finansal hizmetler sunan işletmelerdir ve hizmet üreten işletmelere bir örnektir. 25. Aşağıdakilerden hangisi iş planının amaçlarından biri DEĞİLDİR?

  A) Finansal kaynak temini
  B) İşletmenin yol haritasını belirleme
  C) Beklenmeyen sorunlara hazırlıklı olma
  D) Kaynakların verimsiz kullanılmasını sağlama
  E) Hiçbiri

 26. Cevap: D Açıklama:

  İş planının amacı kaynakları ekonomik ve verimli kullanmak olduğu için kaynakların verimsiz kullanılmasını sağlamak iş planının bir amacı olamaz. 27. İş planının önemi nedenlerinden biri hangisidir?

  A) Girişimcilerin dikkatini amaca odaklaması
  B) İşletmenin kâr etmesini sağlaması
  C) Girişimcinin kredi almasını kolaylaştırması
  D) İşletmenin risklerini azaltması
  E) Hiçbiri

 28. Cevap: A Açıklama:

  İş planının önemi, girişimcilerin dikkatini amaca odaklamalarını sağlamasından kaynaklanır. 29. Aşağıdakilerden hangisi iş planı hazırlanırken temel alınan noktalardan biri değildir?

  A) Planın amacı
  B) Etkileyici sözler kullanılması
  C) Hedeflere ulaşmayı kolaylaştırma
  D) Verilerin toplanması ve incelenmesi
  E) Hiçbiri

 30. Cevap: B Açıklama:

  Etkileyici sözler kullanılması, iş planı hazırlanırken temel alınan bir nokta değildir. 31. İş planında nakit para akışları neden hesaplanır?

  A) İşletmenin mali durumunun geçmişini göstermek için
  B) İşletmenin gelecekteki mali ihtiyacını tahmin etmek için
  C) İşletmenin vergi yükünü hesaplamak için
  D) İşletmenin kârını en üst düzeye çıkarmak için
  E) Hiçbiri

 32. Cevap: B Açıklama:

  Nakit para akışları, işletmenin gelecekteki mali ihtiyacını tahmin etmek için hesaplanır. 33. Yeni bir işletmenin ilk yılında kâr elde etmesi neden zor olabilir?

  A) İşletmenin henüz yeterli müşteriye ulaşamaması
  B) İşletmenin maliyetlerinin yüksek olması
  C) İşletmenin rekabetin çok olduğu bir sektörde olması
  D) Hepsi
  E) Hiçbiri

 34. Cevap: D Açıklama:

  Yeni bir işletmenin ilk yılında kâr elde etmesi zor olabilir çünkü işletme henüz yeterli müşteriye ulaşamamış olabilir, maliyetleri yüksek olabilir ve rekabetin çok olduğu bir sektörde olabilir. 35. Risk sermayesi hangi tür işletmelere yöneliktir?

  A) Büyük ve istikrarlı işletmeler
  B) Sermaye sıkıntısı çeken girişimciler
  C) Devlet destekli girişimler
  D) Kar amacı gütmeyen kuruluşlar
  E) Hiçbiri

 36. Cevap: B Açıklama:

  Risk sermayesi, büyüme potansiyeli olan ancak genellikle sermaye eksikliği çeken girişimlere yöneliktir. 37. Bir işletmenin amaçlarının iyi tanımlanması bir iş planı için neden önemlidir?

  A) Yöneticileri motive etmek için
  B) Yatırımcıları etkilemek için
  C) Çalışanları yönlendirmek için
  D) Rakiplerin stratejilerini anlamak için
  E) Ürünlerin fiyatını belirlemek için

 38. Cevap: B Açıklama:

  İyi tanımlanmış amaçlar, yatırımcılara işletmenin yönünü ve hedeflerini net bir şekilde gösterir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Girişimcilik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 12.Girişimcilik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 12.Girişimcilik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 12.Girişimcilik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Girişimcilik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise 12.sınıf girişimcilik dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

İş ahlakının tanımını anlama.

Tüketici hakları konusunda bilgi sahibi olma.

Ahilik kavramının temel özelliklerini anlama.

İşletmelerde etik davranışların önemini tartışma.

Tüketici haklarını koruma konusunda yasal düzenlemeleri bilme.

Atatürk'ün kurduğu girişimcilik kurumlarını ayırt edebilmek

Atatürk'ün girişimcilerden beklentilerini kavramak

Atatürk'ün girişimcilik anlayışını yorumlamak

İşletmelerin ekonomik bakımından sınıflandırılması.

İşletmelerin ekonomik bakımından sınıflandırılması.

Türkiye'deki bankacılık sektörünün tarihçesi.

İşletmelerin işleyişleri bakımından sınıflandırılması.

İş planının amaçlarını anlama

İş planının önemini anlama

İş planı hazırlama tekniklerini anlama

İş planı unsurlarının önemini anlama

Yeni kurulan işletmelerin karşılaşabileceği zorlukları anlama

Risk sermayesinin hedefini anlama

İş planında amaç belirlemenin önemini kavrama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Girişimcilik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Girişimcilik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Girişimcilik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Girişimcilik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Girişimcilik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Girişimcilik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Girişimcilik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Girişimcilik Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Girişimcilik Dersi Ünite Özetleri