5.Sınıf Temel Dini Bilgiler Yazılı Soruları (1.Ünite)

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler Yazılı Soruları (1.Ünite) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler Yazılı Soruları (1.Ünite) CEVAPLARI

 1. Kelime-i Tevhid'i neden sık sık tekrarlamak önerilir?

  A) İslam'ı unutmamak için
  B) İmanın gereğini yerine getirmek için
  C) Dil pratiği yapmak için
  D) Sadece geleneksel bir uygulama

 2. Cevap: B Açıklama: 3. Kelime-i Tevhid'in anlamı nedir?

  A) İslam'ın tarihini anlatır.
  B) Tek bir ilaha inanmak ve Hz. Muhammed'in peygamber olduğunu kabul etmek
  C) İmanın temelini oluşturur ve Allah'ın birliği ilkesini vurgular.
  D) Allah'tan yardım istemek

 4. Cevap: B Açıklama:Cevap: (B)

  Açıklama:

  Kelime-i Tevhid, "Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah" şeklindedir. Türkçe anlamı ise "Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah'ın elçisidir." demektir. Kelime-i Tevhid, İslam'ın temeli olan tevhid inancının özünü ifade eder. Tevhid inancı, Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak demektir. Kelime-i Tevhid, bu inancın ilk ve en önemli ifadesidir.

  Açıklama Metni:

  Kelime-i Tevhid'in anlamı, "Allah'tan başka ilah yoktur" anlamına gelen "lâ ilâhe illallah" cümlesinden ve "Muhammed Allah'ın elçisidir" anlamına gelen "Muhammedün resûlullah" cümlesinden oluşur.

  "Lâ ilâhe illallah" cümlesi, Allah'ın varlığına ve birliğine inanmanın ifadesidir. Bu cümle, Allah'tan başka hiçbir ilaha inanılmaması gerektiğini vurgular.

  "Muhammedün resûlullah" cümlesi ise Hz. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna inanmanın ifadesidir. Bu cümle, Hz. Muhammed'in Allah'ın tarafından insanlara gönderilmiş bir peygamber olduğunu ve onun sözlerinin ve emirlerinin takip edilmesi gerektiğini vurgular.

  Kelime-i Tevhid, İslam'ın temelini oluşturan ve tüm Müslümanların kabul etmesi gereken bir inançtır.

 5. Kelime-i Şehadet neden iki bölümden oluşur?

  A) İki bölümde de inanmak gerektiği için
  B) İki bölüm, farklı dini inançları ifade etmek için kullanılır.
  C) İlk bölüm Allah'a inancı, ikinci bölüm ise Hz. Muhammed'in peygamberliğini ifade eder.
  D) İki bölüm, imanı zorlaştırmak için ayrılmıştır.

 6. Cevap: C Açıklama: 7. Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet'in insan üzerinde nasıl etkileri vardır?

  A) İnsanları aldatmalarına yardımcı olur.
  B) İnsanları diğer dinlere dönüştürmelerine yardımcı olur.
  C) İnsanlara sorumluluk bilinci kazandırır, salih ameller işlemeye teşvik eder ve Yüce Allah'a olan sevgiyi artırır.
  D) İnsanları şehirlerde yaşamaya teşvik eder.

 8. Cevap: C Açıklama: 9. Allah'a iman, insanların zorluklar karşısındaki tutumunu nasıl etkiler?

  A) İnsanları ümitsizliğe düşürür.
  B) İnsanlar zorluklar karşısında Rabb'inin yardım edeceğine inanır ve güçlü olur.
  C) İnsanlar sorunlarını başkalarına yükler.
  D) İnsanlar zorlukları göğüslemez.

 10. Cevap: B Açıklama: 11. Allah'a iman, insanın dünya nimetlerine bakışını nasıl etkiler?

  A) İnsanları dünya nimetlerine gereğinden fazla değer verir.
  B) İnsanlar dünya nimetlerine önem vermez.
  C) İnsanlar dünya nimetlerini kullanmaz.
  D) İnsanlar dünya nimetlerini başkalarıyla paylaşmaz.

 12. Cevap: A Açıklama: 13. Mümin kimdir ve ne tür özelliklere sahiptir?

  A) Mümin, iman etmeyen kişidir.
  B) Mümin, Yüce Allah'ın varlığını kabul eden, İslam'ı samimi bir şekilde yaşayan kişidir.
  C) Mümin, içsel çelişkileri olan kişidir.
  D) Mümin, iman etmeyenleri eleştiren kişidir.

 14. Cevap: B Açıklama: 15. Kâfir kimdir ve hangi inançlara sahip değildir?

  A) Kâfir, Yüce Allah'ın varlığını ve birliğini kabul eden kişidir.
  B) Kâfir, Hz. Muhammed'in peygamberliğini kabul etmeyen kişidir.
  C) Kâfir, İslam'ın tüm esaslarını kabul etmeyen kişidir.
  D) Kâfir, dini inançlara sahip olan herkesi eleştiren kişidir.

 16. Cevap: C Açıklama: 17. İslam dininde imanın ne anlama geldiği konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) İman, zoraki bir kabuldür.
  B) İman, sadece Allah'a inanmayı içerir.
  C) İman, özgür iradenin bir sonucu olarak kabul edilir ve yaşanır.
  D) İman, sadece dünyevi kazançlar için yapılır.

 18. Cevap: C Açıklama: 19. Kâfir olarak kabul edilen bir kişi aşağıdakilerden hangisine inanmaz?

  A) Yüce Allah'ın varlığına.    B) İslam peygamberlerine.     
  C) Ahiret gününe.              D) Kendi iyiliğine.           
                                

 20. Cevap: D Açıklama: 21. Mümin bir kişi hangi inançları kabul eder?

  A) Yüce Allah'ın varlığını kabul eder, ancak diğer inançları reddeder.
  B) İslam peygamberlerini kabul eder, ancak Yüce Allah'ın varlığını reddeder.
  C) Yüce Allah'ın varlığını, birliğini, peygamberlerini ve İslam'ın temel esaslarını kabul eder.
  D) Yüce Allah'ın varlığını kabul eder, ancak İslam'ı yaşamaya gerek duymaz.

 22. Cevap: C Açıklama: 23. Müşrik, İslam inancına göre ne anlama gelir?

  A) Müşrik, sadece Yüce Allah'a inanan bir kişiyi ifade eder.
  B) Müşrik, Yüce Allah'a inanmaz.
  C) Müşrik, Yüce Allah'a ortak veya eş koşan kimseyi ifade eder.
  D) Müşrik, İslam'ın temel esaslarını kabul eden kişidir.

 24. Cevap: C Açıklama: 25. Esmâ-i Hüsnâ ne anlama gelir ve neden önemlidir?

  A) Esmâ-i Hüsnâ, Yüce Allah'ın isimlerinin hiçbir önemi yoktur.
  B) Esmâ-i Hüsnâ, Yüce Allah'ın en kötü isimlerini ifade eder.
  C) Esmâ-i Hüsnâ, Yüce Allah'ın en güzel isimlerini ifade eder ve Yüce Allah'a özgüdür.
  D) Esmâ-i Hüsnâ, sadece peygamberlerin isimlerini içerir.

 26. Cevap: C Açıklama: 27. Peygamberimiz (s.a.v.) Yüce Allah'ın kaç ismini söylemiştir?

  A) Peygamberimiz (s.a.v.) Yüce Allah'ın 100 ismini söylemiştir.
  B) Peygamberimiz (s.a.v.) Yüce Allah'ın 77 ismini söylemiştir.
  C) Peygamberimiz (s.a.v.) Yüce Allah'ın 99 ismini söylemiştir.
  D) Peygamberimiz (s.a.v.) Yüce Allah'ın 10 ismini söylemiştir.

 28. Cevap: C Açıklama: 29. El-Vâhid ismi ne anlama gelir ve neden önemlidir?

  A) El-Vâhid, Yüce Allah'ın eksikliklerle dolu olduğunu ifade eder.
  B) El-Vâhid, Yüce Allah'ın birliğini ifade eden bir isimdir ve Yüce Allah'ın tek ve eşsiz olduğunu vurgular.
  C) El-Vâhid, Yüce Allah'ın çok sayıda ortağı olduğunu ifade eder.
  D) El-Vâhid, yalnızca peygamberlerin kullanabileceği özel bir isimdir.

 30. Cevap: B Açıklama: 31. El-Mü’min ismi neyi ifade eder?

  A) El-Mü’min, Yüce Allah'ın bir varlığı yaratıp güvenliğini sağlamasını ifade eder.
  B) El-Mü’min, Yüce Allah'ın insanları sık sık cezalandırdığını ifade eder.
  C) El-Mü’min, Yüce Allah'ın insanları tehlikeden koruduğunu ve güvende tuttuğunu ifade eder.
  D) El-Mü’min, Yüce Allah'ın kullarını haksızlıkla cezalandırdığını ifade eder.

 32. Cevap: C Açıklama: 33. Kelime-i Tevhid ile Kelime-i Şehadet arasındaki benzerlikler ve farklar nelerdir?


 34. Cevap: Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet arasındaki benzerlik, her ikisinin de Allah'ın birliğini kabul etmesi ve Hz. Muhammed'in peygamberliğini kabul etmeleridir. Farkları ise Kelime-i Tevhid yalnızca Allah'ın birliğini ifade ederken, Kelime-i Şehadet hem Allah'ın birliğini hem de Hz. Muhammed'in peygamberliğini ifade eder. Açıklama:

  Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet arasındaki benzerlikleri ve farkları açıklar ve bu ifadelerin hangi inançları ifade ettiğini vurgular. 35. Yüce Allah'a inanmanın insanlara kazandırdığı değerleri açıklayın. Bu değerler neden insanları mutlu ve huzurlu yapar?


 36. Cevap: Yüce Allah'a inanmak insanlara sevgi, sorumluluk bilinci, yükseltilmiş ahlaki değerler, güvenlik hissi ve mutluluk kazandırır. Bu değerler insanları mutlu ve huzurlu yapar çünkü insanlar bu inançlarla anlam, güvenlik ve mutluluk bulurlar. Açıklama:

  Yüce Allah'a inanmanın insanlara kazandırdığı değerleri ve bu değerlerin insanları neden mutlu ettiğini açıklar. 37. Allah (c.c.) ismiyle ilgili olarak hangi temel özellikler sıralanabilir?


 38. Cevap: Allah (c.c.) ismi, varlığı zorunlu olan, bütün övgülere layık bulunan, kendisine ibadet edilen yaratıcı varlığın özel ismidir. Bu isim, diğer tüm isimleri içinde barındırarak onların ifade ettiği tüm anlamları kapsar. Yaratma ve bütün var olanlara emretmeyle ilgili sıfatları kendisinde toplayan yaratıcının özel ismidir. Allah (c.c.) kelimesinin çoğul kullanımı yoktur ve hiçbir isim O'nun yerini tutmaz. Açıklama:

  Allah (c.c.) ismi, İslam inancının temelini oluşturan ve tüm yaratıkların yaratıcısı olarak kabul edilen en önemli isimdir. Bu isim, Yüce Allah'ın varlığının zorunlu, eksiksiz ve mutlak olduğunu ifade eder. Ayrıca, Allah'ın diğer tüm isimlerin özünü ve anlamını içerdiği kabul edilir. 39. Allah'ın varlığı nasıl delillendirir?


 40. Cevap: Allah'ın varlığı, kâinattaki düzen, yaratılışın incelenmesi, insandaki akıl ve vicdan gibi delillerle ortaya konabilir. Bunun yanı sıra, Yüce Allah'ın bizzat kendisi tarafından gönderilen peygamberler ve kutsal kitaplar da varlığını duyurur. Açıklama:

  Allah'ın varlığının delillendirilmesi, teolojik argümanlar ve doğa bilimlerinin incelenmesiyle yapılır. Kâinattaki düzen ve işleyiş, tesadüfi bir oluşum olamayacak kadar muhteşemdir. İnsandaki akıl ve vicdan da Allah'ın varlığına işaret eden önemli birer delildir. 41. Allah'ın varlığı nasıl ifade edilmiştir ve diğer isimlerle nasıl ilişkilendirilmiştir?


 42. Cevap: Allah'ın varlığı, "Varlığı zorunlu olan, bütün övgülere layık bulunan, kendisine ibadet edilen yaratıcı varlığın özel ismi" olarak ifade edilmiştir. Ayrıca, Allah ismi diğer tüm isimleri içinde barındırarak onların ifade ettiği tüm anlamları kapsar. Açıklama:

  Allah'ın varlığı, onun eşsiz niteliklerini ifade eden bir tanım ile açıklanmıştır. Bu isim, diğer tüm isimlerin özünü taşıyarak onların ifade ettiği anlamları içerir. 43. el-Vâhid nedir? Bu ismin anlamı nedir ve Kur'an'da hangi ayette geçer?


 44. Cevap: el-Vâhid, Yüce Allah'ın Esmâ-i Hüsnâ'sından biridir. "Bir ve tek" anlamında kullanılan bu isim, bölünüp parçalara ayrılmaması ve benzerinin bulunmamasını ifade eder. Kur'an'da el-Vâhid ismi, İbrahim suresi, 48. ayette geçmektedir. Açıklama:

  el-Vâhid ismi, Yüce Allah'ın birliğini vurgular. Bu ismin anlamı, O'nun eşsizliğini ve benzersizliğini ifade eder. Herhangi bir varlık O'na denk veya benzer değildir. Bu ismi anlamak, Yüce Allah'ın birliğine olan imanımızı güçlendirir. 45. el-Mü’min isminin insanlar için taşıdığı önemi açıklayınız.


 46. Cevap: el-Mü’min ismi, Yüce Allah'ın insanları tehlikelerden koruyup onları emniyete alan, güvene kavuşturan bir isimdir. Bu isim, müminlerin Yüce Allah'a olan güvenini artırır. O, inananları her türlü kötülükten ve tehlikeden korur. Bu nedenle müminler için el-Mü’min ismi, güvence ve koruma demektir. Açıklama:

  Yüce Allah'ın el-Mü’min ismi, O'nun kullarına olan merhametini ve koruyuculuğunu ifade eder. O, inananları her türlü kötülükten ve tehlikeden korur. Bu isim, müminlerin Yüce Allah'a olan güvenini artırarak onları emniyete alır. 47. el-Vâhid isminin insanlar için taşıdığı önemi açıklayınız.


 48. Cevap: el-Vâhid ismi, Yüce Allah'ın bir ve tek oluşunu ifade eder. O'nun bölünüp parçalara ayrılmaması ve benzerinin bulunmaması demektir. Bu isim, Yüce Allah'ın eşsizliğini ve benzersizliğini vurgular. Herhangi bir varlık O'na denk veya benzer değildir. Bu nedenle el-Vâhid ismi, tevhid inancının temelini oluşturur. Açıklama:

  Yüce Allah'ın el-Vâhid ismi, O'nun birliğini vurgular. Bu ismin anlamı, O'nun eşsizliğini ve benzersizliğini ifade eder. Herhangi bir varlık O'na denk veya benzer değildir. Bu ismi anlamak, Yüce Allah'ın birliğine olan imanımızı güçlendirir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Temel Dini Bilgiler Yazılı Soruları (1.Ünite) Detayları

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler Yazılı Soruları (1.Ünite) 8 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler Yazılı Soruları (1.Ünite) Testini Çöz tıklayın. 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler Yazılı Soruları (1.Ünite) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler Yazılı Soruları (1.Ünite) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik


5.Sınıf Temel Dini Bilgiler Yazılı Soruları (1.Ünite) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İMAN VE İNSAN
  1. TDB 1.1.1. İman ve İslam kavramlarını açıklar.
  2. TDB 1.1.1. İman ve İslam kavramlarını açıklar.
  3. TDB 1.1.2. Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet ile anlamlarını söyler.
  4. TDB 1.1.3. İmanın insana kazandırdığı özellikleri fark eder.
  5. TDB 1.1.4. İman bakımından insanların sınıflandırılmasına örnekler verir.
  6. TDB 1.1.5. Esmâ-i Hüsnâ’dan Allah (c.c.), el-Vâhid, el-Ehad, el-Mü’min isimlerini tanır.
  7. TDB 1.2.1. İbadet kavramını ve ibadetin yapılma gayesini açıklar.
  8. TDB 1.2.2. İbadetin kabul şartlarını sayar.
  9. TDB 1.2.3. İbadetlerle salih amelleri ilişkilendirir.
  10. TDB 1.2.4. İbadetin insana kazandırdığı ahlaki olgunluğu değerlendirir.
  11. TDB 1.2.5. Esmâ-i Hüsnâ’dan es- Samed, er-Rakîb, el-Vedûd isimlerini tanır.

Ayrıca 5.sınıf temel dini bilgiler yazılı soruları; 1.ünite konularından yeni sınav sistemine uygun, test, klasik ve cevap anahtarlı olarakmebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Kelime-i Tevhid'i tekrarlamak, imanın gereğini yerine getirmek ve imanı canlı tutmak için önerilir.

Kelime-i Tevhid, imanın temelini oluşturur ve Allah'ın birliği ilkesini vurgular.

İlk bölüm Allah'a inancı, ikinci bölüm ise Hz. Muhammed'in peygamberliğini ifade eder.

Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet, insanlara sorumluluk bilinci kazandırır, salih ameller işlemeye teşvik eder ve Yüce Allah'a olan sevgiyi artırır.

Allah'a iman, insanları zorluklar karşısında Rabb'inin yardım edeceğine inanmaya teşvik eder ve güçlü kılar.

Allah'a iman, insanları dünya nimetlerine gereğinden fazla değer vermemeye teşvik etmelidir.

Mümin, İslam'ı samimi bir şekilde yaşayan ve iman eden kişidir.

Kâfir, İslam'ın tüm esaslarını kabul etmeyen kişiyi ifade eder.

İman, özgür iradenin bir sonucu olarak kabul edilir ve yaşanır.

Kâfir, İslam'ın temel inançlarına inanmayan kişiyi ifade eder.

Mümin, Yüce Allah'ın varlığını, birliğini ve İslam'ın temel esaslarını kabul eden kişidir.

Müşrik, Yüce Allah'a ortak veya eş koşan kimseyi ifade eder.

Esmâ-i Hüsnâ, Yüce Allah'ın en güzel isimlerini ifade eder ve Yüce Allah'a özgüdür.

Peygamberimiz (s.a.v.), Yüce Allah'ın 99 ismini söylemiştir ve bu isimlerin inancı doğrultusunda yaşayanların cennete gireceğini ifade etmiştir.

El-Vâhid, Yüce Allah'ın birliğini ifade eden bir isimdir ve Yüce Allah'ın tek ve eşsiz olduğunu vurgular.

El-Mü’min, Yüce Allah'ın insanları tehlikeden koruduğunu ve güvende tuttuğunu ifade eder.

Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet'in benzerliklerini ve farklarını anlamak, İslam'ın temel inançlarını kavramaya yardımcı olur.

Yüce Allah'a inanmanın insanlara kazandırdığı değerlerin farkına varmak, bu inançların insanlar üzerindeki olumlu etkilerini anlamayı sağlar.

Bu bilgi ile öğrenciler, Allah'ın isminin özel ve eşsiz bir anlam taşıdığını anlarlar. Ayrıca, Allah (c.c.) isminin diğer isimlerin üzerinde üstün bir nitelik taşıdığını kavrarlar.

Bu bilgi, öğrencilere Allah'ın varlığını farklı perspektiflerden düşünme yeteneği kazandırarak, inançlarını daha sağlam temellere oturtmalarına yardımcı olur.

Bu bilgi, öğrencilere Allah'ın isminin diğer isimlerin temelini ol

Bu bilgi ile öğrenciler, Yüce Allah'ın birliğini ve eşsizliğini anlayacak, O'nun benzersizliğini kavrayarak doğru bir tevhid inancı geliştireceklerdir.

Öğrenciler, Yüce Allah'ın kendilerini koruduğunu anlayarak O'na olan güvenlerini artırır ve her türlü zorluk karşısında O'na sığınma bilincini geliştirirler.

Bu bilgi ile öğrenciler, Yüce Allah'ın birliğini ve eşsizliğini anlayacak, O'nun benzersizliğini kavrayarak doğru bir tevhid inancı geliştireceklerdir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler Yazılı Soruları (1.Ünite) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler Yazılı Soruları (1.Ünite) Testi İstatistikleri

Bu sınav 255 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 2104 kere doğru, 904 kere yanlış cevap verilmiş.

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler Yazılı Soruları (1.Ünite) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler Yazılı Soruları (1.Ünite) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler Yazılı Soruları (1.Ünite) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler Yazılı Soruları (1.Ünite) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.