5.Sınıf Arapça 2.Dönem 2.Sınav - Test

5.Sınıf Arapça 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavı 5.Sınıf kategorisinin Arapça alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Arapça 2.Dönem 2.Sınav - Test CEVAPLARI

 1. "فَطُورِي مِنْ جَبَنٍ وَ خُبْزٍ" cümlesinde hangi kelime özne görevindedir?

  A) فَطُورِي    B) مِنْ    C) جَبَنٍ    D) خُبْزٍ

 2. Cevap: A Açıklama:Cevap: (A)

  Açıklama:

  Cümledeki "فَطُورِي" kelimesi, "benim kahvaltım" anlamına gelen bir isim tamlaması olup, cümlenin öznesidir. "مِنْ" kelimesi, "-den" anlamında bir edat olup, özne görevi yapmaz. "جَبَنٍ" ve "خُبْزٍ" kelimeleri ise, "فَطُورِي" kelimesinin özne tarafından nitelenen nesnelerdir.

  Açıklama Metni:

  Cümlede, "فَطُورِي" kelimesi, "benim kahvaltım" anlamına gelen bir isim tamlamasıdır. Bu isim tamlaması, cümlenin öznesi olarak görev yapar. Cümlenin yüklemi ise, "مِنْ جَبَنٍ وَ خُبْزٍ" şeklindedir. Bu yüklem, "فَطُورِي" kelimesinin özne tarafından nitelenen nesnesidir.

  Sonuç olarak, "فَطُورِي" kelimesi, "فَطُورِي مِنْ جَبَنٍ وَ خُبْزٍ" cümlesinde özne görevindedir.

 3. "أُحِبُّ الرِّيَاضَةَ كَثِيرًا" cümlesinde hangi kelime zarf görevindedir?

  A) أُحِبُّ    B) الرِّيَاضَةَ    C) كَثِيرًا    D) أَنَا

 4. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "كَثِيرًا" yani "çok" kelimesidir. Bu kelime cümlenin sonunda bulunuyor ve "أُحِبُّ الرِّيَاضَةَ" yani "sporu seviyorum" ifadesinin yanında kullanılıyor. Bu nedenle, "كَثِيرًا" kelimesi zarf görevinde kullanılıyor. 5. Aşağıdakilerden hangisi bir ismin çoğul hâlini doğru verir?

  A) كتابين    B) كتابات    C) كتباء    D) كتابون

 6. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A şıkkı olan "كتابين" şeklindedir. "كتابين" çoğul isim yapısı, "كِتَاب" kelimesinin çoğul ekleri olan "-ين" ekleriyle birleştirilmesiyle oluşturulur. "-ين" ekleri, eril çoğul isimlerde kullanılır. 7. "Benim" anlamına gelen zamir aşağıdakilerden hangisidir?

  A) أنتَ    B) أنتِ    C) أنتما    D) أنا

 8. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir, yani "أنا". Bu soruda, "benim" anlamına gelen bir zamir aranmaktadır. "أنا" zamiri, birinci tekil kişiyi ifade eder ve "ben" anlamına gelir. Diğer seçenekler, farklı kişi veya sayıları ifade ederler. Bu soru, Arapça kişisel zamirler ve anlamlarını anlamak için önemlidir. 9. Aşağıdakilerden hangisi bir zamirin dişi çoğul hâlini doğru verir?

  A) هم    B) هنَّ    C) هما    D) هن

 10. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B şıkkındaki "هنَّ"dir. Bu zamir, Arapça'da dişi kişiler için kullanılır ve çoğul hâli "هن" değil "هنَّ" şeklindedir. "هنَّ" zamiri, "onlar" anlamına gelir ve cümle içinde dişi kişilerin yerini alabilir. 11. Aşağıdakilerden hangisi bir sıfatın erkek çoğul hâlini doğru verir?

  A) جدد    B) جديدون    C) جديدات    D) جديدة

 12. Cevap: B Açıklama:

  Bu soru Arapça dilbilgisi kurallarını ölçmek için sorulmuştur. Erkek çoğul sıfatların çoğunlukla "ون" harfleri ile bitirildiği bilinmektedir. 13. "هَذَا" kelimesi hangi cümlede isim cümlesinde kullanılmıştır?

  A) هَذَا بَيْتٌ كَبِيرٌ
  B) أُحِبُّ هَذَا الفِلْمَ
  C) هَذَا الكِتَابُ مِنْ شَرِكَةِ دَارِ النَّشْرِ
  D) هَذَا الطَّعَامُ لَذِيذٌ

 14. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A. "هَذَا" kelimesi "bu" anlamına gelir ve isim cümlelerinde kullanılır. İsim cümlesi, "isim + fiil" yapısına sahip bir cümledir ve fiil yoktur. Bu seçenekler arasında sadece A seçeneği isim cümlesi olarak kullanılmıştır. "هَذَا بَيْتٌ كَبِيرٌ" cümlesi, "Bu büyük bir ev." anlamına gelir ve isim cümlesi olarak kullanılmıştır. 15. "أَنْتِ" kelimesi hangi cümlede ikinci tekil şahıs zamiridir?

  A) أَنْتُمْ تَتَكَلَّمُونَ اللُّغَةَ العَرَبِيَّةَ؟
  B) هَلْ تُحِبِّينَ الأَفْلَامَ الْمُثِيرَةَ؟
  C) يُعْجِبُنِي أَسْلُوبُكِ فِي الْكَتَابَةِ
  D) أَنْتِ تَدْرُسِينَ الرِّيَاضِيَّاتِ بِجِدٍّ

 16. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneğidir. İkinci tekil şahıs zamirleri, konuşulan kişiye hitap edildiği zaman kullanılır. "أَنْتِ" kelimesi, Arapçada "sen" anlamına gelir ve dişil ikinci tekil şahıs zamiridir. Dolayısıyla, "أَنْتِ تَدْرُسِينَ الرِّيَاضِيَّاتِ بِجِدٍّ" cümlesinde "sen matematik dersi çalışıyorsun" anlamında kullanılmıştır. 17. "التاء المربوطة" hangi harf ile kullanılır?

  A) ت                         B) ث                        
  C) ط                         D) تاء مربوطة kullanılmaz   

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) ت harfi ile kullanılır. Arap alfabesinde, bir kelimenin sonundaki "t" sesi için "ت" harfi kullanılır. Ancak bu harf, bir kelimenin içindeki "t" sesi için "تاء المفتوحة" harfi olarak kullanılırken, kelimenin sonundaki "t" sesi için "تاء المربوطة" harfi olarak kullanılır. Bu harf, bir kelimenin sonundaki "t" sesini belirtmek için, "ت" harfinin üzerine küçük bir dairesel işaret konularak yazılır. 19. "الجمع المذكر السالم" hangi kurala uyar?

  A) "فاعل" kuralına        B) "مفعول به" kuralına   
  C) "مرفوع" kuralına       D) "منصوب" kuralına      

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) 'مرفوع' kuralına" olarak verilmiştir. Bu kural, Arapça gramerindeki isim cümlelerindeki özne isimlerinin çoğul ve eril hallerindeki çekimine karşılık gelir. 21. "المفعول المطلق" ifadesi ne anlama gelir?

  A) Belirtili nesne    B) Belirtisiz nesne    C) Fiil    D) Özne

 22. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "Belirtili nesne"dir. "المفعول المطلق" Arapça'da mutlak obje olarak da bilinir ve bir fiilin doğrudan etkilenen nesnesidir. 23. "الإعراب" ne anlama gelir?

  A) İmla    B) Telaffuz    C) Cümle yapısı    D) Kelime yapısı

 24. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Cümle yapısı"dır. "الإعراب" Arapça'da bir kelimenin cümle içindeki rolünü ve yapısını belirleme işlemine verilen isimdir. Bu işlem cümlelerin doğru anlaşılması ve Arapça dilbilgisinin doğru kullanımı açısından önemlidir. 25. "الفعل المضارع" kaçıncı zamanda kullanılır?

  A) Birinci zaman              B) İkinci zaman
  C) Üçüncü zaman            D) Dördüncü zaman

 26. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Üçüncü zaman. "الفعل المضارع" Arapça'da genellikle şu an veya gelecekteki olayları ifade etmek için kullanılan bir zamandır. Türkçe'deki şimdiki zaman ve gelecek zaman kavramlarına karşılık gelir. Bu zamanda fiil köküne belirli ekler eklenerek oluşturulan fiiller kullanılır. Bu zamanda fiil köküne "-a" harfi eklenerek fiil oluşturulur ve "Ben", "Sen", "O/Onun/Onlar" gibi özneler için farklı çekimler yapılır. Bu zamandaki fiillerin sonuna eklenen "يُ" harfleri, fiilin "المضارع" zamanda olduğunu belirtir. 27. "Kalem" kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?

  A) باب (baB)                B) مدرسة (madrasA)
  C) قلم (qalam)              D) ساعة (saa'a)

 28. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) قلم (qalam)" dir. Bu kelime, Türkçede "kalem" anlamına gelmektedir. Qalam, Arapça kökenli bir kelime olup, Osmanlı Türkçesi'nde kullanılmıştır. 29. "Saat" kelimesinin Arapça karşılığı nedir?

  A) باب (baB)                    B) ساعة (saa'A)
  C) مدرسة (madrasa)         D) كتاب (kitab)

 30. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneği olan "ساعة (saa'A)"dır ve bu kelime Arapça'da "saat" anlamına gelir. Arapça'da zaman ifade etmek için farklı kelimeler kullanılır ve "saa'A" kelimesi, genellikle saat anlamında kullanılır. 31. "Merhaba" kelimesinin Arapça karşılığı nedir?

  A) مع السلامة (ma'a salamA)      B) صباح الخير (sabah alkhayr)   
  C) مساء الخير (masa alkhayr)     D) مرحبا (marhaba)              

 32. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı D seçeneği olan "مرحبا (marhaba)" kelimesidir. Bu kelime, Arapça'da "hoş geldin" anlamına gelir ve sıklıkla Türkçe'de kullanılan "merhaba" kelimesinin Arapça karşılığı olarak bilinir. 33. "Su" kelimesinin Arapça karşılığı nedir?

  A) ماء (maA)               B) باب (baB)
  C) ساعة (saa'a)            D) كتاب (kitab)

 34. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneği olan "ماء (maA)" dır. Arapça'da su kelimesi "maA" olarak ifade edilir. 35. "Kitap" kelimesinin Arapça karşılığı nedir?

  A) مدرسة (madrasA)    B) باب (baB)
  C) ساعة (saa'a)            D) كتاب (kitab)

 36. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) كتاب (kitab)'dır. "Kitap" kelimesi Arapça kökenlidir ve "kitab" olarak yazılıp, "kitaab" şeklinde okunur. Bu kelime, Arapça'nın yanı sıra Türkçe, Farsça ve diğer birçok dillere de benzer şekilde geçmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Arapça 2.Dönem 2.Sınav - Test Detayları

5.Sınıf Arapça 2.Dönem 2.Sınav - Test 2 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 05 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 5.Sınıf Arapça 2.Dönem 2.Sınav - Test Testini Çöz tıklayın. 5.Sınıf Arapça 2.Dönem 2.Sınav - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Arapça 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


5.Sınıf Arapça 2.Dönem 2.Sınav - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DEĞERLER
  1. Dinimi Seviyorum
  2. Peygamberimi Seviyorum
  3. Vatanımı Seviyorum
 • OKULUM VE ARKADAŞLARIM
  1. Arkadaşlarım
  2. Sınıfım
  3. Sınıfım

Ayrıca 5.sınıf Arapça dersi 2.dönem 2.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Arapça dil bilgisi kurallarına ve özne kavramına aşina olmayı gerektirir.

Arapça dil bilgisi kurallarını anlama ve Arapça cümlelerdeki kelime görevlerini belirleme becerisini ölçmektedir.

Arapça'da isim çoğullarının oluşturulması hakkında bilgiyi ölçmektedir.

Arapça kişisel zamirleri tanımlayabilme ve kullanabilme.

Arapça'da kullanılan zamirlerin çekimleri hakkında bilgi sahibi olmak ve dişi çoğul zamirlerini doğru şekilde kullanabilmek.

Arapça dilbilgisi kurallarını anlamış ve erkek çoğul sıfatların oluşturulması konusunda bilgi sahibi olmuştur.

Bu soru, Arapça dil bilgisi konusunda öğrencilerin bilgisini ölçmektedir.

Arapça ikinci tekil şahıs zamirlerini anlamayı ve okuma becerisini ölçmektedir.

Arap alfabesi harflerinin kullanımını öğrenmek.

Arapça dilbilgisi kurallarını anlamalarını ve uygulamalarını ölçmeyi amaçlamaktadır.

Arap dili öğrenirken gramer kurallarını anlamak ve Arapça cümleleri doğru şekilde oluşturmak için önemlidir.

Arapça okuma anlama becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Arapça dilbilgisi kurallarına hakim olmak.

Dil bilgisi ve kelime dağarcığının zenginleştirilmesi ile ilgili bir kazanımı ölçmektedir.

Arapça'da zamanı ifade etmek için kullanılan kelime ve ifadeleri öğrenmenize yardımcı olabilir.

Dil bilgisi ve kelime dağarcığının genişletilmesine yardımcı olur.

Arapça kelime dağarcığını genişletme ve Arapça'da temel kelimeleri öğrenme becerisini ölçmek için hazırlanmıştır.

Kelimenin farklı dillerdeki karşılıklarını bilmek ve kelime dağarcığını genişletmek olabilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Arapça 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavı 5.Sınıf kategorisinin Arapça alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

5.Sınıf Arapça 2.Dönem 2.Sınav - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 142 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 603 kere doğru, 1046 kere yanlış cevap verilmiş.

5.Sınıf Arapça 2.Dönem 2.Sınav - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Arapça 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Arapça 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Arapça 2.Dönem 2.Sınav - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Arapça dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.