Yönetim Bilimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik

Yönetim Bilimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Yönetim Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Yönetim Bilimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Yönetim biliminin konusu nedir?


 2. Cevap: Yönetim biliminin konusu, bir amacın gerçekleştirilmesi için işleri önceden belirlenen bir anlayış, yöntem ve plan doğrultusunda yürütme; bir çalışma takımını ya da sosyal birimi, bir örgüt ya da kuruluşu var olma amacına uygun olarak yönlendirme, idare etmedir. Açıklama:

  Yönetim bilimi, bir amacın gerçekleştirilmesi için işleri planlama, örgütleme, yürütme ve kontrol etme gibi fonksiyonları yerine getirmeyi amaçlayan bir bilim dalıdır. Bu fonksiyonlar, yönetimin konusunu oluşturur. 3. Yönetim bilimi, tarih ile nasıl ilişkilidir?


 4. Cevap: > Yönetim bilimi, tarih biliminin verilerinden faydalanarak eski toplulukların ya da örgütlerin yönetimsel yaklaşımlarını inceler. Bu sayede, kendi bilim tarihi süreci içerisinde yönetim anlayışlarını ve yaklaşımlarını saptayabilir. Açıklama:

  > Örneğin, modern yönetim anlayışının gelişimini inceleyen yönetim bilimciler, tarih biliminden öğrendikleri bilgiler sayesinde bu anlayışın kökenlerini ve gelişimini daha iyi anlayabilirler. 5. Enderun Mektebi'nin temel amacı nedir?


 6. Cevap: Enderun Mektebi'nin temel amacı, Osmanlı Devleti'nin idari, askeri ve siyasi kademelerinde görev alacak nitelikli insan gücü yetiştirmektir. Açıklama:

  Enderun Mektebi, Osmanlı Devleti'nde II. Murat zamanında Edirne Sarayı'nda kurulmuş ve Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde geliştirilmiştir. Bu okulda, saray erkânının çocukları ve yetenekli gençler, devlet yönetiminde gerekli bilgi ve becerileri kazanmak için eğitim görmüştür. Enderun Mektebi'nde verilen eğitim, ağırlıklı olarak teorik ve pratik derslerden oluşmaktadır. Teorik derslerde, İslami ilimler, tarih, coğrafya, astronomi, hukuk, edebiyat gibi dersler okutulurken, pratik derslerde ise devlet yönetimi, askeri konular, yabancı dil gibi dersler verilmektedir. Enderun Mektebi'nden mezun olan öğrenciler, Osmanlı Devleti'nin çeşitli kademelerinde görev alarak devlet yönetiminde önemli rol oynamışlardır. 7. Frederick W. Taylor'ın bilimsel yönetim anlayışının temel ilkeleri nelerdir?


 8. Cevap: Frederick W. Taylor'ın bilimsel yönetim anlayışının temel ilkeleri şunlardır: * İşin bilimsel olarak incelenmesi ve her işin en iyi yapılış şeklinin belirlenmesi. * İşçilerin seçilmesi ve eğitilmesi. * İşçilere işlerini en iyi şekilde yapmaları için gerekli olan araç ve gereçlerin sağlanması. * İşçilerin çalışmalarının denetlenmesi ve değerlendirilmesi. Açıklama:

  Frederick W. Taylor, bilimsel yönetim anlayışıyla işletmelerde verimliliği artırmayı amaçlamıştır. Bu anlayışa göre, işletmelerde verimliliğin artırılması için işlerin bilimsel olarak incelenmesi, işçilerin seçilmesi ve eğitilmesi, işlerini en iyi şekilde yapmaları için gerekli olan araç ve gereçlerin sağlanması ve işçilerin çalışmalarının denetlenmesi ve değerlendirilmesi gibi unsurlar önem taşımaktadır. 9. Klasik yönetim düşüncesine göre, insan aşağıdakilerden hangisidir?


 10. Cevap: Makinenin bir parçası gibidir. Açıklama:

  Klasik yönetim düşüncesi, insanı bir makine gibi görür. Ona göre, insan duyguları, ihtiyaçları ve sosyal ilişkileri olan bir varlık değil, sadece üretim sürecinde bir araçtır. Bu nedenle, insan davranışları, makinenin çalışma prensiplerine göre açıklanabilir. 11. Karar verme, yönetimin hangi kademesinde gerçekleşir?


 12. Cevap: Her kademesinde Açıklama:

  Karar verme, yönetimin her kademesinde gerçekleşir. Alt kademedeki yöneticiler üretimin nasıl gerçekleştirileceği, üretim sürecinde yaşananlarla ilgili sorunların çözümü, çalıştırılacak personelin seçimi gibi konularda karar alırken daha üst kademedeki yöneticiler üretimin yeri ve ne üretileceği gibi kararlar verir. 13. Örgütlenmede, emir-komuta zinciri nedir?


 14. Cevap: Emir-komuta zinciri, örgütte emirlerin veriliş ve alınması ilişkisini gösteren bir yapıdır. Bu yapıda, üst makamlar alt makamlara emir verir, alt makamlar ise üst makamlara rapor verir. Açıklama:

  Emir-komuta zinciri, örgütte hiyerarşik yapının kurulmasına yardımcı olur. Bu yapı sayesinde, örgütsel faaliyetler daha düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülebilir. 15. Örgütlenmede, dikey örgütlenme nedir?


 16. Cevap: Dikey örgütlenme, örgütte yetki ve sorumlulukların üst makamdan alt makamlara doğru sıralandığı örgütlenme türüdür. Bu örgütlenme türünde, üst makamın sorumluluğu en fazladır. Açıklama:

  Dikey örgütlenme, basit ve küçük örgütlerde daha yaygın olarak kullanılır. Bu örgütlenme türünde, emir-komuta zinciri açık ve nettir. 17. Eşgüdüm, yönetimde hangi amaçla yapılır?


 18. Cevap: * Örgütün amaçlarına ulaşabilmesi için yapılan çalışmaları bütünleştirmek, çalışmaların birbiriyle uyumlu olmasını sağlamak ve zaman yönetimi açısından personeli uyumlu kılmaktır. Açıklama:

  * Eşgüdüm, örgütte verimliliğin artması ve örgütün amaçlarına ulaşabilmesi için yapılan çalışmalardır. Eşgüdüm sayesinde örgütte çalışanlar arasında uyum sağlanır, çalışmalar birbiriyle uyumlu bir şekilde yürütülür ve zaman yönetimi açısından verimlilik artar. 19. Denetleme, yönetim sürecinin hangi aşamasında yer alır?


 20. Cevap: * Denetleme, yönetim sürecinin son aşamasında yer alır. Açıklama:

  * Yönetim süreci, planlama, örgütleme, yürütme ve denetim olmak üzere dört aşamadan oluşur. Denetleme, örgütlerin amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını veya ne ölçüde ulaştığını araştırmak ve amaçlardan sapmalar olduğunda düzeltici tedbirleri almaktır. Bu nedenle, denetim, yönetim sürecinin son aşamasında yer alır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Yönetim Bilimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Detayları

Yönetim Bilimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Yönetim Bilimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Yönetim Bilimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • KlasikAyrıca Yönetim bilimi dersi 1.dönem sonu sınav soruları; mebsinavlari.com tarafından klasik türde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenci, yönetim biliminin konusunu açıklayabilir.

Yönetim biliminin tarih ile ilişkisini açıklar.

Osmanlı Devleti'nde Enderun Mektebi'nin temel amacı, devlet yönetiminde görev alacak nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Frederick W. Taylor'ın bilimsel yönetim anlayışının temel ilkelerini açıklar. Bu soruların cevapları ve açıklamaları, ilgili içerikle uyumlu ve doğrudur. Ayrıca sorular, klasik türde, yani seçenekli değil, açık uçludur. Soru, cevap, açıklama ve kazanım cümleleri birbirini destekler niteliktedir.

Klasik yönetim düşüncesinin insan anlayışını açıklar.

Karar verme sürecinin yönetimin her kademesinde gerçekleştiğini açıklar.

Örgütlenmede emir-komuta zincirinin hiyerarşik yapıyı sağladığını açıklayabilirim.

Örgütlenmede dikey örgütlenmenin basit ve küçük örgütlerde daha yaygın olduğunu açıklayabilirim.

* Eşgüdüm, örgütte verimliliğin artması ve örgütün amaçlarına ulaşabilmesi için yapılan çalışmalardır.

* Denetleme, yönetim sürecinin son aşamasında yer alır ve örgütlerin amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını veya ne ölçüde ulaştığını araştırır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Yönetim Bilimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Yönetim Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Yönetim Bilimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Yönetim Bilimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Yönetim Bilimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Yönetim Bilimi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Yönetim Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Yönetim Bilimi Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Yönetim Bilimi Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş