ULUKÖY YATILI BÖLGE ORTAOKULU ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAVI

ULUKÖY YATILI BÖLGE ORTAOKULU ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAVI sınavı 8.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. ULUKÖY YATILI BÖLGE ORTAOKULU ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAVI CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilenlerden hangisi ormanlık alanların tahribi sonucu görülebilecek çevresel sorunlardan biri değildir?

  A) Erozyon             B) İklim değişikliği
  C) Radyasyon        D) Küresel ısınma

 2. Cevap: C

 3. * Hava kirliliği
  * Su kirliliği
  * Toprak kirliliği
  * Işık kirliliği
  * Gürültü kirliliği
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi çevre kirliliği arasında gösterilir?

  A) 5    B) 3    C) 2    D) 1

 4. Cevap: A

 5. Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarının ortaya çıkış nedenleri arasında gösterilemez?

  A) Gübre ve ilaçlama    B) Atıklar ve çöpler
  C) İzinsiz avlanma         D) Ormanlaştırma

 6. Cevap: D

 7. Nüfusun hızla artışı sonucu;
  I. Ormanlık alanların tahribi,
  II. Göllerin kurutulması,
  III Şehirlerin genişlemesi
  durumlarından hangisi veya hangileri yaşanır?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I, II ve III    D) Yalnız III

 8. Cevap: C

 9. Aşağıda verilenlerden hangisi çevre sorunlarında insan etkisini göstermez?

  A) Fabrika bacaları
  B) Heyelan
  C) Kömür yakılması
  D) Tarımda bilinçsiz ilaçlama

 10. Cevap: B

 11. Aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?

  A) Çevremizdeki her nesnenin bir ömrü vardır ve ömürlerini dolduran nesneler kullanılmaz hale geldiğinde çöp durumuna düşer.
  B) Uygun koşullarda depolanmayan çöpler böceklerin oluşmasına, hastalıkların yayılmasına yol açar.
  C) Çevre sorunlarının bir biri ile bağlantısı yoktur. Hepsi ayrı olarak incelenmelidir.
  D) Araçların egzozlarından çıkan gazlar yerel sorunken küresel hale gelir.

 12. Cevap: C

 13. Aşağıdakilerden hangisi orman yangınları sonucunda ortaya çıktığı gösterilemez?

  A) Birçok canlının yaşam alanı yok olur.
  B) Hava kirliliği artar.
  C) Toprağın kimyası bozulur.
  D) Havadaki canlı çeşitliliği artar.

 14. Cevap: D

 15. Aşağıdakilerden hangisi orman yangınlarının insan kaynaklı sebeplerinden biri değildir?

  A) Sigara izmaritleri    B) Piknik ateşi
  C) Bilinçsizlik                D) Yıldırımlar

 16. Cevap: D

 17. Hareket enerjisinden yararlanılarak jeneratörler sayesinde elektrik enerjisi üretilmektedir. Çevreye herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.
  Yukarıda açıklaması verilen yenilenebilir enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Güneş enerjisi         B) Jeotermal enerji
  C) Rüzgar enerjisi        D) Hidrolik enerji

 18. Cevap: C

 19. İnsanların ihtiyaç duyduğu enerjiyi, doğal kaynakları tehlikeye atmadan kullanılan ve üretilen enerjiye ne denir?

  A) Döngüsel enerji
  B) Sürdürülebilir enerji
  C) Yenilenen enerji
  D) Yenilenemeyen enerji

 20. Cevap: B

 21. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre farklı türde geri kazanılabilir bir maddedir?

  A) Ambalaj kartonları        B) Mukavvalar
  C) Hazır çorba paketi        D) Kağıt torba

 22. Cevap: C

 23. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Doğal dengenin korunması için elimizden gelen çabayı göstermeliyiz.
  B) Doğal dengenin korunması için geri dönüşebilen ürünler kullanmamalıyız.
  C) Doğaya bırakılan her çöp dolaylı veya doğrudan toprağı, suyu ve havayı etkilemektedir.
  D) Geri dönüştürülebilir ürünlerin kullanılması doğal kaynakların ömrünü uzatır.

 24. Cevap: B

 25. Bir yazıcı tonerinin bittikten sonra doldurulup kullanılmasına ........................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) geri dönüşüm          B) geri kazanım
  C) tekrar kullanım        D) sürdürülebilir kullanım

 26. Cevap: C

 27. Aşağıdakilerden hangisi küresel çevre sorunlarına örnek değildir?

  A) Sera etkisi
  B) Global ısınma
  C) Venezuela'da ki yanardağın patlaması
  D) Buzulların erimesi

 28. Cevap: C

 29. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan toprak kirliliğine neden olmaz?

  A) Kimyasal gübre kullanımı
  B) Sanayi atıkları
  C) Daha iyi verim için tarım ilaçlarını kullanılması.
  D) Araba egzozundan çıkan gazlar.

 30. Cevap: D

 31. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Toprak kirliliği hava kirliliğini de etkilemektedir.
  B) Hava kirliliği sonucunda temiz hava alanları daralmaktadır.
  C) Su kirliliğinin temel nedeni hava kirliliğidir.
  D) Toprak, hava ve su kirliliğinin önüne geçilmediğinde küresel çevre sorunları oluşmaktadır.

 32. Cevap: C

 33. Bir bölgede uzun yıllar boyunca devam eden hava olaylarına iklim denir. Ancak çevre sorunlarından dolayı bölgelerin ve dolayısı ile dünyanın iklimi değişmektedir.
  İklim değişikliği sonucunda;
  I. Küresel ısınma
  II. Yakıta olan ihtiyacın azalması
  III. Biyo çeşitliliğin azalması
  verilenlerden hangisi veya hangileri görülür?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I, II ve III    D) I ve III

 34. Cevap: D

 35. Aşağıdakilerden hangisi çevrenin korunması için yapılan kampanyalardan biri değildir?

  A) Su tasarrufu kampanyaları
  B) Bisiklet kullanımının teşvik edilmesi
  C) Doğal yaşam alanlarının korunması için çalışmalar
  D) Benzin fiyatlarının düşürülmesi kampanyaları

 36. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) Benzin fiyatlarının düşürülmesi kampanyaları. Çevrenin korunması için yapılan kampanyalar genellikle doğal kaynakların ve çevre dostu uygulamaların teşvik edilmesini amaçlar. Su tasarrufu kampanyaları, su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılmasını hedefler. Bisiklet kullanımının teşvik edilmesi kampanyaları, düşük karbon salınımı ve sağlıklı ulaşım alternatiflerine yönelik farkındalık yaratmayı amaçlar. Doğal yaşam alanlarının korunması için çalışmalar, biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasına yönelik çabalara odaklanır. Ancak, benzin fiyatlarının düşürülmesi kampanyaları çevrenin korunmasıyla doğrudan ilişkili olmayabilir ve daha çok ekonomik veya siyasi bir amaç güdebilir. 37. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine neden olabilecek bir etken değildir?

  A) Fabrikaların emisyonları
  B) Araç trafiği
  C) Orman yangınları
  D) Doğal kaynaklar

 38. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) Doğal kaynaklar. Hava kirliliği, atmosfere zararlı maddelerin salınması sonucu oluşur. Fabrikaların emisyonları, atık gazlar ve partiküllerin havaya salınmasıyla hava kirliliğine neden olabilir. Araç trafiği de egzoz emisyonları ve yanma ürünleriyle hava kirliliğine katkıda bulunur. Orman yangınları, yanma sürecinde açığa çıkan duman, kül ve zararlı gazların havaya yayılmasıyla hava kirliliğini artırabilir. Ancak, doğal kaynaklar genellikle hava kirliliğine doğrudan katkıda bulunmazlar. Doğal kaynaklar, genellikle hava kalitesine etki etmeden kullanılır. 39. Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğine neden olabilecek bir etken değildir?

  A) Fabrikaların atık suyu
  B) Tarım ilaçları
  C) Yağmur
  D) Kanalizasyon atıkları

 40. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Yağmur. Su kirliliği, su kaynaklarının zararlı maddelerle kirlenmesi sonucu oluşur. Fabrikaların atık suyu, içerdikleri zehirli kimyasallar ve kirleticilerle su kirliliğine neden olabilir. Tarım ilaçları, tarım faaliyetlerinde kullanılan kimyasalların sulara karışması ve su kaynaklarını kirletmesiyle su kirliliğine katkıda bulunur. Kanalizasyon atıkları, insan faaliyetlerinden kaynaklanan atık suların sulara deşarj edilmesiyle su kirliliği oluşturabilir. Ancak, yağmur doğal bir olaydır ve temizdir. Yağmur suyu, genellikle su kaynaklarını kirlenmesine neden olmadan doğal süreçlerle filtrelenir. Bu nedenle, yağmur suyu su kirliliğine neden olabilecek bir etken değildir. 41. Geri dönüşüm, atıkların yeniden kullanılması veya işlenmesi yoluyla çevrenin korunması için önemli bir adımdır. Geri dönüşümün önemi, doğal kaynakların korunması ve çevre kirliliğinin azaltılmasıdır. Geri dönüşüme tabi tutulabilen atıklar arasında kağıt, plastik, cam, metal gibi malzemeler bulunur. Bu atıkların toplanması, ayrıştırılması ve işlenmesi ile yeni ürünlerin üretilmesi sağlanır. Geri dönüşümün doğaya faydaları arasında enerji tasarrufu, çöp miktarının azaltılması ve yeniden kullanılabilir malzemelerin kaynakların tüketiminde tasarruf sağlaması sayılabilir. Geri dönüşümün amaçları nelerdir?

  A) Enerji tasarrufu, doğal kaynakların tüketimini artırmak, çevre kirliliğini artırmak, atıkların birikmesini sağlamak.
  B) Doğal kaynakların korunması, çevre kirliliğinin azaltılması, enerji tasarrufu, yeniden kullanılabilir malzemelerin kaynakların tüketiminde tasarruf sağlaması.
  C) Enerji tüketimini artırmak, çevre kirliliğini artırmak, atıkların birikmesini sağlamak, doğal kaynakları tüketmek.
  D) Yeniden kullanılabilir malzemelerin kaynakların tüketiminde tasarruf sağlaması, doğal kaynakların tüketimini artırmak, çevre kirliliğini artırmak, enerji tasarrufu.

 42. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: B) Doğal kaynakların korunması, çevre kirliliğinin azaltılması, enerji tasarrufu, yeniden kullanılabilir malzemelerin kaynakların tüketiminde tasarruf sağlaması. Geri dönüşümün önemine ve doğaya faydalarına değinilen metinde, geri dönüşümün amaçları da açıklanmıştır. Bu amaçlar arasında doğal kaynakların korunması, çevre kirliliğinin azaltılması, enerji tasarrufu ve yeniden kullanılabilir malzemelerin kaynakların tüketiminde tasarruf sağlaması bulunur. 43. Geri dönüşüm, atıkların yeniden kullanılabilir hale getirilmesi anlamına gelir. Bu işlem sayesinde çöp miktarı azaltılırken, kaynakların da daha verimli kullanılması sağlanır. Geri dönüştürülebilir malzemeler arasında kağıt, cam, plastik, metal gibi pek çok madde yer alır. Geri dönüşümün çevreye olan faydaları arasında enerji tasarrufu, hava kirliliğinin azalması ve doğal kaynakların korunması sayılabilir. Geri dönüşümün önemini aşağıdakilerden hangisi açıklamaz?

  A) Çöp miktarının azaltılmasını sağlar.
  B) Doğal kaynakların verimli kullanımını sağlar.
  C) Hava kirliliğini arttırır.
  D) Enerji tasarrufu sağlar.

 44. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C" şıkkıdır. Verilen paragrafta, geri dönüşümün çevreye olan faydaları arasında hava kirliliğinin azalması yer alırken, seçenekler arasında "hava kirliliğini arttırır" ifadesi bulunmaktadır. Bu nedenle, doğru olmayan şık "C" dir. 45. İklim değişikliği, dünya genelinde artan sıcaklıklar ve küresel ısınma nedeniyle yaşanan bir sorundur. Bu sorun, insan faaliyetleriyle birlikte artmaktadır. Özellikle fosil yakıt kullanımı ve sanayileşme, sera gazlarının atmosfere salınmasına sebep olmaktadır. Bu gazlar, atmosferdeki sıcaklığı artırarak iklim değişikliğine yol açar. İklim değişikliğinin etkileri arasında deniz seviyesinde yükselme, sıcaklık artışı, doğal afetlerin artması ve çevre kirliliği sayılabilir. İklim değişikliği ile mücadele için yapılacaklar arasında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve doğal kaynakların korunması yer alır. İklim değişikliği neden kaynaklanmaktadır?

  A) Doğal afetlerden
  B) Fosil yakıt kullanımı ve sanayileşmeden
  C) Yenilenebilir enerji kaynaklarından
  D) Çevre kirliliğinden

 46. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir, yani iklim değişikliği fosil yakıt kullanımı ve sanayileşme gibi insan faaliyetleriyle artmaktadır. Soru, iklim değişikliğinin neden kaynaklandığını sormaktadır ve cevap metinde açıkça verilmiştir. İklim değişikliğinin etkileri de açıklanmıştır ve çözüm önerileri sunulmuştur. 47. Su, hayatımızın vazgeçilmez bir kaynağıdır. Ancak su kaynaklarına yapılan atıklar ve kirlilik, su kaynaklarının kalitesini bozar ve sürdürülebilirliğini tehdit eder. Su tüketiminin azaltılması ve su kaynaklarının korunması, gelecek nesillere temiz su kaynakları sağlama açısından son derece önemlidir. Bunun için, suyun tasarruflu kullanımı, evsel atık suyun arıtılması, su kirliliğinin önlenmesi gibi önlemler alınmalıdır. Su kaynaklarına yapılan atıkların ve kirliliğin ne gibi etkileri vardır?

  A) Su kaynaklarının kalitesinin bozulması ve sürdürülebilirliğinin tehdit edilmesi
  B) Gelecek nesiller için temiz su kaynaklarının sağlanamaması
  C) Hem a hem b seçeneği
  D) Hiçbiri

 48. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Hem a hem b seçeneği"dir. Su kaynaklarına yapılan atıklar ve kirlilik, su kaynaklarının kalitesinin bozulmasına ve sürdürülebilirliğinin tehdit edilmesine neden olur. Bu durum da gelecek nesiller için temiz su kaynaklarının sağlanamaması anlamına gelir. Su kaynaklarının korunması, su tüketiminin azaltılması, evsel atık suyun arıtılması ve su kirliliğinin önlenmesi gibi önlemler alınarak, su kaynaklarına yapılan atıklar ve kirliliğin etkileri azaltılabilir. 49. Doğal kaynakların tükenme nedenleri arasında hangisi yer almaz?

  A) Aşırı kullanım             B) İklim değişikliği         
  C) Hızlı nüfus artışı         D) Sürdürülebilir kullanım   

 50. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Sürdürülebilir kullanım. Doğal kaynakların tükenmesinin nedenleri arasında sürdürülemez kullanım, aşırı kullanım, iklim değişikliği ve hızlı nüfus artışı gibi faktörler yer alır. Ancak sürdürülebilir kullanım, doğal kaynakları korumak ve gelecek nesillere aktarmak için gerekli olan bir faktördür ve tükenmenin nedeni olarak kabul edilemez.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
ULUKÖY YATILI BÖLGE ORTAOKULU ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAVI Detayları

ULUKÖY YATILI BÖLGE ORTAOKULU ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAVI 16 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 4 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için ULUKÖY YATILI BÖLGE ORTAOKULU ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAVI Testini Çöz tıklayın. ULUKÖY YATILI BÖLGE ORTAOKULU ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAVI yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

ULUKÖY YATILI BÖLGE ORTAOKULU ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAVI sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


ULUKÖY YATILI BÖLGE ORTAOKULU ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAVI Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Kaynakların Sınırlılığı ve Ekolojik Ayak İzi
  1. Çevre dostu tüketim maddelerini (gıda, kırtasiye ürünleri, oyuncak, giyecek, temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri vb.) kullanmaya özen gösterir.
  2. Doğal kaynak tüketiminin dünyanın insan yaşamını destekleme kapasitesini azaltmadan nasıl yapılabileceğini tartışır.
  3. Dünyadaki kaynakların sınırlı olduğunu bilerek kaynakları tasarruflu kullanır.
  4. Ekolojik ayak izini açıklar.
  5. Kendi ekolojik ayak izini hesaplayarak doğal kaynak tüketimine etkisini yorumlar.
  6. Nüfusun, üretim ve tüketim faaliyetlerinin çevre sorunlarının ortaya çıkmasına etkisini açıklar.
  7. Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımının sürdürülebilir kalkınmaya etkisini irdeler.

Ayrıca DOĞAL kaynak tüketimini dünyanın insan yaşamını destekleme kapasitesini zaltmadan nasıl yapılabileceğini tartışır.

Çevrenin korunması için yapılan kampanyalar genellikle su tasarrufu, bisiklet kullanımının teşvik edilmesi ve doğal yaşam alanlarının korunması gibi çevre dostu amaçlara yönelik çalışmaları içerirken, benzin fiyatlarının düşürülmesi kampanyaları çevrenin korunması için doğru bir kampanya değildir.

Hava kirliliğine neden olan etkenler genellikle fabrika emisyonları, araç trafiği ve orman yangınları gibi insan kaynaklı etkenlerdir. Doğal kaynaklar ise hava kirliliğine neden olabilecek bir etken değillerdir.

Su kirliliğine neden olan etkenler arasında fabrikaların atık suyu, tarım ilaçları ve kanalizasyon atıkları bulunurken, yağmur doğal bir süreç olduğu için su kirliliğine neden olabilecek bir etken değildir.

Geri dönüşümün önemini ve doğaya faydalarını açıklamak. Geri dönüşümün amaçlarını belirleyebilmek.

Geri dönüşümün önemi ve faydaları hakkında genel bilgi veren bu sorunun kazanımı, geri dönüşümün çevre üzerindeki olumlu etkilerini anlamaktır.

Okuyucu iklim değişikliğinin neden kaynaklandığını, etkilerini ve mücadele yöntemlerini öğrenebilir.

Su kaynaklarının önemi ve korunması hakkındaki bilgiyi anlamaktır.

Doğal kaynakların tükenme nedenleri hakkında farkındalık sahibi olmak ve sürdürülebilir kullanımın önemini kavramak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

ULUKÖY YATILI BÖLGE ORTAOKULU ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAVI sınavı 8.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

ULUKÖY YATILI BÖLGE ORTAOKULU ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAVI Testi İstatistikleri

Bu sınav 19 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 163 kere doğru, 144 kere yanlış cevap verilmiş.

ULUKÖY YATILI BÖLGE ORTAOKULU ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAVI Sınavını hangi formatta indirebilirim?

ULUKÖY YATILI BÖLGE ORTAOKULU ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAVI sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız ULUKÖY YATILI BÖLGE ORTAOKULU ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAVI sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

ULUKÖY YATILI BÖLGE ORTAOKULU ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAVI sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Çevre Eğitimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (4)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Çevre Eğitimi Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi Ünite Özetleri