Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı (8.Sınıflar)

Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı (8.Sınıflar) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı (8.Sınıflar) CEVAPLARI

 1. Hangisi manevi hayatı olumsuz etkileyen bir kötü alışkanlık değildir?

  A) Sigara içmek                B) Alkol almak
  C) Namaz kılmamak          D) Spor yapmak

 2. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Spor yapmak. Soru manevi hayatı olumsuz etkileyen kötü alışkanlıklar arasından bir seçim yapılmasını istemektedir. Sigara içmek ve alkol almak, sağlığı olumsuz etkileyecek ve manevi hayatı da olumsuz etkileyebilecek kötü alışkanlıklardır. Namaz kılmamak, dinin temel ibadetlerinden biri olduğu için manevi hayatı olumsuz etkileyebilir. Ancak spor yapmak sağlıklı bir yaşam tarzıdır ve manevi hayatı olumsuz etkileyecek bir alışkanlık değildir. 3. Hangisi manevi hayatı olumsuz etkileyen bir duygu değildir?

  A) Merhamet    B) Öfke    C) Kibir    D) Kıskançlık

 4. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Merhamet. Manevi hayatı olumsuz etkileyen duygular arasında öfke, kibir ve kıskançlık gibi olumsuz duygular yer alırken, merhamet duygusu olumlu bir duygu olarak kabul edilir. Merhamet, diğer insanlara karşı şefkatli ve hoşgörülü olma, acıma hissi gibi anlamlar taşır. Bu duygu, manevi hayatı olumlu yönde etkiler ve insanlar arasında daha iyi ilişkiler kurulmasına yardımcı olur. 5. İslam'ın hedeflediği insan modelinin özellikleri nelerdir?

  A) Yalan söylememe, dürüstlük, sadakat, yardımseverlik vb. gibi ahlaki değerleri içermesi
  B) Sadece dünya hayatını düşünmesi, ahiret kaygısı olmaması
  C) Diğer insanları küçümsemek, hor görmek, aşağılamak vb. gibi olumsuz davranışları içermesi
  D) Sadece kişisel hedefleri önemsemesi, toplumsal hedefleri yok sayması

 6. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A şıkkı olan "Yalan söylememe, dürüstlük, sadakat, yardımseverlik vb. gibi ahlaki değerleri içermesi" olarak verilir. İslam'ın hedeflediği insan modeli ahlaki değerleri içeren, dürüst, yardımsever ve sadık bir insan olmayı hedefleyen bir insandır. İslam, kişinin hem dünya hayatındaki hem de ahiret hayatındaki başarısı için bu değerleri önemser. 7. İslam'ın hedeflediği insan modelinin kaynağı nedir?

  A) Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in (s.a.v) örnek davranışları
  B) Sadece Hz. Peygamber'in (s.a.v) örnek davranışları
  C) Sadece Kur'an-ı Kerim'de yer alan öğretiler
  D) İslam kültüründeki geleneksel değerler

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in (s.a.v) örnek davranışları. İslam'ın hedeflediği insan modeli, Kur'an-ı Kerim'de yer alan öğretiler ve Hz. Peygamber'in (s.a.v) örnek davranışlarından oluşan bir kaynaklar bütününe dayanmaktadır. Bu kaynaklar bize Allah'ın istediği insan modelini, örnek davranışları ve hayat tarzını göstermektedir. İslam'ın hedeflediği insan modeli, adalet, merhamet, sabır, hoşgörü, saygı, dürüstlük, güvenilirlik gibi erdemlerle donanmış, hem dünya hem de ahiret saadetini hedefleyen bir kişiliktir. 9. İnsanların manevi hayatını olumsuz etkileyen unsurlardan korunmak için neler yapabilirler?

  A) Namaz kılmak, oruç tutmak ve zekat vermek
  B) Helal kazanç elde etmek, doğru sözlü olmak ve sadaka vermek
  C) Ahlaklı davranmak, kitap okumak ve sevap kazandıran işler yapmak
  D) Kendi sınırlarını tanımak, zararlı alışkanlıklardan uzak durmak ve doğru arkadaşlar edinmek

 10. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D şıkkı. İnsanların manevi hayatını olumsuz etkileyen unsurlardan korunmak için, kendi sınırlarını tanımak, zararlı alışkanlıklardan uzak durmak ve doğru arkadaşlar edinmek önemlidir. Bu sayede kişiler negatif etkilere maruz kalmadan manevi hayatlarını koruyabilirler. 11. Olumsuz bir ortamda manevi hayatını koruyan kişilerin özellikleri nelerdir?

  A) Sabırlı, hoşgörülü ve sade bir hayatı tercih eden kişiler
  B) İrade sahibi, hedef odaklı ve inançlı kişiler
  C) Kendine güvenli, kararlı ve öz disiplinli kişiler
  D) Empatik, açık fikirli ve çevresiyle uyumlu kişiler

 12. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Olumsuz bir ortamda manevi hayatını koruyan kişiler genellikle inançlı, irade sahibi ve hedef odaklıdırlar. Bu kişilerin manevi değerleri koruma konusunda kararlı oldukları ve kendilerini motive edebildikleri görülmektedir. 13. Hac ibadeti, hangi şartları taşıyanlar tarafından yerine getirilir?

  A) Akıl sahibi ve baliğ olan her müslümanın.
  B) Yalnızca zenginlerin.
  C) Yalnızca Türkiye'de yaşayan müslümanların.
  D) Sadece erkeklerin.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) Akıl sahibi ve baliğ olan her müslümanın." Bu ibadet, İslam dininin temel şartlarından biri olup, maddi durumu müsait olan her Müslümanın yerine getirmesi gereken bir ibadettir. Hac, İslam dini ve kültürü hakkında bilgi sahibi olmak isteyen Müslümanlar için de önemlidir. 15. Hac ibadeti, hangi aylarda gerçekleştirilir?

  A) Recep ayında.          B) Ramazan ayında
  C) Zilhicce ayında.        D) Muharrem ayında.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: Hac ibadeti, Zilhicce ayının ilk on gününde gerçekleştirilir. Bu ayet, İslam dininin beş şartından biri olan hac ibadetinin hangi ayda yapılacağı hakkında bilgi vermektedir. 17. Umre ibadeti için hangi kutsal mekana gidilir?

  A) Mekke    B) Medine    C) Şam    D) Kahire

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) Mekke" olarak verilmiştir. Umre ibadeti, İslam'ın kutsal şehri olan Mekke'deki Kabe'yi ziyaret etmek üzere gerçekleştirilen bir ibadettir. Bu ibadet sırasında, tavaf yapılır, sa'y yapılır ve dualar edilir. 19. Umre ibadeti için ne kadar süre ayrılmalıdır?

  A) En az 3 gün             B) En az 7 gün
  C) En az 10 gün            D) En az 15 gün

 20. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) En az 3 gün. Umre ibadeti için en az 3 gün ayrılması tavsiye edilir, ancak kişinin zaman ve imkanlarına göre bu süre uzatılabilir veya kısaltılabilir. Umre ibadeti için belirlenmiş bir zorunlu süre yoktur, ancak genellikle en az 3 gün ayrılması tavsiye edilir. Umre ibadeti, Kabe'yi ziyaret etmek, tavaf yapmak, sa'y yapmak, Safa ile Merve arasında koşmak ve ihram giymek gibi belli ritüeller içermektedir. Bu ritüeller için gereken süre, kişinin hızına ve kalabalık durumuna bağlı olarak değişebilir. Ancak, en az 3 gün ayrılması önerilir çünkü bu süre içinde bütün ritüellerin yapılması mümkündür. 21. Hac ibadeti sırasında yapılan duaların ve törenlerin anlamları nelerdir? Hac ibadeti sırasında hangi ibadetler yapılır?

  A) Hac ibadeti sırasında yapılan duaların anlamı bilinmez. Hac sırasında sadece şeytan taşlama yapılır.
  B) Hac ibadeti sırasında yapılan dualar, törenler ve ibadetlerin hepsi İslam'ın temel prensiplerini anlatır. Hac sırasında Arafat'ta vakfe, Mina'da şeytan taşlama, Safa ile Merve arasında sa'y ve Kurban kesimi yapılır.
  C) Hac ibadeti sırasında yapılan duaların anlamı sadece Arapça bilenler tarafından anlaşılabilir. Hac sırasında sadece Kâbe'yi tavaf etmek yeterlidir.
  D) Hac ibadeti sırasında yapılan dualar, törenler ve ibadetlerin anlamı tamamen gizlidir. Hac sırasında yalnızca dua edilir.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneğidir. Hac ibadeti sırasında yapılan dualar, törenler ve ibadetler İslam'ın temel prensiplerini anlatır ve hacıların manevi gelişimine katkı sağlar. Hac sırasında Arafat'ta vakfe, Mina'da şeytan taşlama, Safa ile Merve arasında sa'y ve Kurban kesimi gibi önemli ibadetler yapılır. Bu sayede hacılar, Allah'a yakınlaşma ve günahlarından arınma fırsatı bulurlar. 23. Haccın yapılışı ile ilgili aşağıdaki parçalardan hangisi yanlıştır?

  A) Haccın farz olduğu ay, İslam takvimine göre Zilhicce ayıdır.
  B) Hacca gitmek isteyen kişiler öncelikle sağlık kontrollerinden geçirilir.
  C) Hac farz olan Müslümanlar için bir kez yapılması gereken bir ibadettir.
  D) Hac sırasında Safa ve Merve tepeleri arasında say yapılır.

 24. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C" seçeneğidir. Hac ibadeti farz olan Müslümanlar için bir kez değil, hayatlarında bir kez yapabilecek maddi ve manevi imkânları olanlar için yapılması gereken bir ibadettir. Hac ibadeti, İslam takvimine göre Zilhicce ayında gerçekleştirilir ve hacca gitmek isteyenler öncelikle sağlık kontrollerinden geçirilir. 25. Hac ve Umre'nin ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hac ve Umre, her Müslüman için farz bir ibadettir.
  B) Hem Hac hem de Umre yapılırken Arafat'ta vakfe yapılır.
  C) Hac ve Umre sırasında Safa ve Merve tepeleri arasında say yapılır.
  D) Hem Hac hem de Umre sırasında Cemre taşları taşlanır.

 26. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Hac ve Umre sırasında Safa ve Merve tepeleri arasında say yapılır. Hac ve Umre ibadetlerinin birçok ortak özelliği vardır, ancak bu soruda sorulan ortak özellik "Safa ve Merve tepeleri arasında say yapılmasıdır". Hem Hac hem de Umre sırasında ziyaretçiler Safa tepesinden başlayarak Merve tepesine kadar yedi defa gidip gelirler ve bu süre içinde Allah'ı anarlar ve dualar ederler. Bu ritüele "say" denir. Hac ve Umre'nin diğer ortak özellikleri arasında Arafat'ta vakfe yapmak, Mina'da şeytan taşlamak ve Kabe'yi tavaf etmek sayılabilir. 27. Hacılar için önemli bir durağın Mekke olduğunu biliyoruz. Mekke'nin neresinde bulunan Kabe'nin etrafında Hacılar, tavaf adı verilen ritüeli gerçekleştirirler. Bu ritüel, İslam dininin en kutsal görevlerinden biridir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tavaf hakkında yanlıştır?

  A) Tavaf, Hacıların herhangi bir zamanda gerçekleştirebileceği bir ibadettir.
  B) Hacıların, tavaf sırasında Kabe'yi tam yedi kez çevresinde döndükleri bilinmektedir.
  C) Tavaf, sadece Hac ibadeti sırasında yapılan bir ritüeldir.
  D) Tavaf sırasında, Hacıların ellerindeki siyah taşları Kabe'ye fırlatmaları gerekir.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır. Tavaf ibadeti, sadece Hac ibadeti sırasında değil, Müslümanlar herhangi bir zamanda Kabe'yi ziyaret ettiklerinde de gerçekleştirilebilir. 29. Hac, tüm dünyadan Müslümanların Mekke'ye gelip Kâbe'yi ziyaret ettiği bir ibadettir. Hac ibadeti kaç gün sürer ve hangi ibadetler yapılır? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

  A) Hac ibadeti 3 gün sürer ve sadece Kâbe ziyareti yapılır.
  B) Hac ibadeti 7 gün sürer ve namaz, tavaf, sa'y, Arafat ve Mina'da vakfe yapılır.
  C) Hac ibadeti 10 gün sürer ve sadece Arafat'ta vakfe yapılır.
  D) Hac ibadeti 5 gün sürer ve sadece Mina'da vakfe yapılır.

 30. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. Hac ibadeti 7 gün sürer ve namaz, tavaf, sa'y, Arafat ve Mina'da vakfe gibi ibadetler yapılır. Hac, İslam'ın beş temel ibadetinden biridir ve her yıl dünya genelinde milyonlarca Müslüman, bu ibadeti yerine getirmek üzere Mekke'ye giderler. 31. Hac ibadeti sırasında Mina'da vakfe yapılır. Vakfe ne anlama gelir ve nasıl yapılır? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

  A) Vakfe, yürüyüş yapmak anlamına gelir ve Mina'da yapılır.
  B) Vakfe, dua etmek ve Allah'a yakınlaşmak için durmak anlamına gelir ve Arafat'ta yapılır.
  C) Vakfe, Kâbe'ye yönelip dua etmek anlamına gelir ve Mekke'de yapılır.
  D) Vakfe, Kâbe'yi tavaf edip dualar etmek anlamına gelir ve Safa ile Merve arasında yapılır.

 32. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Vakfe, dua etmek ve Allah'a yakınlaşmak için durmak anlamına gelir ve Arafat'ta yapılır. Hac ibadeti sırasında Müslümanlar, Arafat'ta vakfe adı verilen bir ibadeti yerine getirirler. Bu ibadet, dua etmek ve Allah'a yakınlaşmak için durmak anlamına gelir. Hacılar, güneşin batışından önce Arafat Dağı'na giderek burada bir süre dururlar ve dua ederler. Bu ibadet, hacın en önemli aşamalarından biridir ve hacıların günahlarından arınmalarına yardımcı olur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı (8.Sınıflar) Detayları

Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı (8.Sınıflar) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı (8.Sınıflar) Testini Çöz tıklayın. Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı (8.Sınıflar) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı (8.Sınıflar) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı (8.Sınıflar) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MANEVİ HAYATIMIZ
  1. İslam’da Manevi Hayatın Özellikleri
  2. İslam’ın Hedeflediği İnsan Modeli
  3. Manevi Hayatı Olumsuz Etkileyen Unsurlar
  4. Manevi Hayatımıza Yön Veren Temel Değerler

Ayrıca Temel dini bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları; 8.sınıflar için tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Manevi hayatı olumsuz etkileyen kötü alışkanlıkları tanımlama ve olumlu yaşam tarzlarını ayırt etme.

Manevi hayatın önemini kavramak ve olumsuz duyguların manevi hayatı nasıl etkilediğini anlamak.

İslam'ın insan modeliyle ilgili temel kavramları öğretmek ve İslam'ın insanlara yüklediği ahlaki değerleri anlamalarına yardımcı olmaktır.

İslam'ın insan modelini oluşturan kaynakların neler olduğunu ve İslam'ın hedeflediği insan modelinin özelliklerini açıklamak.

İnsanların manevi hayatlarını korumak için gerekli önlemleri alarak daha sağlıklı bir hayat sürmelerini sağlamayı hedefler.

Bireylerin manevi hayatlarını koruma ve geliştirme konusunda hangi özelliklerin önemli olduğunu anlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

İslam dininin temel ibadetlerinden biri olan hac hakkında bilgi sahibi olması ve İslam kültürü hakkında farkındalık kazanması hedeflenir.

Hac ibadeti, her yıl milyonlarca Müslüman tarafından Mekke'de gerçekleştirilir ve İslam'ın birleştirici gücünü gösterir.

İslam dinindeki kutsal mekanlar hakkındaki bilgilerini ve Mekke'nin önemini anlamalarına yardımcı olmayı hedefler.

Umre ibadetinin ritüelleri ve süresi hakkında bilgi sahibi olmak.

Hac ibadeti sırasında yapılan dualar, törenler ve ibadetlerin İslam'ın temel prensiplerini anlatarak hacıların manevi gelişimine katkı sağladığı anlaşılabilir.

İslam dininin temel ibadetlerinden biri olan hac ibadetinin yapılışı hakkında bilgi sahibi olma kazanımını ölçmektedir.

Hac ve Umre ibadetlerinin ortak özelliklerini bilmek ve tanımak.

Tavaf, Kabe'nin etrafında tam yedi kez dönülerek gerçekleştirilir ve bu ritüel, Hac ibadetinin en önemli parçalarından biridir.

Öğrenciler, Hac ibadetinin süresi ve içeriği hakkında bilgi sahibi olacaklar.

Hac ibadeti sırasında yerine getirilen vakfe ibadeti, Müslümanların Allah'a yakınlaşmak ve günahlarından arınmak için yaptıkları bir dua etme ve durma ibadetidir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı (8.Sınıflar) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı (8.Sınıflar) Testi İstatistikleri

Bu sınav 8 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 25 kere doğru, 35 kere yanlış cevap verilmiş.

Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı (8.Sınıflar) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı (8.Sınıflar) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı (8.Sınıflar) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı (8.Sınıflar) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.