T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem Yazılıya Hazırlık Test 2

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 8.Sınıf kategorisinin T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Atatürk'ün hastalığına rağmen çalışmaya devam etmesi, onun hangi kişilik özelliğiyle ilgilidir?

  A) Vatanseverliği      B) Cesaretliliği      
  C) Azmi                D) Alçakgönüllülüğü   
                        

 2. Cevap: C Açıklama:

  Atatürk'ün, sağlık sorunlarına rağmen ülkesi ve milleti için çalışma azmi ve kararlılığı, onun en önemli kişilik özelliklerinden biridir. 3. Anıtkabir'in yeri neden Rasattepe olarak seçilmiştir?

  A) Ankara'nın en yüksek noktası olması nedeniyle
  B) Atatürk'ün son isteğinin orada yatmak olması nedeniyle
  C) Anıtın daha görkemli ve dikkat çekici olması nedeniyle
  D) Rasattepe'nin tarihi önemi nedeniyle

 4. Cevap: A Açıklama:

  Anıtkabir'in yeri, Ankara'nın en yüksek noktası olan Rasattepe olarak seçilmiştir, çünkü buradan tüm Ankara şehri görülebilmekte ve Anıtkabir şehrin her yerinden görülebilmektedir. 5. Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli eseri hangisidir?

  A) Nutuk
  B) Takımın Muharebe Talimi
  C) Medeni Bilgiler
  D) Zabit ve Kumandan ile Hasbihal

 6. Cevap: A Açıklama:

  Nutuk, Atatürk'ün hatıratını anlattığı en önemli eseridir. 7. Atatürk, Versay Antlaşması ile Almanya'ya uygulanan yaptırımları nasıl değerlendirmiştir?

  A) Almanya'yı haklı bulmuştur.
  B) Almanya'yı desteklemiştir.
  C) Almanya'ya uygulanan yaptırımları ağır bulmuştur.
  D) Yaptırımları yeterli bulmuştur.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Atatürk, Almanya'ya uygulanan yaptırımların Almanya'nın tekrar güçlenerek Avrupa'da soruna yol açacağını öngörmüştür. 9. II. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin izlediği ekonomik politikanın temel amacı neydi?

  A) Ekonomik büyümeyi hızlandırmak
  B) Temel ihtiyaç maddelerindeki darlığı gidermek
  C) Enflasyonu kontrol altına almak
  D) Dış ticaret hacmini artırmak

 10. Cevap: B Açıklama:

  Savaş dönemindeki ekonomik politika, stokçuluk ve karaborsacılığı önleyerek temel ihtiyaç maddelerindeki darlığı gidermeyi amaçlıyordu. 11. II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de uygulanan sosyal adalet hedefli önlemlerden biri hangisidir?

  A) Varlık Vergisi'nin çıkarılması
  B) Serbest piyasa ekonomisinin benimsenmesi
  C) Ekmeğin karneyle verilmesi
  D) Toprak Reformu'nun hayata geçirilmesi

 12. Cevap: A Açıklama:

  Varlık Vergisi, yüksek enflasyonu önlemek ve aşırı kazançları engellemek amacıyla uygulanan bir sosyal adalet önlemiydi. 13. Atatürk'e göre dış politikanın dayandığı temel ilkelerden biri hangisidir?

  A) Barışseverlik      B) Tam bağımsızlık   
  C) İttifakçılık       D) Tarafsızlık       
                       

 14. Cevap: B Açıklama:

  Atatürk, dış politikanın milli menfaatlere uygun olması gerektiğine inandığı için tam bağımsızlığı temel ilkelerden biri olarak belirtmiştir. 15. Türkiye'nin coğrafi konumu dış politikasını nasıl etkiler?

  A) Türkiye'yi dış tehditlere karşı savunmasız hale getirir.
  B) Türkiye'yi bölgesel güç mücadelelerine dahil eder.
  C) Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde belirleyici bir rol oynamasına imkan tanır.
  D) Türkiye'nin dışarıdan ekonomik yardıma bağımlı olmasına neden olur.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Türkiye'nin Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan konumu, onu uluslararası ilişkilerde hem dengeleyici hem de belirleyici bir rol oynamaya yöneltmiştir. 17. Türkiye'nin Millî Mücadele döneminde dış politikasının temel hedefi neydi?

  A) Batılı devletlerin mandasını kabul etmek
  B) Yeni ve bağımsız bir devlet kurmak
  C) Sevr Antlaşması'nı uygulamak
  D) Yabancı devletlerle ittifaklar kurmak

 18. Cevap: B Açıklama:

  Türkiye'nin Millî Mücadele'deki dış politikası, Misak-ı Millî kararları doğrultusunda yeni ve bağımsız bir devlet kurmaktı. 19. Lozan Barış Antlaşması'nın Türkiye'nin dış politikasına etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Türkiye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması
  B) Kapitülasyonların kaldırılması
  C) Azınlıklara özel haklar verilmesi
  D) Osmanlı borçlarının artırılması

 20. Cevap: B Açıklama:

  Lozan Barış Antlaşması, kapitülasyonları kaldırarak Türkiye'nin hukuki ve ekonomik bağımsızlığını sağladı. 21. Musul sorununun Milletler Cemiyetine götürülme nedeni nedir?

  A) Milletler Cemiyetinin Türkiye'ye güven vermemesi
  B) Türkiye'nin askeri yığınak yapması
  C) İngiltere'nin Irak'a ait olduğunu iddia etmesi
  D) Hakkari'nin Türkiye'de kalması gerektiği

 22. Cevap: C Açıklama:

  İngiltere, Musul'un kendisinde kalmasını istediği için konuyu Milletler Cemiyetine götürmüştür. 23. Türkiye'nin Milletler Cemiyetine girmesinin nedenlerinden biri hangisidir?

  A) İngiltere'nin desteği
  B) Sovyetler Birliği'nin baskısı
  C) Almanya'nın yayılmacı politikaları
  D) Uluslararası barışa katkı sağlamak

 24. Cevap: D Açıklama:

  Türkiye, uluslararası barışa katkı sağlamak için Milletler Cemiyetine girmiştir. 25. Aşağıdakilerden hangisi, Mübadele Anlaşması'nın içeriğine göre, Rumların yaşadığı bölgeye göç edecek Türklerin durumudur?

  A) Hazırlanmaları için birkaç ay zaman tanınması
  B) Anahtarlarını kapının içinde bırakmaları
  C) Mallarını yok pahasına satmak zorunda kalmaları
  D) Yeni diktikleri evde anahtarlarını bırakmaları

 26. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, Türklerin hazırlanmaları için zaman tanındığı ve anahtarları kapının içinde bırakmalarının istendiği belirtilmektedir. 27. Lozan Antlaşması'ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikası ilkeleri arasında hangisi yer almamıştır?

  A) Komşularla iyi geçinme
  B) Millî bir siyaset izleme
  C) Erişilemeyecek hayali hedefler peşinde koşmama
  D) Yabancı güçlere bağımlı olma

 28. Cevap: D Açıklama:

  Metinde, Atatürk'ün "Erişilemeyecek hayali hedefler peşinde koşmamamak" ilkesini dış politika ilkeleri arasında belirttiği belirtilmektedir. 29. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasının nedeni nedir?

  A) Ekonomik bunalım
  B) Musul sorununun tırmandığı dönemde Doğu Anadolu'daki karışıklıklar
  C) Halkın çoğunluğunun muhalefete geçmesi
  D) İngiltere ile savaşa girilmesi

 30. Cevap: B Açıklama:

  Takrir-i Sükûn Kanunu, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın Doğu Anadolu'daki karışıklıklarla ilgisi olduğu gerekçesiyle kapatılması için çıkarılmıştır. 31. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın temel özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Devletçilik ilkesini benimsemek
  B) Cumhuriyet ve inkılaplara bağlılık
  C) Yabancı sermayenin desteklenmesine karşı olmak
  D) Din ve devlet işlerinin birleştirilmesini savunmak

 32. Cevap: B Açıklama:

  Serbest Cumhuriyet Fırkası, kuruluş bildirgesinde cumhuriyetin ve inkılapların temel ilkeleriyle bağlılığını ifade etmiştir. 33. Mustafa Kemal'in istediği cumhuriyet düşmanlarına yönelik çözüm yöntemi hangisidir?

  A) Hemen idam edilmeleri       B) Mahkemede yargılanmaları   
  C) Sürgüne gönderilmeleri      D) Af edilmeleri              
                                

 34. Cevap: B Açıklama:

  Mustafa Kemal, yargı bağımsızlığına önem verdiğinden, suikast girişimine karışanların hukuki süreç yoluyla cezalandırılmasını istemiştir. 35. Mustafa Kemal "Bu işe karışmaya hakkım yoktur." sözüyle hangi yargı özelliğini vurgulamıştır?

  A) Yargının tarafsızlığı    B) Yargının bağımsızlığı   
  C) Yargının adil olması     D) Yargının üstünlüğü      
                             

 36. Cevap: B Açıklama:

  Mustafa Kemal, kendisinin suikast girişimi davasına müdahale etmeye hakkı olmadığını belirterek, yargının bağımsızlığını vurgulamıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem Yazılıya Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ
  1. Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını analiz ederek Türk dış politikası hakkında çıkarımlarda bulunur.
  2. Atatürk’ün Hatay’ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarını ve bu uğurda gösterdiği özveriyi fark eder.
  3. Atatürk’ün ölümü üzerine yayımlanan yazılı ve görsel kanıtlardan hareketle onun kişilik özellikleri ile fikir ve görüşlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur
  4. Lozan Barış Antlaşması’nın Türk dış politikasının gelişimine yaptığı etkileri değerlendirir
  5. Türk milletinin ulu önderine ebedî bağlılığını ve minnet duygusunu ifade etmek yönündeki çabalarını fark eder
 • ATATÜRK’TEN SONRA TÜRKİYE: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI
  1. . Doğal kaynaklardan verimli şekilde yararlanmaya yönelik projeleri ülkemizin kalkınma politikaları çerçevesinde değerlendirir
  2. 1945 sonrası insan hak ve özgürlükleri ile demokratik anlayışın gelişimine yönelik uygulamalara örnekler verir
  3. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de meydana gelen toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri fark eder
  4. İkinci Dünya Savaşı’nın sebep, süreç ve sonuçlarını Türkiye’ye etkileri açısından değerlendirir
  5. Körfez Savaşlarının Türkiye’ye siyasî, sosyal, askeri ve ekonomik etkilerini değerlendirir.
  6. SSCB’nin dağılmasının dünyaya ve ülkemize etkileri hakkında çıkarımlarda bulunur
  7. Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemini ve görevlerini kavrar.
  8. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine yönelik iç ve dış tehditlere karşı korunması konusunda duyarlı olur
  9. Türkiye ve yakın çevresindeki enerji kaynaklarının siyasî ve ekonomik önemini değerlendirir.
  10. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini tarihsel gelişimi açısından analiz eder
  11. Türkiye’de çok partili siyasî hayata geçişi hızlandıran gelişmeleri demokrasinin gerekleri açısından inceler.
  12. Türkiye’nin dünya üzerindeki konumunun öneminden yola çıkarak İkinci Dünya Savaşı sonrası değişen ülkeler arası ilişkileri değerlendirir.

Ayrıca T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem yazılıya hazırlık test soruları 2, cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Atatürk'ün temel kişilik özelliklerini anlayabilme.

Anıtkabir'in yeri ve seçilme nedenlerini anlayabilme.

Atatürk'ün eserleri ve içerikleri hakkında bilgi sahibi olmak

Atatürk'ün dış politika anlayışını kavramak

II. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin izlediği ekonomik politikayı anlamak.

II. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin uyguladığı sosyal adalet politikalarını kavramak.

Dış politikanın temellerini kavramak

Türkiye'nin coğrafi konumunun dış politikasına etkilerini anlamak

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası'nın temel ilkelerini anlamak

Lozan Barış Antlaşması'nın önemini anlamak

6.4. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

6.4. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Lozan Antlaşması'nın sonuçlarını anlama

Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikası ilkelerini kavrama

Türkiye'de çok partili siyasi hayata geçişin zorluklarını anlamak.

Türkiye'de demokrasi kültürünün gelişimini kavramak.

Cumhuriyetin kuruluş ilkelerinden yargı bağımsızlığını anlamak.

Cumhuriyetin kuruluş ilkelerinden yargı bağımsızlığını anlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 8.Sınıf kategorisinin T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Ünite Özetleri