T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 8.Sınıf kategorisinin T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Türk milletinin huzuru, güvenliği ve mutluluğu için çalışan Atatürk'ün hangi kişisel özelliğiyle ilgili olduğunu açıklayınız.


 2. Cevap: Fedakarlık ve çalışkanlık Açıklama:

  Atatürk, sağlığının bozulmasına rağmen milleti için çalışmalarına devam etmiştir. Bu, onun ülkesi ve milleti için her türlü fedakarlığı yapma ve çalışkanlık gösterme isteğinin bir sonucudur. 3. Mustafa Kemal'in farklı alanlarda eserler yazması, onun hangi kişilik özelliğini gösterir?


 4. Cevap: Meraklı ve çok yönlü Açıklama:

  Mustafa Kemal'in farklı alanlarda eserler yazması, bilgi arayışına ve çok çeşitli konulara ilgi duymasına işaret eder. Meraklı ve çok yönlü kişiliği, sürekli öğrenme ve sürekli gelişme arayışını yansıtır. 5. II. Dünya Savaşı'nın başlamasına yol açan sebepler nelerdir?


 6. Cevap: Almanya'nın Versailles Antlaşması'nı revize etme isteği, İtalya ve Japonya'nın yayılmacı politikaları, müttefik devletlerin Almanya'ya karşı tepkisiz kalması Açıklama:

  II. Dünya Savaşı'nın çıkmasında bu üç faktörün birleşimi etkili olmuştur. 7. Bir ülkede farklı görüşte siyasi partilerin bulunmasının gerekliliğini açıklayınız.


 8. Cevap: Farklı siyasi partiler, toplumdaki çeşitli görüşleri temsil eder ve fikirlerin çoğulculuğunu sağlar. Bu, önemli kararların alınmasında farklı bakış açılarının değerlendirilmesine ve toplumsal uzlaşmanın sağlanmasına olanak tanır. Açıklama:

  Tek partili sistemlerde, muhalefetin sesi bastırılır ve iktidar tekelleşir. Bu durum, keyfi yönetimlere ve halkın ihtiyaçlarının göz ardı edilmesine yol açabilir. 9. Nuri Demirağ'ın hayatının önemli başarılarını üç maddede özetleyiniz.


 10. Cevap: * II. TBMM binasının inşası * Türkiye'nin ilk yerli uçağının üretimi * Millî Kalkınma Partisi'nin kurulması Açıklama:

  Nuri Demirağ, Türkiye'nin çok partili hayata geçişine katkısıyla tanınan bir eğitimci, sanayici ve siyasetçidir. 11. Millî Mücadele dönemi Türk dış politikasının temel hedefini belirtiniz.


 12. Cevap: Millî Mücadele dönemi Türk dış politikasının temel hedefi, yeni ve tam bağımsızlığa dayalı milli bir devlet kurmaktır. Açıklama:

  Türkiye, bu dönemde Misak-ı Millî kararlarını temel alarak bağımsızlığını dünya devletlerine kabul ettirmeye çalışmıştır. 13. Lozan Barış Antlaşması'nda üzerinde uzlaşılamayan konulardan biri nedir?


 14. Cevap: Musul Sorunu Açıklama:

  Musul'un Türkiye-Irak sınırında yer alan petrol yataklarına sahip bir bölge olması, sorunun çözümünü zorlaştırmıştır. 15. Balkan Antantı'nın kuruluş amacı neydi?


 16. Cevap: Balkan Antantı, Balkan devletlerinin işbirliği yaparak bölgesel istikrarı sağlamak ve sınır anlaşmazlıklarını barışçıl yollarla çözmek amacıyla kuruldu. Açıklama:

  Antant, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya arasında imzalandı ve bölgesel güç olan Türkiye'nin desteğini aldı. Antant, Bulgaristan ve Arnavutluk'un katılımını sağlamaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. 17. Misak-ı Millî doğrultusunda bir çözüme kavuşturulamayan dış politika sorunu nedir?


 18. Cevap: Musul Sorunu Açıklama:

  Misak-ı Millî, Türkiye'nin bağımsızlığını ve sınırlarını tanımlayan bir antlaşmadır. Musul Sorunu, Misak-ı Millî'de Türkiye sınırları içinde yer alan Musul'un İngiltere'ye verilmesiyle ilgili bir anlaşmazlıktır. 19. 1926 İzmir Suikasti'ne nasıl tepkiler verilmiştir?


 20. Cevap: Halkın Mustafa Kemal'e bağlılığını gösteren gösteriler, suikastçılara çeşitli cezalar Açıklama:

  Halk, suikast girişimine büyük tepki göstermiş ve Mustafa Kemal'e destek vermiştir. İstiklal Mahkemeleri, suikastçılara çeşitli cezalar uygulamıştır. 21. Mustafa Kemal, cumhuriyetin korunması için gençlere hangi görevi vermiştir? Açıklayınız.


 22. Cevap: Cumhuriyetin korunması ve yükseltilmesi görevi Açıklama:

  Mustafa Kemal, gençlerin milli azim ve bilinçlerinin kıymetli eseri olan Cumhuriyeti her an yükselteceklerine ve sağlamlaştıracaklarına güvenmiştir. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Türkiye, Milletler Cemiyeti'ne 1939'da üye olmuştur.
  2. (.....) Nüfus Mübadelesi, 1924 yılında gerçekleştirilmiştir.
  3. (.....) Balkan Antantı, Türkiye'nin üyesi olduğu bir ittifaktır.
  4. (.....) Sadabat Paktı, Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanmıştır.
  5. (.....) Montrö Boğazlar Sözleşmesi, 1936'da imzalanmıştır.
  6. (.....) Hatay, 1937'de Türkiye'ye katılmıştır.
  7. (.....) Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne geç üye olmasının nedenleri arasında siyasi istikrarsızlık vardır.
  8. (.....) Demokrasilerde farklı görüşlerin mecliste temsil edilmesi önemlidir.
  9. (.....) Mustafa Kemal, demokrasiyi destekleyen bir liderdir.
  10. (.....) Halk Fırkası, Türkiye'nin ilk siyasi partisidir.

 24. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. D 10. D Açıklama: 25. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  1. Atatürk'ün Hatay davası konusundaki görüşleri
  2. Fransızlarla yapılan antlaşmanın sonucu
  3. Hatay halkının isteği
  4. Hatay'a giren Türk askeri
  5. Hatay'ın Türkiye'ye katılma tarihi
  6. Hatay Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı
  7. Hatay'ın Türkiye'ye katılmasını kabul eden ülke
  8. Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma sebebi
  9. Lozan Antlaşması ile verilen haklar
  10. Mübadele zorunlu göçünün nedeni
  Önermeler:
  a. Türkiye'ye katılmak
  b. Fransızlar geri çekildi
  c. Fransa
  d. 3 Temmuz 1938
  e. Türk ordusu
  f. Abdurrahman Melek
  g. Yabancı işgaline son vermek
  h. Türkçe konuşma ve Türk parası kullanma
  ı. Sıkıntılar çekmeleri
  j. Hatay'ın toprak bütünlüğünü sağladı

 26. Cevap: 1. g 2. b 3. a 4. e 5. d 6. f 7. c 8. g 9. h 10. ı Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ
  1. Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını analiz ederek Türk dış politikası hakkında çıkarımlarda bulunur.
  2. Atatürk’ün Hatay’ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarını ve bu uğurda gösterdiği özveriyi fark eder.
  3. Atatürk’ün ölümü üzerine yayımlanan yazılı ve görsel kanıtlardan hareketle onun kişilik özellikleri ile fikir ve görüşlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur
  4. Lozan Barış Antlaşması’nın Türk dış politikasının gelişimine yaptığı etkileri değerlendirir
  5. Türk milletinin ulu önderine ebedî bağlılığını ve minnet duygusunu ifade etmek yönündeki çabalarını fark eder
 • ATATÜRK’TEN SONRA TÜRKİYE: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI
  1. . Doğal kaynaklardan verimli şekilde yararlanmaya yönelik projeleri ülkemizin kalkınma politikaları çerçevesinde değerlendirir
  2. 1945 sonrası insan hak ve özgürlükleri ile demokratik anlayışın gelişimine yönelik uygulamalara örnekler verir
  3. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de meydana gelen toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri fark eder
  4. İkinci Dünya Savaşı’nın sebep, süreç ve sonuçlarını Türkiye’ye etkileri açısından değerlendirir
  5. Körfez Savaşlarının Türkiye’ye siyasî, sosyal, askeri ve ekonomik etkilerini değerlendirir.
  6. SSCB’nin dağılmasının dünyaya ve ülkemize etkileri hakkında çıkarımlarda bulunur
  7. Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemini ve görevlerini kavrar.
  8. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine yönelik iç ve dış tehditlere karşı korunması konusunda duyarlı olur
  9. Türkiye ve yakın çevresindeki enerji kaynaklarının siyasî ve ekonomik önemini değerlendirir.
  10. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini tarihsel gelişimi açısından analiz eder
  11. Türkiye’de çok partili siyasî hayata geçişi hızlandıran gelişmeleri demokrasinin gerekleri açısından inceler.
  12. Türkiye’nin dünya üzerindeki konumunun öneminden yola çıkarak İkinci Dünya Savaşı sonrası değişen ülkeler arası ilişkileri değerlendirir.

Ayrıca T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 2.Dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

* Atatürk'ün kişisel özelliklerini anlama * Fedakarlık ve çalışkanlığın önemini kavrama

Öğrenciler, çok yönlü olmanın önemini ve farklı disiplinlerde bilgi arayışının faydalarını takdir edeceklerdir.

Öğrenciler, II. Dünya Savaşı'nın nedenlerini anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, çok partili sistemlerin sağlıklı bir demokrasi için neden gerekli olduğunu anlarlar.

Tarihi kişilikleri tanıyabilme ve başarılarını anlayabilme.

Millî Mücadele dönemi Türk dış politikasının amaçlarını ve bu amaçlara ulaşmadaki yöntemlerini kavrama.

Öğrenciler, Lozan Barış Antlaşması'nın çözümlenmeyen sorunlarını öğrenecektir.

Öğrenciler, Balkan Antantı'nın bölgesel işbirliği çabalarını ve bu çabaların önemini anlayacaktır.

Öğrenciler, Misak-ı Millî'nin kapsamını ve Türkiye'nin bağımsızlığını elde etme sürecindeki dış politika sorunlarını anlayacaktır.

Öğrenciler, İzmir Suikasti'nin halk ve devlet üzerindeki etkisini kavrarlar.

* Cumhuriyetin korunmasının önemini anlar. * Mustafa Kemal'in gençlere verdiği görevin tarihsel önemini kavrar.

* Türkiye'nin dış politikası ve tarihsel olayları hakkında bilgi edinmek. * Demokrasinin temel ilkeleri ve önemi hakkında bilgi edinmek. * Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünceleri ve Türk tarihinin gidişatı hakkında bilgi edinmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 8.Sınıf kategorisinin T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Ünite Özetleri