Sosyal Bilgiler 2.Dönem Yazılı (7.Sınıflar)

Sosyal Bilgiler 2.Dönem Yazılı (7.Sınıflar) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sosyal Bilgiler 2.Dönem Yazılı (7.Sınıflar) CEVAPLARI

 1. Atatürk, Türkiye'de demokratik yapıyı nasıl güçlendirmeye çalışmıştır?

  A) Atatürk, baskıcı bir yönetim anlayışı benimseyerek demokratik yapıyı zayıflatmaya çalışmıştır.
  B) Atatürk, siyasi partilerin kurulmasına izin vererek ve özgür basın oluşturarak demokratik yapıyı güçlendirmeye çalışmıştır.
  C) Atatürk, sadece kendi fikirlerini savunanları parlamentoya seçerek demokratik yapıyı güçlendirmeye çalışmıştır.
  D) Atatürk, devletin her seviyesinde liyakate dayalı bir yönetim anlayışı benimseyerek demokratik yapıyı güçlendirmeye çalışmıştır.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Atatürk, siyasi partilerin kurulmasına izin vererek ve özgür basın oluşturarak demokratik yapıyı güçlendirmeye çalışmıştır. Atatürk, Türkiye'de demokratik yapıyı güçlendirmek için birçok adım atmıştır. Bunlardan biri siyasi partilerin kurulmasına izin vermek ve özgür basın oluşturmaktır. Siyasi partilerin kurulması, farklı fikirlerin serbestçe ifade edilmesine ve seçimlerin daha özgür ve adil yapılmasına olanak sağlamıştır. Özgür basın ise halkın doğru bilgilendirilmesi ve hükümetin hesap vermesi açısından önemlidir. 3. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir yapıya sahip olmasını önemli bir hedef olarak belirlemiştir. Bu hedef doğrultusunda, Atatürk hangi reformları gerçekleştirmiştir?

  A) Medeni Kanun ve Türk Ceza Kanunu'nu çıkarmıştır.
  B) Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurmuştur.
  C) Dini birimleri kapatmıştır.
  D) Okulların açılmasına izin vermemiştir.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Medeni Kanun ve Türk Ceza Kanunu'nu çıkarmıştır. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş döneminde ülkenin modernleşmesi ve demokratik bir yapıya sahip olması için birçok reform gerçekleştirmiştir. Bu reformların en önemlilerinden biri, toplumsal yapıyı düzenlemek ve kadınların statüsünü güçlendirmek için Medeni Kanun'un hazırlanması ve kabul edilmesidir. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun da kabul edilmesiyle birlikte, ülkenin hukuk sistemi modernleştirilmiştir. Atatürk'ün bu reformları, Türkiye Cumhuriyeti'nin modernleşmesinde ve demokratikleşmesinde önemli bir adım olarak görülmektedir. 5. Atatürk'ün demokrasi anlayışı, ülkedeki tüm vatandaşların eşit haklara sahip olmasını da kapsamaktadır. Bu doğrultuda hangi adımlar atılmıştır?

  A) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.
  B) Etnik azınlıklara ayrıcalıklar tanınmıştır.
  C) Farklı dini gruplara özel haklar verilmiştir.
  D) Sadece Türk vatandaşlarına seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır çünkü Atatürk, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerini benimsemiş ve bunları ülkedeki tüm vatandaşların eşit haklara sahip olmasıyla birleştirmiştir. Bu doğrultuda, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi gibi birçok adım atılmıştır. Bu adımlar, Atatürk'ün demokrasi anlayışının temel unsurlarıdır. 7. Dijital dünya nedir ve hangi teknolojileri içerir?

  A) Dijital dünya, internet ve bilgisayar teknolojileriyle oluşan bir dünyadır.
  B) Dijital dünya, sadece sosyal medya ve cep telefonu teknolojilerini içerir.
  C) Dijital dünya, yapay zeka, bulut bilişim, nesnelerin interneti gibi teknolojileri içerir.
  D) Dijital dünya, sadece oyun konsolları ve dijital müzik teknolojilerini içerir.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A şıkkıdır. Dijital dünya, internet ve bilgisayar teknolojileri ile oluşan bir dünyadır ve günümüzde hemen hemen her sektörde kullanılmaktadır. Dijital dünya, yazılım, donanım, yapay zeka, bulut bilişim, nesnelerin interneti, mobil cihazlar ve daha pek çok teknolojiyi içerir. 9. Dijital dünya ile ilgili hangi güvenlik önlemleri alınabilir?

  A) Güçlü şifreler kullanmak, sosyal medya hesaplarını özel tutmak, bilinmeyen e-posta ve bağlantılara tıklamamak, antivirüs yazılımlarını kullanmak.
  B) Kişisel bilgileri herkese açık paylaşmak, yalan haberlerin yayılmasına katkıda bulunmak, internet bağlantısını açık bırakmak.
  C) Herhangi bir güvenlik önlemi alınmasına gerek yoktur, dijital dünyada her şey güvenlidir.
  D) Sahte hesaplar oluşturmak, sosyal medyada diğer insanlara hakaret etmek, kötü amaçlı yazılımları bilerek indirmek.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneğidir. Dijital dünya ile ilgili güvenlik önlemleri olarak güçlü şifreler kullanmak, özel tutulan sosyal medya hesapları, bilinmeyen e-posta ve bağlantılara tıklamamak ve antivirüs yazılımlarını kullanmak önerilebilir. Bu önlemler kişisel bilgi ihlalleri ve siber saldırılara karşı koruma sağlayabilir. 11. Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, birçok yeni meslek ortaya çıkmaktadır. Bu mesleklerden biri olan "veri analisti", ne iş yapar?

  A) Verileri toplar, analiz eder ve yorumlar.
  B) İletişim kampanyaları planlar ve yürütür.
  C) Yeni ürünler tasarlar ve geliştirir.
  D) Fiziksel aktiviteleri planlar ve yönetir.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Verileri toplar, analiz eder ve yorumlar. Veri analisti, çeşitli kaynaklardan verileri toplar, bu verileri analiz eder ve sonuçlarını yorumlar. Bu meslek genellikle işletmelerde, araştırma kuruluşlarında ve kamu sektöründe ihtiyaç duyulan bir meslektir. Veri analisti, büyük miktardaki verileri analiz etmek ve veriye dayalı kararlar almak için kullanılabilir. Bu meslekte iyi bir matematik, istatistik ve bilgisayar becerileri gereklidir. 13. Yapay zeka, otomasyon ve robotik sistemlerin kullanımı, birçok yeni mesleği de beraberinde getirmiştir. Bu mesleklerden biri olan "yapay zeka uzmanı", ne iş yapar?

  A) Yapay zeka algoritmaları ve sistemleri tasarlar ve geliştirir.
  B) İletişim kampanyaları planlar ve yürütür.
  C) Fiziksel aktiviteleri planlar ve yönetir.
  D) Eğitim programları hazırlar ve uygular.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Yapay zeka algoritmaları ve sistemleri tasarlar ve geliştirir" şeklindedir. Yapay zeka uzmanları, yapay zeka sistemleri için algoritmalar ve yazılımlar geliştirirler. Bu sistemlerin doğru şekilde çalışması için veri analizi, öğrenme ve işlemeyi de yönetebilirler. Bu meslekte çalışanlar, ileri matematik, istatistik, bilgisayar bilimi ve yazılım mühendisliği gibi konularda uzmanlaşmışlardır. 15. Dijital Dünya nedir?

  A) İnternet, bilgisayar ve akıllı cihazlar gibi dijital teknolojilerin kullanıldığı modern bir dünya.
  B) Dünya genelindeki tüm insanların bilgisayar kullanmasıyla oluşan bir dünya.
  C) Sadece gençlerin kullandığı dijital bir dünya.
  D) Dünya üzerindeki dijital paraların kullanıldığı bir dünya.

 16. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A'dır. Dijital Dünya, internet, bilgisayar ve akıllı cihazlar gibi dijital teknolojilerin yaygın olarak kullanıldığı modern bir dünyadır. Bu dünyada bilgiye hızlı ve kolay erişim sağlanırken, iletişim ve etkileşim de dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilir. Dijital Dünya kavramı, günümüzde giderek önem kazanmaktadır ve hızla gelişen teknolojilerle birlikte daha da genişlemektedir. 17. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, birçok yeni meslek ortaya çıkmaktadır. Bu mesleklerden biri de "yazılım mühendisi"dir. Yazılım mühendisi ne yapar?

  A) Uçakların tasarımını yapar.
  B) Bilgisayar programları geliştirir.
  C) Elektrik tesisatı kurar.
  D) Endüstriyel robotlar tasarlar.

 18. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. Yazılım mühendisleri, bilgisayar programları geliştirerek kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik yazılım çözümleri üretirler. Bu meslek, teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte önemi ve popülaritesi artan bir meslektir. Yazılım mühendisliği, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş çözümler sunarak, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin de ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir rol oynamaktadır. 19. Günümüzde, hızlı internet bağlantısı ve akıllı cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte, "sosyal medya uzmanı" adı verilen bir meslek ortaya çıkmıştır. Sosyal medya uzmanı ne yapar?

  A) Yabancı diller öğretir.
  B) İşletmelerin sosyal medya hesaplarını yönetir.
  C) Turizm sektöründe çalışır.
  D) Filmlerin çekimlerini yapar.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) İşletmelerin sosyal medya hesaplarını yönetir" olarak verilmiştir. Sosyal medya uzmanları, işletmelerin sosyal medya hesaplarını yöneterek, marka bilinirliğini artırmaya, hedef kitleye erişimi artırmaya, müşteri ilişkilerini güçlendirmeye ve satışları artırmaya çalışırlar. Bu meslekte çalışan kişiler, sosyal medya platformlarına hakim olmak zorundadırlar ve analitik becerileri de önemlidir. 21. Yeni mesleklerin ortaya çıkması, toplumun ihtiyaçlarına göre şekillenmektedir. Bu nedenle, "yeşil enerji teknolojileri uzmanı" adı verilen bir meslek de günümüzde önem kazanmıştır. Yeşil enerji teknolojileri uzmanı ne yapar?

  A) Mimarlık projelerinde görev alır.
  B) Elektrik motorlarının tasarımını yapar.
  C) Güneş enerjisi sistemlerini kurar.
  D) Hayvanlarla ilgili araştırmalar yapar.

 22. Cevap: C Açıklama:

  Yeşil enerji teknolojileri uzmanları, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili projelerde çalışarak, güneş enerjisi sistemleri, rüzgar türbinleri, hidroelektrik santralleri gibi yeşil enerji teknolojilerinin kurulumu, bakımı ve geliştirilmesi gibi konular üzerinde uzmanlaşırlar. Bu meslek, çevre dostu ve sürdürülebilir enerji üretimi için önemlidir. 23. Osmanlı İmparatorluğu'nda vakıfların önemi büyüktür. Vakıflar hangi amaçla kurulmuştur?

  A) Sosyal hayatta önemli bir yere sahip olmak için
  B) İnsanların hayatını kolaylaştırmak için
  C) Para biriktirmek için
  D) Devletin zenginleşmesi için

 24. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) İnsanların hayatını kolaylaştırmak için. Osmanlı İmparatorluğu'nda vakıflar, insanların hayatını kolaylaştırmak için kurulmuştur. Vakıflar, çeşitli alanlarda hizmet vererek, insanların sağlık, eğitim, barınma, gıda, giyim gibi ihtiyaçlarını karşılamıştır. Vakıflar, toplumun kalkınmasına ve refah seviyesinin artmasına da katkı sağlamıştır. 25. Osmanlı İmparatorluğu'nda vakıfların kurulmasıyla, birçok sosyal hizmet veren kuruluş da faaliyete geçmiştir. Bunlardan biri de "hastahaneler"dir. Hastaneler hangi amaçla kurulmuştur?

  A) İşçi eğitimi vermek için
  B) Yoksullara gıda yardımı yapmak için
  C) Hasta ve yaralılara ücretsiz sağlık hizmeti vermek için
  D) Askerlerin barınması için

 26. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C olan soruda Osmanlı İmparatorluğu'nda kurulan vakıflar arasında hastanelerin de bulunduğu belirtiliyor ve soruda hastanelerin hangi amaçla kurulduğu soruluyor. Doğru cevap ise hastanelerin hasta ve yaralılara ücretsiz sağlık hizmeti vermek amacıyla kurulduğudur. 27. Osmanlı İmparatorluğu'nda vakıflar, birçok alanda hizmet vermiştir. Bunlardan biri de "kütüphaneler"dir. Vakıfların kurduğu kütüphaneler hangi amaçla açılmıştır?

  A) Sadece zengin insanların okuması için
  B) İşçi sınıfının eğitim düzeyini yükseltmek için
  C) İnsanların bilgi düzeyini arttırmak için
  D) Askerlerin okuma yazma öğrenmesi için

 28. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) İnsanların bilgi düzeyini arttırmak için. Osmanlı İmparatorluğu'nda vakıflar, toplumsal hizmetleri karşılamak için birçok alanı kapsayan faaliyetlerde bulunmuştur. Bu faaliyetler arasında kütüphane hizmeti de yer almıştır. Vakıfların kurduğu kütüphaneler, toplumun bilgi düzeyini arttırmak amacıyla açılmıştır. Bu kütüphaneler, zengin-fakir ayrımı gözetmeksizin tüm halkın yararlanabileceği şekilde organize edilmiştir. 29. Osmanlı Devleti'nde vakıfların kuruluş amacı nedir?

  A) İlkel toplumlarda hayatta kalmak için vakıflar kurulmuştur.
  B) İslamiyet'in yayılması için vakıflar kurulmuştur.
  C) İnsanların hayırseverliklerini göstermeleri ve toplumsal ihtiyaçların karşılanması için vakıflar kurulmuştur.
  D) Hristiyanların topraklarının korunması için vakıflar kurulmuştur.

 30. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) İnsanların hayırseverliklerini göstermeleri ve toplumsal ihtiyaçların karşılanması için vakıflar kurulmuştur. Osmanlı Devleti'nde vakıflar, toplumsal ihtiyaçların karşılanması ve insanların hayırseverliklerini göstermeleri amacıyla kurulmuşlardır. Vakıfların kuruluş amacı, genellikle eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, dini ve kültürel faaliyetler gibi alanlarda hizmet sunmak ve bu alanlarda toplumun ihtiyaçlarını karşılamak olarak belirlenmiştir. 31. Meslek edindirme kurumlarının amacı nedir?

  A) İşgücüne hazır elemanlar yetiştirmek.
  B) Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek.
  C) Kişisel gelişimi arttırmak.
  D) Sadece maddi kazanç elde etmek.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) İşgücüne hazır elemanlar yetiştirmek" şeklindedir. Meslek edindirme kurumları, özellikle işgücü piyasasındaki ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmışlardır. Bu kurumlarda öğrencilere belirli mesleklerde pratik eğitimler verilir ve mesleklerinde uzmanlaşmaları sağlanır. Bu sayede, işverenlerin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip işgücü piyasasına kazandırılmış olurlar. Meslek edindirme kurumlarının amacı, toplumun işgücüne katılımını artırmak ve işsizliği azaltmaktır. 33. Meslek edindirme kurumlarında hangi tür eğitimler verilir?

  A) El sanatları, mesleki eğitim, teknik eğitim, işletme yönetimi, bilgisayar programlama.
  B) Yabancı dil, tarih, sosyoloji, felsefe, psikoloji.
  C) Sanat tarihi, müzik, tiyatro, edebiyat, resim.
  D) Hayvan yetiştiriciliği, doğa sporları, turizm, gastronomi, moda tasarımı.

 34. Cevap: A Açıklama: 35. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişte üretim araçları nasıl değişmiştir?

  A) Hayvan gücü kullanılan tarım araçları yerini makinelere bırakmıştır.
  B) İlk dönemlerde el işçiliği kullanılırken sonraları fabrikalarda makineler kullanılmıştır.
  C) Üretim araçlarında hiçbir değişiklik olmamıştır.
  D) Üretim araçlarının değişimi sadece iletişim araçları ile sınırlı kalmıştır.

 36. Cevap: A Açıklama:

  Soru, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişte üretim araçlarının nasıl değiştiğini sormaktadır. Doğru cevap A'dır. Tarım toplumunda üretim araçları genellikle hayvan gücüne dayanıyordu ve insan gücüyle çalıştırılan el aletleri kullanılıyordu. Sanayi toplumuna geçişle birlikte üretim araçları makinelere dönüştü ve hayvan gücü yerini bu makineler aldı. Bu, üretim sürecinde verimliliği arttırdı ve toplumun endüstriyel bir yapıya dönüşmesine yol açtı. 37. Sanayi devrimi öncesinde üretim araçları nasıl kullanılırdı?

  A) İlk dönemlerde el işçiliği kullanılırken sonraları fabrikalarda makineler kullanılmıştır.
  B) Hayvan gücü kullanılarak üretim yapılırdı.
  C) Hiçbir üretim aracı kullanılmazdı, insan gücüyle çalışılırdı.
  D) Üretim araçlarının kullanımı zamanla azalmıştır.

 38. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Sanayi devrimi öncesi dönemde üretim araçları olarak hayvan gücü kullanılırdı. Örneğin, tarım alanlarında at veya öküzler, değirmenlerde su veya rüzgar gücü kullanılırdı. Bu dönemde üretim süreci daha çok el işçiliğiyle gerçekleştirilirdi. Sanayi devrimi ile birlikte ise üretim araçlarındaki teknolojik gelişmeler ve makineleşme ile üretim hızlandı ve verimlilik arttı. 39. Geçmişten günümüze üretim araçlarındaki değişim toplumsal hayatı nasıl etkilemiştir?

  A) Değişim toplumsal hayatı olumsuz etkilemiştir.
  B) Değişim toplumsal hayatı hiç etkilememiştir.
  C) Değişim toplumsal hayatı olumlu yönde etkilemiştir.
  D) Değişim toplumsal hayatta hiçbir etkiye sahip değildir.

 40. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C olan soruda, üretim araçlarındaki değişimin toplumsal hayatı olumlu yönde etkilediği ifade edilmiştir. Bu değişim, üretim sürecindeki teknolojik gelişmeler, iş gücü verimliliği ve üretim miktarlarındaki artış gibi faktörlere dayanmaktadır. Örneğin, endüstriyel devrimle birlikte makineleşmenin artması, üretim sürecinde insan gücünün yerini makinelerin almasıyla birlikte üretim miktarlarının artmasına ve bu sayede tüketiciye daha uygun fiyatlı ürünlerin sunulmasına olanak sağlamıştır. Bu durum, toplumsal hayatta tüketim alışkanlıklarının değişmesine ve refah seviyesinin artmasına sebep olmuştur. 41. Toprak Ana, insanların hayatında hangi rolü oynar?

  A) Gıda kaynağı olarak.
  B) Sadece ev yapımında kullanılır.
  C) İnsanların yaşamına hiçbir şekilde etki etmez.
  D) Sadece doğal güzelliklerin korunmasında kullanılır.

 42. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Gıda kaynağı olarak. Toprak Ana, insanların hayatında temel bir rol oynar ve en önemli işlevlerinden biri gıda kaynağı sağlamaktır. Tarım toprakları, insanların gıda ihtiyaçlarını karşılamak için hayati öneme sahiptir. Toprak aynı zamanda diğer ürünlerin üretiminde de kullanılır, örneğin ev yapımında kullanılan kerpiçlerin yapımında kullanılır. Ayrıca doğal güzelliklerin korunmasında da toprak önemli bir rol oynar, bu nedenle toprağı korumak ve sürdürülebilir tarım uygulamaları benimsemek son derece önemlidir. 43. Toprak Ana'nın verimliliğini azaltan faktörler nelerdir?

  A) Aşırı tarım, kimyasal gübre kullanımı, toprağın doğal yapısının bozulması, çevre kirliliği.
  B) Toprağın doğal yapısının korunması, organik tarım.
  C) Sadece çevre kirliliği.
  D) Sadece toprağın doğal yapısının bozulması.

 44. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Aşırı tarım, kimyasal gübre kullanımı, toprağın doğal yapısının bozulması, çevre kirliliği. Soruda verilen ifadeye göre Toprak Ana'nın verimliliğini azaltan faktörler sorulmuştur. Şıklar arasında en uygun cevap A şıkkıdır. Aşırı tarım, kimyasal gübre kullanımı, toprağın doğal yapısının bozulması ve çevre kirliliği, toprak verimliliğini azaltan faktörler arasındadır. Bunlar toprağın organik yapısını bozar, doğal yaşam döngüsünü etkiler, toprağın su tutma kapasitesini azaltır ve topraktaki besin maddelerini azaltır. 45. Toprak Ana'ya karşı sorumlu davranmak neden önemlidir?

  A) İnsanların sağlıklı bir şekilde beslenmesi, doğal dengenin korunması, çevre kirliliğinin azaltılması.
  B) Sadece doğal dengenin korunması.
  C) Sadece insanların beslenmesi.
  D) Sadece tarım işçilerinin işlerinin korunması.

 46. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. Toprak Ana'ya karşı sorumlu davranmak, insanların sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlamak, doğal dengenin korunmasına yardımcı olmak ve çevre kirliliğinin azaltılması gibi pek çok fayda sağlar. Toprak Ana'nın verimliliği ve doğal yapısının korunması, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve organik tarım gibi yöntemlerle mümkündür.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Sosyal Bilgiler 2.Dönem Yazılı (7.Sınıflar) Detayları

Sosyal Bilgiler 2.Dönem Yazılı (7.Sınıflar) 0 kere indirildi. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Sosyal Bilgiler 2.Dönem Yazılı (7.Sınıflar) Testini Çöz tıklayın. Sosyal Bilgiler 2.Dönem Yazılı (7.Sınıflar) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Sosyal Bilgiler 2.Dönem Yazılı (7.Sınıflar) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Sosyal Bilgiler 2.Dönem Yazılı (7.Sınıflar) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YAŞAYAN DEMOKRASİ
  1. Anayasamızın 2. maddesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin nitelikleri ile ilgili uygulamalara toplum hayatından örnekler verir
  2. İçinde bulunduğu eğitsel ve sosyal faaliyetlerde işleyen süreçleri demokrasinin ilkeleri açısından analiz eder.
  3. Siyasî partilerin, sivil toplum örgütlerinin, medyanın ve bireylerin, gündemi ve yönetimin karar alma süreçlerini ne şekilde etkilediğini örnekler üzerinden tartışır.
  4. Tarihsel süreçte Türk devletlerinde yönetim şekli ve egemenlik anlayışındaki değişim ve sürekliliği fark eder
  5. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim yapısını yasama, yürütme ve yargı kavramları çerçevesinde analiz eder
 • ÜLKELER ARASI KÖPRÜLER
  1. 20. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti ve Avrupa ülkelerinin siyasî ve ekonomik yapısıyla I. Dünya Savaşı’nın sebep ve sonuçlarını ilişkilendirir
  2. Düşünce, sanat ve edebiyat ürünlerinin ve doğal varlıkların ortak miras ögesi olarak yaşatılmasında insanlığın sorumluluğunun farkına varır
  3. Küresel sorunların çözümlerinin yaşama geçirilmesinde vatandaş olarak sorumluluğunu fark eder.
  4. Küresel sorunlarla uluslar arası kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin kuruluş amaçlarını ilişkilendirir
  5. Tarihi çevrelerin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik fikir üretir

Ayrıca Sosyal bilgiler dersi 2.dönem sonu yazılı soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Atatürk'ün Türkiye'de demokratik yapıyı güçlendirmek için siyasi partilerin kurulmasına izin vermek ve özgür basın oluşturmak gibi adımlar attığı anlaşılır.

Atatürk döneminde gerçekleştirilen reformların Türkiye Cumhuriyeti'nin modernleşmesi ve demokratikleşmesinde önemli bir rolü olduğunu anlamak.

Atatürk'ün demokrasi anlayışı, eşit haklara sahip olmayı savunur.

Öğrenciler dijital dünyanın tanımını yapabilir ve içinde bulunan teknolojileri isimlendirebilir.

Dijital dünyada güvenlik önlemlerini anlaması ve uygulayabilmesi gerekenleri öğrenmesi hedeflenir.

Teknolojinin hızla ilerlemesi sonucu ortaya çıkan yeni meslekleri tanıyabilme ve bu mesleklerin ne iş yaptığını açıklayabilme.

Yapay zeka uzmanları, yapay zeka sistemleri ile ilgili konuları anlayarak, bu teknolojinin ilerleyen dünyada giderek daha önemli hale geleceğini bilirler.

Dijital teknolojilerin kullanıldığı modern bir dünya olan Dijital Dünya kavramını açıklar.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan yeni mesleklerin neler olduğunu ve bu mesleklerin ne iş yaptıklarını anlayabilme.

Sosyal medya uzmanlığı mesleği hakkında bilgi sahibi olunması ve bu mesleğin işletmeler için önemini anlamak olarak belirtilebilir.

Yeşil enerji teknolojilerinin ne olduğunu ve yeşil enerji teknolojileri uzmanlarının ne yaptığını öğrenmek.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde vakıfların kuruluş amaçlarını ve toplumdaki önemlerini açıklar.

Osmanlı İmparatorluğu'nda vakıf kurumlarının amaçları ve hizmetleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamayı hedefleyen tarih derslerinde ele alınabilir.

Osmanlı İmparatorluğu'nda vakıfların birçok alanda hizmet verdiği ve bu hizmetler arasında insanların bilgi düzeyini arttırmak amacıyla kütüphane hizmeti sunduğu bilgisiyle öğrencilerin tarih bilgisinin arttırılması hedeflenir.

Osmanlı Devleti'nin sosyal ve kültürel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak.

Meslek edindirme kurumlarının amacını anlamalarını ve işgücü piyasasına uyum sağlamalarını sağlamayı hedefler.

Meslek edindirme kurumları, genellikle el sanatları, mesleki eğitim, teknik eğitim, işletme yönetimi, bilgisayar programlama, hayvan yetiştiriciliği, doğa sporları, turizm, gastronomi, moda tasarımı gibi pratik ve sektörel becerileri kazandırmaya yönelik eğitimler verirler. Soru, meslek edindirme kurumlarının hangi tür eğitimler verdiğini sormaktadır ve doğru cevap seçeneği A'dır.

Toplumsal ve ekonomik değişimleri anlama becerisi.

Sanayi devrimi öncesi üretim araçları olarak hayvan gücü ve el işçiliği kullanılırdı.

Üretim araçlarındaki değişimin toplumsal hayata olumlu etkileri nelerdir?

Toprağın insan yaşamında temel bir rolü olduğunu anlamak.

Bu soru öğrencilerin çevre ve tarım konularındaki temel bilgilerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin toprak verimliliğini etkileyen faktörleri bilmesi ve bu faktörlerin neden olduğu olumsuz sonuçları anlaması beklenir.

Toprağın önemini ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının önemini vurgular.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Sosyal Bilgiler 2.Dönem Yazılı (7.Sınıflar) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Sosyal Bilgiler 2.Dönem Yazılı (7.Sınıflar) Testi İstatistikleri

Bu sınav 11 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 161 kere doğru, 63 kere yanlış cevap verilmiş.

Sosyal Bilgiler 2.Dönem Yazılı (7.Sınıflar) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Sosyal Bilgiler 2.Dönem Yazılı (7.Sınıflar) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Sosyal Bilgiler 2.Dönem Yazılı (7.Sınıflar) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Sosyal Bilgiler 2.Dönem Yazılı (7.Sınıflar) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri