Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - Klasik-

Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - Klasik- sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - Klasik- CEVAPLARI

 1. Oligarşi yönetiminin özellikleri nelerdir?


 2. Cevap: * Egemenlik küçük bir gruba aittir. * Ülkeyi yönetme hakkı ayrıcalıklara sahip soylular, din adamları, toprak sahipleri vb. gruplara aittir. * Geçmişte Anadolu medeniyetlerinden olan İyonlarda da görülmüştür. Açıklama:

  Oligarşi yönetimi, egemenliğin küçük bir grup tarafından kullanıldığı yönetim biçimidir. Bu grup genellikle, ekonomik veya siyasi gücü elinde tutan kişilerden oluşur. 3. Ülkemizde yasama yetkisi hangi organ tarafından kullanılır?


 4. Cevap: Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kullanılır. Açıklama:

  Yasama yetkisi, yasa çıkarma gücüdür. Ülkemizde yasama gücü Türk milleti adına TBMM'ye verilmiştir. 5. Kamuoyu nedir? Kamuoyunun oluşmasında hangi faktörler etkilidir?


 6. Cevap: Kamuoyu, bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesidir. Aynı düşüncedeki insanların bir araya gelmesiyle oluşur. Kamuoyunun oluşmasında etkili olan faktörler arasında medya, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve bireyler yer alır. Açıklama:

  Kamuoyu, yönetimin karar alma sürecinde önemli bir etkiye sahiptir. Yönetimler, kamuoyuna göre kararlarını şekillendirirler. Bu nedenle, kamuoyunun özgür ve bağımsız olması önemlidir. 7. Demokrasinin insanlara verdiği hak ve özgürlüklerden üç örnek veriniz.


 8. Cevap: * Seçme ve seçilme hakkı * Özgürce düşünme ve ifade etme hakkı * Eğitim hakkı Açıklama:

  Demokrasilerde, vatandaşlar belirli yaşa geldiklerinde seçme ve seçilme hakkına sahip olurlar. Ayrıca, özgürce düşüncelerini ifade etme ve eğitim alma hakkına sahiptirler. 9. Tarımda verimi artıran faktörler nelerdir?


 10. Cevap: Sulama, gübre kullanımı, tohum ıslahı, makineleşme ve ilaçlama gibi faktörler tarımda verimi artırmaktadır. Açıklama:

  Sulama, toprağın nemli kalmasını sağlayarak bitkilerin daha iyi büyümesini sağlar. Gübre kullanımı, toprağın besin maddelerini artırarak bitkilerin daha iyi gelişmesini sağlar. Tohum ıslahı, daha verimli ve dayanıklı bitki türlerinin üretilmesini sağlar. Makineleşme, tarım işlerinin daha hızlı ve kolay yapılmasını sağlar. İlaçlama, bitkileri zararlılardan koruyarak verimin artmasını sağlar. 11. Sanayi bölgeleri, ülkemiz ekonomisine nasıl katkı sağlarlar?


 12. Cevap: Sanayi bölgeleri, ülkenin ihtiyaç duyduğu malları üreterek, ithalatı azaltır ve ihracatı artırır. Böylece ülke ekonomisinin güçlenmesini sağlar. Açıklama:

  Sanayi bölgeleri, fabrikaların ve üretim tesislerinin yoğun olarak bulunduğu bölgelerdir. Bu bölgelerde üretilen mallar, ülkenin ihtiyaçlarını karşılar ve dış ülkelere ihraç edilir. Böylece ülke ekonomisi güçlenir. 13. Doğal kaynakların bilinçsiz şekilde tüketilmesi hangi sorunlara yol açmaktadır?


 14. Cevap: Doğal kaynakların bilinçsiz şekilde tüketilmesi, çevre kirliliği, ormanların azalması, su kaynaklarının kirlenmesi, iklim değişikliği ve hayvan türlerinin yok olması gibi sorunlara yol açmaktadır. Açıklama:

  Doğal kaynakların bilinçsiz şekilde tüketilmesi, birçok çevre sorununa yol açmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: * Çevre kirliliği: Doğal kaynakların bilinçsiz şekilde tüketilmesi, hava, su ve toprak kirliliğine yol açmaktadır. * Ormanların azalması: Ormanlar, birçok canlı türünün yaşadığı ve oksijen üreten önemli bir ekosistemdir. Ancak, doğal kaynakların bilinçsiz şekilde tüketilmesi nedeniyle ormanlar hızla azalmaktadır. * Su kaynaklarının kirlenmesi: Su kaynakları, insanların ve diğer canlıların yaşamı için vazgeçilmezdir. Ancak, doğal kaynakların bilinçsiz şekilde tüketilmesi nedeniyle su kaynakları kirlenmektedir. * İklim değişikliği: Doğal kaynakların bilinçsiz şekilde tüketilmesi, sera gazı emisyonlarının artmasına yol açmaktadır. Sera gazı emisyonlarının artması ise iklim değişikliğine yol açmaktadır. * Hayvan türlerinin yok olması: Doğal kaynakların bilinçsiz şekilde tüketilmesi, hayvan türlerinin yaşam alanlarının kaybolmasına ve dolayısıyla yok olmalarına yol açmaktadır. 15. Fosil enerji kaynaklarının çevreye etkileri nelerdir?


 16. Cevap: Fosil enerji kaynaklarının çevreye etkileri şunlardır: * Hava kirliliği: Fosil enerji kaynaklarının yakılması, hava kirliliğine yol açar. Hava kirliliği, solunum yolu hastalıklarına, kalp hastalıklarına ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. * Su kirliliği: Fosil enerji kaynaklarının çıkarılması ve işlenmesi sırasında oluşan atıklar, su kaynaklarını kirletebilir. Su kirliliği, su kaynaklarının kullanımını zorlaştırır ve canlıların yaşamına zarar verir. * Toprak kirliliği: Fosil enerji kaynaklarının çıkarılması ve işlenmesi sırasında oluşan atıklar, toprak kirliliğine yol açabilir. Toprak kirliliği, bitki örtüsünün zarar görmesine ve toprakların kullanımının zorlaşmasına yol açar. * İklim değişikliği: Fosil enerji kaynaklarının yakılması, sera gazı emisyonlarının artmasına yol açar. Sera gazı emisyonlarının artması ise iklim değişikliğine yol açmaktadır. İklim değişikliği, doğal afetlerin sıklığının ve şiddetinin artmasına, deniz seviyelerinin yükselmesine ve canlı türlerinin yok olmasına yol açabilir. Açıklama:

  Fosil enerji kaynakları, çevreye birçok olumsuz etki yaratır. Bu etkilerden bazıları şunlardır: * Hava kirliliği: Fosil enerji kaynaklarının yakılması sırasında atmosfere sera gazları ve diğer kirleticiler salınır. Bu kirleticiler, hava kalitesini bozarak solunum yolu hastalıklarına, kalp hastalıklarına ve kansere yol açabilir. * Su kirliliği: Fosil enerji kaynaklarının çıkarılması ve işlenmesi sırasında oluşan atıklar, su kaynaklarını kirletebilir. Su kirliliği, su kaynaklarının kullanımını zorlaştırır ve canlıların yaşamına zarar verir. * Toprak kirliliği: Fosil enerji kaynaklarının çıkarılması ve işlenmesi sırasında oluşan atıklar, toprak kirliliğine yol açabilir. Toprak kirliliği, bitki örtüsünün zarar görmesine ve toprakların kullanımının zorlaşmasına yol açar. * İklim değişikliği: Fosil enerji kaynaklarının yakılması, sera gazı emisyonlarının artmasına yol açar. Sera gazı emisyonlarının artması ise iklim değişikliğine yol açmaktadır. İklim değişikliği, doğal afetlerin sıklığının ve şiddetinin artmasına, deniz seviyelerinin yükselmesine ve canlı türlerinin yok olmasına yol açabilir. 17. Arkeolojinin çalışma alanı nedir?


 18. Cevap: Eski kültür ve uygarlıklardan geriye kalan her türlü maddi kalıntıları inceleyen bilim dalıdır. Açıklama:

  Arkeoloji, geçmişte yaşayan insanların nerede ve nasıl yaşadıkları, ne yedikleri, ne giydikleri, neye inandıkları gibi sorulara cevap arar. 19. Felsefenin başlıca soruları nelerdir?


 20. Cevap: Bilim nedir?, Doğru nedir?, Güzel nedir?, Toplum nedir?, Devlet nedir?, Din nedir? Açıklama:

  Felsefe, varlığı ve bilgiyi bilimsel olarak araştırmaya yönelik soru sorma, sorgulama bilimidir. 21. Akıllı şehirlerin üç tane örneğini veriniz.


 22. Cevap: - Barselona, İspanya - Helsinki, Finlandiya - New York, ABD Açıklama:

  Akıllı şehirler, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak vatandaşlarına daha iyi hizmetler sunan şehirlerdir. Bu şehirlerde, trafik yönetimi, enerji kullanımı, atık yönetimi ve kamu güvenliği gibi alanlarda akıllı teknolojiler kullanılmaktadır. Akıllı şehirler, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adımdır. 23. Sanal klavye, robot teknolojisi ve yapay zeka alanındaki gelişmelerden üçer tane örnek veriniz.


 24. Cevap: Sanal Klavye: - SwiftKey - Gboard - Fleksy Robot Teknolojisi: - Boston Dynamics'in Atlas robotu - Google'ın BigDog robotu - Honda'nın ASIMO robotu Yapay Zeka: - AlphaGo - Watson - Siri Açıklama:

  Sanal klavye, robot teknolojisi ve yapay zeka alanındaki gelişmeler, hayatımızı birçok yönden etkiliyor. Sanal klavyeler, daha hızlı ve kolay yazmamızı sağlıyor. Robotlar, tehlikeli veya zorlu işlerde çalışarak insan işçilerin iş yükünü azaltıyor. Yapay zeka ise, sağlık, ulaşım ve finans gibi birçok alanda devrim yaratıyor. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (........) Fosil enerji kaynakları rüzgâr enerjisinden daha temizdir.
  2. (........) Rüzgâr enerjisi, güneş enerjisinden daha az güvenilirdir.
  3. (........) Yenilenebilir enerji kaynakları çevre dostudur.
  4. (........) Ülkemiz petrol bakımından zengin bir ülkedir.
  5. (........) Fosil enerji kaynakları kömür, petrol ve doğal gazdır.
  6. (........) Atmosferi en fazla kirleten fosil enerji kaynağı taş kömürüdür.
  7. (........) Hidroelektrik santralleri, rüzgâr santrallerinden daha fazla enerji üretir.
  8. (........) Biyokütle enerjisi, güneş enerjisinden daha yaygındır.
  9. (........) Jeotermal enerji, yeraltı sıcak sularından elde edilen enerjidir.
  10. (........) Nükleer enerji, güneş enerjisinden daha güvenlidir.

 26. Cevap: 1. Y 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. Y 8. Y 9. D 10. Y Açıklama:

  1. Fosil enerji kaynakları, rüzgâr enerjisinden daha temiz değildir. Fosil enerji kaynakları, yanarken havaya karbon dioksit ve diğer sera gazları salarlar. Bu gazlar küresel ısınmaya neden olur. 2. Rüzgâr enerjisi, güneş enerjisinden daha az güvenilir değildir. Rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi gibi hava durumuna bağlıdır. Ancak, rüzgâr enerjisi, güneş enerjisinden daha öngörülebilirdir. 3. Yenilenebilir enerji kaynakları çevre dostudur. Yenilenebilir enerji kaynakları, yanarken havaya karbon dioksit ve diğer sera gazları salmazlar. Bu nedenle, küresel ısınmaya neden olmazlar. 4. Ülkemiz petrol bakımından zengin bir ülke değildir. Ülkemiz, petrol ihtiyacının büyük bölümünü ithal etmektedir. 5. Fosil enerji kaynakları kömür, petrol ve doğal gazdır. Fosil enerji kaynakları, milyonlarca yıl önce yaşamış olan canlıların kalıntılarından oluşmuştur. 6. Atmosferi en fazla kirleten fosil enerji kaynağı taş kömürüdür. Taş kömürü, yanarken havaya çok fazla karbon dioksit ve diğer sera gazları salar. 7. Hidroelektrik santralleri, rüzgâr santrallerinden daha fazla enerji üretmez. Hidroelektrik santralleri, sadece akan suyun enerjisini kullanarak enerji üretirler. Rüzgâr santralleri ise, rüzgârın enerjisini kullanarak enerji üretirler. 8. Biyokütle enerjisi, güneş enerjisinden daha yaygın değildir. Biyokütle enerjisi, genellikle bitkisel ve hayvansal atıklardan elde edilir. Güneş enerjisi ise, güneş ışığından elde edilir. 9. Jeotermal enerji, yeraltı sıcak sularından elde edilen enerjidir. Jeotermal enerji, genellikle volkanik bölgelerde bulunur. 10. Nükleer enerji, güneş enerjisinden daha güvenli değildir. Nükleer enerji, uranyum ve plütonyum gibi radyoaktif maddelerin parçalanmasıyla elde edilir. Bu maddeler, çok tehlikelidir ve çevreye büyük zararlar verebilirler. 27. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  a. Monarşi
  b. Oligarşi
  c. Teokrasi
  d. Cumhuriyet
  1. Egemenlik halka aittir.
  2. Yönetici padişah, çar, kral, sultan vb. unvanlar kullanır.
  3. İyonlarda görülmüş yönetim şeklidir.
  4. Din kurallarının egemen olduğu yönetim şeklidir.
  5. Kişi hak ve özgürlükleri vardır.
  6. Egemenlik tek kişiye aittir.
  7. Bütün vatandaşlar kanun önünde eşittir.
  8. Egemenlik küçük bir gruba aittir.
  9. Yöneticiler din adamlarıdır.
  10. Yönetme yetkisi babadan oğula geçer.
  11. Devleti yönetecek kişiler seçimle iş başına gelir.

 28. Cevap: 1. d 2. a 3. b 4. c 5. d 6. a 7. d 8. b 9. c 10. a 11. d Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - Klasik- Detayları

Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - Klasik- 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - Klasik- yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - Klasik- sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - Klasik- Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÜLKEMİZ VE DÜNYA ÖĞRENME ALANI: KÜRESEL BAĞLANTILAR KAZANIMLAR
  1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur
  2. Türk Cumhuriyetleri komşu ve diğer ülkelerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi Atatürk’ün milli dış politika anlayışı açısından değerlendirir
  3. Ülkemizin diğer ülkelerle doğal afetlerde ve çevre sorunlarında dayanışma ve işbirliği içinde olmasının önemini fark eder.
  4. Ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini, kaynaklar ve ihtiyaçlar açısından değerlendirir
  5. Uluslararası kültür, sanat, fuar ve spor etkinliklerinin toplumlar arası etkileşimdeki rolünü değerlendirir.

Ayrıca Sosyal bilgiler dersi 2.dönem 1.sınav soruları; klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, oligarşi yönetiminin özelliklerini öğrenecek ve diğer yönetim biçimleriyle karşılaştıracaklardır.

Öğrenciler, ülkemizde yasama yetkisinin hangi organ tarafından kullanıldığını öğrenmiş olur.

Öğrenciler, kamuoyunun ne olduğunu ve kamuoyunun oluşumunda etkili olan faktörleri anlayacaktır. Demokratik bir toplumda olması gereken başlıca özellikleri açıklayınız. Cevap: * Hukukun üstünlüğü * Çoğunluğun yönetimiyle birlikte azınlığın haklarının da korunması * Demokrasi bilinci Açıklama: Demokratik bir toplumda, yasalar herkes için eşittir ve kimse yasaların üstünde değildir. Çoğunluk, azınlığın haklarına saygı göstererek yönetimde söz sahibi olur. Demokrasi bilinci, insanların birbirlerinin haklarına saygı göstermesi ve kanun ve kurallar çerçevesinde yaşam sürmesi anlamına gelir. Kazanım: Öğrenciler, demokrasinin tanımını yapar ve demokratik bir toplumda olması gereken başlıca özellikleri açıklar.

Öğrenciler, demokrasinin insanlara verdiği hak ve özgürlükleri açıklar. Demokrasinin çeşitlerinden üç tanesini yazınız. Cevap: * Doğrudan demokrasi * Temsili demokrasi * Karma demokrasi Açıklama: Doğrudan demokraside, vatandaşlar kararları doğrudan kendileri alır. Temsili demokraside, vatandaşlar kendilerini temsil eden kişileri seçerek kararları onlar aracılığıyla alırlar. Karma demokraside ise, hem doğrudan demokrasi hem de temsili demokrasi unsurları bulunur. Kazanım: Öğrenciler, demokrasinin çeşitlerini açıklar.1.

Öğrenciler, tarımda verimi artıran faktörleri öğrenirler.

Öğrenciler, sanayi bölgelerinin ülke ekonomisine katkılarını öğrenirler.

Doğal kaynakların bilinçsiz şekilde tüketilmesinin neden olduğu sorunları öğrenerek, doğal kaynakları daha bilinçli bir şekilde kullanma konusunda farkındalık kazanmak.

Fosil enerji kaynaklarının çevreye olan etkilerini öğrenerek, fosil enerji kaynaklarına olan bağımlılığımızı azaltmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek konusunda farkındalık kazanmak.

Arkeolojinin çalışma alanını öğrenmek.

Felsefenin başlıca sorularını öğrenmek.

Akıllı şehirlerin örneklerini bilmek, bu şehirlerin nasıl çalıştığını ve vatandaşlarına nasıl fayda sağladığını anlamanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, akıllı şehirlerin gelecekteki şehirleşme modellerinde nasıl rol oynayabileceğini daha iyi anlayacaksınız.

Sanal klavye, robot teknolojisi ve yapay zeka alanındaki gelişmeleri bilmek, bu teknolojilerin nasıl çalıştığını ve hayatımızı nasıl etkilediğini anlamanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, bu teknolojilerin gelecekte nasıl gelişebileceğini ve hayatımızı nasıl daha da değiştirebileceğini daha iyi anlayacaksınız. Bilimsel araştırma basamakları nelerdir? Cevap: - Konu belirleme - Varsayımlar oluşturma - Bilgi toplama - Bilgileri sınıflandırma ve varsayımları test etme - Metin oluşturma ve kaynakçayı belirtme Açıklama: Bilimsel araştırma basamakları, bir araştırmanın doğru ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi için izlenmesi gereken adımlardır. Bu adımlar, araştırmanın amacını belirlemekten sonuçları raporlamaya kadar olan süreci kapsar. Kazanım: Öğrenciler, bilimsel araştırma basamaklarını öğrenerek, kendi araştırmalarını doğru ve güvenilir bir şekilde yürütebilirler. Ayrıca, bu adımları izleyerek araştırma sonuçlarını daha kolay ve etkili bir şekilde raporlayabilirler. Dipnot ve kaynakça nedir? Neden önemlidir? Cevap: Dipnot: Metni yazarken alıntı yaptığımız kısımları (cümle ya da paragrafları) nereden ve kimden aldığımızı gösteren notlardır. Kaynakça: Araştırmada kullanılan kaynakların listesidir. Açıklama: Dipnot ve kaynakça, araştırmanın güvenilirliğini ve geçerliliğini artırmak için önemlidir. Ayrıca, okuyucuların araştırmada kullanılan kaynaklara ulaşmasını kolaylaştırır. Kazanım: Öğrenciler, dipnot ve kaynakçayı kullanarak, araştırmalarının güvenilirliğini ve geçerliliğini artırabilirler. Ayrıca, okuyucuların araştırmada kullanılan kaynaklara ulaşmasını kolaylaştırabilirler. Korsan ürün nedir? Korsan ürünlerle mücadelede neler yapılabilir? Cevap: Korsan ürün: Telif hakkı veya patent hakkı alınmadan üretilen veya satılan ürünlerdir. Korsan ürünlerle mücadele: - Yasaları sıkılaştırmak - Toplumu bilinçlendirmek - Korsan ürün satan işyerlerine ceza vermek Açıklama: Korsan ürünler, üreticilerin ve sanatçıların haklarını ihlal ettiği gibi, tüketicilerin de sağlığını tehdit edebilir. Bu nedenle, korsan ürünlerle mücadele etmek önemlidir. Kazanım: Öğrenciler, korsan ürünlerin ne olduğunu ve korsan ürünlerle mücadelede neler yapılabileceğini öğrenerek, bu ürünlerin üretilmesini ve satılmasını engelleyebilirler. Ayrıca, korsan ürün almaktan kaçınarak, üreticilerin ve sanatçıların haklarını koruyabilirler.

Öğrenciler, fosil enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji kaynakları arasındaki farkları öğrenecekler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - Klasik- sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - Klasik- Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - Klasik- sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - Klasik- sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - Klasik- sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri