Sosyal Bilgiler 2.Döenm Sonu Yazılı

Sosyal Bilgiler 2.Döenm Sonu Yazılı sınavı 7.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sosyal Bilgiler 2.Döenm Sonu Yazılı CEVAPLARI

 1. Sanayi devrimi sonrasında üretim araçlarındaki değişimlere örnekler nelerdir?

  A) Dikiş makinesi, buharlı motor ve telgraf
  B) Tekerlekli araba, gemi ve uçak
  C) Hesap makinesi, yazıcı ve bilgisayar
  D) Radyo, televizyon ve cep telefonu

 2. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Dikiş makinesi, buharlı motor ve telgraf. Sanayi Devrimi, üretimde büyük bir değişim ve gelişim çağı olarak kabul edilir. Üretim araçlarındaki bu değişimler, makine gücüne dayalı büyük fabrikaların kurulmasına ve seri üretime geçişe neden oldu. Bu dönemde icat edilen üretim araçları arasında dikiş makinesi, buharlı motor ve telgraf yer alır. Bu ürünler, üretim süreçlerindeki işgücü ihtiyacını azalttı ve üretim hızını artırdı. 3. Sanayi devrimi sonrasında üretim araçlarının değişmesi ne gibi sonuçlar doğurdu?

  A) Üretim hızı arttı, üretim maliyetleri düştü, toplumsal yapıda değişimler yaşandı.
  B) Üretim hızı azaldı, üretim maliyetleri arttı, toplumsal yapıda değişimler yaşandı.
  C) Üretim hızı azaldı, üretim maliyetleri düştü, toplumsal yapıda değişimler yaşandı.
  D) Üretim hızı arttı, üretim maliyetleri arttı, toplumsal yapıda değişimler yaşandı.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda, sanayi devrimi sonrasında üretim araçlarının değişmesi üretim hızını arttırmış, üretim maliyetlerini düşürmüş ve toplumsal yapıda değişimlere yol açmıştır. Bu değişimler arasında fabrikaların kurulması, işçi sınıfının ortaya çıkması, endüstriyel kapitalizmin yükselişi ve tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş sayılabilir. 5. Toprak Ana'nın korunmasının önemi nedir?

  A) Yaşam kaynağımızı korumak, gelecek nesillerin sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlamak.
  B) Sadece doğal güzellikleri korumak.
  C) Sadece turizm endüstrisi için önemli olduğu için korunmalıdır.
  D) Sadece tarım faaliyetleri için önemlidir.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda toprak ana'nın korunmasının önemi doğal kaynakları korumak ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak olarak belirtilmiştir. Toprak ana, insanların yaşam kaynağı olan toprağın sembolik bir ifadesidir ve toprağın korunması, sürdürülebilir bir gelecek için çok önemlidir. Bu soru, öğrencilere çevre koruma ve sürdürülebilirlik hakkında bilgi ve farkındalık kazandırmayı hedeflemektedir. 7. Toprak Ana'nın verimliliği nasıl arttırılabilir?

  A) Organik tarım uygulamaları, verimliliği artıran tarım teknikleri kullanmak, tarım ilaçları kullanmamak.
  B) Sadece tarım ilaçları kullanmak.
  C) Sadece yapay gübre kullanmak.
  D) Sadece modern tarım makineleri kullanmak.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Organik tarım uygulamaları, verimliliği artıran tarım teknikleri kullanmak, tarım ilaçları kullanmamak. Toprak Ana'nın verimliliği arttırılabilir ancak bunun için doğru tarım uygulamaları yapılması gerekiyor. Organik tarım uygulamaları, verimliliği artıran tarım teknikleri kullanmak, toprağın verimliliğini arttırmak için en iyi yollardan biridir. Bu yöntemler, toprağın yapısını korur ve yavaş yavaş gübreleme yaparak toprağı sağlıklı bir hale getirir. Tarım ilaçları kullanmak yerine, doğal yollarla böcekleri kontrol etmek, toprağın doğal denge halini korur. Bu şekilde toprak, gelecek nesillere de sağlıklı bir şekilde aktarılabilir. 9. Toprak Ana'nın sürdürülebilir kullanımı için neler yapılabilir?

  A) Toprağı aşırı kullanmamak, toprağı tahrip etmekten kaçınmak, organik tarım uygulamaları kullanmak.
  B) Toprağı aşırı kullanmak, kimyasal tarım uygulamaları kullanmak.
  C) Toprağı tahrip etmek, sanayi faaliyetlerini artırmak.
  D) Sadece tarım ilaçları kullanmak.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A" olan bu soruda, Toprak Ana'nın sürdürülebilir kullanımı için toprağın aşırı kullanılmaması, tahrip edilmemesi ve organik tarım uygulamalarının kullanılması önerilmektedir. Bu öneriler doğrultusunda, toprağın verimliliği korunarak gelecek nesillere sağlıklı bir ortam bırakılabilir. 11. Toprak Ana'nın önemi hakkında toplumda farkındalık nasıl artırılabilir?

  A) Eğitim kampanyaları, doğal yaşamın korunmasına yönelik projeler, çevre örgütleri tarafından yapılan faaliyetler.
  B) Sadece hükümetlerin yaptığı çalışmalarla farkındalık artırılabilir.
  C) Sadece uluslararası kuruluşların yaptığı kampanyalarla farkındalık artırılabilir.
  D) Sadece tarım sektörü tarafından yapılan kampanyalarla farkındalık artırılabilir.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A. Toprak Ana'nın önemi hakkında toplumda farkındalık artırılması için eğitim kampanyaları, doğal yaşamın korunmasına yönelik projeler ve çevre örgütleri tarafından yapılan faaliyetler gibi çeşitli çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmalarla insanlar, toprağın önemini ve sürdürülebilir kullanımının neden önemli olduğunu daha iyi anlayabilirler. 13. Bilimsel gelişmelerin özgür düşünceye katkısı nedir?

  A) Özgür düşünce bilimsel gelişmeler için önemsizdir.
  B) Özgür düşünce bilimsel gelişmelerin önkoşuludur.
  C) Bilimsel gelişmeler özgür düşünceye bağlı değildir.
  D) Bilimsel gelişmelerin özgür düşünceye bir etkisi yoktur.

 14. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda, özgür düşüncenin bilimsel gelişmeler için önemli bir önkoşul olduğu belirtiliyor. Bilimsel gelişmeler, yeni fikirlerin ve buluşların ortaya çıkması ile ilgilidir ve özgür düşünce, insanların kendilerini ifade etme ve fikirlerini paylaşma özgürlüğüdür. Bu nedenle, bilimsel gelişmelerin özgür düşünceye katkısı, insanların yeni fikirler ve keşifler yapmalarını ve bu fikirleri açıkça ifade edebilmelerini sağlamasıdır. 15. Özgür düşüncenin bilimsel gelişmelere katkısı nasıl sağlanabilir?

  A) Yeni bilimsel araştırmaların yapılması gerekir.
  B) Bilim insanlarının özgürce düşünmesine izin verilmelidir.
  C) Bilim alanındaki yasaklar kaldırılmalıdır.
  D) Bilim insanlarına sınırsız kaynaklar sağlanmalıdır.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B. Bilim, özgür düşünceye dayalı bir alandır ve bilimsel gelişmelerin sağlanması için bilim insanlarının özgürce düşünmesine izin verilmelidir. Bu nedenle, bilimsel araştırmaların yapılması ve bilim insanlarına sınırsız kaynaklar sağlanması da önemlidir ancak özgür düşünce bunların temelini oluşturur. Bilim alanındaki yasakların kaldırılması da özgür düşünceyi destekleyen bir adımdır. 17. Özgür düşünce, bilimsel gelişmelerin yanı sıra hangi alanlara katkıda bulunabilir?

  A) Sanat ve edebiyat       B) Spor ve fitness        
  C) Tarım ve hayvancılık    D) Finans ve ekonomi      

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Sanat ve edebiyat. Özgür düşünce sadece bilimsel gelişmelere değil aynı zamanda sanat ve edebiyat alanlarına da katkıda bulunabilir. Özgür düşüncenin insanların yaratıcılığını teşvik ederek, farklı bakış açıları ve düşüncelerin ortaya çıkmasına yardımcı olduğu düşünülmektedir. Bu da sanat ve edebiyat alanlarında yeni fikirlerin, eserlerin ve tarzların ortaya çıkmasını sağlayabilir. 19. Özgür düşüncenin bilimsel gelişmelere katkısı hangi dönemlerde daha belirgin olmuştur?

  A) Orta Çağ'da
  B) Antik Çağ'da
  C) Yeni Çağ'da
  D) Tarihte böyle bir katkı olmamıştır.

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Yeni Çağ'da. Özgür düşüncenin bilimsel gelişmelere katkısı genellikle Yeni Çağ'da daha belirgin hale gelmiştir. Yeni Çağ boyunca, bilim adamları fikirlerini daha özgürce ifade etme imkanına sahip oldular. Yeni keşifler, bilimsel teoriler ve fikirlerin keşfedilmesi için bu özgürlüğe ihtiyaç vardı. Bu dönemde, birçok bilim adamı kendi düşüncelerini açıklamaya ve tartışmaya cesaret ettiler. Bu da bilimsel gelişmelere ve keşiflere öncülük etti. 21. Bilim insanları neden özgür düşünmelidir?

  A) Yenilikçi fikirlerin ortaya çıkması için
  B) Bilimsel araştırmaların sonuçlarını yayınlamak için
  C) İçinde bulundukları toplumun beklentilerini karşılamak için
  D) Toplumun özelliklerine göre çalışmalar yapmak için

 22. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır: Yenilikçi fikirlerin ortaya çıkması için. Özgür düşünce, bilim insanlarının kısıtlamalardan bağımsız olarak yeni ve yenilikçi fikirler ortaya çıkarmalarını sağlar. Bu, bilimsel araştırmaların sınırlandırılmadan, objektif bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur ve bilimsel keşiflerin daha geniş bir topluluğa fayda sağlaması için gerekli olan açık fikirli yaklaşımların geliştirilmesine olanak tanır. Bilim insanları, özgürce düşünebildikleri zaman, hipotezleri test etmek ve sonuçları tartışmak için daha geniş bir perspektif sunabilirler. 23. Özgür düşünce ve bilimsel gelişme arasındaki bağlantı nedir?

  A) Özgür düşünce, bilimsel gelişmelerin yolunu açar.
  B) Bilimsel gelişmeler, özgür düşüncenin bir sonucudur.
  C) Özgür düşünce ve bilimsel gelişme arasında bir bağlantı yoktur.
  D) Bilimsel gelişmelerin özgür düşünceden etkilenmesi imkansızdır.

 24. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Özgür düşünce, bilimsel gelişmelerin yolunu açar. Özgür düşünce, insanların farklı bakış açılarına sahip olmalarına ve yeni fikirler üretmelerine olanak tanır. Bilimsel gelişmeler de bu yeni fikirlerin test edilmesi ve kanıtlanması sonucu ortaya çıkar. Bu nedenle, özgür düşünce, bilimsel gelişmelerin yolunu açar ve bilimsel gelişmeler de özgür düşüncenin bir sonucudur. Bu bağlantı, insanlık tarihi boyunca birçok kez görülmüştür ve günümüzde de devam etmektedir. 25. Rönesans dönemi nedir?

  A) 14. yüzyılın sonlarından 17. yüzyılın başlarına kadar olan dönemde, sanat, bilim ve felsefede büyük gelişmelerin yaşandığı dönemdir.
  B) Yalnızca İtalya'da yaşanan bir dönemdir.
  C) Sadece sanat alanında gelişmeler yaşanan bir dönemdir.
  D) Sadece 19. yüzyılda yaşanan bir dönemdir.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. Rönesans dönemi, 14. yüzyılın sonlarından 17. yüzyılın başlarına kadar olan dönemde, özellikle İtalya'da sanat, bilim ve felsefede büyük gelişmelerin yaşandığı bir dönemdir. Rönesans'ın temel özellikleri arasında insan merkezli düşünce, antik kültür ve sanatın tekrar keşfi ve yeniden canlandırılması, bilimsel keşifler ve sanatsal yenilikler yer almaktadır. 27. Rönesans döneminde bilim alanında hangi gelişmeler yaşanmıştır?

  A) Gökbilim, matematik, fizik, kimya, tıp gibi birçok alanda önemli gelişmeler yaşanmıştır.
  B) Yalnızca tıp alanında gelişmeler yaşanmıştır.
  C) Sadece kimya alanında gelişmeler yaşanmıştır.
  D) Sadece matematik alanında gelişmeler yaşanmıştır.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda, Rönesans döneminde bilim alanında birçok önemli gelişme yaşanmıştır. Gökbilim, matematik, fizik, kimya, tıp gibi alanlarda büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Rönesans dönemi, bilim alanında özellikle gözlem ve deneylere dayalı yeni bir yaklaşımın benimsenmesiyle de önemli bir dönüm noktasıdır. 29. Copernicus’un teorisi nedir?

  A) Güneş sisteminin Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn ve gezegenlerin yörüngeleri ve hareketleri hakkındaki açıklamasıdır.
  B) Yalnızca Dünya'nın yörüngesi hakkında bir teoridir.
  C) Sadece Ay'ın hareketleri hakkında bir teoridir.
  D) Sadece Mars'ın yörüngesi hakkında bir teoridir.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda, Copernicus'un teorisi olarak bilinen şey, Güneş'in evrenin merkezi olduğunu ve Dünya'nın diğer gezegenlerle birlikte Güneş'in etrafında döndüğünü açıklayan bir teoridir. Copernicus, bu teorisini "De Revolutionibus Orbium Coelestium" adlı eserinde detaylı bir şekilde açıklamıştır. Bu soru, öğrencilerin tarihteki önemli bilim insanları ve keşifler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamayı hedeflemektedir. 31. Aydınlanma Çağı nedir?

  A) 17. ve 18. yüzyıllarda, bilimin, felsefenin ve siyasetin özgürce tartışıldığı bir dönemdir.
  B) Sadece siyaset alanında gelişmeler yaşanan bir dönemdir.
  C) Sadece 20. yüzyılda yaşanan bir dönemdir.
  D) Yalnızca İngiltere'de yaşanan bir dönemdir.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) 17. ve 18. yüzyıllarda, bilimin, felsefenin ve siyasetin özgürce tartışıldığı bir dönemdir. Aydınlanma Çağı, 17. ve 18. yüzyıllar arasında Avrupa'da gerçekleşen ve bilim, felsefe ve siyasette özgür düşüncenin yaygınlaştığı bir dönemdir. Bu dönemde aydınlar, kilise ve devlet otoritesinin dogmatik düşüncelerine karşı çıkmışlar ve insan aklının özgürce kullanılmasını savunmuşlardır. Aydınlanma Çağı, modern düşüncenin temellerinin atıldığı bir dönem olarak kabul edilir. 33. Aydınlanma Çağı’nın önemi nedir?

  A) Özgür düşünce, insan hakları ve demokrasi gibi kavramların yaygınlaşmasına katkı sağlamıştır.
  B) Yalnızca bilim ve teknoloji alanında gelişmeler sağlamıştır.
  C) Sadece Avrupa'da etkili olmuştur.
  D) Sadece sanat alanında gelişmeler sağlamıştır.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Özgür düşünce, insan hakları ve demokrasi gibi kavramların yaygınlaşmasına katkı sağlamıştır. Aydınlanma Çağı, 18. yüzyıl Avrupası'nda özgürlük, eşitlik ve insan hakları gibi kavramların önem kazandığı bir dönemdir. Bu dönemde filozoflar, bilim insanları ve yazarlar, dogmatik ve otoriter düşünce biçimlerine karşı çıkmış ve özgür düşünce, insan hakları ve demokrasi gibi değerleri savunmuşlardır. Aydınlanma Çağı'nın bu felsefi ve sosyal gelişmeleri, modern dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Sosyal Bilgiler 2.Döenm Sonu Yazılı Detayları

Sosyal Bilgiler 2.Döenm Sonu Yazılı 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Sosyal Bilgiler 2.Döenm Sonu Yazılı Testini Çöz tıklayın. Sosyal Bilgiler 2.Döenm Sonu Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Sosyal Bilgiler 2.Döenm Sonu Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Sosyal Bilgiler 2.Döenm Sonu Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YAŞAYAN DEMOKRASİ
  1. Anayasamızın 2. maddesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin nitelikleri ile ilgili uygulamalara toplum hayatından örnekler verir
  2. İçinde bulunduğu eğitsel ve sosyal faaliyetlerde işleyen süreçleri demokrasinin ilkeleri açısından analiz eder.
  3. Siyasî partilerin, sivil toplum örgütlerinin, medyanın ve bireylerin, gündemi ve yönetimin karar alma süreçlerini ne şekilde etkilediğini örnekler üzerinden tartışır.
  4. Tarihsel süreçte Türk devletlerinde yönetim şekli ve egemenlik anlayışındaki değişim ve sürekliliği fark eder
  5. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim yapısını yasama, yürütme ve yargı kavramları çerçevesinde analiz eder
 • ÜLKELER ARASI KÖPRÜLER
  1. 20. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti ve Avrupa ülkelerinin siyasî ve ekonomik yapısıyla I. Dünya Savaşı’nın sebep ve sonuçlarını ilişkilendirir
  2. Düşünce, sanat ve edebiyat ürünlerinin ve doğal varlıkların ortak miras ögesi olarak yaşatılmasında insanlığın sorumluluğunun farkına varır
  3. Küresel sorunların çözümlerinin yaşama geçirilmesinde vatandaş olarak sorumluluğunu fark eder.
  4. Küresel sorunlarla uluslar arası kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin kuruluş amaçlarını ilişkilendirir
  5. Tarihi çevrelerin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik fikir üretir

Ayrıca 7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem sonu yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Sanayi Devrimi sonrasında üretim araçlarındaki değişimleri ve icat edilen ürünleri öğrenebilme.

Sanayi devrimi sonrasında üretim araçlarının değişmesi ile ilgili sonuçları anlamalarıdır.

Doğal kaynakların önemini anlaması ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmanın önemini kavraması amaçlanmaktadır.

Toprak verimliliğinin arttırılabilmesi için doğru tarım uygulamalarının yapılması gerektiğini bilmek.

Toprağın sürdürülebilir kullanımının önemini anlamaları ve bunun için neler yapabileceklerini öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Çevre bilinci, doğal kaynakların korunması, sürdürülebilirlik.

Düşüncenin bilimsel gelişmeler için önemini anlayabilme ve özgür düşünceyi savunarak bilimsel gelişmelere katkıda bulunabilme becerisi kazanılabilir.

Özgür düşüncenin bilimsel gelişmeler üzerindeki etkisini açıklayabilirim.

Özgür düşüncenin sadece bilim alanında değil, diğer alanlarda da faydalı olabileceğini anlamak.

Bu soru, öğrencilerin tarihsel süreçleri anlaması, farklı dönemlerin özelliklerini ayırt etmesi ve belirli bir dönemdeki olayları anlamlandırma yeteneğini test eder. Soru, öğrencilerin tarihsel süreçlerdeki farklı akımların ve düşünce tarzlarının etkisini anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, öğrencilerin farklı dönemlerdeki fikirlerin gelişmesi için ne tür bir ortamın gerekli olduğunu anlamalarına da yardımcı olabilir.

Özgür düşüncenin önemi, bilimsel keşiflerin ve yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamak ve objektif bir şekilde yürütülen bilimsel araştırmalar yoluyla daha geniş bir topluluğa fayda sağlamaktır.

Özgür düşüncenin, bilimsel gelişmeler için önemini kavrayabilme.

Tarih bilgilerinin artması ve kültürel farkındalıklarının gelişmesi hedeflenir.

Rönesans dönemi bilim ve felsefesindeki gelişmeleri anlamak ve bu dönemin etkilerini kavramak önemlidir.

Tarihsel bir olay veya keşif hakkında bilgi sahibi olma ve anlama becerileri geliştirilmek istenmektedir.

Aydınlanma Çağı'nın özelliklerini ve önemini anlayabilme.

Tarihsel süreçler ve oluşumlar hakkında bilgi sahibi olma.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Sosyal Bilgiler 2.Döenm Sonu Yazılı sınavı 7.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Sosyal Bilgiler 2.Döenm Sonu Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 38 kere doğru, 13 kere yanlış cevap verilmiş.

Sosyal Bilgiler 2.Döenm Sonu Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Sosyal Bilgiler 2.Döenm Sonu Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Sosyal Bilgiler 2.Döenm Sonu Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Sosyal Bilgiler 2.Döenm Sonu Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri