SOĞANLI ANADOLU LİSESİ SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

SOĞANLI ANADOLU LİSESİ SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI sınavı 9.Sınıf kategorisinin Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. SOĞANLI ANADOLU LİSESİ SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI CEVAPLARI

 1. Hasta/yaralının solunum yolu açıldıktan sonra solunumun değerlendirilmesi için ilk yardımcı “Bak-Dinle-Hisset Yöntemi” ile hastanın/yaralının solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süre ile değerlendirilir.
  Buna göre;
  I. İlk yardımcı, göğüs kafesinin solunum hare ketine bakar (BAK).
  II.  Hastanın/yaralının nefesini yanağıyla hisset meye çalışır (HİSSET).
  III. Eğilip kulağını hastanın ağzına ve burnuna yaklaştırarak solunumunu dinler (DİNLE).
  verilenlerden hangisi veya hangilerini doğrudur?

  A) I ve II             B) II ve III        C) I ve III
  D) Yalnız I         E) I, II ve III

 2. Cevap: E Açıklama:

  "Bak-Dinle-Hisset Yöntemi" ile solunum değerlendirmesinde doğru adımlar şunlardır: I. İlk yardımcı solunum hareketine bakar (BAK). II. Hastanın/yaralının nefesini yanağıyla hissetmeye çalışır (HİSSET). III. Eğilip hastanın ağzına ve burnuna yaklaşarak solunumu dinler (DİNLE). Bu üç adımı içeren tek seçenek E) I, II ve III'dür. 3. Solunum yolu tam olarak tıkanmamış ve hâlen nefes alabilen kişilerde;
   I. Kazazede öksürmeye teşvik edilmeli
  II. Yerinden çıkmış veya gevşemiş takma dişleri varsa bunlar yerinden çıkarılmalıdır.
  III. Kazazede göz önünde tutulmalı ve bu sırada en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmak üzere harekete geçilmelidir.
  verilenlerden hangisi veya hangilerini uygulamak doğru olur?

  A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
  D) Yalnız II        E) I, II ve III

 4. Cevap: E Açıklama:

  Verilen metinde solunum yoluyla ilgili ilk yardım adımları açıklanmıştır. Solunum yolu tıkanıklığında öksürmeye teşvik etmek (I), yerinden çıkmış veya gevşemiş takma dişleri çıkarmak (II) ve kazazedenin gözetim altında tutulup en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılması için harekete geçmek (III) doğru adımlardır. Bu nedenle doğru cevap E) I, II ve III'dür. 5. Şok pozisyonu için;
  I. Hasta/yaralının bacakları 90 cm kadar yukarı kaldırılarak bacakların altına destek konulur
  II. Hasta/yaralı düz olarak sırt üstü yatırılır.
  III. Hasta/yaralının yaşam bulguları belli aralıklarla (2-3 dakikada bir) değerlendirilir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
  D) Yalnız II        E) I, II ve III

 6. Cevap: B Açıklama:

  Verilen metinde şok pozisyonu için açıklamalar bulunmaktadır. Şok durumunda hasta veya yaralının düz olarak sırt üstü yatırılması (II) ve yaşam bulgularının belli aralıklarla değerlendirilmesi (III) doğru adımlardır. Ancak hasta veya yaralının bacaklarının yukarı kaldırılması (I) yanlış bir adımdır. 7. • Hızlı ve yüzeysel solunum
  • Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
  • Endişe, huzursuzluk
  • Baş dönmesi
  • Dudak çevresinde solukluk ya da morarma
  • Susuzluk hissi
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi şok belirtileri arasındadır?

  A) 6        B) 5        C) 4        D) 3        E) 2

 8. Cevap: A Açıklama:

  Verilen belirtiler incelendiğinde, yukarıda verilenlerin hepsi şok belirtileri arasında yer almaktadır. 9. Sigara alışkanlığı, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığından kurtulmanın öncelikli yolu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kullanılan maddeyi azaltmak
  B) Bağımlılıktan kurtulmaya karar vermek
  C) Bağımlılık yapan maddeyi değiştirmek
  D) Spor yapmak
  E) Madde dozunu arttırarak tiksinti yaratmak

 10. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B) Bağımlılıktan kurtulmaya karar vermek'tir. Bağımlılıktan kurtulmanın ilk adımı kişinin bu konuda kararlı olması ve bağımlılığından kurtulmaya istekli olmasıdır. Diğer seçenekler, bağımlılıktan kurtulma sürecinde kullanılabilecek yöntemler olabilir ancak karar vermek ve istekli olmak bu sürecin temelini oluşturur. 11. Yaşamı kurtarmak amacı ile hava yolu açılığı sağlandıktan sonra solunumu ve ya kalbi durmuş kişiye yapay solunu , dış kalp masajı ile beyne kan pompalamak amacıyla yapılan ilaçsız müdahale hangisidir?
  A) ABC yöntemi
  B) Temel yaşam desteği
  C) Koma pozisyonu
  D) Bak, dinle ve hisset
  E) CRP kalp akciğer masajı
 12. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B) Temel yaşam desteği'dir. Temel yaşam desteği (TYD), bir kişinin solunumunu ve dolaşımını yeniden başlatmayı amaçlayan ilaçsız müdahalelerin bir kombinasyonunu içeren acil bir ilk yardım prosedürüdür. TYD, hava yolu açılığı sağlandıktan sonra yapay solunum ve dış kalp masajı gibi temel hayati işlemleri içerir. Bu müdahaleler, kişinin yaşamını kurtarmak için önemlidir. Soru, solunumu ve kalbi durmuş bir kişiye ilaçsız müdahaleyi sorguluyor. Temel yaşam desteği (TYD), bu tür durumlarda uygulanan bir prosedürdür ve yapay solunum ve dış kalp masajını içerir. 13. I. İlk yardımda dolaşımın değerlendirilmesinde canlılık belirtileri gözlenir.
  II.  Hastanın bilinci kapalı, solunum ve nabız var ise hasta koma pozisyonuna geçirilir.
  III. Hastanın bilinci kapalı, solunum ve nabız yok ise temel yaşam desteğine geçilir.
  Dolaşımın değerlendirilmesi ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I        B) Yalnız III                C) I ve II
  D) II ve III         E) I, II ve III

 14. Cevap: E Açıklama:

  Cevap, E) I, II ve III'dir. İlk yardım sürecinde dolaşımın değerlendirilmesi için canlılık belirtileri gözlenir. Bilinci kapalı olan bir hastada solunum ve nabız varsa, hasta koma pozisyonuna geçirilir (II). Ancak bilinci kapalı, solunum ve nabız yoksa temel yaşam desteği uygulanır (III). Dolayısıyla I, II ve III ifadeleri doğrudur. 15. I. BAK: İlk yardımcı göğüs kafesinin solunum hareketine bakar.
  II.  DİNLE: İlk yardımcı kulağını hastanın ağzına ve burnuna yaklaştırarak solunumunu dinler.
  III. HİSSET:  İlk yardımcı hastanın nefesini yanağıyla hissetmeye çalışır.
  Solunum değerlendirmesi ile ilgili yukarıda verilen Bak, dinle ve hisset yöntemi açıklamalarından hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I            B) Yalnız III        C) I ve II
  D) II ve III             E) I, II ve III

 16. Cevap: E Açıklama:

  Sorunun cevabı E) I, II ve III olmalıdır. Her üç yöntem de solunum değerlendirmesi için kullanılan doğru yöntemlerdir. I. "BAK: İlk yardımcı göğüs kafesinin solunum hareketine bakar." II. "DİNLE: İlk yardımcı kulağını hastanın ağzına ve burnuna yaklaştırarak solunumunu dinler." III. "HİSSET: İlk yardımcı hastanın nefesini yanağıyla hissetmeye çalışır." Tüm bu yöntemler, bir kişinin solunumunu değerlendirmek ve acil durumlarda solunum problemlerini tespit etmek için kullanılır. Dolayısıyla, doğru cevap E) I, II ve III olacaktır. Soru, solunum değerlendirmesi için kullanılan yöntemleri sorguluyor. Bu bağlamda, "BAK," "DİNLE," ve "HİSSET" yöntemleri, solunum değerlendirmesinin ayrılmaz bir parçasıdır ve her biri farklı açılardan solunumu değerlendirmek için kullanılır. 17. I. Hasta veya yaralının hafifçe omuzuna dokunmak.
  II. Hasta veya yaralıya sözlü sorular sormak.
  III. Hasta veya yaralının nefes alış verişini kontrol etmek
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri hasta veya yaralının bilinç değerlendirmesinde kullanılabilir?

  A) Yalnız I            B) Yalnız III        C) I ve II
  D) II ve III             E) I, II ve III

 18. Cevap: C Açıklama:

  Cevap, C) I ve II'dir. Hasta veya yaralının bilinç değerlendirmesinde hafifçe omuzuna dokunarak tepki alma (I) ve hasta veya yaralıya sözlü sorular sormak (II) kullanılabilir. Nefes alış verişini kontrol etmek de önemlidir (III), ancak bu sadece bilinç değerlendirmesi için kullanılan bir yöntem değildir. Bu nedenle doğru cevap I ve II'dir. 19. I. Olası patlama riskini ve yangını önlemek için olay yerinde sigara içilmemelidir.
  II. Mekan kapalı ise ortam havalandırılmalıdır.
  III. Hasta veya yaralı yerinden oynatılmamalıdır.
  Olay yeri değerlendirilmesinde yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yapılmalıdır?

  A) Yalnız I            B) Yalnız III        C) I ve II
  D) II ve III             E) I, II ve III

 20. Cevap: E Açıklama:

  Sorunun cevabı, "E) I, II ve III" olmalıdır. Çünkü olay yeri değerlendirmesinde tüm verilen maddeler uygulanmalıdır: Sigara içilmemeli (I), mekan kapalı ise havalandırılmalı (II), hasta veya yaralı yerinden oynatılmamalıdır (III). Bu nedenle doğru cevap I, II ve III'dir. 21. Olay yeri güvenliği yapan ilk yardımcı aşağıdaki sorulardan hangisini sormaz?

  A) Olay ne?
  B) Nasıl gerçekleşmiş?
  C) Kaç hasta var?
  D) Güvenliği sağlamak için neler yapılmalı?
  E) Hastanın yakınları nerede?

 22. Cevap: E Açıklama:

  Doğru cevap E) Hastanın yakınları nerede? olmalıdır. İlk yardımcı, olay yerinde olayın ne olduğunu, nasıl gerçekleştiğini, kaç hasta olduğunu, hastanın yakınlarının nerede olduğunu ve hasta ile ilgili diğer ayrıntıları öğrenmek için sorular sorar. Bu bilgiler, olayın daha iyi anlaşılmasına ve etkili bir şekilde yardım sağlanmasına yardımcı olur. İlk yardımcı, olay yerinde tüm önemli ayrıntıları öğrenmek ve etkili bir yardım sağlamak için sorular sorar. Bu sorular arasında hasta yakınlarının nerede olduğunu sormak da vardır, çünkü hastanın yakınları güvenlik ve iletişim açısından önemlidir. 23. I. Güvenli ilk yardım için öncelikle olay yerinin güvenlik önlemleri alınmalıdır.
  II. İlk yardımcı her şeyden önce kendi güvenliğini sağlamalıdır.
  III. İlk yardımcı çevresindeki insanların güvenliğinden de emin olmalıdır.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I            B) Yalnız III        C) I ve II
  D) II ve III             E) I, II ve III

 24. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevabı E) I, II ve III'dir. Verilen ifadelerin hepsi doğrudur. I. "Güvenli ilk yardım için öncelikle olay yerinin güvenlik önlemleri alınmalıdır." doğrudur, çünkü olay yerinin güvenliği her şeyden önce gelir ve ilk yardımcının kendi güvenliği ve diğer insanların güvenliği için önlemler alması gerekmektedir. II. "İlk yardımcı her şeyden önce kendi güvenliğini sağlamalıdır." doğrudur, çünkü ilk yardımcının kendisi güvende değilse, yardım sağlama yeteneği sınırlı olacaktır. III. "İlk yardımcı çevresindeki insanların güvenliğinden de emin olmalıdır." doğrudur, çünkü ilk yardımcı sadece kendi güvenliğini değil, aynı zamanda olay yerinde bulunan diğer insanların güvenliğini de gözetmelidir. İlk yardım uygulamalarında güvenlik her zaman öncelikli bir konudur. İlk yardımcı, olay yerinin güvenliğini sağlamak, kendi güvenliğini sağlamak ve çevresindeki insanların güvenliğini düşünmek zorundadır. 25. I. A : Hava yolu, solunum yolu açıklığının değerlendirilmesi
  II. B: Dolaşım, dolaşımın değerlendirilmesi.
  III. C: Solunum, solunumun değerlendirilmesi.
  İlk yardımın ABC kuralı ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğru olarak verilmiştir?

  A) Yalnız I            B) Yalnız III        C) I ve II
  D) II ve III             E) I, II ve III

 26. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A) Yalnız I'dir. İlk yardımın ABC kuralı, Airway (Hava yolu), Breathing (Solunum) ve Circulation (Dolaşım) kelimelerinin baş harflerini ifade eder. Bu kural, acil durum müdahalesinde öncelik sırasını belirler ve ilk yardımcıya hangi adımların önce uygulanması gerektiğini hatırlatır. I. "A : Hava yolu, solunum yolu açıklığının değerlendirilmesi" ifadesi doğrudur, çünkü "A" adımı hava yolunun açık olup olmadığını kontrol etmeyi ifade eder. II. "B: Dolaşım, dolaşımın değerlendirilmesi." ifadesi yanlıştır, çünkü ABC kuralında "B" adımı yerine "C" adımı vardır, yani "C: Circulation (Dolaşım)". III. "C: Solunum, solunumun değerlendirilmesi." ifadesi doğrudur, çünkü "C" adımı solunumun değerlendirilmesini ifade eder. İlk yardımın ABC kuralı, hava yolunun açıklığına öncelik verir ve ardından solunumu ve dolaşımı değerlendirir. Bu nedenle, doğru cevap "Yalnız I"dir, yani A: Hava yolu'nun değerlendirilmesi. 27. Bir kaza durumunda ilk yardım yapan kişinin müdahalede yaparken aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

  A) Hastanın durumunu değerlendirmelidir.
  B) Yaralının yarasını görmesine izin vermelidir.
  C) Hasta veya yaralıyı hareket ettirmeden müdahale etmelidir.
  D) Hastanın en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamalıdır.
  E) Hasta ve yaralının durumunun ağırlaşmasını engellemek için gerekli müdahalelerde bulunmalıdır.

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı, "B) Yaralının yarasını görmesine izin vermelidir" olmalıdır. İlk yardım sırasında, yaralının yarasını görmesine izin verilmemelidir, çünkü bu durum bazen hastanın paniklemesine veya şok yaşamasına neden olabilir. İlk yardım veren kişi, hasta veya yaralının durumunu değerlendirmeli, gerekli müdahaleleri yapmalı ve hasta veya yaralıyı sakinleştirmeye çalışmalıdır. Yara görme veya gösterme, profesyonel sağlık personelinin işidir ve gerektiğinde yapılmalıdır. 29. Aşağıdakilerden hangisi 112 acil arama yapan kişini sakınması gereken bir davranıştır?

  A) Sakin olmalıdır.
  B) Kendisini tanıtmalıdır.
  C) Hasta veya yaralı sayısını bildirmelidir.
  D) Kendi evinin adresini vermelidir.
  E) Hasta veya yaralının durumunu bildirmelidir.

 30. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı D) Kendi evinin adresini vermelidir. 112 acil arama yaparken, kişi kendi evinin adresini vermek yerine olay yerini veya olayın gerçekleştiği yerin adresini bildirmelidir. Çünkü acil yardım ekipleri olay yerine gitmeli ve hızlı bir şekilde müdahale etmelidir. Kişinin kendi evinin adresini vermek, acil yardım ekibini yanlış yere yönlendirebilir ve değerli zaman kaybına neden olabilir. Soru, 112 acil arama sırasında yapılması gereken davranışları sorguluyor. Kendi evinin adresini vermek, olayın yerini belirlemekte yanıltıcı olabilir ve doğru yardımın zamanında gelmesini engelleyebilir. 31. I. Koruma
  II. Bildirme
  III. Kurtarma
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ilk yardımın temel uygulamaları arasındadır?

  A) Yalnız I            B) I ve II            C) I ve III
  D) II ve III             E) I, II ve III

 32. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevabı, "E) I, II ve III" olmalıdır. İlk yardımın temel uygulamaları şunlardır: I. Koruma: İlk yardım veren kişi, öncelikle kendi güvenliğini sağlamalı ve çevresel tehlikelere karşı koruma önlemleri almalıdır. Bu, olay yerindeki riskleri en aza indirir. II. Bildirme: İlk yardım veren kişi, acil durumu hızlı bir şekilde profesyonel sağlık hizmetlerine veya yetkililere bildirmelidir. Bu, hızlı bir müdahale için önemlidir. III. Kurtarma: İlk yardım veren kişi, olay yerindeki yaralılara uygun ilk yardım uygulamalarını yapmalı ve gerektiğinde kurbanların hayatlarını kurtarmak için gerekli müdahaleleri yapmalıdır. Bu nedenle, ilk yardımın temel uygulamaları I, II ve III'tür. Bu adımlar, ilk yardımın etkili bir şekilde uygulanmasına yardımcı olur. 33. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarından biri değildir?

  A) Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması.
  B) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak.
  C) Hasta ve yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek.
  D) İyileşmeyi kolaylaştırmak.
  E) Kişiyi hastaneye göndermeyecek şekilde tedavi etmek.

 34. Cevap: E Açıklama:

  Doğru cevap E) Kişiyi hastaneye göndermeyecek şekilde tedavi etmek olmalıdır. İlk yardımın öncelikli amaçlarından biri, hasta veya yaralının durumunu istikrarlı bir şekilde tutarak, mümkünse hastaneye gitmesine gerek kalmadan tedavi etmektir. İlk yardım, hasta veya yaralının durumunun daha da kötüleşmesini önlemek ve tıbbi yardım gerektiren bir durumu yönetmek için önemlidir. İlk yardımın öncelikli amaçları, hastanın hayatını kurtarmak, yaşamsal fonksiyonları sürdürmek, durumun kötüleşmesini önlemek ve hastanın hastaneye gitmesine gerek kalmadan tedavi etmektir. Bu nedenle, doğru cevap E) Kişiyi hastaneye göndermeyecek şekilde tedavi etmek olacaktır. 35. I. Olası durumlarda ilk yardım uygulamaları son derece önemlidir.
  II. Doğru ilk yardım herkesin sorumluluğundadır.
  III. İlk yardım eğitimi almamış kişilerin uygulamada bulunması sakıncalı olabilir.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II             B) II ve III        C) I ve III
  D) I, II ve III        E) Yalnız II

 36. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) I, II ve III'dir. İfadelerin doğruluğu şu şekildedir: I. Olası durumlarda ilk yardım uygulamaları son derece önemlidir. İlk yardım, acil durumda hayat kurtarabilir veya bir yaralanmanın kötüleşmesini önleyebilir. II. Doğru ilk yardım herkesin sorumluluğundadır. İlk yardım becerilerini bilmek ve kullanmak, toplumun her bireyinin sorumluluğundadır. III. İlk yardım eğitimi almamış kişilerin uygulamada bulunması sakıncalı olabilir. Bu ifade de doğrudur, çünkü bilgisizce veya yanlışlıkla uygulanan ilk yardım müdahaleleri zarar verebilir. İfadelerin her biri, ilk yardımın önemini ve doğru bir şekilde uygulanması gerektiğini vurgular. 37. Aşağıdakilerden hangisi ilk yadım için doğru değildir?

  A) İlk yardımcı tarafından uygulanır.
  B) İlaçsız uygulamaları kapsar.
  C) Sadece olay yerinde uygulanır.
  D) Tıbbi araç ve gereç kullanılır.
  E) İlaçsız uygulamaları kapsar.

 38. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı, "D) Tıbbi araç ve gereç kullanılır." olmalıdır. İlk yardım, tıbbi araç ve gereç kullanmadan uygulanan acil bir müdahale şeklidir. İlk yardım, olay yerindeki acil durumlara hızlı ve etkili bir yanıt vermek için temel bilgi ve becerilere dayanır. İlk yardımın temel ilkesi, tıbbi araç ve gereç kullanmadan önce basit, kullanılabilir ve acil durumlar için uygun teknikleri içermesidir. 39. Hastalık ve ya kaza nedeniyle tehlikeye girmiş kişiye sağlık personeli tarafından yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Acil yardım                B) Tıbbi yardım
  C) İlk yardım                  D) Acil müdahale
  E) İlk tedavi

 40. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Acil yardım" olmalıdır. Acil yardım, hastalık veya kaza nedeniyle tehlikede olan kişilere sağlanan ilk yardım türüdür ve bu yardımın amacı, kişinin hayatını kurtarmak veya sağlık durumunu stabilize etmektir. Sağlık personeli tarafından sağlanan tıbbi yardım daha ileri bir düzeyde müdahaleyi içerirken, acil yardım genellikle olay yerinde ve hızlı bir şekilde uygulanan ilk yardım önlemlerini kapsar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
SOĞANLI ANADOLU LİSESİ SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI Detayları

SOĞANLI ANADOLU LİSESİ SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI 18 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Mart 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için SOĞANLI ANADOLU LİSESİ SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI Testini Çöz tıklayın. SOĞANLI ANADOLU LİSESİ SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

SOĞANLI ANADOLU LİSESİ SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


SOĞANLI ANADOLU LİSESİ SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ULAŞIM
  1. . Ulaşım, Ulaştırma, taşıma, Nakliye Kavramlarının Tanımları.
  2. . Ulaşım, Ulaştırma, taşıma, Nakliye Kavramlarının Tanımları.
  3. . Ulaşım, Ulaştırma, taşıma, Nakliye Kavramlarının Tanımları.
  4. Ulaşım Araçlarının Faydaları. a. Sosyal ve kültürel yönden. b. Ekonomik yönden. c. Askeri yönden.
  5. Ulaşım Araçlarının Faydaları. a. Sosyal ve kültürel yönden. b. Ekonomik yönden. c. Askeri yönden.

Ayrıca İLK YARDIM,BAĞIMLILIK

İlk yardım yöntemleri hakkında temel bilgi sahibi olmak ve acil durumlarda doğru müdahaleleri gerçekleştirebilmek.

İlk yardım ilkelerini anlama ve solunum yolu tıkanıklığı gibi acil durumlarda doğru müdahaleleri seçebilme.

Şok durumunda ilk yardım yaklaşımlarını anlama ve hasta/yaralının doğru pozisyonda yatırılması ile yaşam bulgularının düzenli olarak değerlendirilmesinin önemini kavrama.

Şokun temel belirtilerini tanımak ve şok durumunda doğru tanı ve müdahale yapma yeteneği.

Temel yaşam desteği prosedürlerini ve acil durum müdahalelerini anlama yeteneği.

Bu soru ilk yardım bilgisi kazanımını ölçmektedir.

Temel ilk yardım yöntemlerini ve solunum değerlendirmesi tekniklerini anlama yeteneği.

Bu soru ilk yardım bilgisi kazanımını ölçmektedir.

Olay yerinde bilgi toplama ve etkili iletişim kurma yeteneği ile ilgili temel ilk yardım prensiplerini anlama yeteneği.

İlk yardım prensiplerini anlama ve güvenlik önlemlerini uygulama yeteneği.

İlk yardımın ABC kuralını ve acil durum müdahalesinin temel adımlarını anlama yeteneği.

İlk yardımın temel prensiplerini anlamak ve uygulamak.

Acil durum çağrısı yapma prosedürlerini ve doğru iletişim yöntemlerini anlama yeteneği.

İlk yardımın temel prensiplerini anlamak ve uygulamak.

İlk yardımın temel amaçlarını anlama yeteneği.

İlk yardımın önemini ve toplumun herkesin sorumluluğu olduğunu anlama yeteneği.

İlk yardımın temel prensiplerini anlamak ve uygulamak.

Acil durumlarda acil yardımın ne olduğunu ve nasıl uygulandığını anlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

SOĞANLI ANADOLU LİSESİ SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI sınavı 9.Sınıf kategorisinin Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

SOĞANLI ANADOLU LİSESİ SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI Testi İstatistikleri

Bu sınav 69 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 479 kere doğru, 288 kere yanlış cevap verilmiş.

SOĞANLI ANADOLU LİSESİ SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI Sınavını hangi formatta indirebilirim?

SOĞANLI ANADOLU LİSESİ SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız SOĞANLI ANADOLU LİSESİ SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

SOĞANLI ANADOLU LİSESİ SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.