SİNCAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

SİNCAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ sınavı 11.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. SİNCAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ CEVAPLARI

 1. Süksesyon nedir ve neden gerçekleşir?

  A) Bir ekosistemin topluluk yapısının zamanla değişmesidir.
  B) Bir ekosistemin topluluk yapısının sabit kalmasıdır.
  C) Bir ekosistemin topluluk yapısının tamamen yok olmasıdır.
  D) Bir ekosistemin topluluk yapısının her zaman geriye doğru gelişmesidir.
  E) Bir ekosistemin topluluk yapısının, çevresel koşulların değişmesi nedeniyle zamanla değişmesidir.

 2. Cevap: E Açıklama:

  Soru, süksesyonun ne olduğu ve neden gerçekleştiği hakkındadır. Süksesyon, bir ekosistemin topluluk yapısının zamanla değişmesi olarak tanımlanabilir. Bu değişiklikler, çevresel koşulların değişmesi veya insan müdahalesi gibi faktörlere bağlı olarak gerçekleşebilir 3. Primery süksesyon ve sekonder süksesyon arasındaki fark nedir?

  A) Primery süksesyon, boş bir alanda gerçekleşirken sekonder süksesyon, önceden var olan bir alanda gerçekleşir.
  B) Primery süksesyon, insan faaliyetleri sonucu gerçekleşirken sekonder süksesyon, doğal afetler sonucu gerçekleşir.
  C) Primery süksesyon, ilk olarak küçük organizmaların bölgeye yerleşmesiyle başlarken sekonder süksesyon, büyük organizmaların bölgeye yerleşmesiyle başlar.
  D) Primery süksesyon, nispeten kısa bir süre içinde gerçekleşirken sekonder süksesyon, uzun bir zaman diliminde gerçekleşir.
  E) Primery süksesyon, çevresel koşulların büyük ölçüde değiştiği alanlarda gerçekleşirken sekonder süksesyon, daha az çevresel değişimlerin olduğu alanlarda gerçekleşir.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Primery süksesyon, boş bir alanda gerçekleşirken sekonder süksesyon, önceden var olan bir alanda gerçekleşir. Primery süksesyon, yeni bir alanda hiç önceden yaşam olmadığı durumlarda gerçekleşirken, sekonder süksesyon önceden var olan bir alanın üzerinde gerçekleşir. Örneğin, bir volkanik patlama sonrasında oluşan boş alanda primery süksesyon gerçekleşirken, orman yangını sonrası boşalan bir alan üzerinde sekonder süksesyon yaşanır. Bu süreçlerdeki bitki ve hayvan türleri de farklılık gösterir. 5. Simbiyoz, aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanabilir?

  A) İki organizma arasındaki rekabetçi bir ilişki
  B) İki organizma arasındaki karşılıklı yararlı bir ilişki
  C) İki organizma arasındaki zararlı bir ilişki
  D) Bir organizmanın diğerini öldürdüğü ilişki
  E) Hiçbiri

 6. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) İki organizma arasındaki karşılıklı yararlı bir ilişki. Simbiyoz, iki farklı organizmanın birbirleriyle olan etkileşimlerini tanımlayan bir terimdir. Bu ilişki, karşılıklı yararlılık sağlayan bir işbirliğine dayanır. Simbiyoz örnekleri arasında, balinaların küçük kabuklu organizmalarla olan ilişkisi, yosunların ve mantarların birlikte yaşaması gibi örnekler yer alır. 7. Popülasyonun belirli bir bölgede artmasını etkileyen faktörler arasında hangisi yoktur?

  A) Doğal afetler             B) Göç                      
  C) Doğum oranının artması    D) Ölüm oranının düşmesi    
  E) İklim değişiklikleri     

 8. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D) Ölüm oranının düşmesi olan soruda, popülasyon artışını etkileyen faktörler arasında yer almayan seçenek sorulmaktadır. Doğal afetler, göç, doğum oranının artması ve iklim değişiklikleri gibi faktörler, bir popülasyonun artışını ya da azalışını etkileyebilirken, ölüm oranının düşmesi doğrudan popülasyon artışına neden olmaz. Ölüm oranının düşmesi, popülasyonun büyümesine katkı sağlamaz. 9. Bir popülasyonda, doğum oranı ölüm oranından fazlaysa ne olur?

  A) Popülasyon sabit kalır
  B) Popülasyon artar
  C) Popülasyon azalır
  D) Popülasyonun büyümesi hızlanır
  E) Hiçbiri

 10. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir, yani popülasyon artar. Eğer doğum oranı ölüm oranından fazlaysa, popülasyon büyür çünkü daha fazla birey doğar ve ölüm oranı da düşük olduğu için daha az birey ölür. Bu doğal olarak, popülasyonun artmasıyla sonuçlanır. 11. Hangisi bir popülasyonun yoğunluğunu etkileyen faktörlerden biri değildir?

  A) Göç            B) Doğum oranı    C) Ölüm oranı
  D) Albinizm     E) Doğal afetler

 12. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Albinizm. Popülasyon yoğunluğunu etkileyen faktörler arasında göç, doğum oranı, ölüm oranı ve doğal afetler gibi faktörler yer almaktadır. Ancak albinizm, popülasyon yoğunluğunu etkileyen bir faktör değildir çünkü albinizm, genetik bir bozukluktur ve bir popülasyonun yoğunluğunu doğrudan etkilemez. 13. Hangisi bir popülasyonun yapısını etkileyen faktörlerden biri değildir?

  A) Yaş dağılımı          B) Cinsiyet oranı       
  C) Göç oranı             D) Doğum oranı          
  E) Genetik çeşitlilik   

 14. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) Genetik çeşitlilik" dir. Bir popülasyonun genetik çeşitliliği, o popülasyonun adaptasyon yeteneği ve uzun vadeli sağlığı açısından önemlidir. Yaş dağılımı, cinsiyet oranı, göç ve doğum oranı da popülasyonun yapısını etkileyen faktörlerdir. 15. Besin zincirindeki bir halkanın yok olmasının komüniteye etkisi nedir?

  A) Komünite üyelerinin çeşitliliği azalır.
  B) Komünite üyeleri arasındaki rekabet artar.
  C) Komünite üyelerinin popülasyon yoğunluğunda azalma görülür.
  D) Komünitenin enerji akışı artar.
  E) Komünitenin toprak özellikleri değişir.

 16. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A'dır, yani besin zincirindeki bir halkanın yok olması komünite üyelerinin çeşitliliğini azaltır. Besin zinciri, bir ekosistemin temel özelliklerinden biridir ve bir halkanın yok olması diğer türlerin besin kaynaklarını ve doğal düşmanlarını etkiler. Bu da nihayetinde popülasyonların azalmasına ve çeşitliliğin azalmasına neden olabilir. 17. Komünitelerdeki türler arasındaki rekabet ne anlama gelir?

  A) Sadece avlanma için rekabet
  B) Yalnızca aynı türe ait bireyler arasında rekabet
  C) Besin, su, yaşam alanı gibi sınırlı kaynaklar için rekabet
  D) Bir türün diğer türlere üstünlüğü için rekabet
  E) Sosyal hiyerarşi kurmak için rekabet

 18. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Besin, su, yaşam alanı gibi sınırlı kaynaklar için rekabet. Komünitelerdeki türler arasında sınırlı kaynaklar için rekabet yaygındır çünkü her tür, hayatta kalmak ve üremek için ihtiyaç duyduğu kaynakları arar. Bu kaynaklar, besin, su, yaşam alanı, ışık ve diğer çevresel faktörleri içerebilir. Komünitelerdeki türler arasındaki rekabet, birbirleriyle doğrudan rekabet eden türler ve aynı kaynaklara ihtiyaç duydukları için dolaylı olarak rekabet eden türler arasında da farklılık gösterebilir. 19. Türler arasındaki rekabetin sonuçları nelerdir?

  A) Kaynakların daha iyi kullanılması
  B) Tüm türlerin ölümü
  C) Daha büyük türlerin diğerlerini ortadan kaldırması
  D) Daha küçük türlerin diğerlerini ortadan kaldırması
  E) Komünitenin kararlı bir yapıya kavuşması

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C şıkkıdır. Türler arasındaki rekabet, genellikle daha büyük ve daha güçlü türlerin diğerlerini ortadan kaldırması sonucuna yol açabilir. Bu, kaynakların daha iyi kullanılmasını sağlasa da, diğer türlerin tükenmesiyle sonuçlanabilir. Ayrıca, rekabet sonucu bazı türlerin nüfuslarının azalmasıyla birlikte ekosistemde dengesizlikler oluşabilir. 21. Embriyonik gelişim aşamaları nelerdir?

  A) Zigot, morula, blastula, gastrula, organogenez
  B) Zigot, blastula, morula, gastrula, organogenez
  C) Morula, zigot, blastula, gastrula, organogenez
  D) Blastula, morula, gastrula, zigot, organogenez
  E) Zigot, gastrula, blastula, organogenez, morula

 22. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Zigot, blastula, morula, gastrula ve organogenez şeklindeki embriyonik gelişim aşamaları sırasıyla gerçekleşir. Zigot, döllenme sonucu oluşan hücredir ve ardından bölünerek morulayı oluşturur. Morula, birkaç gün süren hücre bölünmeleri sonucu ortaya çıkan bir kümedir. Blastula, morulanın dış hücre tabakasının sıvı dolu bir boşluk oluşturmasıyla meydana gelir. Gastrula, blastulanın iç kısmının farklılaşması sonucu oluşan üç tabakadan (ektoderm, endoderm ve mezoderm) oluşan bir yapıdır. En son olarak, organogenez aşamasında embriyo organları oluşmaya başlar. B 23. İnsan üreme sisteminin sağlıklı yapısını korumak için neler yapılabilir?

  A) Düzenli egzersiz yapmak
  B) Dengeli beslenmek
  C) Sigara ve alkol kullanımını sınırlandırmak
  D) Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan korunmak
  E) Hepsi

 24. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı "E) Hepsi" olan bu soruda, sağlıklı bir üreme sistemi için yapılması gerekenler sıralanmıştır. Bu nedenle, doğru cevap seçeneği "E" olarak belirtilmiştir. Sorunun çözüm açıklamasında ise, düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek, sigara ve alkol kullanımını sınırlandırmak, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan korunmak gibi sağlıklı yaşam alışkanlıklarının üreme sistemi sağlığı için önemli olduğu belirtilmişt 25. Üreme sistemi sağlığı için neden dengeli beslenmek önemlidir?

  A) Hormon düzeylerini dengelemeye yardımcı olur
  B) Vücuttaki toksinleri atar
  C) Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon riskini azaltır
  D) Tüm bunlar
  E) Hiçbiri

 26. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Hormon düzeylerini dengelemeye yardımcı olur. Üreme sistemi sağlığı için dengeli beslenmek önemlidir çünkü sağlıklı besinlerin alınması hormon düzeylerinin dengelemesine yardımcı olur. Hormon dengesi, üreme fonksiyonları ve cinsel sağlık açısından kritiktir. Ayrıca, sağlıklı beslenme, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyon riskini azaltabilir. Bu nedenle, sağlıklı beslenme üreme sistemi sağlığı için oldukça önemlidir. 27. Erkek üreme sisteminde, aşağıdakilerden hangisi testislerin ana görevidir?

  A) Sperm üretimi    B) Hormon üretimi    C) Kan üretimi
  D) Sindirim             E) Bileşik üretimi

 28. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A şıkkı olan "Sperm üretimi" dir. Erkek üreme sisteminin ana organları olan testisler, sperm hücrelerinin üretiminden sorumludur. Testisler aynı zamanda erkek cinsiyet hormonu olan testosteronun üretiminden de sorumludur. 29. Kadın üreme sisteminde, aşağıdaki yapıların hangisi yumurtalığı (ovary) çevreleyen ince zarlar sistemidir?

  A) Serviks (rahim ağzı)    B) Fallop tüpleri         
  C) Uterus (rahim)          D) Endometrium            
  E) Fimbria                

 30. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E) Fimbria'dır. Fimbria, yumurtalığın dış yüzeyini çevreleyen ince zarlardan oluşan bir yapıdır ve yumurtlama sırasında yumurtayı tutarak fallop tüplerine doğru hareket ettirir. Kadın üreme sistemi hakkında temel bilgilere sahip olmak, cinsel sağlık ve doğurganlık konularında bilinçli kararlar almak için önemlidir. 31. Erkek üreme sisteminde, aşağıdaki yapıların hangisi spermin kanal içinde hareket etmesine yardımcı olur?

  A) Epididimis            B) Vas deferens    C) Uretra
  D) Seminal vezikül    E) Prostat

 32. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Vas deferens'tir. Vas deferens, spermin testislerden çıktıktan sonra epididimis ve vas deferens'in birleştiği yerden itibaren kanal içinde hareket etmesine yardımcı olan bir yapıdır. Bu yapı aynı zamanda sperm ve diğer erkek üreme sıvılarını idrar yoluyla dışarı atan üretra ile de birleşir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
SİNCAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ Detayları

SİNCAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Mayıs 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için SİNCAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ Testini Çöz tıklayın. SİNCAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

SİNCAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


SİNCAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DAVRANIŞ
  1. Boşaltım sistemi
  2. Davranış
  3. Dolaşım Sistemleri
  4. Solunum sistemi

Ayrıca ÜRİNER SİSTEM,KOMÜNİTE VE POPULASYON

Ekosistemlerdeki değişimler hakkında anlayışlarını ölçer.

Ekoloji bilgisini anlama ve doğal yaşamın işleyişini anlama.

Simbiyoz teriminin tanımını bilmek ve doğal dünyadaki örneklerini vermek.

Popülasyon dinamikleri kavramını anlamalarını ve popülasyon artışını etkileyen faktörleri ayırt etmelerini sağlar.

Ekoloji alanında önemli bir kavramdır ve popülasyon dinamikleri çalışmaları için önemlidir.

Biyolojik çeşitlilik ve ekosistemler hakkında temel bilgi.

Biyolojik çeşitlilik ve popülasyon dinamikleri konularında anlama ve analiz yapma becerisini ölçmektedir.

Ekolojik kavramları anlamalarını ve bir ekosistemin dengesi üzerindeki etkilerini anlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Biyoloji derslerinde, ekoloji konularında türler arasındaki rekabet kavramını anlamak ve sınırlı kaynakların nasıl bölüşüldüğü konusunu öğrenmek önemlidir.

Ekoloji alanındaki temel kavramları anlama kazanımını test ediyor.

Embriyonik gelişim aşamalarının sırasını öğrenerek insan gelişimi hakkında temel bir anlayış kazanabilirsiniz.

Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının üreme sağlığına etkisi ve korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma hedeflenmiştir.

Üreme sistemi sağlığının korunması için sağlıklı beslenmenin önemini açıklamak.

Biyoloji ve üreme sağlığı konusunda bilgi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Erkek üreme sisteminin anatomik yapısını ve işlevlerini anlamaktır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

SİNCAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ sınavı 11.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

SİNCAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ Sınavını hangi formatta indirebilirim?

SİNCAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız SİNCAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

SİNCAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.