Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı 2023

Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı 2023 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı 2023 CEVAPLARI

 1. Cezeri'nin hangi alanlarda çalışmalar yaptığı ve bu çalışmaların günümüz teknolojisine nasıl bir temel oluşturduğu üzerinde duruluyor. Robot teknolojisinin tarihsel gelişimi ve günümüzdeki önemiyle ilgili hangi bilgilere değinilmiştir?


 2. Cevap: Cezeri, mühendislik ve mekanik alanında çalışmış, otomatik makineler ve robotlar geliştirmiştir. Bu çalışmalar günümüzdeki robot teknolojisinin temellerini atmıştır. Açıklama:

  Cezeri'nin icatları günümüz robot teknolojisinin gelişimine nasıl katkı sağlamış ve bu teknoloji hangi sektörlerde önemli bir rol oynamaktadır? 3. Uluğ Bey'in hangi alanlarda çalışmalar yaptığı ve bu çalışmaların astronomi ve matematik alanındaki gelişmelere nasıl ışık tuttuğu üzerinde duruluyor. Güneş takvimi ve matematiksel keşifleri hangi önemli etkileri doğurmuştur?


 4. Cevap: Uluğ Bey, astronomi ve matematik alanlarında çalışmış, güneş takvimi ve matematikte yeni gelişmelere ışık tutmuştur. Açıklama:

  Uluğ Bey'in matematiksel çalışmalarının güneş takvimi oluşturulmasında nasıl bir katkısı olmuş ve bu çalışmalar günümüz bilimine ne tür bir ilham vermiştir? 5. İbni Sina'nın tıp bilimine olan katkıları ve felsefi düşünceleri üzerinde duruluyor. Batı dünyasında etkili olan hangi alanlarda çalışmalar yapmıştır?


 6. Cevap: İbni Sina, tıp bilimine ve felsefi düşüncelere katkı sağlamış, Batı dünyasında tıp bilimine büyük etkilerde bulunmuştur. Açıklama:

  İbni Sina'nın tıp alanındaki çalışmaları, Batı dünyasında nasıl kabul görmüş ve hangi alanlarda etkili olmuştur? 7. Biruni'nin geniş alanlardaki çalışmaları ve bilgi birikimi üzerinde duruluyor. Hangi alanlarda çalışmıştır ve bu çalışmalar günümüzdeki bilim ve teknolojiye nasıl bir katkı sağlamıştır?


 8. Cevap: Biruni, çok geniş bir alanda çalışmış, astronomiden coğrafyaya, tarihten matematiğe birçok alanda eserler vermiştir. Bu çalışmalar günümüz bilim ve teknolojisine büyük katkılar sağlamıştır. Açıklama:

  Biruni'nin çok disiplinli çalışmaları, günümüzde hangi bilimsel alanlarda önemli bir etkiye sahip olmuştur ve hangi keşifler günümüz bilimine ilham vermiştir? 9. Ali Kuşçu'nun astronomi ve matematik alanlarındaki çalışmaları üzerinde duruluyor. Bu çalışmalar hangi bilimsel gelişmelere yol açmıştır?


 10. Cevap: Ali Kuşçu, astronomi alanında dünya çevresinin ve yer çekimi gücünün hesaplanmasına yardımcı olmuş, matematikte de cebir ve trigonometride ilerlemelere öncülük etmiştir. Açıklama:

  Ali Kuşçu'nun astronomi ve matematikteki çalışmaları, günümüz bilim dünyasında nasıl bir etkiye sahip olmuştur ve hangi ilerlemelere kapı açmıştır? 11. Mimar Sinan'ın mimari ve kentsel mekânlara etkileri üzerinde duruluyor. Hangi yapı türlerine ve mekânsal düzenlemelere katkıda bulunmuştur?


 12. Cevap: Mimar Sinan, çeşitli yapı türlerinin inşasıyla Türk kültürünün yayılmasına ve kentsel mekânların estetik görünümünün şekillenmesine katkı sağlamıştır. Açıklama:

  Mimar Sinan'ın mimari çalışmaları ve kentsel düzenlemelere katkıları, Türk kültürü ve şehirlerin estetik görünümü üzerinde nasıl bir etki yaratmıştır? 13. Mimar Sinan'ın kentsel peyzaj düzenlemeleri üzerindeki etkileri nasıl olmuştur?


 14. Cevap: Mimar Sinan'ın cami çevrelerindeki avlular, peyzaj düzenlemeleri ve şehir estetiği üzerindeki katkıları vurgulanır. Açıklama:

  Mimar Sinan'ın mimari dışında şehirlerin estetik görünümüne nasıl bir etki yapmıştır ve peyzaj düzenlemeleri şehirlerin genel atmosferini nasıl etkilemiştir? 15. Dede Korkut hikâyelerinin Türk kültüründe barındırdığı toplumsal değerler nelerdir?


 16. Cevap: Dede Korkut hikâyelerinin adalet, liderlik nitelikleri, cesaret ve sadakat gibi toplumsal değerleri aktardığı vurgulanır. Açıklama:

  Dede Korkut hikâyeleriyle anlatılan toplumsal değerlerin günümüz Türk toplumunda ne şekilde yansımaları bulunmaktadır? 17. Nasreddin Hoca fıkralarının topluma etkileri nasıl olmuştur?


 18. Cevap: Fıkraların insanların davranışlarına, toplumsal olaylara eleştirel bir bakış sunduğu ve Türk kültürünün farklı topluluklara yayılmasına katkı sağladığı belirtilir. Açıklama:

  Nasreddin Hoca'nın fıkralarının hangi toplumsal mesajları verdiği ve fıkraların toplum içinde nasıl bir etki yarattığı üzerinde nasıl düşünülmelidir? 19. Namık Kemal'in "Vatan Şairi" olarak anılmasının nedenleri nelerdir ve millî duygu ve heyecanda oynadığı rol nedir?


 20. Cevap: Millî duygu ve heyecanın artmasında oynadığı rol ve vatan sevgisiyle öne çıkışı vurgulanır. Açıklama:

  Namık Kemal'in millî değerlere olan vurgusu ve şiirlerindeki vatan sevgisi Türk kültürüne nasıl etki etmiştir?Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı 2023 Detayları

Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı 2023 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı 2023 Testini Çöz tıklayın. Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı 2023 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı 2023 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik


Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı 2023 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • NAMAZ İBADETİ
  1. Ezan ve kametin namazla ilişkisinin farkında olur.
  2. Kunut duâlarını ezbere okur ve anlamını söyler.
  3. Namaz ibadetinin anlamını ve namazın niçin kılınması gerektiğini açıklar
  4. Namaza hazırlık şartlarını belirtir.
  5. Namazı bozan durumları bilir
  6. Namazın bireysel ve toplumsal katkılarının farkında olur.
  7. Namazın hazırlık şartlarından olan abdestin, boy abdesti (gusül)nin ve teyemmümün hangi durumlarda ve nasıl yapıldığını açıklar.
  8. Namazın kılınış şartlarını açıklar.
  9. Namazın kılınışını gösterir.
  10. Namazın, kişinin duygu dünyası, davranışları, temizlik bilinci ve zamanı iyi kullanma alışkanlığı üzerindeki etkisini açıklar.
  11. Vakit, cuma, teravih, bayram ve cenaze namazlarının ne zaman ve nasıl kılındığını bilir.
 • SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMED
  1. Bedir, Uhut ve Hendek Savaşları hakkında neden-sonuç ilişkilerine dayalı olarak bilgi sahibi olur
  2. Hz. Muhammed’e gelen ilk ayetlerin içeriğini belirtir.
  3. Hz. Muhammed’in Hudeybiye Antlaşması’nda ve Mekke’nin fethinde sergilediği tavrı barış açısından değerlendirir.
  4. Hz. Muhammed’in İslam’a çağrısını neden yakın çevresinden başlayarak yaygınlaştırdığını açıklar.
  5. Hz. Muhammed’in sosyal barışa ve eğitim-öğretime yönelik faaliyet ve düzenlemelerini örneklerle açıklar.
  6. Hz. Muhammed’in vefatının sahabe üzerinde bıraktığı tesiri bilir.
  7. Medine’ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler
  8. Mescid-i Nebi’nin toplumsal işlevini örneklerle açıklar.
  9. Nasr suresini ezbere okur ve anlamını söyler.
  10. Veda Hutbesi’nde yer alan mesajların evrensel değerini kavrar.

Ayrıca Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Namaz Çeşitleri

Cezeri'nin otomatik makineleri ve robotları, günümüzün ileri teknolojisinin temelini oluşturan mekanik ve otomasyon çalışmalarında nasıl bir öncü rol oynamıştır?

Uluğ Bey'in astronomi ve matematikteki keşifleri, o dönemdeki bilimsel ilerlemenin yanı sıra günümüz bilim ve teknoloji gelişimine nasıl bir etki yapmıştır?

İbni Sina'nın tıp alanındaki çalışmaları, Orta Çağ Avrupa'sında nasıl bir etki yaratmış ve günümüzdeki tıp bilimine ne tür katkılar sağlamıştır?

Biruni'nin çok yönlü çalışmaları, bilim ve teknolojideki gelişmeler üzerindeki etkisiyle nasıl bir dönüşüm sağlamıştır?

Ali Kuşçu'nun astronomi ve matematikteki çalışmaları, bilimdeki ilerlemeler ve hesaplama yöntemlerindeki değişiklikler açısından nasıl bir etki yaratmıştır?

Mimar Sinan'ın mimari mirası, kültürel birikimimizde nasıl bir yer tutmaktadır ve bu miras günümüzde hangi şekillerde varlığını sürdürmektedir?

Mimar Sinan'ın mimari yapıtları dışında şehirlerin görünümüne yaptığı katkılar ve şehir estetiğine getirdiği anlayış hangi öğrenmeleri sağlamıştır?

Dede Korkut hikâyelerindeki toplumsal değerlerin günümüz Türk toplumundaki izleri ve bu değerlerin güncelliği üzerine nasıl düşünmeliyiz?

Nasreddin Hoca fıkralarının toplumsal eleştirileri ve mizahi yönleri üzerinden toplumda nasıl bir etki yarattığı üzerine ne tür değerlendirmeler yapılabilir?

Namık Kemal'in millî duygu ve değerler üzerindeki etkisi ve günümüzdeki yeri üzerine nasıl düşünülmelidir?

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı 2023 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı 2023 Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 0 kere doğru, 0 kere yanlış cevap verilmiş.

Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı 2023 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı 2023 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı 2023 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı 2023 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri