Seçmeli Yönetim Bilimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular

Seçmeli Yönetim Bilimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Yönetim Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Seçmeli Yönetim Bilimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Yönetim bilimi, bir bilim dalı mıdır?


 2. Cevap: Evet, yönetim bilimi bir bilim dalıdır. Açıklama:

  Yönetim bilimi, bir amacın gerçekleştirilmesi için işleri planlama, örgütleme, yürütme ve kontrol etme gibi fonksiyonları yerine getirmeyi amaçlayan bir bilim dalıdır. Bu fonksiyonlar, bilimsel düşünce ve yöntemler kullanılarak yerine getirilir. Bu nedenle, yönetim bilimi bir bilim dalıdır. 3. Yönetim biliminin ortaya çıkışı ne zamandır?


 4. Cevap: Yönetim biliminin ortaya çıkışı 19. yüzyılın sonlarına doğrudur. Açıklama:

  Yönetim bilimi, sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıkan büyük işletmelerin ihtiyaçlarından doğmuştur. Bu işletmelerde, işlerin daha verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesi için bilimsel yöntemler kullanılmaya başlanmıştır. Bu durum, yönetim biliminin ortaya çıkışını hızlandırmıştır. 5. Enderun Mektebi'nde eğitim gören öğrenciler hangi alanlarda eğitim görmüştür?


 6. Cevap: Enderun Mektebi'nde eğitim gören öğrenciler, ağırlıklı olarak teorik ve pratik derslerden eğitim görmüştür. Teorik derslerde, İslami ilimler, tarih, coğrafya, astronomi, hukuk, edebiyat gibi dersler okutulurken, pratik derslerde ise devlet yönetimi, askeri konular, yabancı dil gibi dersler verilmektedir. Açıklama:

  Enderun Mektebi'nde verilen eğitim, teorik ve pratik derslerden oluşmaktadır. Teorik derslerde, İslami ilimler, tarih, coğrafya, astronomi, hukuk, edebiyat gibi dersler verilmektedir. Bu dersler, öğrencilerin devlet yönetiminde ve diğer alanlarda gerekli bilgi ve becerileri kazanmasını sağlamaktadır. Pratik derslerde ise devlet yönetimi, askeri konular, yabancı dil gibi dersler verilmektedir. Bu dersler, öğrencilerin devlet yönetiminde uygulamalı olarak deneyim kazanmalarını sağlamaktadır. 7. Enderun Mektebi'nin Osmanlı Devleti'nin gelişiminde nasıl bir rolü olmuştur?


 8. Cevap: Enderun Mektebi, Osmanlı Devleti'nin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Bu okul, Osmanlı Devleti'nin idari, askeri ve siyasi kademelerinde görev alacak nitelikli insan gücü yetiştirerek devletin uzun yıllar boyunca güçlü ve istikrarlı bir şekilde yönetilmesini sağlamıştır. Açıklama:

  Enderun Mektebi, Osmanlı Devleti'nin idari, askeri ve siyasi kademelerinde görev alacak nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Bu okulda eğitim gören öğrenciler, devlet yönetiminde gerekli bilgi ve becerileri kazanarak Osmanlı Devleti'nin gelişiminde önemli rol oynamışlardır. Enderun Mektebi mezunları, devlet yönetiminin her kademesinde görev alarak devletin güçlenmesine ve istikrarının sağlanmasına katkıda bulunmuşlardır. 9. Bürokrasi, aşağıdakilerden hangisine dayanır?


 10. Cevap: Yazılı kurallara Açıklama:

  Max Weber'e göre, bürokrasi, iş bölümü, otorite, yazılı kurallar, yazışma ve eylemlerin dosyalanmasına dayanan disiplinli bir örgüt biçimidir. Bu nedenle, bürokrasi, yazılı kurallara dayanır. 11. Neoklasik yönetim düşüncesine göre, insan aşağıdakilerden hangisine sahiptir?


 12. Cevap: Gelişim potansiyeli Açıklama:

  Neoklasik yönetim düşüncesi, insanı bir makine gibi gören klasik yönetim düşüncesine tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, neoklasik yönetim düşüncesi, insanı daha karmaşık bir varlık olarak görür. Ona göre, insan duyguları, ihtiyaçları ve sosyal ilişkileri olan bir varlıktır. Bu nedenle, insan gelişimine yönelik çalışmalara önem verir. 13. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethetmek için yaptığı planın hangi aşamasında Anadolu Hisarı'nı inşa ettirmiştir?


 14. Cevap: Amacı Belirleme Açıklama:

  Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethetmek için yaptığı planın amacını belirledikten sonra, planın diğer aşamalarını uygulamaya başlamıştır. Bu aşamalardan ilki olan amacı belirleme aşamasında, Bizans'ın en önemli kuvvet ve ikmal yolu olan deniz yolunu Osmanlı kontrolü altına almak için Anadolu Hisarı'nı inşa ettirmiştir. 15. Fatih Sultan Mehmet, askerlerini örgütlemesinin sonuca ulaşmada katkısı ne olmuştur?


 16. Cevap: Askerlerini düzenli ve disiplinli bir şekilde örgütlemesi, savaşta başarılı olmasına katkı sağlamıştır. Açıklama:

  Fatih Sultan Mehmet, askerlerini düzenli ve disiplinli bir şekilde örgütleyerek, savaşta daha etkili bir şekilde hareket etmelerini sağlamıştır. Bu sayede, düşmanı yenerek İstanbul'u fethetmiştir. 17. Her yönetici bir lider midir?


 18. Cevap: Hayır, her yönetici bir lider değildir. Yönetici, bir örgütün amaçlarını gerçekleştirmek için çalışanları yönlendiren ve motive eden kişidir. Lider ise, başkalarını etkileme ve onları belirli bir amaç doğrultusunda harekete geçirme yeteneğine sahip kişidir. Her yöneticinin liderlik yeteneği olmayabilir. Açıklama:

  Yönetici olmak için belirli bir eğitim ve deneyime sahip olmak yeterli olabilir. Lider olmak için ise, liderlik özelliklerine sahip olmak gerekir. Liderlik özellikleri arasında; vizyon sahibi olmak, iletişim becerisi, ikna kabiliyeti, motivasyon becerisi, risk alma becerisi, özgüven gibi özellikler yer alır. 19. Bir yöneticinin liderlik nitelikleri geliştirmek için neler yapması gerekir?


 20. Cevap: Bir yöneticinin liderlik nitelikleri geliştirmek için aşağıdakileri yapması gerekir: * Liderlik alanında eğitim almak * Liderlik becerilerini geliştirmek için pratik yapmak * Liderlik özelliklerini geliştirmek için kendini gözlemlemek * Liderlik konusunda başarılı olan kişilerden örnek almak Açıklama:

  Liderlik nitelikleri, doğuştan gelen özellikler olabileceği gibi, sonradan da geliştirilebilir. Bir yönetici, liderlik niteliklerini geliştirmek için yukarıdaki adımları takip ederek kendini geliştirebilir. 21. Bir işletmenin faaliyetlerinin verimliliğini ve etkinliğini değerlendirmek amacıyla bu faaliyetlerle ilişkili usul ve yöntemlerin uygulanışının gözden geçirilmesini kapsayan denetim türü aşağıdakilerden hangisidir?


 22. Cevap: Faaliyet denetimi Açıklama:

  Faaliyet denetimi, bir işletmenin faaliyetlerinin verimliliğini ve etkinliğini değerlendirmek amacıyla bu faaliyetlerle ilişkili usul ve yöntemlerin uygulanışının gözden geçirilmesini kapsar. Bu denetim türünde, işletmenin hedef ve amaçlarına ulaşmada ne kadar başarılı olduğu değerlendirilir. 23. İdari denetim, yönetim, işleyişini kendisi denetliyorsa buna ne ad verilir?


 24. Cevap: İç denetim Açıklama:

  İdari denetim, yönetim tarafından yapılan denetimdir. Yönetim, işleyişini kendisi denetliyorsa buna "iç denetim" denir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Seçmeli Yönetim Bilimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Detayları

Seçmeli Yönetim Bilimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Seçmeli Yönetim Bilimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Seçmeli Yönetim Bilimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • KlasikAyrıca Seçmeli yönetim bilimi dersi 1.dönem 2.sınav soruları; açık uçlu sorulardan klasik türde cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenci, yönetimin bir bilim dalı olduğunu açıklayabilir.

Öğrenci, yönetim biliminin ortaya çıkışını açıklayabilir.

Enderun Mektebi'nde eğitim gören öğrenciler, teorik ve pratik derslerden eğitim görerek devlet yönetiminde gerekli bilgi ve becerileri kazanmışlardır.

Enderun Mektebi, Osmanlı Devleti'nin idari, askeri ve siyasi kademelerinde görev alacak nitelikli insan gücü yetiştirerek devletin gelişimine önemli katkı sağlamıştır. Umarım istediğin gibi olmuştur.

Bürokrasinin özelliklerinden birini açıklar.

Neoklasik yönetim düşüncesinin insan anlayışını açıklar. Bu soruların cevapları ve açıklamaları, verilen içerikle uyumlu ve doğrudur. Ayrıca, sorular klasik türdedir ve kazanımlar açıkça belirtilmiştir. Yönetimde karar verme sürecinin ilk adımı nedir? Cevap: Amaç belirleme Açıklama: Yönetim, önceden belirlenmiş bir amacın ya da amaçların gerçekleştirilmesine yönelik eylemler bütünüdür. Bu nedenle, bir örgütte karar verme sürecinin ilk adımı, örgütün amacının belirlenmesidir. Kazanım: Yönetimde karar verme sürecinin ilk adımını açıklar.

Amacı belirleme aşaması, planlama sürecinin ilk ve en önemli aşamasıdır.

Askerlerin örgütlenmesi, savaşta başarıyı etkileyen önemli faktörlerden biridir.

Bu soruyu cevaplamak, liderlik ve yöneticilik kavramları arasındaki farkı anlamamızı sağlar.

Bu soruyu cevaplamak, liderlik niteliklerinin geliştirilebileceğini anlamamızı sağlar.

Öğrenci, faaliyet denetiminin amacını ve kapsamını açıklar.

Öğrenci, idari denetimin iç denetim ve dış denetim olmak üzere iki türü olduğunu açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Seçmeli Yönetim Bilimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Yönetim Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Seçmeli Yönetim Bilimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Seçmeli Yönetim Bilimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Seçmeli Yönetim Bilimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Seçmeli Yönetim Bilimi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Yönetim Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Yönetim Bilimi Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Yönetim Bilimi Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş