Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 7.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Türklerde hangi evlilik şekli yaygındı?


 2. Cevap: Tek eşli evlilik Açıklama:

  Türklerde tek eşli evlilik yaygındı. Ancak gerekli durumlarda levirat tipi evliliklere izin veriliyordu. 3. Eski Türklerde ataerkil aile yapısının özelliklerinden biri nedir?


 4. Cevap: Erkek otoritesi Açıklama:

  Eski Türk toplumunda ataerkil aile yapısı görülüyordu, yani ailenin başında erkek otorite sahibiydi. 5. Eski Türklerde üvey anneliğe karşılık kullanılan sözcük hangisidir?


 6. Cevap: Analamak Açıklama:

  Analamak, ana edinmek veya ana demek anlamına gelir ve üvey anneliği vurgulamak için kullanılmıştır. 7. Eski Türklerde çocuklara verilen bir sözcük olan "kenç" hangi anlamlarda kullanılmıştır?


 8. Cevap: Genç ve çocuk Açıklama:

  Kenç sözcüğü hem genç hem de çocuk anlamlarında kullanılmıştır. 9. Eski Türklerde evlilik öncesi yapılan önemli bir gelenek nedir?


 10. Cevap: Söz kesme Açıklama:

  Söz kesme, evliliğe giden yolda atılan en önemli adımdır. Kız ve oğlan tarafı at üzerinde karşılaşarak antlaşma yaparlar ve bu antlaşma bir nevi garanti kabul edilir. 11. Evlilik gerçekleşmeden önce Türklerde erkek tarafının yaptığı maddi fedakarlığa ne ad verilir?


 12. Cevap: Kalın Açıklama:

  Kalın, kadına öncül mihir olarak verilen çeyiz veya başlık parasıdır. Kalın miktarı, ailenin ekonomik durumuna ve prestijine göre değişebilir. 13. Eski Türklerde çocuğun cinsiyetinin tahmin edilmesi için uygulanan bir ritüeli açıklayınız.


 14. Cevap: Çocuğun cinsiyetini tahmin etmek için tilki mi, kurt mu? diye sorulurdu. Tilki cevabı kız, kurt cevabı erkek çocuğu temsil ediyordu. Açıklama: 15. Eski Türklerde evlatlık alma uygulaması hakkında bilgi veriniz.


 16. Cevap: Evlatlık alma uygulaması, çocuk sahibi olamayan ailelerin aile bütünlüğünü korumak için çocuk evlat edindikleri bir uygulamadır. Bu çocuklara "tutunçu ogul" denirdi. Açıklama: 17. Eski Türklerde aile yapısının gelişiminde etkili olan faktörleri açıklayınız.


 18. Cevap: * Göçer ve konar göçer yaşam tarzı * Akrabalık bağlarının önemi * Toplumsal hiyerarşi ve statü farklılıkları Açıklama:

  Eski Türklerde göçebe yaşam tarzı, ailenin hareketli olması ve sürekli ilişki içinde bulunması gerektiği anlamına geliyordu. Akrabalık bağları da aile yapısı için hayati bir öneme sahipti, çünkü akrabalar karşılıklı yardımlaşarak hayatta kalma mücadelesini kolaylaştırıyorlardı. Son olarak, toplumsal hiyerarşi ve statü farklılıkları, aile yapısını ve üyeleri arasındaki ilişkileri şekillendiriyordu. 19. Eski Türklerde görülen evlilik geleneklerinden üç örnek veriniz.


 20. Cevap: * Çalma yoluyla evlilik * Beşik kertmesi * Damat kaçırma Açıklama:

  Eski Türklerde evlilik, ailelerin geleceğini güvence altına alan önemli bir kurum olarak görülüyordu. Çalma yoluyla evlilik, gelinin ailesinden rızasız kaçırılmasıyla gerçekleşirken, beşik kertmesi, çocukların henüz küçük yaşta sözlenmesi anlamına geliyordu. Damat kaçırma ise, bir kızın arzu edilmediği bir kişiyle evlendirilmesine karşı başvurulan bir yöntemdi. 21. Boy aile tipinde öne çıkan ortaklaşa yaşam biçimlerine örnekler veriniz.


 22. Cevap: * Kan davası dayanışması * Ekonomik dayanışma * Dini dayanışma Açıklama:

  Boy aile tipinde, bireyler arasında güçlü bir maşeri vicdan ve dayanışma ruhu bulunmaktadır. 23. Gökalp'in "Sop" aile tipinin temel özelliği nedir?


 24. Cevap: Maşeri akrabalık Açıklama:

  Sop aile tipinde, kişisel akrabalık yerine maşeri akrabalık ön plandadır, yani bireyler kendilerinden önceki ve sonraki nesillere ait kişilerle maşeri (ortak) unvanlar kullanırlar. 25. Eski Türk ailesinde miras ve akrabalık ilişkileri nasıldı?


 26. Cevap: Eski Türk ailesinde miras ve akrabalık ilişkileri nasıldı?Türk ailesinde miras ve akrabalık ilişkileri nasıldı? Açıklama:

  Eski Türk ailesinde miras ve akrabalık ilişkileri iki taraflıydı, yani hem baba soyunu hem de ana soyunu takip ediyordu. Bu durum, pederî aile yapısının bir özelliğidir. 27. Göçebe Türk ailesinin üç özelliğini listeleyiniz.


 28. Cevap: Göçebe Türk ailesinin üç özelliğini listeleyiniz.e Türk ailesinin üç özelliğini listeleyiniz. Açıklama:

  Göçebe Türk ailesinin üç özelliğini listeleyiniz. Cevap: * Çekirdek aile yapısı * Kadın ve erkek eşitliği * Dıştan evlilik (egzogam)rk ailesinin üç özelliğini listeleyiniz. Cevap: * Çekirdek aile yapısı * Kadın ve erkek eşitliği * Dıştan evlilik (egzogam) 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Türk ailesinde baba otoritesi yoktu.
  2. (.....) Dede Korkut Hikayeleri'nde kadınlar kocalarına bağlıydı.
  3. (.....) Oğuz ailesinde çocuklar eşit tutulurdu.
  4. (.....) Türklerde baba sözüne mutlaka uyulurdu.
  5. (.....) Türk ailesi toplumsal yapının çekirdeğiydi.
  6. (.....) Eski Türklerde 'ana ailesi' vardı.
  7. (.....) Türk aile yapısı çekirdek aile yapısıydı.
  8. (.....) İslâmiyet'ten önce Türk ailesi küçük aile özelliğine sahipti.
  9. (.....) Türklerde ataerkillik sistemi vardı.
  10. (.....) İslâmiyet, Türk aile yapısında değişmelere neden oldu.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama: 31. Eşleştirmeleri Yapın

  a) Maderî Büyük Aile
  b) Asabe
  c) Bölünmez Asabe
  d) Zadruga
  e) Pederşahî Aile
  f) Soy
  g) Pederî Aile
  h) İzdivacî Aile
  ı) İldaş
  i) Man
  1. Evlenmenin sonucunda oluşan aile
  2. Büyük bir aile dairesinin orta ailelere ayrılması
  3. Bir kahramanlık göstererek il meclisinden alınan ad
  4. Yalnız baba soyundan gelen akrabaların oluşturduğu aile
  5. Ana soyunu izleyen akrabaların olduğu aile
  6. Malların büyük kardeşe intikal ettiği aile
  7. Tüm malların aile topluluğuna ait olduğu aile
  8. Aile reisinin malları ve aile fertleri üzerinde sınırsız yetkiye sahip olduğu aile
  9. Hem erkeğin hem de kadının akrabalarının olduğu aile
  10. Özgürlükçü ve eşitlikçi aile

 32. Cevap: 1. h) 2. g) 3. ı) 4. b) 5. a) 6. c) 7. d) 8. e) 9. f) 10. g) Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Seçmeli Türk sosyal hayatında aile dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Eski Türklerde evlilik kurumunu anlamak.

Eski Türk aile yapısının özelliklerini öğrenmek.

Öğrenciler, eski Türk aile yapısında üvey akrabalık ilişkilerini kavrayacaklardır.

Öğrenciler, eski Türklerde çocukların isimlendirilme biçimlerini öğreneceklerdir.

Eski Türklerin evlilik öncesi ritüellerini öğrenmek.

Türklerin evlilik öncesi ekonomik geleneklerini kavramak.

Öğrenciler, eski Türklerin doğum öncesi inançlarını ve uygulamalarını öğrenirler.

Öğrenciler, eski Türklerde aile kavramının genişliğini ve sosyal dayanışma önemini anlarlar.

Öğrenci, Eski Türklerde aile yapısının oluşumunda etkili olan sosyal, kültürel ve ekonomik faktörleri anlayabilecektir.

Öğrenci, Eski Türklerde evliliğin farklı yollarını ve bunların sosyal anlamlarını kavrayabilecektir.

Ortaklaşa yaşam biçimlerinin aile yapısı üzerindeki etkilerini kavramak.

Türk aile yapısının tarihsel gelişimindeki farklı aşamaların özelliklerini anlamak.

Öğrenciler, Türk aile yapısının farklı dönemlerindeki özelliklerini ayırt eder.

Öğrenciler, göçebe Türk ailesinin temel özelliklerini öğrenir.

* Türk aile yapısının temel özelliklerini öğrenmek. * Eski Türk ailesinin demokratik ve eşitlikçi yapısını anlamak. * İslâmiyet'in Türk aile yapısı üzerindeki etkilerini kavramak. * Farklı aile yapıları arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ayırt etmek. * Aile kurumunun toplumsal yapıda oynadığı önemli rolü vurgulamak.

Eski Türklerde aile yapısı ve evlilik anlayışına ilişkin bilgilerin belirlenmesi

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 7.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Seçmeli Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.