Seçmeli Psikoloji 2.Dönem 1.Sınav - Klasik

Seçmeli Psikoloji 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Psikoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Seçmeli Psikoloji 2.Dönem 1.Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Edimsel koşullanma deneyinde B.F. Skinner'ın kullandığı materyal nedir?


 2. Cevap: Skinner'ın edimsel koşullanma deneyinde kullandığı materyal bir kutudur. Açıklama:

  Skinner, aç bir fareyi bir kutuya yerleştirdi ve fare pedala bastığında yiyecek verildi. 3. Klasik koşullanmanın temel ilkelerini açıklayınız.


 4. Cevap: * Uyarıcı, tepkiden önce gelir. * Refleksif davranışlara yöneliktir. * Organizma pasiftir. * Öğrenme istem dışıdır. Açıklama:

  Klasik koşullanma, bir uyarıcı ile doğal bir tepki arasında ilişki kurulmasıyla gerçekleşen bir öğrenme türüdür. Uyarıcı, tepkiden önce gelir ve organizmanın pasif olduğu bir süreçtir. 5. Unutmaya neden olan organik faktörleri açıklayınız.


 6. Cevap: * Beyinde hücre kaybı * Beyin hastalıkları ve yaşlanma Açıklama:

  Beyindeki hücre kaybı veya çeşitli hastalıklar ve yaşlanma sonucu beyin fonksiyonları tam olarak yerine getirilemez ve bu da unutmaya yol açar. 7. Düşünmeyi gerçekleştirebilmek için gerekli olan yapı taşlarını yazınız.


 8. Cevap: * İmge (Hayal) * Sembol (Simge) * Kavramlar * Kategoriler Açıklama:

  Düşünme, nesne ve olayların kendilerinden değil zihinde kalan izlerinden yararlanılarak gerçekleştirilir. Bu izler, imge, sembol, kavram ve kategori olarak adlandırılır. 9. Kalıtım ve çevre, davranışları nasıl etkiler?


 10. Cevap: Kalıtım, temel eğilimleri ve davranış sınırlarını belirlerken, çevre bu sınırlar içinde davranışın nerede gerçekleşeceğini etkiler. Açıklama:

  Kalıtım ve çevre, davranışları karşılıklı olarak etkileyen göreceli faktörlerdir. 11. Çocukluk döneminin fiziksel gelişim özelliklerini açıklayınız.


 12. Cevap: - Büyük kas gruplarının kullanıldığı motor becerilerin gelişimi (yürüme, koşma) - İnce motor becerilerinde ilerleme (kalem tutma, makas kullanma) - El-göz uyumunun gelişimi - Fiziksel etkinlik düzeyinde artış Açıklama:

  Çocukluk döneminde fiziksel gelişim hızı bebeklik dönemine göre yavaşlar, ancak motor beceriler hızla gelişir. Bu gelişim, çocuğun çevresiyle etkileşimde bulunmasına ve bağımsız hareket etmesine olanak tanır. 13. Koku hücrelerinin gaz hâlindeki koku taneciklerini algılama mekanizmasını açıklayınız.


 14. Cevap: Koku tanecikleri mukozanın içinde çözünür ve koku hücrelerini uyarır. Açıklama:

  Gaz hâlindeki koku taneciklerinin burun boşluğundaki mukozaya temas etmesi ile mukoza içinde çözünürler. Bu çözünmüş tanecikler koku hücrelerindeki koku tespit edici tüycükleri uyarır ve beyne sinyaller gönderilir. 15. Alışma kavramı hakkında bilgi veriniz.


 16. Cevap: Alışma, şiddetinde ve özelliğinde bir değişiklik olmadığı hâlde uyarıcının etkisinin bir süre sonra azalması ve kaybolmasıdır. Açıklama:

  Bu kavram, tekrarlanan uyarıcılara karşı vücudun verdiği tepkinin zamanla azalmasını ifade eder. Örneğin, bir parfümü uzun süre kullandığımızda kokusunu fark etmeyiz. 17. Meditasyon nedir? Açıklayınız.


 18. Cevap: Meditasyon, birçok kültür ve dinde uygulanan, manevi arınma amacıyla kullanılan bir tekniktir. Açıklama:

  Meditasyon, kişinin dikkatini belirli bir nesneye veya düşünceye odaklayarak zihnini sakinleştirmesi ve arındırması işlemidir. 19. Sosyal biliş türlerinden üç örnek veriniz.


 20. Cevap: Benlik şemaları, kişi şemaları, olay, durum şemaları Açıklama:

  Sosyal biliş, bireylerin diğer insanlar, gruplar ve toplumlar hakkındaki bilgileri işleme süreçlerini ifade eder. Bu süreçler arasında sosyal şemalar, yüklemeler, tutumlar ve ön yargılar da yer almaktadır. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Sosyal etki, bireyin davranışlarını olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir.
  (.....) 2. Bir ön yargı, bir kişiye karşı önceden edinilmiş peşin hükümdür.
  (.....) 3. Kendini gerçekleştiren kehanet, gerçekte bir gerçekliği olmayan ancak insanların zihninde var olan ön yargıların bireylerin potansiyellerini göstermelerine engel olmasıdır.
  (.....) 4. Görsel mesajlar yazılı mesajlardan daha etkilidir.
  (.....) 5. Sosyalleşme, bireyin toplumsal kurallara ve kültüre uygun tutum ve davranışları öğrenme sürecidir.
  (.....) 6. Farklı sosyal gruplar, bireyin farklı davranışlar sergilemesine neden olur.
  (.....) 7. Cinsiyet kavramı, biyolojik bir farklılığı ifade ederken toplumsal cinsiyet, toplumun yüklediği anlamları ifade eder.
  (.....) 8. Kuralsal sosyal etki, bireyin zorlayıcı bir yaptırım nedeniyle sosyal etkiyi kabul etmesidir.
  (.....) 9. Asch'ın deneyi, sosyal etkinin bireylerin kararlarını etkileyebileceğini göstermiştir.
  (.....) 10. Bir sosyal kategorinin üyeleri, o kategorinin normlarına uygun davranmaya yatkındır.

 22. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 23. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapınız.

  1. Görme duyusunun parçası olmayan tabakayı belirleyin.
  2. Göz bebeğini daraltan etkeni belirtin.
  3. Sarı lekenin işlevini açıklayın.
  4. Konuşmaya yardımcı olan organı belirtin.
  5. Tatın algılandığı hücreleri belirtin.
  6. Koku tespit edici tüycüklerin bulunduğu hücreleri belirtin.
  7. Gaz hâlindeki koku taneciklerinin alındığı yeri belirtin.
  8. Tat ve kokunun birlikte algılandığı duyuyu belirtin.
  9. Dalızın işlevini açıklayın.
  10. Seslerin yönünü belirleyen duyumu belirtin.
  Seçenekler:
  a) Sert tabaka
  b) Saydam tabaka
  c) Damar tabaka
  d) Ağ tabaka
  e) Kornea
  f) İris
  g) Göz merceği
  h) Retina
  ı) Dalız
  j) Salyangoz
  k) Yarım daire kanalları
  l) Tat alma tomurcuğu
  m) Koku hücresi
  n) Mukoza
  o) Lezzet
  p) Göz bebeği
  q) Göz uyumu

 24. Cevap: : 1. d 2. f 3. Görüntüyü oluşturma 4. l 5. l 6. m 7. m 8. o 9. Oval pencereden gelen ses dalgalarını salyangoza iletir. 10. q Açıklama:

  Metin, duyu organlarının işlevlerini ve yapılarını açıklamaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Seçmeli Psikoloji 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Detayları

Seçmeli Psikoloji 2.Dönem 1.Sınav - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Seçmeli Psikoloji 2.Dönem 1.Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Seçmeli Psikoloji 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Seçmeli psikoloji dersi 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, edimsel koşullanma deneylerinde kullanılan materyaller hakkında bilgi edinecekler.

Öğrenciler, klasik koşullanmanın temel ilkelerini anlayabilecektir.

Öğrenciler, unutmanın organik nedenlerini anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, düşünmenin yapı taşlarını tanımlayabilir.

Öğrenciler, kalıtım ve çevrenin davranışlar üzerindeki göreceli etkisini anlarlar.

Öğrenciler, çocukluk döneminin fiziksel gelişim özelliklerini anlayacaktır.

Koku duyusunun gerçekleşme mekanizmasını anlar.

Alışma kavramını anlamak ve bunun gündelik hayattaki uygulamalarını kavramak.

Öğrenci, meditasyon kavramını ve amacını anlar.

Öğrenciler sosyal biliş türlerini öğrenecek ve bunların günlük yaşamda nasıl kullanıldığını anlayacaklardır.

1. Sosyal etkinin bireyler üzerindeki etkilerini anlamak 2. Ön yargıların doğasını ve sonuçlarını tanımak 3. Kendini gerçekleştiren kehanetin bireylerin potansiyelleri üzerindeki etkisini kavramak 4. Farklı iletişim yöntemlerinin etkinliğini değerlendirmek 5. Sosyalleşmenin bireylerin davranışlarını şekillendirmedeki rolünü anlamak 6. Farklı sosyal gruplara üyeliğin bireylerin davranışlarını nasıl etkilediğini açıklamak 7. Cinsiyet kavramının sosyal ve biyolojik yönlerini ayırt etmek 8. Sosyal etkinin kuralsal ve bilgisel türlerini tanımlamak 9. Sosyal etkinin bireylerin uyum ve itaat davranışlarını nasıl etkilediğini göstermek 10. Sosyal kategorilerin üyeler üzerindeki beklentilerini ve etkilerini anlamak

* Öğrenciler duyu organlarının yapılarını ve işlevlerini anlayacaktır. * Öğrenciler farklı duyu organlarının birlikte nasıl çalıştığını ve çevremizi nasıl algıladığımızda rol oynadığını anlayacaktır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Seçmeli Psikoloji 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Psikoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Seçmeli Psikoloji 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Seçmeli Psikoloji 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Seçmeli Psikoloji 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Seçmeli Psikoloji 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Psikoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.