Seçmeli Psikoloji 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular

Seçmeli Psikoloji 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Psikoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Seçmeli Psikoloji 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Psikolojinin bir bilim dalı olarak kabul edilmesinde en önemli rolü oynayan kişi kimdir?


 2. Cevap: Wilhelm Wundt Açıklama:

  Wilhelm Wundt, 1879 yılında Almanya'da Leipzig Üniversitesi'nde ilk psikoloji laboratuvarını kurmuştur. Bu laboratuvarda yaptığı deneyler ve çalışmalarıyla psikolojinin bilimsel bir temele oturmasına öncülük etmiştir. 3. Psikolojinin bir bilim dalı olarak ölçütlerinden biri nedir?


 4. Cevap: Gözlenebilirlik ve ölçülebilirliktir. Açıklama:

  Bilimsel bir bilginin gözlem yoluyla yanlışlığının ya da doğruluğunun kanıtlanabilir olması gözlenebilirlik, gözlenen bir olay ya da durumun sayılarla ifade edilmesi ise ölçülebilirliktir. 5. Budizm, Hinduizm, Hristiyanlık, Müslümanlık gibi çeşitli dinî inançlar hakkında yargıda bulunmadan bu dinî inançların insan psikolojisine etkilerini araştıran kişi, psikolojinin hangi alt alanında çalışmaktadır?


 6. Cevap: Din psikolojisi Açıklama:

  Din psikolojisi, dinî inançları ve uygulamaları psikolojik açıdan değerlendiren psikolojinin bir alt alanıdır. Bu alt alanda çalışan kişiler, dinî inançların insan davranışları ve kişiliği üzerindeki etkilerini inceler. 7. Üniversite sınavına girecek öğrencilerin verdiği duygusal tepkilerin türü ve düzeyi birbirinden farklıdır. Sizce öğrencilerin aynı duruma farklı tepkiler göstermesinin nedeni nedir?


 8. Cevap: Öğrencilerin aynı duruma farklı tepkiler göstermesinin nedeni, bireysel farklılıklardır. Açıklama:

  Bireysel farklılıklar, bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal özelliklerindeki farklılıklardır. Fiziksel özellikler, bireylerin genetik yapısı, beslenmesi, sağlık durumu gibi faktörlerden etkilenir. Psikolojik özellikler, bireylerin kişilik özellikleri, öğrenme yaşantıları, duygu ve düşünceleri gibi faktörlerden etkilenir. Sosyal özellikler, bireylerin aile, arkadaşlar, okul, iş gibi sosyal çevrelerinden etkilenir. Üniversite sınavına girecek öğrencilerin verdiği duygusal tepkilerin türü ve düzeyi, bu öğrencilerin bireysel farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Örneğin; * Öğrencilerin kişilik özellikleri, sınav karşısındaki duygusal tepkilerini etkiler. Örneğin, kaygıya yatkın bir öğrenci, sınavı daha stresli ve kaygılı bir şekilde yaşar. * Öğrencilerin öğrenme yaşantıları, sınava yönelik beklentilerini ve tutumlarını etkiler. Örneğin, sınava iyi hazırlanmış bir öğrenci, sınava daha özgüvenli yaklaşır. * Öğrencilerin duygu ve düşünceleri, sınav karşısındaki duygusal tepkilerini etkiler. Örneğin, sınava girmeyi heyecanla bekleyen bir öğrenci, sınavı daha olumlu bir şekilde yaşar. 9. Bebeklik döneminde motor gelişimin hız kazanmasının nedenleri nelerdir?


 10. Cevap: Motor gelişim, büyük oranda olgunlaşmaya bağlıdır. Ancak çevresel koşulların, deneyimlerin ve öğrenmenin etkisi ile kısmen yavaşlayıp hızlanabilir. Bebeklik döneminde bebeklerin kasları ve sinir sistemleri hızlı bir şekilde gelişir. Bu durum motor gelişimlerini olumlu yönde etkiler. Açıklama:

  Bebeklik döneminde motor gelişim, bebeklerin çevresini keşfetmelerine ve bağımsızlaşmalarına olanak tanır. Bu nedenle motor gelişimin hızlı olması bebeğin sağlıklı gelişimi için önemlidir. 11. Doğum öncesi dönemde annenin beslenme şekli, stres düzeyi, geçirdiği hastalıklar, kullandığı bazı ilaçlar, uyku düzeni vb. bebeği nasıl etkiler?


 12. Cevap: Doğum öncesi dönemde annenin beslenme şekli, bebeğin büyüme ve gelişmesini doğrudan etkiler. Annenin yeterli ve dengeli beslenmesi bebeğin sağlıklı bir şekilde büyümesine ve gelişmesine yardımcı olur. Annenin stres düzeyi de bebeğin gelişimini etkileyebilir. Stres altındaki annelerin bebekleri genellikle daha huzursuz ve sinirli olurlar. Annenin geçirdiği hastalıklar da bebeği etkileyebilir. Bazı hastalıklar bebeğin gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Annenin kullandığı bazı ilaçlar da bebeği etkileyebilir. Özellikle hamilelik döneminde kullanılan bazı ilaçlar bebeğin gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Annenin uyku düzeni de bebeğin gelişimini etkileyebilir. Yeterince uyumayan annelerin bebekleri genellikle daha huzursuz olurlar. Açıklama:

  Doğum öncesi dönemde annenin sağlığı ve yaşam tarzı bebeğin sağlıklı gelişimi için önemlidir. Bu nedenle annelerin hamilelik döneminde sağlıklı beslenmelerine, stresten uzak durmaya, düzenli uyumaya ve doktor kontrollerini düzenli olarak yaptırmaya özen göstermeleri gerekir. 13. Ergenlik döneminde bağımsızlık duygusu neden gelişir?


 14. Cevap: Ergenlik döneminde biyolojik, psikolojik ve sosyal değişimler yaşanır. Bu değişimler sonucunda ergen, kendi ayakları üzerinde durmak ve kendi kararlarını vermek ister. Bu nedenle bağımsızlık duygusu gelişir. Açıklama:

  Ergenlik döneminde beden ve ruhsal gelişim hızlanır. Büyüme ve gelişme ile birlikte ergen, kendi bedenine ve çevresine karşı daha bilinçli hale gelir. Bu durum, bağımsızlık duygusunun gelişmesine katkı sağlar. 15. Ergenlik döneminde yaşanan kuşak çatışması neden önemlidir?


 16. Cevap: Ergenlik döneminde yaşanan kuşak çatışması, gençlerin yeni değerlere açık olmalarını ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerini sağlar. Bu durum, toplumların gelişmesi için önemlidir. Açıklama:

  Ergenlik döneminde gençler, yeni bilgilerle tanışır ve bu bilgileri değerlendirerek kendi fikirlerini oluşturmaya başlarlar. Bu durum, gençlerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirir. Ayrıca, gençlerin anne babalarının ve diğer yetişkinlerin düşünce ve davranışlarını eleştirmeleri, gençlerin kendi kimliklerini oluşturmaları için önemli bir süreçtir. 17. Bir bardak suyun içine bir damla limon damlatıldığında limonun tadı alınmaz ancak suya limon damlatılmaya devam edildiğinde belli bir noktadan sonra limonun tadı alınır. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?


 18. Cevap: Duyarsızlaşma Açıklama:

  Duyarsızlaşma, sık karşılaşılan uyarıcıya gösterilen duygusal tepkinin azalmasıdır. Bu durumda limon suyunun içine limon damlatılmaya devam edildiği için limon suyu, limon kokusu ve tadı karşısında duyarlılaşma meydana gelmiştir. 19. Bir kişinin, bir nesneye veya olaya karşı tutumu, o nesneyi veya olayı nasıl algıladığını etkiler.


 20. Cevap: Evet, doğrudur. Bir kişinin bir nesneye veya olaya karşı olumlu ya da olumsuz tutumu, o nesneyi veya olayı nasıl algıladığını etkiler. Örneğin, bir kişi bir giyim markasını beğeniyorsa, o markanın ürünlerini daha kaliteli ve şık olarak algılar. Aynı şekilde, bir kişi bir siyasi partiyi beğeniyorsa, o partinin politikalarını daha doğru ve faydalı olarak algılar. Açıklama:

  Tutum, bir kişinin bir nesneye veya olaya karşı sahip olduğu olumlu veya olumsuz duygusal değerlendirmedir. Tutumlar, algılama üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Çünkü tutumlar, bir kişinin bir nesneye veya olaya karşı dikkatini, yorumunu ve hafızasını etkiler. 21. Bir arkadaşınızın size kötü bir haber vermesi sonucunda üzgün hissediyorsanız, bu hangi duygunun belirtisidir?


 22. Cevap: Üzüntü Açıklama:

  Üzüntü, bir kayıp ya da hayal kırıklığı karşısında hissedilen olumsuz bir duygudur. Arkadaşınızın size kötü bir haber vermesi sonucunda üzgün hissetmeniz normaldir. 23. Duyguların davranışları nasıl etkiler?


 24. Cevap: Duygular, davranışları doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilir. Doğrudan etkide duygular, kişinin davranışlarını başlatır veya yönlendirir. Örneğin, korku duygusu, kişinin kaçma veya saklanma davranışına neden olur. Dolaylı etkide ise duygular, kişinin bilişsel süreçlerini ve motivasyonunu etkileyerek davranışlarını dolaylı olarak etkiler. Örneğin, mutluluk duygusu, kişinin yaratıcılık ve problem çözme becerilerini artırarak performansını olumlu etkiler. Açıklama:

  Duygular, kişinin iç dünyasının bir yansımasıdır. Kişi, yaşadığı duygulara göre davranışlarını şekillendirir. Örneğin, mutlu bir kişi daha sosyal ve aktifken, üzgün bir kişi daha içe dönük ve pasif olabilir. 25. Bireylerin tutumları, onların davranışlarını etkiler.


 26. Cevap: Evet, bireylerin tutumları, onların davranışlarını etkiler. Açıklama:

  Tutumlar, nesnelere, kişilere ya da olgulara yönelik genel, yerleşmiş kanı ve değerlendirmelerdir. Bu kavramlar, bireylerin davranışlarını etkiler. Örneğin, bir bireyin bir ürüne karşı olumlu bir tutumu varsa, o birey o ürünü satın alma eğilimindedir. Benzer şekilde, bir bireyin bir kişiye karşı olumlu bir tutumu varsa, o birey o kişiyle daha fazla vakit geçirme eğilimindedir. 27. Bireylerin, içinde bulundukları grupların beklentilerine uymak için gösterdikleri davranışlara ne ad verilir?


 28. Cevap: Uyma Açıklama:

  Bireylerin, içinde bulundukları grupların beklentilerine uymak için gösterdikleri davranışlara uyma adı verilir. Bu davranışlar, bireyin kendi düşünce ve inançlarına ters olsa bile, gruptan dışlanmamak ya da kabul edilmek için gösterilebilir. 29. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Algı, dış dünyadaki uyarıcıların beyinde anlamlı bir şekilde yorumlanması sürecidir.
  2. ( ) Algı, çevresel faktörlerden bağımsız olarak gerçekleşir.
  3. ( ) Algının gerçekleşmesinde duyu organlarının yapısı ve işlevi önemli bir rol oynar.
  4. ( ) Algıda değişmezlik, uyarıcıların değişmeden aynı şekilde algılanmasıdır.
  5. ( ) Algıda örgütleme, uyarıcıların beyinde anlamlı bir şekilde düzenlenmesidir.
  6. ( ) Algıda dikkat, uyarıcıların algılanmasına yön veren önemli bir faktördür.
  7. ( ) Algıda beklentiler, uyarıcıların algılanması üzerinde etkilidir.
  8. ( ) Algıda geçmiş yaşantılar, uyarıcıların algılanması üzerinde etkilidir.
  9. ( ) Algıda kültürel özellikler, uyarıcıların algılanması üzerinde etkilidir.
  10. ( ) Algıda kişilik özellikleri, uyarıcıların algılanması üzerinde etkilidir.

 30. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Algı, dış dünyadaki uyarıcıların beyinde anlamlı bir şekilde yorumlanması sürecidir. Bu nedenle algı, çevresel faktörlerden bağımsız olarak gerçekleşmez. 2. Algının gerçekleşmesinde çevresel faktörler de etkilidir. Örneğin, ışık, ses, sıcaklık gibi çevresel faktörler algıyı etkileyebilir. 3. Duyu organlarının yapısı ve işlevi, uyarıcıların beyine iletilmesini ve yorumlanmasını etkiler. Bu nedenle duyu organlarının yapısı ve işlevi, algının gerçekleşmesinde önemli bir rol oynar. 4. Algıda değişmezlik, uyarıcıların değişmeden aynı şekilde algılanmasıdır. Örneğin, bir kalemin boyunun değişmeden aynı şekilde algılanması, algıda değişmezlik örneğidir. 5. Algıda örgütleme, uyarıcıların beyinde anlamlı bir şekilde düzenlenmesidir. Örneğin, bir haritada görülen çizgilerin birbirleriyle ilişkilendirilerek bir yol olarak algılanması, algıda örgütleme örneğidir. 6. Dikkat, uyarıcıların algılanmasına yön veren önemli bir faktördür. Örneğin, dikkatimizi bir nesneye odakladığımızda o nesneyi daha kolay ve doğru algılarız. 7. Beklentiler, uyarıcıların algılanması üzerinde etkilidir. Örneğin, bir restoranda yemek yerken garsonun elinde bir tabak gördüğümüzde o tabağın yemekle dolu olduğunu bekleriz ve genellikle bu beklentimiz doğru çıkar. 8. Geçmiş yaşantılar, uyarıcıların algılanması üzerinde etkilidir. Örneğin, bir köpek gördüğümüzde geçmişte köpeklerden korkmuşsak o köpeği daha tehlikeli olarak algılayabiliriz. 9. Kültürel özellikler, uyarıcıların algılanması üzerinde etkilidir. Örneğin, bazı kültürlerde bembeyaz ten güzellik olarak kabul edilirken, bazı kültürlerde esmer ten güzellik olarak kabul edilir. 10. Kişilik özellikleri, uyarıcıların algılanması üzerinde etkilidir. Örneğin, güvensiz bir kişi yeni insanlarla tanışırken daha dikkatli ve tedirgin olur ve bu nedenle yeni insanları daha olumsuz algılayabilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Seçmeli Psikoloji 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Detayları

Seçmeli Psikoloji 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Seçmeli Psikoloji 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Seçmeli Psikoloji 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Seçmeli psikoloji dersi 1.dönem sonu sınav soruları; mebsinavlari.com tarafından açık uçlu sorulardan klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Psikolojinin bir bilim dalı olarak kabul edilmesinde Wilhelm Wundt'un rolünü kavrar.

Psikoloji biliminin ölçütlerini açıklar.

Din psikolojisi, dinî inançların insan davranışları ve kişiliği üzerindeki etkilerini inceler.

Bireysel farklılıklar, insanların davranışlarını etkileyen önemli faktörlerden biridir.

Bebeklik döneminde motor gelişimin hızlı olmasının nedenleri ve önemi açıklanır.

Doğum öncesi dönemde annenin sağlığının ve yaşam tarzının bebeğin gelişimi üzerindeki etkileri açıklanır.

Ergenlik dönemindeki biyolojik, psikolojik ve sosyal değişimler bağımsızlık duygusunun gelişmesine neden olur.

Ergenlik döneminde yaşanan kuşak çatışması, gençlerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirir ve onların kendi kimliklerini oluşturmalarına yardımcı olur.

* Duyarsızlaşma, uyarıcının tekrarlanması sonucunda uyarıcıya verilen tepkinin azalmasıdır.

* Algılama, algılayanın kendisinden kaynaklanan faktörlerden de etkilenir.

* Üzüntü, bir kayıp ya da hayal kırıklığı karşısında hissedilen olumsuz bir duygudur.

Duyguların davranışları nasıl etkilediğini açıklar.

Bireyler sahip oldukları tutumlara uygun davranışlar sergileme eğilimindedirler.

Bireylerin, içinde bulundukları grupların beklentilerine uymak için gösterdikleri davranışlara uyma adı verilir.

* Algılama sürecini açıklar. * Algının çevresel ve bireysel faktörlerden etkilendiğini belirtir. * Algıda değişmezlik ve örgütleme kavramlarını açıklar. * Algıda dikkat, beklenti, geçmiş yaşantılar, kültürel özellikler ve kişilik özelliklerinin rolünü açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Seçmeli Psikoloji 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Psikoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Seçmeli Psikoloji 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Seçmeli Psikoloji 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Seçmeli Psikoloji 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Seçmeli Psikoloji 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Psikoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.