Seçmeli İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik

Seçmeli İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Seçmeli İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Uluğ Bey'in bir yılın uzunluğunu belirlerken kullandığı değeri ifade ediniz.


 2. Cevap: 365 gün 6 saat 10 dakika 8 saniye Açıklama:

  Modern ölçümlere göre bir yılın uzunluğu 365 gün 6 saat 9 dakika 9,6 saniyedir ve iki ölçüm arasındaki fark 1 dakikadan azdır. 3. Kopernik'in "Güneş Merkezli Evren" teorisini geliştirirken hangi İslam astronomlarından etkilenmiştir?


 4. Cevap: * Tûsî * Şâtır * Ali Kuşçu Açıklama:

  Kopernik, bu astronomların ortaya attığı yeni sav ya da modelleri doğrudan ya da dolaylı olarak bildiği ve çalışmalarında kullandığı düşünülmektedir. 5. İbn Nefis'in tıp alanındaki en önemli katkısını açıklayınız.


 6. Cevap: Küçük kan dolaşımını keşfetmesi. Açıklama:

  İbn Nefis, Galen'in yanlış kan dolaşımı teorisini çürüttü ve kanın kalbin sağ karıncığından akciğerlere aktığını ve ardından temizlendikten sonra sola aktığını gösterdi. 7. İslam tıbbında ilaç yapımında kullanılan üç bitki örneği veriniz.


 8. Cevap: * Arap zamkı * Anason * Menekşe Açıklama:

  Arap zamkı, anason ve menekşe, İslam tıbbında ilaç yapımında sıklıkla kullanılan bitkilerdi. 9. El-Cezerî'nin tasarladığı hayvan gücünden yararlanarak suyu yukarı çıkaran araç hangi prensibi kullanmaktadır?


 10. Cevap: Denge prensibi Açıklama:

  Araç, bir kuyu veya gölden hayvan gücüyle dişliler yardımıyla suyu yukarı çıkarmak için kullanılır ve kepçenin yukarı kaldırılması denge prensibine dayanır. 11. El-Cezerî'nin tasarladığı mumlu saatlerden üç örnek veriniz.


 12. Cevap: * Kayık Su Saati * Kılıç Tutan Çocuğun Mumlu Saati * Tavuslu Mumlu Saat Açıklama:

  Bu saatler, zamanı ölçmek için farklı mekanizmalar kullanan, mum yakan cihazlardır. 13. İbn Heysem'in deneyindeki duvar görüntüsünün ters olmasının neyi kanıtladığını yazınız.


 14. Cevap: Işığın düz çizgiler üzerinde uzandığı Açıklama:

  Yansıyan görüntü ters olduğundan ışık dümdüz ilerlemiştir. 15. İslam bilim tarihinde, astronomi alanında önemli katkılarda bulunan üç âlimin adını yazınız.


 16. Cevap: 1. Battânî 2. El-Birûnî 3. Uluğ Bey Açıklama:

  Bu âlimler, astronomi alanında gözlemler, hesaplamalar ve teorik çalışmalar yapmışlardır. 17. Nizamiye Medreseleri'nin kurucusu kimdir?


 18. Cevap: Nizamu'l-Mülk Açıklama:

  Nizamu'l-Mülk, Selçuklu sultanı Melikşah'ın vezirliğini yapmış ve İslam eğitim tarihinde önemli bir yere sahip bir devlet adamıdır. 19. Gazâlî'nin en ünlü eseri nedir?


 20. Cevap: İhyâü Ulûmi'd-Din Açıklama:

  İhyâü Ulûmi'd-Din, Gazâlî'nin İslamî hakikatleri dile getirdiği, sosyal hayattaki problemleri çözmeyi amaçlayan meşhur eseridir. 21. Belh Coğrafya Okulu'nun coğrafi çalışmalarda yaptığı yenilikleri açıklayınız.


 22. Cevap: Belh Coğrafya Okulu, coğrafi sınırları belirlenmiş ülke kavramını kullandı. İslam ülkelerini iklimlere (bölgelere) ayırdı ve her iklimin ayrı bir haritasını çizdi. Haritalarında Kur'an ve hadislerden yararlandı. Açıklama:

  Belh Coğrafya Okulu, bölgesel coğrafyaya ve siyasi sınırların önemine dikkat çekerek coğrafi çalışmalarında yenilikçi bir yaklaşım benimsemiştir. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Nizamiye Medreseleri'nin kurucusu Nizamu'l-Mülk'tür.
  2. (.....) İshak es-Sıbgi ilk medreseyi İran'da kurmuştur.
  3. (.....) Vakıflar, hayır kurumlarıdır.
  4. (.....) Nizamiye Medreseleri'nde sadece fıkıh ve kelam dersleri okutulmuştur.
  5. (.....) Gazâlî'nin meşhur eseri İhyâü Ulûmi'd-Din'dir.
  6. (.....) Gazâlî, felsefeye karşı çıkan bir âlimdi.
  7. (.....) Gazâlî'ye göre ilim, güç ve mal elde etmek için öğrenilmelidir.
  8. (.....) Gazâlî, âlimlerin talebelerine sert davranması gerektiğini söyler.
  9. (.....) Gazâlî, talebelerin hocalarının yanında çok konuşması gerektiğini vurgular.
  10. (.....) Gazâlî, öğrenilmesi gereken ilimleri şeri ve şeri olmayan ilimler olarak ikiye ayırmıştır.

 24. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. Y 7. Y 8. Y 9. Y 10. D Açıklama: 25. Eşleştirmeleri yapın:

  1. Uluğ Bey
  2. Semerkant Gözlemevi
  3. Zîc-i Gürganî
  4. El-Kâşî
  5. Rub-ı Daire
  6. Kopernik
  7. Er-Risalet-i fethiyye
  8. Ali Kuşçu
  9. Sudüs-i Fahrî
  10. Tûsî Çifti
  a. Ay için önerilen düzeneğin kurucusu
  b. Yıldızların yüksekliklerini bulmada kullanılan alet
  c. Gezegenlerin Güneş'le ilgili olduğunu ifade eden görüşün sahibi
  d. Bir yılın uzunluğunu hesaplayan kişi
  e. "Güneş Merkezli Evren" teoreminin ortaya atıcısı
  f. Semerkant Gözlemevinin yöneticisi
  g. Bir meridyen yay türü
  h. Bir geometrik düzenek
  ı. Uluğ Bey'in yazdığı eser
  i. Ali Kuşçu'nun eseri

 26. Cevap: 1.f, 2.d, 3.ı, 4.a, 5.b, 6.e, 7.c, 8.g, 9.h, 10.i Açıklama:

  Bu eşleştirmeler, İslam dünyasında astronomi alanında yapılan çalışmaları ve bu çalışmaların Batı dünyasına etkilerini açıklamaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Seçmeli İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Detayları

Seçmeli İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Seçmeli İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Seçmeli İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Seçmeli 12.sınflar İslam bilim tarihi dersi 2.dönem başı sınav soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Uluğ Bey'in astronomide yaptığı katkıyı anlarlar.

İslam astronomisinin Batı dünyasındaki bilimsel gelişmelere katkısını öğrenirler.

Öğrenci, İbn Nefis'in tıp alanındaki en önemli katkısını anlayabilir.

Öğrenci, İslam tıbbında ilaç yapımında kullanılan bazı bitkileri tanımlayabilir.

Eski uygarlıkların teknolojik gelişmelerini ve çalışma prensiplerini anlamak.

İslam dünyasında orta çağ döneminde bilim insanlarının yaptığı buluş ve icatları öğrenmek. İbn Tufeyl'in bilimsel çalışmaları hakkında bilgi veriniz.

Işık ışınlarının doğrusal yayılımını kavramak

İslam bilim tarihindeki önemli astronomları tanımak İbn Heysem'in karanlık oda düzeneklerinden kısaca bahsediniz.

Öğrenciler, Nizamiye Medreseleri'nin kurucusu ve İslam eğitim tarihindeki önemini öğrenecektir.

Öğrenciler, Gazâlî'nin en önemli eserini ve bu eserin içeriğini kavrayacaktır.

Öğrenciler, Belh Coğrafya Okulu'nun İslam coğrafyasına yaptığı katkıları ve kullandığı yenilikçi yöntemleri anlayabileceklerdir.

* İslam'da eğitim ve öğretim kurumları hakkında bilgi edinme * Medreselerin kurulumu ve önemini anlama * Gazâlî'nin hayatı ve düşünceleri hakkında fikir sahibi olma * Gazâlî'nin eğitim anlayışını kavrama * Şeri ve şeri olmayan ilimler arasındaki farkı öğrenme

Öğrenciler, İslam astronomisindeki önemli şahsiyetleri, eserleri ve buluşları tanımlayabilecek ve bu çalışmaların Batı astronomisi üzerindeki etkisini anlayabilecektir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Seçmeli İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Seçmeli İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Seçmeli İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Seçmeli İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Seçmeli İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  12.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri