Seçmeli İslam Bilim Tarihi 2.Döne Başı Sınav (Klasik) - 11.Sınıf

Seçmeli İslam Bilim Tarihi 2.Döne Başı Sınav (Klasik) - 11.Sınıf sınavı 11.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Seçmeli İslam Bilim Tarihi 2.Döne Başı Sınav (Klasik) - 11.Sınıf CEVAPLARI

 1. Semerkant Gözlemevi'nin inşa edilme amacı nedir?


 2. Cevap: Astronomik gözlemler için özel binası ve araçlarıyla dünya astronomi tarihinde önemli bir yer edinmiştir. Açıklama:

  Semerkant Gözlemevi, gezegenlerin ve yıldızların hassas gözlemlerini yapmak için kurulmuştur. 3. Merâga Rasathanesi'nde kullanılan astronomi aletlerinden üç tanesini belirtin.


 4. Cevap: * Duvar Kadranı * Çemberli Küre * Gündönümü Halkası Açıklama:

  Merâga Rasathanesi, astronomi aletleri konusunda önemli gelişmeler kaydetmiş ve günümüzde de kullanılan birçok aleti ortaya koymuştur. 5. İbn Nefis'in tıp alanında yaptığı önemli keşif nedir?


 6. Cevap: Küçük kan dolaşımının keşfi Açıklama:

  İbn Nefis, kalbin sağ ve sol karıncıkları arasındaki duvarda delik bulunmadığını ve kanın akciğerlerde temizlenerek sol kalbe döndüğünü tespit etmiştir. Bu keşif, tıp tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. 7. İslam dünyasında eczacılık alanında gerçekleşen gelişmeler nelerdir?


 8. Cevap: * Hekimlerin ilaçları kendilerinin üretmesi * Attarların ilaç temini yapması * Bağdat'ta ilk eczanenin açılması (765) * İlaç yapım laboratuvarlarının bulunması * Toz, şurup, macun gibi farklı şekillerde ilaç üretimi Açıklama:

  Eczacılık, tıp bilimine bağlı olarak İslam dünyasında gelişmiş ve zamanla kendi yapısını kazanmıştır. 9. El-Cezerî'nin mühendislik anlayışını açıklayınız.


 10. Cevap: * Teori ile pratiğin eşit derecede önemli olduğu * Önceki bilgilerin denenerek doğrulanması gerektiği * Araçların kullanımının olağanüstü kontrol olanakları sunduğu Açıklama:

  El-Cezerî, mühendisliğin sadece teoriden değil, aynı zamanda uygulamadan da oluştuğuna inanıyordu. 11. İbn Heysem'in "Camera Obscura" deneyi hakkında bilgi veriniz.


 12. Cevap: Açıklama: 13. Bîrûnî'nin "Kanûnu'l-Mes'udî" adlı eserinin içeriğini açıklayınız.


 14. Cevap: Astronomi, trigonometri, jeodezi, meteoroloji, coğrafya, peygamberler tarihi ve hükümdarlar tarihi gibi konuları içerir. Açıklama:

  Eser, çok yönlü bir ansiklopedidir ve çeşitli bilimsel alanları kapsar. 15. Abdurrahman el-Hâzinî'nin geliştirdiği aletlerden üçünü listeleyiniz.


 16. Cevap: * Terazili Su Saati * Areometre * Üçgenli Alet Açıklama:

  Bu aletler, sıvıların özgül ağırlığını belirlemek, dengeyi ölçmek ve yıldızların yüksekliğini ölçmek gibi çeşitli bilimsel ölçümler için kullanılmıştır. 17. Gazâlî'nin ihya düşüncesi nedir?


 18. Cevap: Gazâlî'nin ihya düşüncesi, sadece geçmiş bilgiye yeniden dönmek değil, yeniyi ve yeni durumları anlama çabasıdır. Açıklama:

  Gazâlî, toplumu fikir ve hikmet temelinde yeniden ihya etmek istiyordu. Bu nedenle, ihya düşüncesinde hem geleneksel öğretilere hem de yeni fikirlere yer verdi. 19. El-Belhî'nin "Mesâlih el-Ebdân ve-l-Enfüs" adlı eserinde yer alan ruh sağlığı konusundaki görüşlerini açıklayınız.


 20. Cevap: Ruhsal rahatsızlıkların bedensel rahatsızlıklardan daha fazla görüldüğünü belirtir. Ruhsal rahatsızlıkların bedensel hastalıklara neden olabileceğini vurgular. Depresyon ve korku gibi psikolojik durumların beslenmeyi etkileyebileceğini ifade eder. Açıklama:

  El-Belhî, psikosomatik hastalıklar kavramının erken dönemlerindeki önemli bir temsilcisidir. 21. İslam bilim insanlarının coğrafya alanında yaptıkları önemli katkılar nelerdir?


 22. Cevap: * Matematik, astronomi ve jeodezi gibi yardımcı bilimlerin gelişimi sayesinde haritalar çizdiler. * Bölgesel ve beşeri coğrafya alanlarında çalışmalar yaptılar. * Haritacılıkta dinî ve siyasi faktörleri kullandılar. Açıklama:

  Bu soru, İslam bilim insanlarının coğrafya alanındaki katkılarını kapsamaktadır ve bu katkıları spesifik örneklerle desteklemektedir. 23. Stereografik iz düşümü tekniğinin haritacılıkta kullanımından üç örnek veriniz.


 24. Cevap: Stereografik iz düşümü tekniğinin haritacılıkta kullanımından üç örnek veriniz.ografik iz düşümü tekniğinin haritacılıkta kullanımından üç örnek veriniz. Açıklama:

  Stereografik iz düşümü tekniğinin haritacılıkta kullanımından üç örnek veriniz. Cevap: 1. Yerkürenin orta bölümlerinin haritasının çıkarılması 2. Usturlapların yapımında 3. Yıldız haritalarının çizimindefik iz düşümü tekniğinin haritacılıkta kullanımından üç örnek veriniz. Cevap: 1. Yerkürenin orta bölümlerinin haritasının çıkarılması 2. Usturlapların yapımında 3. Yıldız haritalarının çiziminde 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Medrese, "okumak" kökünden türemiş bir mekân ismidir.
  (.....) 2. İslamiyet, eğitim ve öğretim faaliyetlerini teşvik etmiştir.
  (.....) 3. İshak es-Sıbgi, ilk medrese olarak darüssünneyi kurmuştur.
  (.....) 4. Nizamu'l-Mülk'ün medreseleri, "Nizamiye Medreseleri" olarak bilinir.
  (.....) 5. Nizamiye Medreselerinde sadece fıkıh ve kelam dersleri okutulurdu.
  (.....) 6. Medreseler, vakıflar tarafından desteklenen yapılardı.
  (.....) 7. Gazâlî, Hüccetü'l-İslam olarak bilinir.
  (.....) 8. Gazâlî, ilim öğrenmenin insanı arındırdığını savunur.
  (.....) 9. Gazâlî'ye göre, ilim her türlü ibadetten önce gelir.
  (.....) 10. Gazâlî, âlimin her zaman ilme devam etmesi gerektiğini söyler.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 27. Aşağıda verilen ifadeleri, ilgili haritalara eşleştirin:

  a. Enlem ve boylamları esas alan bir harita
  b. Afrika kıtasının güneyden dolaşılabileceğini gösteren harita
  c. Amerika'nın keşfinde kullanılan Arap haritası
  * Haritaları, yapan kişilere eşleştirin:
  a. El-İdrîsî
  b. El-Me'mun
  c. Pîrî Reis

 28. Cevap: * Haritaları İfadelerle Eşleştirin: a. Enlem ve boylamları esas alan bir harita - El-İdrîsî'nin dünya haritası b. Afrika kıtasının güneyden dolaşılabileceğini gösteren harita - El-Me'mun'un hazırlattığı harita c. Amerika'nın keşfinde kullanılan Arap haritası - El-İdrîsî'nin dünya haritası * Haritaları Yapan Kişilerle Eşleştirin: a. El-İdrîsî - 12. yüzyıl dünya haritası b. El-Me'mun - 9. yüzyıl coğrafya eseri c. Pîrî Reis - 16. yüzyıl dünya haritası Açıklama:

  El-İdrîsî'nin dünya haritası, Amerika'nın keşfinde kullanılmış modern haritacılığın gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. El-Me'mun'un hazırlattığı coğrafya eseri, Afrika kıtasının güneyden dolaşılabileceği fikrini desteklemiştir. 29. Eşleştirmeleri Yapın

  1. İbn Nefis'in çiziminde gerçekleşen küçük kan dolaşımı
  2. İslam dünyasında hastaneler için kullanılan isimler
  3. Hastaların tedavisi için ücretsiz olarak hizmet veren kurumlar
  4. Tıp eğitimi veren ilk tam teşekküllü kurumlardan biri
  5. El-Mustansiriye Medresesi'nde verilen eğitim
  a. Hastaneler
  b. El-Mustansiriye Medresesi'nin Darüttıp bölümü
  c. Bimaristan, darüşşifa, şifaiyye
  d. Küçük kan dolaşımını gösteren çizim
  e. Teorik ve pratik tıp eğitimi

 30. Cevap: 1. d 2. c 3. a 4. b 5. e Açıklama:

  Metin, İbn Nefis'in küçük kan dolaşımına ilişkin çiziminden, İslam dünyasında hastaneler için kullanılan isimlerden, ücretsiz olarak hizmet veren hastanelerden, El-Mustansiriye Medresesi'nde verilen eğitimden ve Darüttıp bölümünde verilen teorik ve pratik tıp eğitimi konusunda bilgi vermektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Seçmeli İslam Bilim Tarihi 2.Döne Başı Sınav (Klasik) - 11.Sınıf Detayları

Seçmeli İslam Bilim Tarihi 2.Döne Başı Sınav (Klasik) - 11.Sınıf 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Seçmeli İslam Bilim Tarihi 2.Döne Başı Sınav (Klasik) - 11.Sınıf yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Seçmeli İslam Bilim Tarihi 2.Döne Başı Sınav (Klasik) - 11.Sınıf sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Seçmeli İslam bilim tarihi dersi 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Semerkant Gözlemevi'nin önemini kavrar.

Öğrenciler, Merâga Rasathanesi'nin astronomi aletlerine ilişkin bilgi edinirler.

Öğrenciler, İbn Nefis'in tıp alanındaki katkılarını anlarlar.

Öğrenciler, İslam dünyasında eczacılığın gelişim sürecini anlarlar.

Öğrenciler, bilimsel yöntemin önemini ve uygulamanın teorik bilginin doğrulanmasındaki rolünü kavrarlar.

Bîrûnî'nin bilimsel çalışmalarının kapsamını anlamak.

Öğrenciler Abdurrahman el-Hâzinî'nin geliştirdiği bazı aletleri öğrenecekler.

Gazâlî'nin ihya düşüncesinin amacını anlamak.

Öğrenciler, El-Belhî'nin ruh sağlığı hakkındaki görüşlerini anlayabilir ve günümüzdeki ilgili kavramlarla ilişkilendirebilirler.

Öğrenciler, İslam bilim insanlarının coğrafya alanında yaptıkları önemli katkılar hakkında bilgi edinecekler.

Stereografik iz düşümü tekniğinin haritacılıktaki uygulamalarını öğrenmek.

* Medresenin tanımını ve İslamiyet'in eğitim konusundaki önemini anlamak. * Medreselerin kuruluşunu ve önemli kişileri tanımak. * Vakıfların medreselere katkısını öğrenmek. * Gazâlî'nin fikirlerini ve ilim hakkındaki görüşlerini kavramak.

Öğrenciler, İslam kartografisinin Vasco da Gama'nın Hindistan yolculuğu üzerindeki etkisini ve İslam haritacılığının gelişimine yapılan önemli katkıları anlarlar.

* Metinden çıkarım yapma * Bilgileri eşleştirme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Seçmeli İslam Bilim Tarihi 2.Döne Başı Sınav (Klasik) - 11.Sınıf sınavı 11.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Seçmeli İslam Bilim Tarihi 2.Döne Başı Sınav (Klasik) - 11.Sınıf Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Seçmeli İslam Bilim Tarihi 2.Döne Başı Sınav (Klasik) - 11.Sınıf sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Seçmeli İslam Bilim Tarihi 2.Döne Başı Sınav (Klasik) - 11.Sınıf sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Seçmeli İslam Bilim Tarihi 2.Döne Başı Sınav (Klasik) - 11.Sınıf sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  11.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri