Seçmeli İslam Bilim Tarihi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik

Seçmeli İslam Bilim Tarihi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Seçmeli İslam Bilim Tarihi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. İslam bilim insanları hangi alanlarda önemli katkılarda bulunmuştur?


 2. Cevap: Fen bilimleri, matematik, tıp, astronomi, coğrafya, kimya, biyoloji, felsefe, edebiyat, tarih, din bilimleri gibi alanlarda önemli katkılarda bulunmuşlardır. Açıklama:

  İslam bilim insanları, kendilerinden önceki bilim geleneklerini tevarüs edip onlarla özgün bir diyalog kurarak bilimler tarihine çok önemli katkılarda bulunmuşlardır. Bu katkılar, fen bilimleri, matematik, tıp, astronomi, coğrafya, kimya, biyoloji, felsefe, edebiyat, tarih, din bilimleri gibi alanlarda görülmektedir. 3. İbnü’n Nedim'in el-Fihrist adlı eseri, İslam bilim tarihi alanındaki birincil kaynaklar arasında yer almaktadır. Bu durumun nedeni nedir?


 4. Cevap: İbn Nedim, el-Fihrist adlı eserinde, kendisinden önce yazılmış olan çok sayıda eserin adı, yazarı ve konusu hakkında bilgi vermiştir. Bu bilgiler, İslam bilim tarihi ile ilgili araştırmalarda önemli bir kaynak niteliğindedir. Açıklama:

  İbn Nedim, el-Fihrist adlı eserinde, kendinden önce yazılmış olan çok sayıda eserin adı, yazarı ve konusu hakkında bilgi vermiştir. Bu bilgiler, günümüze kadar ulaşmış olan ve İslam bilim tarihi ile ilgili araştırmalarda önemli bir kaynak niteliğindedir. 5. İslam dini ilme nasıl önem vermiştir?


 6. Cevap: İslam dini ilme büyük önem vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de ilim ve ilimden türeyen yaklaşık 750 sözcüğün yer alması Kur'an'ın ilime verdiği önemin göstergesidir. Kur'an-ı Kerim'de bulunan "…Bilmiyorsanız bilenlere sorunuz." (Nahl/43), "Allahım! İlmimi artır." (Taha /114), ""Göklerin ve yerin yaratılışında, gecenini ve gündüzün gidip gelişinde elbette akıl sahipleri için ibret verici deliller vardır". (Al-i İmran /190) ayetlerle İslam dini ilim öğrenmeyi sürekli olarak teşvik etmiştir. Açıklama:

  İslam dini, ilim öğrenmeyi bir ibadet olarak görmüştür. İlim öğrenmek için gerekli olan ortamın sağlanmasına önem vermiştir. İslam dünyasında kurulan medreseler, ilim öğrenmenin yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır. 7. Abbasi halifesi el-Me'mûn Dönemi'nde astronomi alanında hangi çalışmalar yapılmıştır?


 8. Cevap: Abbasi halifesi el-Me'mûn Dönemi'nde astronomi alanında aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır: * Hintlilerden astronomi kitabı Siddhanta, Sasanilerden Zic-i Şahi, Yunanlılardan Batlamyus'un Almagest ve Terrabibles adlı eserleri Arapçaya çevrilmiştir. * Bu eserler incelenerek İslam astronomisi alanında yeni çalışmalar yapılmıştır. * Bağdat'ta Şemmâsiye ve Kâsîyûn adlı gözlemevleri kurulmuştur. * Bu gözlemevlerinde astronomik gözlemler yapılmış ve sonuçlar kayıt altına alınmıştır. Açıklama:

  Abbasi halifesi el-Me'mûn Dönemi'nde astronomi alanında yapılan çalışmalar, İslam astronomisinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Bu dönemde yapılan çalışmalar sayesinde İslam astronomisi, Yunan ve Hint astronomisinin birikimlerinden yararlanarak gelişmiştir. 9. İslam astronomisinin başlangıcı olarak kabul edilen dönem hangisidir?


 10. Cevap: İslam astronomisinin başlangıcı olarak kabul edilen dönem, Abbasi halifesi el-Me'mûn Dönemi'dir. Açıklama:

  Bu dönemde Hintlilerden astronomi kitabı Siddhanta, Sasanilerden Zic-i Şahi, Yunanlılardan Batlamyus'un Almagest ve Terrabibles adlı eserleri Arapçaya çevrilmiştir. Bu eserler incelenerek İslam astronomisi alanında yeni çalışmalar yapılmıştır. Bu nedenle bu dönem İslam astronomisinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. 11. Erken Abbasi Dönemi'nde tıp alanında yapılan çalışmalarda en önemli katkıyı sağlayan bilim insanı kimdir?


 12. Cevap: Ebû Bekir er-Râzî Açıklama:

  Ebû Bekir er-Râzî, tıp alanında yaptığı çalışmalarla İslam tıbbının gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Tıp tarihi, klinik tıp, kimya, eczacılık, psikoloji, felsefe gibi alanlarda çok sayıda eser yazmıştır. 13. Erken Abbasi Dönemi'nde tıp alanında yazılan en önemli eser hangisidir?


 14. Cevap: El Havi Açıklama:

  Ebû Bekir er-Râzî'nin yazdığı El Havi, 35 ciltten oluşan bir tıp ansiklopedisidir. Bu eser, tıp alanında yazılmış en kapsamlı eserlerden biridir. 15. 9. yüzyılda Abbasiler döneminde kurulan Beytü'l Hikme'nin bilime katkıları nelerdir?


 16. Cevap: Beytü'l Hikme, İslam biliminin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Bu kurum, * Antik Yunan, Mısır, Mezopotamya ve Hint uygarlıklarından gelen bilimsel mirasın Arapçaya çevrilmesini sağlamıştır. * Bu çeviriler sayesinde İslam bilim insanları, Antik Yunan ve diğer medeniyetlerin bilimsel çalışmalarını yakından tanıma fırsatı bulmuşlardır. * Beytü'l Hikme'de çalışan bilim insanları, bu çevirilerden yararlanarak kendi özgün çalışmalarını yapmışlardır. * Bu çalışmalar sayesinde İslam bilimi, özgün bir karakter kazanmış ve bilim dünyasına önemli katkılar sunmuştur. Açıklama:

  Beytü'l Hikme'nin bilime katkıları şunlardır: * Antik Yunan ve diğer medeniyetlerin bilimsel mirasının aktarılması: Beytü'l Hikme, Antik Yunan, Mısır, Mezopotamya ve Hint uygarlıklarından gelen bilimsel mirasın Arapçaya çevrilmesini sağlamıştır. Bu çeviriler sayesinde İslam bilim insanları, Antik Yunan ve diğer medeniyetlerin bilimsel çalışmalarını yakından tanıma fırsatı bulmuşlardır. Bu çalışmalar, İslam biliminin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. * Özgün bilimsel çalışmaların yapılması: Beytü'l Hikme'de çalışan bilim insanları, bu çevirilerden yararlanarak kendi özgün çalışmalarını yapmışlardır. Bu çalışmalar sayesinde İslam bilimi, özgün bir karakter kazanmış ve bilim dünyasına önemli katkılar sunmuştur. Örneğin, Beni Musa Kardeşler, Beytü'l Hikme'de idari görevlerde bulunmuş ve bu görevlerin ardından kendi çalışmalarını sürdürmüştür. Bu çalışmalar, özellikle astronomi, matematik ve mekanik alanlarında önemli gelişmelere yol açmıştır. 17. İslam dünyasında sıfırın keşfi ve matematikte kullanımının bilime katkıları nelerdir?


 18. Cevap: Sıfırın keşfi ve matematikte kullanımı, matematik biliminde büyük bir dönüm noktası olmuştur. Sıfırsız bir bilim düşünülemez. Bugün kullandığımız pozitif ve negatif sayılar sıfırın icadıyla ortaya çıkmıştır. Sıfırın keşfi ve matematikte kullanımı sayesinde daha karmaşık matematiksel işlemler yapılabilmiştir. Açıklama:

  Sıfırın keşfi ile birlikte matematikte yeni bir dönem başlamıştır. Sıfırın kullanımı sayesinde cebir, geometri ve trigonometri gibi matematik dallarında ilerleme kaydedilmiştir. Sıfırın kullanımı sayesinde daha karmaşık matematiksel işlemler yapılabilmiş ve daha kesin sonuçlar elde edilebilmiştir. 19. X. yüzyılda İslam biliminde yapılan çalışmalar, Avrupa'da nasıl bir etki yaratmıştır?


 20. Cevap: X. yüzyılda İslam biliminde yapılan çalışmalar, Avrupa'da çok büyük bir etki yaratmıştır. Bu dönemde İslam bilimi, dünyanın en ileri bilimi olarak kabul edilmekteydi. İslam bilim insanlarının çalışmaları, Latince'ye çevrilerek Avrupa'da okutulmaya başlanmış ve Avrupa biliminin gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Açıklama:

  X. yüzyılda İslam dünyasında matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp, coğrafya ve felsefe gibi alanlarda yapılan çalışmalar, Avrupa'da büyük bir ilgi uyandırmıştır. Bu dönemde İslam bilim insanları tarafından yazılan eserler, Latince'ye çevrilerek Avrupa'da okutulmaya başlanmış ve Avrupa biliminin gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Örneğin, El-Hârizmî'nin cebir ve aritmetik üzerine yazdığı eserler, Avrupa'da matematik eğitiminin temelini oluşturmuştur. El-Battani'nin astronomi alanında yaptığı çalışmalar, Avrupa'da astronominin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. El-Kindî'nin felsefe alanında yaptığı çalışmalar, Avrupa'da felsefe düşüncesinin gelişmesinde etkili olmuştur. 21. İslam dünyasında coğrafya alanında yapılan çalışmalar sonucunda hangi alanda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir?


 22. Cevap: Haritacılık alanında Açıklama:

  İslam dünyasında coğrafya alanında yapılan çalışmalar sonucunda özellikle haritacılık alanında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Müslümanlar, astronomi, fiziki coğrafya, matematik ve jeodezi gibi yardımcı bilimlerin çok gelişmiş olması sayesinde farklı bölge ve kıtaların haritalarını çizmişlerdir. 23. İbn Heysem, deneyinde hangi araçları kullanmıştır?


 24. Cevap: Işık geçirmeyen bir perde, bir diyafram, bir oda ve birkaç mum kullanmıştır. Açıklama:

  İbn Heysem, deneyinde bir ışık geçirmeyen perde kullanarak, bir diyafram kullanarak ışığın yolunu kontrol ederek ve bir oda kullanarak ışığın yansımasını gözlemleyerek ışığın ve renklerin birbirine karışmadığı, ışığın düz çizgiler üzerinde uzandığını ve ışığın yansımasının ters olduğunu kanıtlamıştır. 25. İbn Heysem'in karanlık oda düzeneği ile fotoğraf makinesinin çalışma sistemi arasında nasıl bir ilişki vardır?


 26. Cevap: İbn Heysem'in karanlık oda düzeneği, ışığın yayılışının anlaşılması ve fotoğraf makinesinin geliştirilmesi açısından önemlidir. Karanlık oda düzeneği, bir kutunun içine bir delik açılması ve bu delikten geçen ışığın kutunun içindeki yüzeye düşmesiyle çalışır. Fotoğraf makinesinin çalışma prensibi de buna benzerdir. Fotoğraf makinesinin lensi, ışığı kutunun içine odaklar ve bu ışık, film veya sensöre düşer. Açıklama:

  İbn Heysem'in karanlık oda düzeneği, ışığın yayılışının anlaşılması açısından önemli bir gelişmedir. Bu düzenek, ışığın bir doğrusal şekilde yayıldığını ve delikten geçen ışığın kutunun içindeki yüzeye düz bir şekilde düştüğünü göstermektedir. Bu bilgi, fotoğraf makinesinin geliştirilmesinde kullanılmıştır. 27. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) X. yüzyılda İslam dünyasında matematik alanında çok büyük başarılar elde edilmiştir.
  2. (.....) El-Mecûsî'nin Kâmil es-Sınâ'a et-Tıbbiyye adlı eseri, X. yüzyılda Constantinus Africanus tarafından Salerno'da Liber Pantegni adı ile Latinceye çevrilmiştir.
  3. (.....) Ebû Zeyd Ahmed b. Sehl el-Belhî'nin Mesâlih el-Ebdân ve-l-Enfüs adlı eseri, bu yüzyılın en önemli çalışmalarından birisidir.
  4. (.....) El-Hârizmî, Kitabu'l-Muhtasar fi Hisabi'l-Cebr ve'l-Mukabele adlı eserinde cebir ve aritmetiği ilk defa sistemli bir şekilde ele almıştır.
  5. (.....) El-Battani, trigonometrinin temel kavramlarından sinüs ve kosinüs tabirlerini eserlerinde ilk defa kullanan ve bunların fonksiyonu olan tanjant ile kotenjantı ortaya koyan kişidir.
  6. (.....) Sâbit b. Kurre, Menelaus Teoremi'ni mükemmel bir şekilde ispatlamış ve bu teoremin farklı ve çeşitli formlarını elde etmek için de kendi geliştirdiği birleşik oranlar teorisini kullanmıştır.
  7. (.....) Ebû Sehl el-Kûhî, parabolik kubbenin hacmini çok basit bir yöntemle ölçmüştür.
  8. (.....) Ebu'l-Vefâ el-Bûzcânî, sinüs (ceyb), tanjant (zıl) ve kotanjant çizelgelerini hesaplamıştır.
  9. (.....) El-Mecûsî, Aristo ve Galen tarafından öne sürülen, kalbin ventrikülleri arasında anatomik bir geçit olduğunu ima eden klasik görüşü reddeden ilk bilim insanlarındandır.
  10. (.....) Ebû Zeyd Ahmed b. Sehl el-Belhî, psikosomatik hastalıkların erken dönem temsilcisi olarak görülmektedir.

 28. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. X. yüzyılda İslam dünyasında matematik, astronomi, tıp ve diğer bilim dallarında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmeler, İslam bilim insanlarının özgün çalışmaları sayesinde olmuştur. 2. El-Mecûsî'nin Kâmil es-Sınâ'a et-Tıbbiyye adlı eseri, İslam tıbbının en önemli eserlerinden biridir. Bu eser, Avrupa'da da geniş bir ilgi görmüş ve Latinceye çevrilmiştir. 3. Ebû Zeyd Ahmed b. Sehl el-Belhî'nin Mesâlih el-Ebdân ve-l-Enfüs adlı eseri, İslam tıp tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bu eser, beden ve ruh sağlığının önemine dikkat çekmektedir. 4. El-Hârizmî, cebir ve aritmetik alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Kitabu'l-Muhtasar fi Hisabi'l-Cebr ve'l-Mukabele adlı eseri, cebir ve aritmetik alanında yazılmış ilk önemli eserlerden biridir. 5. El-Battani, trigonometri alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Sinüs ve kosinüs gibi trigonometrik kavramları ilk defa kullanan kişidir. 6. Sâbit b. Kurre, trigonometri ve geometri alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Menelaus Teoremi'ni ispatlayan ilk kişidir. 7. Ebû Sehl el-Kûhî, matematik ve geometri alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Parabolik kubbenin hacmini hesaplayan ilk kişidir. 8. Ebu'l-Vefâ el-Bûzcânî, trigonometri ve matematik alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Sinüs, tanjant ve kotanjant çizelgelerini ilk defa hesaplayan kişidir. 9. El-Mecûsî, kalp anatomisi alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Kalbin ventrikülleri arasında anatomik bir geçit olmadığını öne süren ilk kişidir. 10. Ebû Zeyd Ahmed b. Sehl el-Belhî, psikosomatik hastalıklar alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Ruh sağlığının beden sağlığıyla yakından ilişkili olduğunu öne süren ilk kişidir. 29. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) X. yüzyılda İslam dünyasında matematik alanında çok büyük başarılar elde edilmiştir.
  2. (.....) El-Mecûsî'nin Kâmil es-Sınâ'a et-Tıbbiyye adlı eseri, X. yüzyılda Constantinus Africanus tarafından Salerno'da Liber Pantegni adı ile Latinceye çevrilmiştir.
  3. (.....) Ebû Zeyd Ahmed b. Sehl el-Belhî'nin Mesâlih el-Ebdân ve-l-Enfüs adlı eseri, bu yüzyılın en önemli çalışmalarından birisidir.
  4. (.....) El-Hârizmî, Kitabu'l-Muhtasar fi Hisabi'l-Cebr ve'l-Mukabele adlı eserinde cebir ve aritmetiği ilk defa sistemli bir şekilde ele almıştır.
  5. (.....) El-Battani, trigonometrinin temel kavramlarından sinüs ve kosinüs tabirlerini eserlerinde ilk defa kullanan ve bunların fonksiyonu olan tanjant ile kotenjantı ortaya koyan kişidir.
  6. (.....) Sâbit b. Kurre, Menelaus Teoremi'ni mükemmel bir şekilde ispatlamış ve bu teoremin farklı ve çeşitli formlarını elde etmek için de kendi geliştirdiği birleşik oranlar teorisini kullanmıştır.
  7. (.....) Ebû Sehl el-Kûhî, parabolik kubbenin hacmini çok basit bir yöntemle ölçmüştür.
  8. (.....) Ebu'l-Vefâ el-Bûzcânî, sinüs (ceyb), tanjant (zıl) ve kotanjant çizelgelerini hesaplamıştır.
  9. (.....) El-Mecûsî, Aristo ve Galen tarafından öne sürülen, kalbin ventrikülleri arasında anatomik bir geçit olduğunu ima eden klasik görüşü reddeden ilk bilim insanlarındandır.
  10. (.....) Ebû Zeyd Ahmed b. Sehl el-Belhî, psikosomatik hastalıkların erken dönem temsilcisi olarak görülmektedir.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. X. yüzyılda İslam dünyasında matematik, astronomi, tıp ve diğer bilim dallarında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmeler, İslam bilim insanlarının özgün çalışmaları sayesinde olmuştur. 2. El-Mecûsî'nin Kâmil es-Sınâ'a et-Tıbbiyye adlı eseri, İslam tıbbının en önemli eserlerinden biridir. Bu eser, Avrupa'da da geniş bir ilgi görmüş ve Latinceye çevrilmiştir. 3. Ebû Zeyd Ahmed b. Sehl el-Belhî'nin Mesâlih el-Ebdân ve-l-Enfüs adlı eseri, İslam tıp tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bu eser, beden ve ruh sağlığının önemine dikkat çekmektedir. 4. El-Hârizmî, cebir ve aritmetik alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Kitabu'l-Muhtasar fi Hisabi'l-Cebr ve'l-Mukabele adlı eseri, cebir ve aritmetik alanında yazılmış ilk önemli eserlerden biridir. 5. El-Battani, trigonometri alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Sinüs ve kosinüs gibi trigonometrik kavramları ilk defa kullanan kişidir. 6. Sâbit b. Kurre, trigonometri ve geometri alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Menelaus Teoremi'ni ispatlayan ilk kişidir. 7. Ebû Sehl el-Kûhî, matematik ve geometri alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Parabolik kubbenin hacmini hesaplayan ilk kişidir. 8. Ebu'l-Vefâ el-Bûzcânî, trigonometri ve matematik alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Sinüs, tanjant ve kotanjant çizelgelerini ilk defa hesaplayan kişidir. 9. El-Mecûsî, kalp anatomisi alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Kalbin ventrikülleri arasında anatomik bir geçit olmadığını öne süren ilk kişidir. 10. Ebû Zeyd Ahmed b. Sehl el-Belhî, psikosomatik hastalıklar alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Ruh sağlığının beden sağlığıyla yakından ilişkili olduğunu öne süren ilk kişidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Seçmeli İslam Bilim Tarihi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Detayları

Seçmeli İslam Bilim Tarihi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Seçmeli İslam Bilim Tarihi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Seçmeli İslam Bilim Tarihi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Seçemeli İslam bilim tarihi dersi 1.dönem sonu sınav soruları; klasik türde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

İslam bilim insanlarının bilime olan katkılarını kavrar.

İbn Nedim'in el-Fihrist adlı eserinin İslam bilim tarihi alanındaki önemini açıklayabilir.

İslam dini, ilmi öğrenmeyi teşvik ederek bilimin gelişmesine katkıda bulunmuştur.

Abbasi halifesi el-Me'mûn Dönemi'nde yapılan astronomi çalışmaları, İslam astronomisinin gelişmesine katkı sağlamıştır.

İslam astronomisinin başlangıcı, Hintlilerden astronomi kitabı Siddhanta'nın Arapçaya çevrildiği dönemdir.

* Erken Abbasi Dönemi'nde tıp alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olur.

* Erken Abbasi Dönemi'nde yazılan önemli tıp eserleri hakkında bilgi sahibi olur.

* Öğrenciler, Beytü'l Hikme'nin bilime katkılarını açıklar.

10. Sınıf Matematik dersi "Sayılar ve İşlemler" konusu kapsamında; sıfırın keşfinin matematik bilimine katkılarını açıklar.

X. yüzyılda İslam bilimi, Avrupa biliminin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır.

İslam coğrafyacılarına ait haritacılık çalışmalarının önemini kavrar.

Öğrenciler, İbn Heysem'in deneyinde kullanılan araçları ve bu araçların işlevlerini açıklar. Umarım bu sorular beklentilerinizi karşılar.

Öğrenciler, İbn Heysem'in karanlık oda düzeneğinin fotoğraf makinesinin geliştirilmesi açısından önemini kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Seçmeli İslam Bilim Tarihi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Seçmeli İslam Bilim Tarihi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Seçmeli İslam Bilim Tarihi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Seçmeli İslam Bilim Tarihi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Seçmeli İslam Bilim Tarihi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  10.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri