Seçmeli Hukuk ve Adalet Sene Sonu Yazılı (Klasik)

Seçmeli Hukuk ve Adalet Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Hukuk ve Adalet alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Seçmeli Hukuk ve Adalet Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Çatışma çözmede kullanılan stratejileri sıralayınız.


 2. Cevap: Geri Çekilme Stratejisi, Yatışma Stratejisi, Güç Kullanma Stratejisi, Uzlaşma Stratejisi, Yüzleşme Stratejisi Açıklama:

  Çatışma çözmede kullanılan farklı yaklaşımlar hakkında bilgi sağlar. 3. Arabuluculukta uzlaştırma sürecini gerçekleştiren kişiye ne ad verilir?


 4. Cevap: Uzlaştırmacı Açıklama:

  Uzlaştırmacılar, arabuluculuk sürecinde tarafları bir araya getirmekle görevli bağımsız kişilerdir ve uzlaşma çözümüne ulaşmalarına yardımcı olurlar. 5. Uzlaşma ve arabuluculuk arasındaki temel farkı açıklayınız.


 6. Cevap: Uzlaştırmacılar, arabuluculara göre daha aktif bir rol oynarlar ve taraflara çözüm önerileri sunabilirler. Açıklama:

  Hem arabuluculuk hem de uzlaşma, uyuşmazlıkları barışçıl yollarla çözmeye yardımcı olan yöntemlerdir, ancak uzlaştırmacılar, arabuluculara göre daha aktif bir şekilde sürece dahil olurlar. 7. Ceza mahkemelerinin yargıladığı davalar için üç örnek veriniz.


 8. Cevap: * Adam yaralama * Hırsızlık * Tehdit Açıklama:

  Ceza mahkemeleri, suçlara ilişkin davalara bakar ve sanıklara ceza verme yetkisine sahiptir. 9. Ceza mahkemelerinde verilen önemli kararlar nelerdir?


 10. Cevap: - Beraat Kararı - Mahkumiyet Kararı - Tutuklama Kararı - Tahliye Kararı Açıklama:

  Ceza mahkemelerinde, suça ilişkin delillerin incelenmesi sonucunda verilen kararlar arasında beraat, mahkuma yazma, tutuklama ve tahliye kararları önemlidir. 11. Noterin görevini belirtiniz.


 12. Cevap: Noter, çeşitli belge ve sözleşmelere resmiyet kazandırmakla yükümlü kamu görevlisidir. Açıklama:

  Noterin onayladığı belge resmi nitelik kazanır ve yasal işlemlerin güvenli bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur. 13. Adalet Bakanlığının görevlerinden üç örnek veriniz.


 14. Cevap: * Hukuki, mali ve idari koşulları sağlamak * Adli yardımlar sunmak * Kamu zararına sebep olan hususları belirlemek Açıklama:

  Adalet Bakanlığı, adalet işlerinin yürütülmesinden sorumlu önemli bir kurumdur. 15. Şiddeti tanımlayınız.


 16. Cevap: Açıklama: 17. Çocuk ihmali nedir?


 18. Cevap: Çocukların temel gereksinimlerinin bakmakla yükümlü kişiler tarafından karşılanmamasıdır. Açıklama:

  İhmal, çocukların fiziksel, sosyal veya duygusal gelişimlerini olumsuz etkileyen eylemleri veya eylemsizlikleri içerir. 19. Hukuka uygun fiil ve hukuka aykırı fiil arasındaki farkı açıklayınız.


 20. Cevap: Hukuka uygun fiiller, hukuk kurallarına uygunken, hukuka aykırı fiiller hukuk kurallarını ihlal eder. Açıklama:

  Hukuka uygun fiiller, yasalara uygun davranışlar olarak kabul edilirken, hukuka aykırı fiiller yaptırımlara yol açabilir. 21. Hukuki yaptırımların çeşitlerini sayınız.


 22. Cevap: Ceza, icra, tazminat. Açıklama:

  Ceza, suç işleyenlere verilen yaptırımdır, icra, mahkeme kararlarının zorla yerine getirilmesidir, tazminat ise zarar gören kişinin uğradığı zararı karşılamak için ödenir. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Çocuk istismarı, çocuğun bedensel, sosyal veya duygusal gelişimini olumsuz etkileyen tutumlara maruz kalmasıdır.
  2. (.....) Çocuk ihmali, çocuğun temel gereksinimlerinin karşılanmamasıdır.
  3. (.....) Fiziksel istismar, çocuğun fiziksel olarak zarar görmesi veya tehdit edilmesidir.
  4. (.....) Cinsel istismar, çocuğun cinsel amaçlı kullanılmasıdır.
  5. (.....) Psikolojik istismar, çocuğun duygularıyla veya benlik saygısıyla oynanmasıdır.
  6. (.....) Ekonomik istismar, çocuğun parası veya kaynakları üzerinden sömürülmesidir.
  7. (.....) İstismara uğrayan çocuklar güvensizlik, korku ve içe kapanma gibi duygular yaşayabilir.
  8. (.....) İhmal edilen çocuklar iletişim problemleri, ders başarısında düşüşler ve fiziksel sağlık sorunları yaşayabilir.
  9. (.....) Çocuklar, tanımadıkları kişilerden hediye almaktan kaçınmalıdır.
  10. (.....) Çocuklar, suça sürüklenmelerinin önüne geçmek için yasalara uymalıdır.

 24. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Çocuk istismarı, çocuğun gelişimini olumsuz etkileyen her türlü tutum ve davranışı içerir. 2. Çocuk ihmali, çocuğun temel ihtiyaçlarının karşılanmamasını içerir. 3. Fiziksel istismar, çocuğun fiziksel zarar görmesiyle sonuçlanabilir. 4. Cinsel istismar, çocuğun cinsel amaçlı kullanılmasıdır ve ciddi sonuçlara yol açabilir. 5. Psikolojik istismar, çocuğun duygusal ve zihinsel sağlığına zarar verebilir. 6. Ekonomik istismar, çocuğun finansal kaynakları üzerinden sömürülmesidir. 7. İstismara uğrayan çocuklar, güvensizlik, korku ve içe kapanma gibi duygular yaşayabilirler. 8. İhmal edilen çocuklar, sağlık, eğitim ve sosyal ilişkilerde sorunlar yaşayabilirler. 9. Tanımadığımız kişilerden hediye almak, istismara uğrama riskini artırabilir. 10. Çocuklar, suça sürüklenmelerinin önüne geçmek için yasalara ve toplumsal kurallara uymalıdır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Toplumsal cinsiyet eşitsizliği bir insan hakları ihlalidir.
  2. (.....) Çocuk işçiliği gelişmiş ülkelerde çok yaygındır.
  3. (.....) Erken yaşta ve zorla evlilikler çocukların gelişmelerini olumsuz etkiler.
  4. (.....) Sorunlara karşı sorumluluk almak sonuçlarını hafifletebilir.
  5. (.....) Hukuk kuralları sorumlulukla ilişkili değildir.
  6. (.....) Aileler çocuklarını evlilik konusunda kendi başlarına karar vermeye yönlendirmelidir.
  7. (.....) Çocuk işçiliği, çocukların eğitim hakkını ihlal eder.
  8. (.....) Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için yasal düzenlemeler yeterlidir.
  9. (.....) Çocuklara yardım etme sorumluluğu sadece sosyal kuruluşlara aittir.
  10. (.....) Sorumlu davranmak, toplumdaki huzuru artırır.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. Y 7. D 8. Y 9. Y 10. D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Seçmeli Hukuk ve Adalet Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

Seçmeli Hukuk ve Adalet Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Seçmeli Hukuk ve Adalet Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Seçmeli Hukuk ve Adalet Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Seçmeli hukuk ve adalet dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler çatışma çözümünde kullanılan çeşitli stratejilerden haberdar olurlar.

Öğrenciler, arabuluculuk sürecinde rol alan uzlaştırmacıları tanıyabilirler.

Öğrenciler, uzlaşma ve arabuluculuk arasındaki farkları ayırt edebilirler.

Ceza hukukunun kapsamına giren suç türleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Öğrenciler, ceza mahkemelerinde verilen temel kararları anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, noterlerin rolünü ve yargı sistemindeki önemini anlayacaklar.

Öğrenciler, Adalet Bakanlığının geniş kapsamlı görevlerini ve hukuk sistemindeki önemini öğrenecekler.

Çocuk ihmali kavramını anlama.

Hukuka uygun ve aykırı fiilleri ayırt edebilir.

Hukuki yaptırımların farklı türlerini tanır.

* Çocuk istismarı ve ihmalinin tanımını öğrenmek * Farklı istismar türlerini ve sonuçlarını anlamak * Çocukları istismardan korumak için önlemleri belirlemek * Çocukların suça sürüklenmesini önlemek için yasalara uymanın önemini vurgulamak * Çocukların korunmasına yönelik vatandaşlık görevlerini hatırlatmak

1. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir insan hakları ihlali olduğunu öğrenmek. 2. Çocuk işçiliğinin yaygınlığını ve olumsuz etkilerini anlamak. 3. Erken yaşta ve zorla evliliğin çocukların gelişimi üzerindeki zararlarını öğrenmek. 4. Sorumluluk almanın sorunları önleme ve çözmedeki önemini kavramak. 5. Hukuk kuralları ile sorumluluk arasındaki bağlantıyı anlamak. 6. Ailelerin çocuklarının evlilik kararlarına saygı göstermesi gerektiğini öğrenmek. 7. Çocukların eğitim hakkının çocuk işçiliği ile ihlal edildiğini anlamak. 8. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için yasal düzenlemelerin yanı sıra toplumsal farkındalık çalışmaları da gerektiğini öğrenmek. 9. Çocuklara yardım etme sorumluluğunun sadece sosyal kuruluşlarla sınırlı olmadığını anlamak. 10. Sorumlu davranmanın toplumdaki huzuru artırdığını öğrenmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Seçmeli Hukuk ve Adalet Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Hukuk ve Adalet alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Seçmeli Hukuk ve Adalet Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Seçmeli Hukuk ve Adalet Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Seçmeli Hukuk ve Adalet Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Seçmeli Hukuk ve Adalet Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Hukuk ve Adalet dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Hukuk ve Adalet Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Hukuk ve Adalet Dersi Ünite Özetleri