Seçmeli Hukuk ve Adalet Sene Sonu Yazılı (Klasik)

Seçmeli Hukuk ve Adalet Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Hukuk ve Adalet alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Seçmeli Hukuk ve Adalet Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Çatışma çözmede "Geri Çekilme Stratejisi"ni kullanan bir kişinin davranışlarını açıklayınız.


 2. Cevap: - Çatışmadan uzak durur. - Çatışmanın çözüme ulaşacağına inanmaz. - Çaresizlik yaşar. Açıklama:

  Geri Çekilme Stratejisi, çatışmalardan kaçınmayı seçen kişiler tarafından kullanılır ve ilişkilerin korunmasını amaçlamaz. 3. Tahkim yöntemini açıklayınız.


 4. Cevap: Tahkim, sözleşmelerde anlaşmazlık çıkması durumunda çözüm için hakem veya hakem heyetinin belirlenmesi şartını içeren bir çözüm yöntemidir. Açıklama:

  Tahkim, uyuşmazlıkların hızlı ve düşük maliyetli bir şekilde çözülmesini sağlar. 5. İdare Mahkemelerinin görevlerinden bahsediniz.


 6. Cevap: * Memurların atama ve görevle ilgili itirazlarını incelemek * Üniversite sınav sonuçlarına itirazları değerlendirmek * Vergi uyuşmazlıklarını çözmek Açıklama:

  İdare Mahkemeleri, kamu kurumları ve kişiler arasındaki uyuşmazlıkları ele alır. 7. Cumhuriyet Savcılıkları'nın işlevlerinden üç tanesini belirtiniz.


 8. Cevap: * Suçları araştırmak * Suçluları cezalandırmak için dava açmak * Suç mağdurlarının haklarını korumak Açıklama:

  Cumhuriyet Savcılıkları, kamu yararına çalışarak adaleti sağlamada önemli bir rol oynar. 9. Mübaşirin görevlerini açıklayınız.


 10. Cevap: Mübaşir, mahkeme salonunda duruşma yapılırken hâkimin beyanını alacağı kişileri içeriye çağırır, oturacakları yeri gösterir, hâkimlerin duruşma salonunun düzeni ile ilgili talimatlarını taraflara bildirir ve uygular. Açıklama:

  Mübaşir, mahkeme salonunun düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamaktan sorumludur. 11. Anayasa Mahkemesi hakkında bilgi açıklama yapınız.


 12. Cevap: Anayasa Mahkemesi, yasaların Anayasa'ya uygunluğunu denetler ve bireysel başvuruları karara bağlar. Açıklama:

  Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın koruyucusu olarak görev yapar ve yasalar ile bireysel haklar arasında uyum sağlar. 13. Mala zarar verme nedeniyle verilen cezanın süresi belirlenırken hangi hususlar göz önünde bulundurulur?


 14. Cevap: Suçun işleniş şekli Açıklama:

  Mala zarar verme nedeniyle verilecek cezanın süresi, suçun işleniş şekline göre takdir edilir. Örneğin, yangına yol açacak şekilde mala zarar vermek, basit mala zarar vermekten daha ağır bir cezayla sonuçlanır. 15. Bir davada hırsızlık ve mala zarar verme suçlarının birlikte işlenmesi halinde hangi cezaya hükmedilir?


 16. Cevap: Her iki suç için verilecek cezalar toplanır. Açıklama:

  Bir davada birden fazla suç işlenmesi halinde, her suç için ayrı ayrı ceza verilir ve bu cezalar toplanır. Örneğin, hırsızlık ve mala zarar verme suçları birlikte işlenirse, hırsızlık cezası ile mala zarar verme cezası toplanarak nihai ceza belirlenir. 17. İstanbul Sözleşmesi kapsamında kadına yönelik şiddet nasıl tanımlanmıştır?


 18. Cevap: İstanbul Sözleşmesi'ne göre kadına yönelik şiddet: "Bir insan hakları ihlali ve kadınlara yönelik ayrımcılığın bir biçimi olarak anlaşılmaktadır ve ister kamusal ister özel alanda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar veya ıstırap veren veya verebilecek olan toplumsal cinsiyete dayalı her türlü eylem ve bu eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma anlamına gelir." Açıklama:

  İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddeti kapsamlı bir şekilde tanımlamaktadır. 19. Çocuk istismarının sonuçlarına değininiz.


 20. Cevap: Çocukların fiziksel, sosyal, duygusal ve psikolojik gelişimine zarar verebilir. Açıklama:

  Çocuk istismarı, çocukların sağlığı ve esenliği üzerinde kalıcı etkilere neden olabilir. 21. Hukuka aykırı davranışların ortaya çıkma nedenlerini açıklayınız.


 22. Cevap: Gerekli dikkat ve özenin gösterilmemesi, bilgisizlik, sorumluluk bilincinin eksikliği, kötü niyet, bireysel çıkarların toplum menfaatlerinin önüne koyulması Açıklama:

  Hukuka aykırı davranışların temelinde bireylerin hukuk bilincinin yetersizliği ve sorumsuz davranışlar yatmaktadır. 23. Hukuka aykırı eylemlerin hukuki yaptırımları nelerdir? Üç tane örnek veriniz.


 24. Cevap: Ceza, icra, tazminat Açıklama:

  Ceza, suç olarak kabul edilen eylemlere uygulanan yaptırımdır; icra, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak için uygulanan yaptırımdır; tazminat ise zarara uğrayan kişiye maddi veya manevi kaybının karşılanması için verilen bir yaptırımdır. 25. Hukuki yaptırımların bireysel sonuçları neler olabilir?


 26. Cevap: - Ceza alma - Toplum tarafından ayıplanma ve dışlanma - Seçme ve seçilme hakkını kaybetme - Adli sicil kaydına girme Açıklama:

  Hukuki yaptırımlar, suç işleyen kişilerin bireysel yaşamları üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) Çatışma, birbirine karşıt dilek ve isteklerin oluşturduğu bir ruhsal durumdur.
  (.....) Çatışma çözümünde kullanılan stratejilerden biri yatışma stratejisidir.
  (.....) Güç kullanma stratejisinde amaçların ilişkilerden daha önemlidir.
  (.....) Yüzleşme stratejisinde tarafların ikisinin de kazanması hedeflenir.
  (.....) Uzlaşma stratejisinde taraflar amaçlarının bir kısmından vazgeçerler.
  (.....) Kaplumbağa stratejisi ilişkilerden ziyade amaçlara önem verir.
  (.....) Köpekbalığı stratejisi çatışmada şiddete başvurmayı içerir.
  (.....) Baykuş stratejisi farklı çözüm alternatifleri arasından en uygun olanını seçmeyi hedefler.
  (.....) Tilki stratejisi çatışma çözümünde uzun süreli ilişkilere zarar vermeyi göze alır.
  (.....) Oyuncak ayı stratejisi çatışmadan kaçınarak çözümü ertelemeyi tercih eder.

 28. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. D 9. Y 10. Y Açıklama:

  * 6. soru yanlıştır çünkü kaplumbağa stratejisi ilişkilerden ziyade amaçlara önem vermez. * 9. soru yanlıştır çünkü tilki stratejisi çatışma çözümünde uzun süreli ilişkilere zarar vermeyi göze almaz.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Seçmeli Hukuk ve Adalet Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

Seçmeli Hukuk ve Adalet Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Seçmeli Hukuk ve Adalet Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Seçmeli Hukuk ve Adalet Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Seçmeli hukuk ve adalet dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, Geri Çekilme Stratejisi'nin tipik davranışlarını anlar.

Öğrenci, tahkim yönteminin tanımını ve amacını anlar.

İdare Mahkemelerinin görevlerini kavrar.

Cumhuriyet Savcılıkları'nın işlevlerini öğrenir.

Mübaşirin görev ve sorumluluklarını anlama.

Öğrenciler, Anayasa Mahkemesi'nin rolü ve işlevleri hakkında bilgi edinirler.

Öğrenciler, mala zarar verme cezasının suçun işleniş şekline göre belirlendiğini öğrenmiş olurlar.

Öğrenciler, birden fazla suçun işlenmesi halinde verilecek cezanın nasıl hesaplandığını öğrenmiş olurlar.

Bireylerin kadına yönelik şiddetin tanımı ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar.

Çocuk istismarının çocukların yaşamı üzerindeki etkilerinin anlaşılması.

Hukuka aykırı davranışların nedenlerini anlayarak bunlardan kaçınma bilincinin gelişmesi

Hukuka aykırı davranışların farklı hukuki yaptırımları olabileceğini öğrenme

Hukuki yaptırımların bireylere yönelik sonuçlarını bilmek.

Bu soruları cevaplamak, öğrencilerin çatışma çözme stratejilerini anlamasına ve hangi stratejinin belirli bir durumda en uygun olduğunu belirlemelerine yardımcı olur. Ayrıca öğrencilerin farklı çatışma çözme stillerini tanımlamalarına ve değerlendirmelerine olanak tanır

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Seçmeli Hukuk ve Adalet Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Hukuk ve Adalet alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Seçmeli Hukuk ve Adalet Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Seçmeli Hukuk ve Adalet Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Seçmeli Hukuk ve Adalet Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Seçmeli Hukuk ve Adalet Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Hukuk ve Adalet dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.