Seçmeli Hukuk ve Adalet 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Seçmeli Hukuk ve Adalet 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Hukuk ve Adalet alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Seçmeli Hukuk ve Adalet 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Kendini savunmak için çatışmada sert tepkiler veren ve karşı tarafı ezmeye çalışan strateji hangisidir?

  A) Geri Çekilme    B) Güç Kullanma   
  C) Uzlaşma         D) Yatışma        
                    

 2. Cevap: B Açıklama: 3. Çatışma çözümünde amaçlarından vazgeçerek karşı tarafın isteklerini gözetmeye çalışan strateji hangisidir?

  A) Geri Çekilme    B) Yatışma        
  C) Uzlaşma         D) Güç Kullanma   
                    

 4. Cevap: C Açıklama: 5. Tahkim yönteminin diğer çözüm yöntemlerine göre avantajı nedir?

  A) Daha kısa sürede çözüm sağlaması
  B) Daha az masraflı olması
  C) Konu uzmanlarının çözüme dahil olması
  D) Hepsi

 6. Cevap: D Açıklama:

  Tahkim, diğer yöntemlere göre daha kısa sürede, daha az masrafla ve konu uzmanları tarafından çözülür. 7. Çatışma çözme sürecinde adil bir anlaşma yapılırken nelere dikkat edilmelidir?

  A) Tarafların çıkarları       B) Geçmişteki sorunlar       
  C) Kimin daha haklı olduğu    D) Toplum normları           
                               

 8. Cevap: A Açıklama:

  Adil bir anlaşma, tarafların çıkarlarını dikkate alarak ve geleceği düşünerek yapılmalıdır. 9. Bir idari kurumun işlemiyle ilgili uyuşmazlıkta hangi mahkeme yetkilidir?

  A) Hukuk Mahkemesi             B) Ceza Mahkemesi             
  C) İdare ve Vergi Mahkemesi    D) Aile Mahkemesi             
                                

 10. Cevap: C Açıklama:

  İdari kurumlara karşı açılan davalar İdare ve Vergi Mahkemelerinde görülür. 11. Bir hukuki uyuşmazlık çözülemeyip bir üst mahkemeye başvurulmak istendiğinde hangi merciye gidilmelidir?

  A) Cumhuriyet Savcılığı      B) Bölge Adliye Mahkemesi   
  C) Anayasa Mahkemesi         D) Vergi Dairesi            
                              

 12. Cevap: B Açıklama:

  Alt mahkemelerde verilen kararlara karşı temyiz yoluna başvurular Bölge Adliye Mahkemelerine yapılır. 13. Tutuklama kararı, hangi durumlarda verilebilir?

  A) Kişinin suçu işlediği kesinleştiğinde
  B) Kişinin suç işlediğinden şüphelenildiğinde ve kaçma ihtimali olduğunda
  C) Kişinin mağdurun ailesine tehdit mesajları attığında
  D) Kişinin sabıka kaydının kabarık olması halinde

 14. Cevap: B Açıklama:

  Tutuklama kararı, sanığın kaçması, delilleri yok etmesi veya gizlemesi gibi nedenlerle verilir. 15. Hâkimin mahkeme salonundaki görevlerinden biri hangisidir?

  A) Avukatların müvekkillerini savunmalarına izin vermek
  B) Sanıkların sorgulamasını yapmak
  C) Duruşma düzenini sağlamak
  D) İddianameyi okumak

 16. Cevap: C Açıklama:

  Hâkim, mahkeme salonunda duruşma düzenini sağlar, tarafları ve tanıkları dinler. 17. İdari yargıda ikinci derece mahkemeler olarak görev yapan kurumlar nelerdir?

  A) Adliyeler              B) İstinaf Mahkemeleri   
  C) Noterlikler            D) Barolar               
                           

 18. Cevap: B Açıklama:

  İstinaf Mahkemeleri, adli ve idari yargıda ikinci derece mahkemelerdir. 19. Avukatların mesleki birliği hangi kurumdur?

  A) Adalet Bakanlığı    B) Baro               
  C) Sayıştay            D) Yargıtay           
                        

 20. Cevap: B Açıklama:

  Barolar, avukatların mesleki birliğidir ve avukatlık mesleğinin gelişmesini sağlar. 21. Sanığın savunması kabul edilmiş midir?

  A) Evet
  B) Hayır
  C) Kısmen
  D) Mahkemede savunma yapmamıştır

 22. Cevap: B Açıklama:

  Mahkeme, sanığın savunmasını kabul etmemiş ve sanığı suçlu bulmuştur. 23. Mahkemenin verdiği karar neden önemlidir?

  A) Sanığın suçlu bulunduğunu gösterir.
  B) Yargı bağımsızlığının sağlandığını gösterir.
  C) Adaletin yerine getirildiğini gösterir.
  D) Wszystkie powyższe (Yukarıdakilerin hepsi)

 24. Cevap: D Açıklama:

  Mahkemenin verdiği karar neden önemlidir? A) Sanığın suçlu bulunduğunu gösterir. B) Yargı bağımsızlığının sağlandığını gösterir. C) Adaletin yerine getirildiğini gösterir. D) Wszystkie powyższe (Yukarıdakilerin hepsi) Cevap: Dn verdiği karar neden önemlidir? A) Sanığın suçlu bulunduğunu gösterir. B) Yargı bağımsızlığının sağlandığını gösterir. C) Adaletin yerine getirildiğini gösterir. D) Wszystkie powyższe (Yukarıdakilerin hepsi) Cevap: D 25. Dünyanın hangi bölgesinde aile içi şiddet oranları daha düşüktür?

  A) Doğu Akdeniz Bölgesi
  B) Batı Pasifik Bölgesi
  C) Avrupa Bölgesi
  D) Orta ve Güney Amerika Bölgesi

 26. Cevap: C Açıklama:

  Avrupa Bölgesi'nde aile içi şiddet oranları diğer bölgelere göre daha düşüktür. 27. "İstanbul Sözleşmesi"ne göre, kadına yönelik şiddet nedir?

  A) Toplumsal cinsiyete dayalı her türlü zarara neden olan eylem
  B) Evli olmak koşuluyla yapılan her türlü eylem
  C) Haksız yere özgürlüğün kısıtlanması
  D) Yalnızca fiziksel saldırıları kapsayan eylem

 28. Cevap: A Açıklama:

  İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddeti, toplumsal cinsiyete dayalı her türlü zarara neden olan eylem olarak tanımlar. 29. Hangi durumda çocukların sağlığı tehlikeye girebilir?

  A) Çocuklar okula giderken stadyumda futbol oynarlarsa
  B) Çocuklar ebeveynlerinin izniyle küçük yaşlarda evlendirilirse
  C) Çocuklar aileleriyle birlikte pikniğe giderlerse
  D) Çocuklar evde ders çalışırlarsa

 30. Cevap: B Açıklama:

  Erken yaşta evlilik, çocukların fiziki ve psikolojik gelişimini engelleyebilir ve sağlık sorunlarına yol açabilir. 31. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir örneğidir?

  A) Kadınların erkeklere göre daha az maaş alması
  B) Erkeklerin kadınlara göre daha fazla oy hakkına sahip olması
  C) Kadınların meclise girememesi
  D) Kadınların çocukları büyütmek için evde kalması

 32. Cevap: A Açıklama:

  Kadınların erkeklere göre daha az maaş alması, kadınlara karşı ekonomik ayrımcılığın bir göstergesidir. 33. Akran zorbalığıyla karşılaşan bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini hissetmeyebilir?

  A) Kaygı    B) Korku    C) Sevinç    D) Acı    

 34. Cevap: C Açıklama:

  Akran zorbalığı, saldırganlık ve zarar verici davranışlarla ilişkilidir ve kaygı, korku veya acı gibi olumsuz duygulara yol açar. 35. Aşağıdakilerden hangisi akran zorbalığıyla mücadele etmek için etkili bir yöntem DEĞİLDİR?

  A) Öğrencilere zorbalığın sonuçlarını anlatmak
  B) Zorbalara ceza vermek
  C) Zorba davranışları kabul etmek
  D) Zorbalık kurbanlarına destek sağlamak

 36. Cevap: C Açıklama:

  Zorba davranışları kabul etmek, zorbalamayı teşvik eder ve kurbanlar için güvenli ve olumlu bir ortam yaratmaz. 37. Hukuka aykırı davranışların temel nedeni nedir?

  A) Sorumsuz davranmak            B) Başkalarına zarar vermek     
  C) Hukuk kurallarını bilmemek    D) Yeterli eğitim almamak       
                                  

 38. Cevap: A Açıklama:

  Hukuka aykırı davranışların temelinde, kişilerin sorumluluklarının farkında olmaması ve gerekli dikkat ve özeni göstermemeleri yatar. 39. Aşağıdakilerden hangisi hukuka uygun bir davranıştır?

  A) Başkalarının malına zarar vermek
  B) Vergi borcunu zamanında ödemek
  C) Kira sözleşmesini ihlal etmek
  D) Bindiği otobüsün camını kırmak

 40. Cevap: B Açıklama:

  Vergi borcunu zamanında ödemek, hukuk düzeninin yapılmasını emrettiği bir davranıştır ve hukuka uygundur. 41. Hukuka aykırı davranışların başlıca sonuçlarından biri hangisidir?

  A) Manevi zarar             B) Ceza                    
  C) Ekonomik kayıp           D) Toplumsal düzensizlik   
                             

 42. Cevap: B Açıklama:

  Hukuka aykırı davranışların sonuçları arasında ceza almak en önemli sonuçlardan biridir. 43. Aşağıdakilerden hangisi hukuka aykırı bir davranışın ekonomik sonucu değildir?

  A) Para cezası           B) Tazminat             
  C) İşyeri kapatılması    D) Terfi                
                          

 44. Cevap: D Açıklama:

  Terfi, hukuka aykırı bir davranışın ekonomik sonucu değildir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Seçmeli Hukuk ve Adalet 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Seçmeli Hukuk ve Adalet 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Seçmeli Hukuk ve Adalet 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Seçmeli Hukuk ve Adalet 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Seçmeli Hukuk ve Adalet 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Seçmeli hukuk ve adalet dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Tahkim yönteminin faydalarını öğrenme.

Adil anlaşma yapmanın önemini kavrama.

Hukuk sistemindeki mahkeme türleri ve görevleri hakkında bilgi sahibi olur.

Hukuki uyuşmazlıklarda yargılama sürecinin önemini kavrar ve hukuk devleti ilkesinin gereklerini anlar.

Ceza muhakemesi süreçlerini öğrenme

Mahkeme sisteminin işleyişini anlama

İdari yargı sistemindeki ikinci derece mahkemeleri bilmek

Baroların işlevlerini bilmek

Mahkemenin kanıt değerlendirmesi

Şiddetin yaygınlığı ve coğrafi dağılımı

Kadına yönelik şiddetin tanımı ve kapsamı

Erken yaşta evliliğin olumsuz sonuçlarını anlama

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tanımlama

Akran zorbalığının duygusal etkilerini anlama

Akran zorbalığıyla mücadelede etkili stratejileri belirleme

Hukuka aykırılıklar ve ortaya çıkma nedenlerini anlar.

Hukuka uygun ve hukuka aykırı fiilleri ayırt eder.

Hukuka aykırı davranışların sonuçlarını anlamak.

Hukuka aykırı davranışların ekonomik sonuçlarını ayırt edebilmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Seçmeli Hukuk ve Adalet 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 7.Sınıf kategorisinin Hukuk ve Adalet alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Seçmeli Hukuk ve Adalet 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Seçmeli Hukuk ve Adalet 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Seçmeli Hukuk ve Adalet 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Seçmeli Hukuk ve Adalet 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Hukuk ve Adalet dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.