Seçmeli Eknomi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular

Seçmeli Eknomi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Ekonomi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Seçmeli Eknomi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. İnsanların fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayan mallara ne ad verilir?


 2. Cevap: Zorunlu mallara. Açıklama:

  Zorunlu mallar, insanların fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayan mallardır. Bu mallar olmadan yaşam sürdürmek mümkün değildir. Örnek olarak; su, ekmek, sebze, meyve, giysi, barınma, sağlık hizmetleri gibi mallar zorunlu mallardır. 3. İnsanların kültüründen kaynaklanan ihtiyaçlara cevap veren tüketim mallarına ne ad verilir?


 4. Cevap: Kültürel mallara. Açıklama:

  Kültürel mallar, insanların kültüründen kaynaklanan ihtiyaçlara cevap veren tüketim mallarıdır. Bu mallar, insanların yaşam kalitesini yükselten mallardır. Örnek olarak; kitap, sinema, müzik, tiyatro, spor, tatil gibi mallar kültürel mallardır. 5. Türkiye'nin beşerî kaynakları açısından bir avantajı nedir?


 6. Cevap: Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olmasıdır. Açıklama:

  Türkiye'nin nüfusunun büyük bölümü 15-64 yaş grubunda yer alır. Bu, iş gücünün fazla olduğu ve ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek insan kaynağının var olduğu anlamına gelir. 7. Türkiye'de çalışanların sektörel dağılımı nasıldır?


 8. Cevap: Türkiye'de çalışanların %54,1'i hizmet sektöründe, %19,4'ü tarım sektöründe, %19,1'i sanayi sektöründe ve %7,4'ü inşaat sektöründe çalışmaktadır. Açıklama:

  Türkiye'de hizmet sektörünün payı yüksektir. Bu durum, Türkiye'nin gelişmiş bir hizmet sektörüne sahip olduğunu göstermektedir. 9. Türkiye'de tarım sektörünün toplam üretimdeki payı 2017 yılında ne kadar olmuştur?


 10. Cevap: %12,3 Açıklama:

  2017 yılında Türkiye'de tarım sektörünün toplam üretimdeki payı %12,3 olmuştur. Bu oran, Türkiye'nin bir tarım ülkesi olmaktan çıkıp sanayileşmiş bir ülkeye doğru ilerlediğini göstermektedir. 11. Türkiye'de sanayinin gelişmesinde en önemli faktör nedir?


 12. Cevap: Ham madde Açıklama:

  Türkiye, sanayide kullanılan ham madde kaynakları bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Yer altı kaynaklarından demir, krom, bakır, çinko rezervleri gibi metal madenler; bor tuzları, çimento ham maddeleri, deniz ve göl sularımızdaki tuz ve sodyum sülfat gibi metalik olmayan madenler örnek gösterilebilir. Diğer taraftan orman ürünleri, tarımsal ve hayvansal ürünler gibi yer üstü kaynakları da ülkemizde büyük çeşitlilik gösterir. Bu zengin ham madde kaynakları, Türkiye'de sanayinin gelişmesinde en önemli faktördür. 13. Bir malın talebi, fiyatının yükselmesiyle nasıl değişir?


 14. Cevap: Talep, fiyatın artmasıyla azalır. Açıklama:

  Talep ve fiyat arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Fiyat yükselirse, tüketiciler o maldan daha az talep eder. Çünkü daha pahalı olan malı daha az satın alma eğilimindedirler. 15. Bir malın arzı, fiyatının yükselmesiyle nasıl değişir?


 16. Cevap: Arzı, fiyatın artmasıyla artar. Açıklama:

  Arz ve fiyat arasında doğru yönlü bir ilişki vardır. Fiyat yükselirse, üreticiler o maldan daha fazla arz eder. Çünkü daha yüksek fiyattan daha fazla satış yapma eğilimindedirler. 17. Bir ülkenin millî gelirinin tarım, sanayi, hizmet ve inşaat sektörleri gibi ana sektörler arasındaki dağılımına ne ad verilir?


 18. Cevap: Sektörel gelir dağılımı Açıklama:

  Sektörel gelir dağılımı, bir ülkenin millî gelirinin tarım, sanayi, hizmet ve inşaat sektörleri gibi ana sektörler arasındaki dağılımıdır. 19. Üretim faktörleri arasından rant hangi üretim faktörüne aittir?


 20. Cevap: Toprak Açıklama:

  Rant, tabiat faktörünün üretimdeki payıdır. Arzı sabit olan toprak ve diğer doğal kaynakların var olması, insan çabalarına bağlı olmadığı için sermayeden farklıdır. Toprak arzı (miktarı), toprak talebiyle sınırlı olduğu için toprağın kullanılması karşılığında belli bir bedel ödenmesi gerekir. İşte bu bedele genel olarak rant (kira) denir. 21. Üretim faktörlerinin verimliliğinin artması, ekonomik büyümenin sağlanmasında önemli bir rol oynar.


 22. Cevap: Evet. Açıklama:

  Üretim faktörlerinin verimliliği, üretim faktörlerinin aynı miktarda girdiyle daha fazla çıktı üretme yeteneğidir. Üretim faktörlerinin verimliliğinin artması, aynı miktarda girdiyle daha fazla çıktı üretileceği için ekonomik büyümeyi sağlar. 23. Bir ülkedeki iş gücü potansiyelinin tamamını oluşturan ve iş arayan ancak iş bulamayan kişilere ne ad verilir?


 24. Cevap: İşsiz Açıklama:

  İşsizlik, tam istihdamın gerçekleşmemesi durumunda ortaya çıkan bir durumdur. İşsizlikte, mevcut ücret seviyesinde çalışma şartlarına razı olduğu hâlde, iş bulamayan kişiler vardır. Bu kişilere işsiz denir. 25. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Ekonomik büyüme, bir ülkedeki yıllık millî gelir artışını ifade eder.
  2. (.....) Ekonomik gelişme, kişi başına düşen gelirdeki artış oranının yanında ülkenin ekonomik, toplumsal, kültürel yapısının da olumlu olarak değişmesini içine alır.
  3. (.....) Ekonomik büyüme, ülkedeki işsizlik oranının artmasına neden olur.
  4. (.....) Tam istihdam durumunda, mevcut çalışma koşullarında ve cari ücret düzeyinde çalışmak isteyen tüm emek sahipleri iş bulabilir.
  5. (.....) Eksik istihdam, üretim faktörlerinin üretime tam kapasiteyle katılmamasıdır.
  6. (.....) İşsizlik, tam istihdamın gerçekleşmemesi durumunda söz konusudur.
  7. (.....) Gizli işsizlik, herhangi bir üretim dalında gereğinden fazla kişinin çalışması yani bir kısım çalışanın üretime katkıda bulunmaması durumudur.
  8. (.....) Teknolojik işsizlik, üretimde emeğin yerine makine ikame edilmesiyle ortaya çıkan işsizliktir.
  9. (.....) Yapısal işsizlik, ekonominin bütün sektörleri ile toplu ve devamlı olarak durgun bir düzeyde kaldığı dönemlerde meydana gelen işsizliktir.
  10. (.....) Friksiyonel işsizlik, iş gücüne yeni katılan gençlerle, iş değiştirenlerle, mevsimsel iş yapanlarla, iş arama sürecindeki kişilerle ortaya çıkan işsizliktir.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Ekonomik büyüme, bir ülkedeki yıllık millî gelir artışını ifade eder. Bu nedenle doğrudur. 2. Ekonomik gelişme, kişi başına düşen gelirdeki artış oranının yanında ülkenin ekonomik, toplumsal, kültürel yapısının da olumlu olarak değişmesini içine alır. Bu nedenle doğrudur. 3. Ekonomik büyüme, işsizlik oranını düşürür. Bu nedenle yanlıştır. 4. Tam istihdam durumunda, mevcut çalışma koşullarında ve cari ücret düzeyinde çalışmak isteyen tüm emek sahipleri iş bulabilir. Bu nedenle doğrudur. 5. Eksik istihdam, üretim faktörlerinin üretime tam kapasiteyle katılmamasıdır. Bu nedenle doğrudur. 6. İşsizlik, tam istihdamın gerçekleşmemesi durumunda söz konusudur. Bu nedenle doğrudur. 7. Gizli işsizlik, herhangi bir üretim dalında gereğinden fazla kişinin çalışması yani bir kısım çalışanın üretime katkıda bulunmaması durumudur. Bu nedenle doğrudur. 8. Teknolojik işsizlik, üretimde emeğin yerine makine ikame edilmesiyle ortaya çıkan işsizliktir. Bu nedenle doğrudur. 9. Yapısal işsizlik, ekonominin bütün sektörleri ile toplu ve devamlı olarak durgun bir düzeyde kaldığı dönemlerde meydana gelen işsizliktir. Bu nedenle doğrudur. 10. Friksiyonel işsizlik, iş gücüne yeni katılan gençlerle, iş değiştirenlerle, mevsimsel iş yapanlarla, iş arama sürecindeki kişilerle ortaya çıkan işsizliktir. Bu nedenle doğrudur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Seçmeli Eknomi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Detayları

Seçmeli Eknomi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Seçmeli Eknomi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Seçmeli Eknomi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Seçmeli ekonomi dersi 1.dönem 2.sınav soruları; açık uçlu sorulardan klasik türde mebsinavlari.com tarafından cevep ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Öğrenci, zorunlu malların tanımını ve özelliklerini açıklar.

Öğrenci, kültürel malların tanımını ve özelliklerini açıklar.

Türkiye'nin beşerî kaynakları açısından bir avantajı, genç bir nüfusa sahip olmasıdır.

Türkiye'de çalışanların sektörel dağılımında hizmet sektörünün payı en yüksektir.

* Tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin toplam üretimdeki paylarını analiz edebilir.

* Sanayinin gelişmesinde etkili olan faktörleri açıklar.

* Talep ve fiyat arasındaki ilişkiyi açıklar.

* Arz ve fiyat arasındaki ilişkiyi açıklar.

Sektörel gelir dağılımının tanımını ve önemini bilir.

Üretim faktörlerinin gelir dağılımındaki paylarını açıklar.

Üretim faktörlerinin verimliliğinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini kavrar. Bu sorular klasik türde ve kazanım cümleleri içeren sorulardır. Sorularda içermemektedir.

İşsizliği, tam istihdamdan farklı olarak tanımlayabilirim.

* Ekonomik büyüme ve ekonomik gelişme kavramlarını açıklayabileceksiniz. * Ekonomik büyümenin ve ekonomik gelişmenin etkilerini açıklayabileceksiniz. * İşsizlik kavramını açıklayabileceksiniz. * İşsizlik türlerini açıklayabileceksiniz.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Seçmeli Eknomi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Ekonomi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Seçmeli Eknomi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Seçmeli Eknomi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Seçmeli Eknomi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Seçmeli Eknomi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Ekonomi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.