Seçmeli Çevre Eğitimi Sene Sonu Yazılı (Klasik)

Seçmeli Çevre Eğitimi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Seçmeli Çevre Eğitimi Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Geri dönüşüm nedir? Açıklayınız.


 2. Cevap: Geri dönüşüm, değerlendirilebilir atıkların fiziksel veya kimyasal işlemlerle yeniden kullanılabilecek hale getirilmesidir. Açıklama:

  Geri dönüşüm, atık oluşumunu önlemeye, doğal kaynakları ve enerjiyi korumaya ve çevre kirliliğini azaltmaya yardımcı olur. 3. Geri dönüşümün yaygınlaşmasına nasıl destek olabiliriz?


 4. Cevap: * Geri dönüştürülebilir ürünleri kullanmak * Geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen ürünleri satın almak * Aile ve arkadaşlarımızı geri dönüşüm konusunda bilgilendirmek * Yerel geri dönüşüm programlarını desteklemek Açıklama:

  Geri dönüşümün yaygınlaşması, sürdürülebilir bir gelecek için önemlidir. 5. Çevre nedir? Açıklayınız.


 6. Cevap: Çevre nedir? Açıklayınız. nedir? Açıklayınız. Açıklama:

  Çevre nedir? Açıklayınız. Cevap: Çevre, içinde yaşadığımız her şeyi kapsayan, insan-çevre arasındaki olumsuz değişimlerin temelini oluşturan nesneler bütünüdür.ir? Açıklayınız. Cevap: Çevre, içinde yaşadığımız her şeyi kapsayan, insan-çevre arasındaki olumsuz değişimlerin temelini oluşturan nesneler bütünüdür. 7. Çevre sorunlarını önlemede bireysel sorumluluklarımız nelerdir? Üç öneri sununuz.


 8. Cevap: * Geri dönüşüm ve atık azaltma * Enerji tasarrufu * Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı Açıklama: 9. Ozon tabakasının incelmesinin nedenleri hakkında bilgi veriniz.


 10. Cevap: Saç spreyleri, deodorantlar, parfüm, araç egzozları, baca gazları Açıklama:

  Bu faktörler, ozon gazını incelten kimyasalları atmosfere salar. 11. Türkiye'nin orman alanlarına ilişkin istatistiksel veriler nelerdir?


 12. Cevap: %26 orman kapsamı, yıllık yaklaşık 15.000 hektar orman tahribatı Açıklama:

  Bu bilgiler, Türkiye'nin ormanlarını korumanın önemine dikkat çekmektedir. 13. Hava kirliliği nedir? Açıklayınız.


 14. Cevap: Çevre kirliliği karşımıza hava, su, toprak, gürültü ve ışık kirliliği olarak çıkmaktadır. Hava kirliliği, havada bulunan katı, sıvı ya da gaz şeklindeki yabancı maddelerin canlılığa ve çevresel sistem dengesine zarar verecek miktarda atmosferde bulunmasıdır. Açıklama:

  Hava kirliliği, çevremizdeki havayı kirleten yabancı maddelerden kaynaklanır. 15. Hava kirliliğinin sanatsal ve mimari yapılar üzerindeki etkilerini açıklayınız.


 16. Cevap: Hava kirliliği, sanatsal ve mimari yapılar üzerinde tahrip edici etkilere sahiptir. Açıklama:

  Hava kirliliği, binaların yüzeylerine zarar vererek estetik görünümünü bozabilir. 17. Toprak kirliliği nedir?


 18. Cevap: Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin bozulmasıdır. Açıklama:

  Toprak kirliliği, bitkilerin gelişimi için gerekli besinleri ve suyu engeller ve insan sağlığına zararlıdır. 19. Gürültü kirliliğinin kabul edilebilir düzeyi kaç desibeldir?


 20. Cevap: 58 dB Açıklama:

  58 dB üzerindeki sesler, gürültülü kabul edilir ve sağlık sorunlarına neden olabilir. 21. Gürültü kirliliğinin sağlığa olan etkilerini açıklayınız.


 22. Cevap: Gürültü kirliliği, kulak çınlaması, işitme kaybı, uyku bozuklukları, kalp hastalıkları ve strese neden olabilir. Açıklama:

  Gürültü kirliliği, uzun süre yüksek sese maruz kalma sonucu oluşur ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. 23. Gürültü kirliliğini kontrol etmenin iki farklı yolunu açıklayınız.


 24. Cevap: Yöntemler: * Gürültü kaynağında kontrol (örneğin, ses emici malzemeler kullanmak) * Gürültü engelleri kullanmak (örneğin, duvarlar, ağaçlar) Açıklama:

  Gürültü kirliliğini kontrol etmek, gürültünün yayılmasını azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yardımcı olur ve çevresel gürültü kirliliğini azaltmanın önemli bir yoludur. 25. Hava kirliliğinin oluşumuna neden olan gazları üç örnek ile açıklayınız.


 26. Cevap: * Karbon monoksit * Kükürt dioksit * Azot oksitleri Açıklama:

  Hava kirliliği, fosil yakıtların yakılması sonucu oluşan zararlı gazların havaya karışmasıyla oluşur. 27. Asit yağmurlarının oluşumunda rol oynayan üç maddeyi belirtiniz.


 28. Cevap: * Kükürt dioksit * Azot oksitler * Su buharı Açıklama:

  Asit yağmurları, yağmur suyuna kükürt dioksit ve azot oksitler gibi zararlı gazların karışmasıyla oluşur. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Geri dönüşüm, atıkların tekrar kullanılması amacıyla dönüştürülmesidir.
  (.....) 2. Geri kazanım, atıkların enerji elde etmek için yakılmasını içerir.
  (.....) 3. Plastikler doğada uzun yıllar bozulmadan kalır.
  (.....) 4. Geri dönüşüm doğal kaynakları korur.
  (.....) 5. Cam kavanozlar geri dönüştürülerek yeniden kullanılabilir.
  (.....) 6. Geri dönüşüm ürünleri toplamak için bez torbalar kullanabiliriz.
  (.....) 7. Geri dönüşüm, su ve toprak kirliliğini önler.
  (.....) 8. Geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen ürünleri tercih etmek geri dönüşümü destekler.
  (.....) 9. Geri dönüşüm, enerji tasarrufu sağlar.
  (.....) 10. Geri kazanım, sadece geri dönüşüm kavramını içerir.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. Y Açıklama: 31. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Çevre, yalnızca fiziksel ve biyolojik ortamı içerir.
  (.....) 2. Sanayileşme, kentleşme ve nüfus artışı çevre sorunlarına neden olmaz.
  (.....) 3. Ozon tabakasındaki incelme, ultraviyole ışınlarının Dünya'ya daha çok ulaşmasına neden olur.
  (.....) 4. Küresel ısınma, sera gazlarının artması sonucu oluşmaz.
  (.....) 5. Asit yağmurları, fosil yakıtların yakılmasıyla açığa çıkan gazların neden olduğu bir çevre sorunudur.
  (.....) 6. Ormanlar, küresel ısınmayı hızlandırır.
  (.....) 7. Ormanların tahribi, biyolojik çeşitliliği olumsuz etkiler.
  (.....) 8. İklim değişikliği, insan sağlığına bir tehdit oluşturmaz.
  (.....) 9. Ormanlar, karbon döngüsünü düzenlemede rol oynamaz.
  (.....) 10. Küresel çevre sorunlarını çözmek, yalnızca hükümetlerin sorumluluğundadır.

 32. Cevap: 1. Y 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. Y 7. D 8. Y 9. Y 10. Y Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Seçmeli Çevre Eğitimi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

Seçmeli Çevre Eğitimi Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Seçmeli Çevre Eğitimi Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Seçmeli Çevre Eğitimi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


Seçmeli Çevre Eğitimi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Çevre Dostu Çözümler ve Teknolojiler
  1. Dünyadaki ve Türkiye’deki sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı ile ilgili iyi örnekleri yorumlar.
  2. Geri dönüşüm sorunlarını irdeler ve çözüm fikirleri geliştirir.
  3. Geri dönüşüm teknolojilerinin kullanımı ile ilgili iyi örnekleri araştırır ve bu örnekleri paylaşır.
  4. Geri dönüşüm ve geri kazanım kavramlarını açıklar ve geri dönüşümü mümkün olan maddeleri (cam, kâğıt, pet şişe, pil, teknolojik ürünler vb.) sınıflayarak tekrar kullanımının sağlanmasına katkıda bulunur.
  5. Sürdürülebilir kalkınma kavramını sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı boyutu ile irdeler.

Ayrıca Seçmeli çevre eğitimi dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Geri dönüşümün tanımını ve amacını anlamak.

Geri dönüşümün yaygınlaşmasına katkıda bulunmanın yollarını öğrenmek.

Çevrenin kapsamını anlama.

Bireylerin çevre sorunlarını önlemedeki rollerini kavrama.

Öğrenciler, ozon tabakasının incelmesine katkıda bulunan insan kaynaklı faaliyetleri tanımlayabilecektir.

Öğrenciler, Türkiye'nin orman durumunun mevcut durumu ve karşılaştığı zorluklar hakkında bilgi sahibi olabilecektir.

Hava kirliliğinin tanımını öğrenmek.

Hava kirliliğinin sanatsal ve mimari yapılar üzerindeki etkilerini anlamak.

Öğrenciler, toprak kirliliğinin tanımını anlayacaklardır.

Öğrenciler, gürültü kirliliğinin kabul edilebilir düzeyini bileceklerdir.

Gürültü kirliliğinin sağlığa olan olumsuz etkilerini anlayabilir.

Gürültü kirliliğini kontrol etmenin farklı yollarını anlayabilir ve bunların gürültü seviyelerini azaltmadaki rolünü değerlendirebilir.

Hava kirliliği oluşumuna neden olan temel gazları öğrenmek.

Asit yağmurlarının oluşumunda rol oynayan temel maddeleri öğrenmek.

* Geri dönüşüm ve geri kazanım kavramlarını anlamak. * Geri dönüşümün faydalarını bilmek. * Geri dönüşümün ülke ekonomisine katkılarını anlamak. * Geri dönüşümün çevreye etkilerini öğrenmek. * Geri dönüşümde kullanılan yöntemleri bilmek. * Geri dönüşüme destek vermenin yollarını öğrenmek.

* Çevre sorunlarının nedenlerini anlama * Çevre kirliliğinin sonuçlarını öğrenme * Hava kirliliği ve iklim değişikliği arasındaki ilişkiyi kavrama * Ormanların önemini ve korunmasının gerekliliğini vurgulama * Çevre sorunlarını çözmede bireysel ve toplumsal sorumlulukları fark etme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Seçmeli Çevre Eğitimi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Seçmeli Çevre Eğitimi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Seçmeli Çevre Eğitimi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Seçmeli Çevre Eğitimi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Seçmeli Çevre Eğitimi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Çevre Eğitimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Çevre Eğitimi Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi Ünite Özetleri