Seçmeli Bilgi Kuramı 1.Dönem 2.Sınav - Klasik

Seçmeli Bilgi Kuramı 1.Dönem 2.Sınav - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgi Kuramı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Seçmeli Bilgi Kuramı 1.Dönem 2.Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. İnsan, bilme eğilimi olan bir varlıktır. Bu eğilimin sonucunda ortaya çıkan bilgi nedir?


 2. Cevap: Bilgi, bilen (özne, süje) ile bilinen (nesne, obje) arasında kurulan bağ sonucu ortaya çıkan üründür. Açıklama:

  Bilgi, öznenin nesneler üzerinde yaptığı zihinsel etkinlikler sonucunda elde ettiği üründür. Bu etkinlikler, düşünme, algılama, anlama ve açıklama gibi etkinliklerdir. 3. Gündelik bilgi nedir?


 4. Cevap: Gündelik bilgi, belli bir neden-sonuç ilişkisi ve yönteme değil doğrudan kişinin algı ve sezgilerine dayanan bilgilere denir. Açıklama:

  Gündelik bilgiler, günlük yaşamda kullanılan pratik bilgilerdir. Bu bilgiler, bilimsel bir veriye dayanmaz, bu nedenle genelgeçer bir özellik göstermez. 5. Platon'a göre kavranan dünya nasıl ikiye ayrılır?


 6. Cevap: Kavranan dünya, kavramlar ve ilke olarak ikiye ayrılır. Açıklama:

  Kavramlar, nesnelerin ortak özelliklerini ifade eden genel düşüncelerdir. İlkeler ise, kavramlardan elde edilen temel düşüncelerdir. 7. Platon'a göre kavramlar bölümünde akıl nasıl çalışır?


 8. Cevap: Akıl, kavramlar bölümünde varsayımlar kullanarak çalışır. Açıklama:

  Akıl, kavramları tanımlamak için varsayımlar kullanır. Bu varsayımlar, daha sonra başka varsayımlar yardımıyla ispat edilir. 9. Doğru bilginin ancak uygunluk, tutarlılık ve tümel uzlaşım gibi kriterlere göre belirlenebileceğini savunan felsefi akım hangisidir?


 10. Cevap: Kritisizm Açıklama:

  Kritisizm, doğru bilginin ancak uygunluk, tutarlılık ve tümel uzlaşım gibi kriterlere göre belirlenebileceğini savunan bir felsefi akımdır. Kritisyenlere göre, doğru bilginin elde edilebilmesi için bu kriterleri karşılaması gerekir. 11. Doğru bilginin, kişinin deneyimlerine ve inançlarına göre değişebileceğini savunan felsefi akım hangisidir?


 12. Cevap: Rölativizm Açıklama:

  Rölativizm, doğru bilginin, kişinin deneyimlerine ve inançlarına göre değişebileceğini savunan bir felsefi akımdır. Rölativistlere göre, doğru bilgi mutlak değildir, görecelidir. 13. Duyularımız sayesinde neye ulaşabiliriz?


 14. Cevap: Duyularımız sayesinde dış dünyayı algılayabiliriz. Açıklama:

  Duyular, dış dünyadan gelen uyarıları algılamamızı sağlar. Görme, işitme, dokunma, tatma ve koku alma duyuları, dış dünyadan gelen uyarıları algılamamızı sağlar. 15. Algımız sayesinde neye ulaşabiliriz?


 16. Cevap: Algımız sayesinde dış dünyayı anlamlandırabiliriz. Açıklama:

  Algı, duyularımız aracılığıyla edindiğimiz bilgileri anlamlandırma sürecidir. Örneğin, gördüğümüz bir nesnenin ne olduğunu, duyduğumuz bir sesin ne anlama geldiğini, dokunduğumuz bir şeyin ne olduğunu algılama yoluyla anlamlandırırız. 17. Hume'a göre, insan düşüncesinin sınırları nelerdir?


 18. Cevap: İnsan düşüncesinin sınırları, duyular ve deneyimler tarafından sağlanan malzemelerle sınırlıdır. Açıklama:

  Hume'a göre, insan düşüncesinin sınırları nelerdir? Cevap: İnsan düşüncesinin sınırları, duyular ve deneyimler tarafından sağlanan malzemelerle sınırlıdır.re, insan düşüncesinin sınırları nelerdir? Cevap: İnsan düşüncesinin sınırları, duyular ve deneyimler tarafından sağlanan malzemelerle sınırlıdır. 19. Hume'a göre, insan düşüncesinin yaratıcılığının sınırı nedir?


 20. Cevap: İnsan düşüncesinin yaratıcılığının sınırı, duyular ve deneyimler tarafından sağlanan malzemelerle sınırlıdır. Açıklama:

  Hume'a göre, insan düşüncesinin yaratıcılığının sınırı nedir? Cevap: İnsan düşüncesinin yaratıcılığının sınırı, duyular ve deneyimler tarafından sağlanan malzemelerle sınırlıdır.re, insan düşüncesinin yaratıcılığının sınırı nedir? Cevap: İnsan düşüncesinin yaratıcılığının sınırı, duyular ve deneyimler tarafından sağlanan malzemelerle sınırlıdır. 21. Doğru bilginin ölçütü uygunluktur. Bu ifadeye örnek veriniz.


 22. Cevap: "Bu sınıfta on beş öğrenci vardır." önermesi ancak ve ancak bu sınıftaki öğrenci sayısı on beş ise doğrudur. Bu nedenle, bu önermenin doğruluk ölçütü uygunluktur. Açıklama:

  Doğru bilginin ölçütü uygunluktur. Bu nedenle, bir bilginin doğruluğunun ölçütü, bilginin gerçekle uyuşmasıdır. 23. Sokrates'in, insanların kendi söyledikleriyle çelişmelerini sağlamak için kullandığı yöntem nedir?


 24. Cevap: Sorgulama yöntemi Açıklama:

  Sokrates, insanların kendi söyledikleriyle çelişmelerini sağlamak için onlara sorular sorar ve bu sorularla onların söylediklerini sorgulatır. Bu yönteme sorgulama yöntemi denir. 25. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  (.....) Bilgi, öznenin nesneyi algılaması sonucunda ortaya çıkar.
  (.....) Gündelik bilgi, bilimsel bilgi kadar güvenilirdir.
  (.....) Formel bilimler, doğa bilimleri ve insan bilimleri olmak üzere üçe ayrılır.
  (.....) Felsefi bilgi, akla dayalı temellendirme ile elde edilen tümel düşünceleri kapsar.
  (.....) Dinî bilgi, inanç aktına göre belirlenir.
  (.....) Teknik bilgi, araç gereç yapma bilgisidir.
  (.....) Bilgi, öznel bir olgudur.
  (.....) Bilgi, sürekli değişir.
  (.....) Bilgi, doğruluk ve yanlışlık bakımından değerlendirilebilir.
  (.....) Bilgi, insan yaşamında önemli bir yere sahiptir.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. D 10. D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Seçmeli Bilgi Kuramı 1.Dönem 2.Sınav - Klasik Detayları

Seçmeli Bilgi Kuramı 1.Dönem 2.Sınav - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Seçmeli Bilgi Kuramı 1.Dönem 2.Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Seçmeli Bilgi Kuramı 1.Dönem 2.Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Lise bilgi kuramı dersi 1.dönem 2.sınav soruları; klasik türde açık uçlu sorulardan müfredata uygun olarak mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Öğrenci, bilginin tanımını ve özne ile nesne arasındaki ilişkiyi açıklar.

Öğrenci, gündelik bilginin tanımını ve özelliklerini açıklar.

Platon, kavranan dünyayı kavramlar ve ilke olarak ikiye ayırmaktadır.

Platon, kavramlar bölümünde aklın varsayımlar kullanarak çalıştığını savunmaktadır.

Doğru bilginin kriterlerini belirleyen felsefi akımın kavramını açıklar.

Doğru bilginin göreceli olduğunu savunan felsefi akımın kavramını açıklar.

Duyuların işlevini açıklar.

Algının işlevini açıklar.

Öğrenci, doğru bilginin ölçütü uygunluktur ifadesini açıklar.

Sokrates'in sorgulama yöntemini açıklar.

1. Bilginin oluşum sürecini açıklar. 2. Gündelik bilgi ile bilimsel bilgi arasındaki farkları açıklar. 3. Bilim türlerini sınıflandırır. 4. Felsefi bilginin özelliklerini açıklar. 5. Dinî bilginin özelliklerini açıklar. 6. Teknik bilginin özelliklerini açıklar. 7. Bilginin nesnelliğini açıklar. 8. Bilginin değişkenliğini açıklar. 9. Bilginin doğruluk ve yanlışlık bakımından değerlendirilebileceğini açıklar. 10. Bilginin insan yaşamındaki önemini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Seçmeli Bilgi Kuramı 1.Dönem 2.Sınav - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgi Kuramı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Seçmeli Bilgi Kuramı 1.Dönem 2.Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Seçmeli Bilgi Kuramı 1.Dönem 2.Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Seçmeli Bilgi Kuramı 1.Dönem 2.Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Seçmeli Bilgi Kuramı 1.Dönem 2.Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Bilgi Kuramı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.