Seçmeli Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 2

Seçmeli Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Seçmeli Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Işık, elektromanyetik dalgalardan biridir.
  2. ( ) Görünür ışık, elektromanyetik tayfın en kısa dalga boyuna sahiptir.
  3. ( ) Radyo dalgaları, elektromanyetik tayfın en uzun dalga boyuna sahiptir.
  4. ( ) Optik teleskoplar, ışık ışınlarını merceklerle odaklar.
  5. ( ) Radyo teleskoplar, radyo dalgalarını antenlerle odaklar.
  6. ( ) X-ışını teleskopları, X-ışınlarını algılar.
  7. ( ) Kızılötesi teleskoplar, kızılötesi ışınları algılar.
  8. ( ) Gama ışını teleskopları, gama ışınlarını algılar.
  9. ( ) Gözlemsel astronomi, gök cisimlerinin gözle veya gözlem araçlarıyla incelenmesidir.
  10. ( ) Astronomi, gök cisimlerinin yapısı, hareketi ve oluşumu ile ilgilenen bilim dalıdır.

 2. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Işık, elektromanyetik dalgalardan biridir. Bu doğru bir ifadedir. 2. Görünür ışık, elektromanyetik tayfın en kısa dalga boyuna sahiptir. Bu da doğru bir ifadedir. 3. Radyo dalgaları, elektromanyetik tayfın en uzun dalga boyuna sahiptir. Bu ifade yanlıştır. Çünkü radyo dalgalarından daha uzun dalga boyuna sahip olan mikrodalga ve kızılötesi ışınlar da elektromanyetik tayfın bir parçasıdır. 4. Optik teleskoplar, ışık ışınlarını merceklerle odaklar. Bu da doğru bir ifadedir. 5. Radyo teleskoplar, radyo dalgalarını antenlerle odaklar. Bu da doğru bir ifadedir. 6. X-ışını teleskopları, X-ışınlarını algılar. Bu da doğru bir ifadedir. 7. Kızılötesi teleskoplar, kızılötesi ışınları algılar. Bu da doğru bir ifadedir. 8. Gama ışını teleskopları, gama ışınlarını algılar. Bu da doğru bir ifadedir. 9. Gözlemsel astronomi, gök cisimlerinin gözle veya gözlem araçlarıyla incelenmesidir. Bu da doğru bir ifadedir. 10. Astronomi, gök cisimlerinin yapısı, hareketi ve oluşumu ile ilgilenen bilim dalıdır. Bu da doğru bir ifadedir. 3. Gök cisimlerinin hareketlerini inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

  A) Matematik    B) Fizik    C) Astronomi    D) Kimya    E) Biyoloji    

 4. Cevap: C Açıklama:

  Astronomi, gök cisimlerinin yapısı, hareketleri ve evrendeki yerini inceleyen bilim dalıdır. 5. Nil Nehri'nin taşma zamanlarını belirlemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?

  A) Kutup Yıldızı'nın konumu    B) Ay'ın konumu               
  C) Güneş'in konumu             D) Yıldızların konumu         
  E) Gezegenlerin konumu                                       

 6. Cevap: A Açıklama:

  Kutup Yıldızı, Dünya'nın ekseni ile aynı doğrultuda döndüğü için sabit bir konumda bulunur. Bu nedenle, Nil Nehri'nin taşma zamanları ile Kutup Yıldızı'nın konumu arasında bir ilişki kurulabilir. 7. Hawai'de bulunan teleskopların yüksek bir rakımda olması neden önemlidir?

  A) Hava kirliliğinin etkisini azaltır.
  B) Atmosferin etkisini azaltır.
  C) Gök cisimlerinin daha parlak görünmesini sağlar.
  D) Gök cisimlerinin daha net görünmesini sağlar.
  E) Gök cisimlerinin daha fazla görünmesini sağlar.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Hawai'de bulunan teleskopların bulunduğu bölge, hava kirliliği açısından oldukça temizdir. Bu durum, teleskoplardan elde edilen görüntülerin kalitesini artırır. 9. Hawai'de bulunan teleskopların kullanımı için hangi özelliklere sahip bir gözlemcinin olması gerekir?

  A) Fizik, kimya ve biyoloji alanında bilgi sahibi olması gerekir.
  B) Gök bilimi alanında bilgi sahibi olması gerekir.
  C) Teknik becerilere sahip olması gerekir.
  D) Sabırlı olması gerekir.
  E) Hepsi

 10. Cevap: E Açıklama:

  Hawai'de bulunan teleskopların kullanımı için, gök bilimi alanında bilgi sahibi olmak, teknik becerilere sahip olmak ve sabırlı olmak gerekir. 11. Gök cisimlerinden gelen ışınların bir noktada odaklanıp gök cisimlerinin parlak ve daha büyük görünmesini sağlayan teleskoplar ışınımın dalga boyuna göre altı sınıfa ayrılır. Bu sınıflardan biri olan X-ışını teleskoplar, elektromanyetik tayfın X-ışını bölgesindeki ışınımları toplayarak gözlem yapmaya yarayan teleskoplardır. X-ışını teleskopların olumlu yönlerinden biri, hangi gök cisimlerini gözlemlemeye uygundur?

  A) Gezegenleri          B) Ay'ı                
  C) Yıldız çiftlerini    D) Yıldızları          
  E) Uzak galaksileri                            

 12. Cevap: E Açıklama:

  X-ışını teleskoplar, çok kısa dalga boylu ışınları (X-ışınları) toplamak için tasarlanmıştır. Bu nedenle, uzak galaksileri gözlemlemeye uygundur. 13. Güneş'ten yayılan ışık ışınları, Dünya'ya ulaşana kadar yaklaşık ne kadar süre geçer?

  A) 8 dakika 20 saniye     B) 15 dakika 30 saniye   
  C) 22 dakika 40 saniye    D) 30 dakika 50 saniye   
  E) 38 dakika 60 saniye                             

 14. Cevap: A Açıklama:

  Işığın hızı yaklaşık 300.000 km/s'dir. Dünya'nın Güneş'e uzaklığı ise yaklaşık 149.600.000 km'dir. Işığın bu uzaklığı kat etmesi için geçmesi gereken süre: ``` 149.600.000 km / 300.000 km/s = 498 s ``` Yaklaşık olarak 8 dakika 20 saniyedir. 15. Evrenin oluşumu ile ilgili Big Bang Teorisi'nin en önemli kanıtlarından birisi hangisidir?

  A) Evrenin izotropik olması
  B) Evrenin genişlemesi
  C) Evrende yıldızların bulunması
  D) Evrende galaksilerin bulunması
  E) Evrende kara deliklerin bulunması

 16. Cevap: B Açıklama:

  Evrenin genişlemesi, Big Bang Teorisi'nin en önemli kanıtlarından birisidir. Edwin Hubble, 1929 yılında yaptığı gözlemlerde, uzak galaksilerin bizden uzaklaştığını ve bu uzaklığın arttığını göstermiştir. Bu gözlem, evrenin genişlediğinin en önemli kanıtıdır. 17. Evrenin oluşumu ile ilgili Big Bang Teorisi'ne göre, evrenin başlangıcında evren ne haldeydi?

  A) Sıcak ve yoğun bir gaz halindeydi.
  B) Soğuk ve seyrek bir gaz halindeydi.
  C) Katı bir küre şeklindeydi.
  D) Sıvı bir küre şeklindeydi.
  E) Gaz ve toz bulutu şeklindeydi.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Big Bang Teorisi'ne göre, evrenin başlangıcında evren sıcak ve yoğun bir gaz halindeydi. Bu gazın patlaması sonucu evren genişlemeye ve soğumaya başlamıştır. 19. Güneş sistemindeki gezegenlerin birbirleri ile karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi ortak özellik değildir?

  A) Hepsi Güneş'in etrafında eliptik yörüngede döner.
  B) Hepsi katı yüzeye sahiptir.
  C) Hepsi kendi etrafında döner.
  D) Hepsi Güneş'ten gelen ışığı yansıtarak parlar.
  E) Hepsi gaz ve toz bulutundan oluşmuştur.

 20. Cevap: E Açıklama:

  Güneş sistemindeki gezegenlerin birbirleri ile karşılaştırıldığında, katı yüzeye sahip olan gezegenler Merkür, Venüs, Dünya, Mars ve Uranüs'tür. Plüton ise katı yüzeye sahip olmayan bir cüce gezegendir. Bu nedenle, cevabımız E seçeneğidir. 21. Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yörüngeleri hangi şekildir?

  A) Dairesel    B) Elips    C) Düz    D) Üçgen    E) Kare    

 22. Cevap: B Açıklama:

  Kepler'in Yörüngeler Yasası'na göre Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yörüngeleri elips şeklindedir. 23. Yıldızların yapısında en fazla bulunan element hangisidir?

  A) Hidrojen    B) Helyum    C) Alüminyum    D) Demir    E) Oksijen    

 24. Cevap: A Açıklama:

  Yıldızların yapısında en fazla bulunan element hidrojendir. Güneş'in yapısında da hidrojenin oranı %74'tür. 25. Yıldızların çekirdeklerinde hangi reaksiyon gerçekleşir?

  A) Nükleer füzyon               B) Nükleer fisyon              
  C) Kimyasal reaksiyon           D) Fiziksel reaksiyon          
  E) Elektromanyetik reaksiyon                                   

 26. Cevap: A Açıklama:

  Yıldızların çekirdeklerinde iki hidrojen atomunun birleşerek bir helyum atomuna dönüşmesi sonucu nükleer füzyon reaksiyonu gerçekleşir. 27. Kara delikler, büyük kütleli yıldızların kendi kütle çekim kuvvetinin etkisiyle çökmesi sonucu oluşan astronomik cisimlerdir. Kara deliklerin varlığı aşağıdakilerden hangisine dayanarak dolaylı olarak kanıtlanmıştır?

  A) Beyaz cücelerin gözlemleri
  B) Kırmızı süperdevlerin gözlemleri
  C) Gezegenimsi bulutsuların gözlemleri
  D) X-ışını ve gama ışını gözlemleri
  E) Radyo dalgası gözlemleri

 28. Cevap: D Açıklama:

  Kara deliklerin varlığı, X-ışını ve gama ışını gözlemlerine dayanarak dolaylı olarak kanıtlanmıştır. Kara delikler, bu ışınları güçlü bir şekilde yayarlar. 29. Beyaz ışık, tüm ışık renklerinin bileşiminden oluşur. Bu nedenle, beyaz ışığı bir prizmadan geçirdiğimizde ışık tayfı elde ederiz. Işık tayfında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

  A) Kırmızı    B) Mavi    C) Yeşil    D) Mor    E) Siyah    

 30. Cevap: E Açıklama:

  Beyaz ışık, tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu için ışık tayfında siyah bulunmaz. 31. Gökyüzünde gördüğümüz takımyıldızlar, birbirlerine çekimsel olarak bağlı olmayan ancak gökyüzündeki izdüşümleri benzer şekiller oluşturan yıldız kümeleridir. Takımyıldızlar, gök küresinin nasıl adlandırılmasında yardımcı olur?

  A) Gök küresinin temel ögelerini tanımlamada
  B) Gök küresinin büyüklüklerini belirlemede
  C) Gök küresinin yönlerini belirlemede
  D) Gök küresinin yıldızlarını sınıflandırmada
  E) Gök küresinin uzaklıklarını belirlemede

 32. Cevap: C Açıklama:

  Takımyıldızlar, gök küresinde yıldızların yerini belirlemede yardımcı olur. Örneğin, Kuzey Yarımküre'de bulunan Büyükayı takımyıldızı, Ursa Major'un Latince adından gelir ve Kuzey Yıldızı'nı bulmak için kullanılır. 33. Gökyüzünde, gözlemciye göre doğudan batıya doğru hareket eden gök cisimleri, aslında hangi hareketi yapmaktadır?

  A) Kendi ekseni etrafında dönme hareketi
  B) Güneş etrafında dolanma hareketi
  C) Samanyolu galaksisi etrafında dolanma hareketi
  D) Dünya etrafında dolanma hareketi
  E) Dünya'nın gölgesi altından geçme hareketi

 34. Cevap: A Açıklama:

  Gökyüzünde, gözlemciye göre doğudan batıya doğru hareket eden gök cisimleri, aslında Dünya'nın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya dönmesi nedeniyle bu hareketi yapıyor gibi görünmektedir. 35. Aşağıdakilerden hangisi, bir gök cisminin yükseklik açısını belirleyen faktörlerden biri değildir?

  A) Gözlemcinin bulunduğu yerin enlemi
  B) Gözlemcinin bulunduğu yerin boylamı
  C) Gök cisminin gök küresine olan uzaklığı
  D) Gök cisminin gök küresine olan yön açısı
  E) Gök cisminin gök küresinde bulunduğu saat

 36. Cevap: C Açıklama:

  Yükseklik açısı, gök cisminin zenit noktasından gökyüzüne olan açıdır. Bu açının belirlenmesinde gök cisminin gök küresine olan uzaklığı etkili değildir. 37. Bir gözlemci, Dünya'nın Ekvator'unda bulunmaktadır. Bu gözlemci, Kutup Yıldızı'nın yükseklik açısını ölçmüştür. Bu gözlemciden aynı anda aynı gök cismini gözlemleyen bir diğer gözlemci, Dünya'nın 45° Kuzey enleminde bulunmaktadır. Bu ikinci gözlemcinin Kutup Yıldızı'nın yükseklik açısı ne olacaktır?

  A) 45° daha büyük     B) 45° daha küçük    
  C) 90° daha büyük     D) 90° daha küçük    
  E) Aynı olacaktır.                         

 38. Cevap: A Açıklama:

  Gök cisminin yükseklik açısı, gök cisminin zenit noktasından gökyüzüne olan açıdır. Bu açı, gözlemcinin bulunduğu yerin enlemine bağlıdır. Ekvator'da bulunan bir gözlemci için Kutup Yıldızı'nın yükseklik açısı 90°'dir. 45° Kuzey enleminde bulunan bir gözlemci için ise Kutup Yıldızı'nın yükseklik açısı 45°'dir. Bu nedenle, ikinci gözlemcinin Kutup Yıldızı'nın yükseklik açısı, birinci gözlemciden 45° daha büyük olacaktır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Seçmeli Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 2 Detayları

Seçmeli Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 2 1 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Seçmeli Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Seçmeli Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Seçmeli Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • TestAyrıca Seçmeli Astronomi ve uzay bilimleri 1.dönem sonu sınav hazırlık test soruları 2; mebsinavlari.com tarafından test formatında cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır ve

* Elektromanyetik dalgaların çeşitlerini ve özelliklerini kavrar. * Optik teleskopların çalışma prensibini kavrar. * Radyo teleskopların çalışma prensibini kavrar. * X-ışını teleskoplarının çalışma prensibini kavrar. * Kızılötesi teleskopların çalışma prensibini kavrar. * Gama ışını teleskoplarının çalışma prensibini kavrar. * Gözlemsel astronominin temel kavramlarını kavrar. * Astronomi biliminin temel kavramlarını kavrar.

* Astronomi biliminin tanımını yapar.

* Nil Nehri'nin taşma zamanlarını belirlemek için Kutup Yıldızı'nın konumundan yararlanır.

Gök cisimlerinin görüntülerini elde etmek için hava kirliliğinin etkisinin önemli olduğunu kavrar.

Gök bilimi alanında bilgi sahibi olmak, teknik becerilere sahip olmak ve sabırlı olmak gibi özelliklerin, astronomi çalışmalarının yürütülmesi için önemli olduğunu kavrar.

Işık ve elektromanyetik spektrumu açıklar.

Işığın hızı ve astronomide kullanılan zaman kavramını kavrar.

9.3.2.1. Evrenin oluşumu ile ilgili Big Bang Teorisi'ni açıklar.

9.3.2.2. Evrenin oluşumu ile ilgili Big Bang Teorisi'nin temel kabullerini açıklar.Soru 1

* Güneş sistemindeki gezegenlerin özelliklerini karşılaştırır.

9.1.2.1. Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerin yörünge şekillerini ve hareketlerini açıklar.

9.3.1.1. Yıldızların yapısı ve bileşimini açıklar.

9.3.1.2. Yıldızların enerji üretim mekanizmasını açıklar.

* Kara deliklerin varlığını açıklar.

* Işığın tayfını açıklar.

* Takımyıldızların gök küresinin yönlerini belirlemede yardımcı olduğunu bilir.

* Gök cisimlerinin günlük hareketini açıklar.

* Gök cisimlerinin gökyüzündeki konumlarını belirlemek için kullanılan astronomi kon düzeneklerini açıklar.

* Gök cisimlerinin gökyüzündeki konumlarını belirlemek için kullanılan astronomi kon düzeneklerini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Seçmeli Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Seçmeli Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 36 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 181 kere doğru, 291 kere yanlış cevap verilmiş.

Seçmeli Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Seçmeli Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Seçmeli Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Seçmeli Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem Sonu Sınav Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Ünite Özetleri