Seçmeli Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular

Seçmeli Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Seçmeli Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Dünya'nın taşma zamanlarını belirlemek için hangi bilim dallarından yararlanılır?


 2. Cevap: Astronomi, matematik ve mühendislik. Açıklama:

  Gök cisimlerinin hareketlerini inceleyen astronomi, taşma zamanlarını belirlemek için gerekli olan gökyüzü gözlemlerini yapmayı sağlar. Matematik, gözlemlerden elde edilen verileri analiz etmek ve sonuçlara varmak için kullanılır. Mühendislik ise bu sonuçlara göre sulama kanallarının, taşkın setlerinin ve benzeri yapıların tasarımını ve inşasını gerçekleştirir. 3. Ay’ın görünür şeklinin belirli bir düzene sahip olduğunu gösteren gözlemsel kanıtlar nelerdir?


 4. Cevap: Ay, yörünge düzlemine göre eğik olan bir eksen etrafında döner. Bu nedenle, Dünya’dan Ay’a baktığımızda, Ay’ın farklı şekillerde göründüğünü gözlemleriz. Açıklama:

  Ay’ın görünür şekli, Dünya ile Ay arasındaki mesafeye göre de değişir. Ay, Dünya’ya en yakın olduğunda dolunay, en uzakta olduğunda ise hilal olarak görünür. 5. Gök cisimlerinden gelen ışınların bir noktada odaklanıp gök cisimlerinin parlak ve daha büyük görünmesini sağlayan teleskoplar ışınımın dalga boyuna göre kaç sınıfa ayrılır?


 6. Cevap: Altı Açıklama:

  Gök cisimlerinden gelen ışınların dalga boyları farklıdır. Bu farklı dalga boylarındaki ışınları toplamak ve görüntülemek için farklı teleskoplar kullanılır. Işınımın dalga boyuna göre teleskoplar altı sınıfa ayrılır: * Optik teleskoplar * Radyo teleskoplar * X-ışını teleskopları * Kızılötesi ışını teleskopları * Gama ışını teleskopları * Moröte teleskopları 7. Astronomideki çok büyük uzaklık değerlerini ifade etmek için hangi uzunluk birimleri kullanılır?


 8. Cevap: Astronomideki çok büyük uzaklık değerlerini ifade etmek için astronomi birimi, ışık yılı ve parsec (parsek) olmak üzere farklı astronomik uzunluk birimleri kullanılır. Açıklama:

  Astronomik birimi (AB), Güneş ile Dünya'nın merkezleri arasındaki uzaklığın 1/100'üne eşit bir uzunluk birimidir. Işık yılı, ışığın bir yılda boşlukta kat ettiği mesafeye eşit bir uzunluk birimidir. Parsec, 3,26 ışık yılına eşit bir uzunluk birimidir. 9. Evren, Büyük Patlama Teorisi'ne göre bir zamanlar tek bir noktadan başlayarak genişlemeye başlamıştır. Bu genişlemenin hızının zamanla nasıl değiştiğine dair hangi kanıt vardır?


 10. Cevap: Evrende bulunan galaksilerin birbirlerinden uzaklaşırken yaydıkları ışığın dalga boylarının uzamasıdır. Açıklama:

  Evren genişledikçe, galaksiler arasındaki mesafe artar. Bu da galaksilerin yaydıkları ışığın dalga boylarının uzamasına neden olur. Bu uzamanın miktarı, galaksilerin birbirinden uzaklığına bağlı olarak değişir. 11. Güneş sistemini oluşturan gezegenler hangi gruplara ayrılır?


 12. Cevap: Güneş sistemini oluşturan gezegenler iç ve dış gezegenler olmak üzere iki gruba ayrılır. İç gezegenler, Merkür ve Venüs'ten oluşur. Dış gezegenler ise Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'den oluşur. Açıklama:

  Güneş'e olan uzaklıklarına göre gezegenler iç ve dış gezegenler olmak üzere iki gruba ayrılır. İç gezegenler, Güneş'e en yakın olan Merkür ve Venüs'tür. Dış gezegenler ise Güneş'ten daha uzakta bulunan Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. 13. Güneş sisteminin en büyük ve en küçük gezegeni hangileridir?


 14. Cevap: Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter, en küçük gezegeni ise Merkür'dür. Açıklama:

  Güneş sistemini oluşturan gezegenlerin boyutları oldukça farklılık gösterir. En büyük gezegen olan Jüpiter'in çapı, en küçük gezegen olan Merkür'ün çapının yaklaşık 11 katı kadardır. 15. Gök küresinin temel öğeleri nelerdir?


 16. Cevap: * Gök küresinin temel öğeleri şunlardır: * Gök ekvatoru * Kuzey gök uçlağı * Güney gök uçlağı * Çevren * Çevren düzlemi * Zenit * Nadir Açıklama:

  * Gök küresinin temel öğeleri, gök küresinde bulunan gök cisimlerinin konumlarını tanımlamak için kullanılır. 17. Gök cisimlerini gök küresinin üzerindeymiş gibi algılamamızın nedeni nedir?


 18. Cevap: * Dünya yüzeyinde bulunan bir gözlemci nerede olursa olsun bütün gök cisimlerini aynı uzaklıktaymış gibi algılar. Bu nedenle gök cisimlerini gök küresinin üzerindeymiş gibi algılarız. Açıklama:

  * Gök cisimleri Dünya'ya göre çok uzak mesafelerde bulunur. Bu nedenle Dünya'dan bakıldığında gök cisimleri arasındaki uzaklık farkı gözlemci tarafından fark edilemez. Bu nedenle gök cisimlerini aynı uzaklıktaymış gibi algılarız. 19. Bir gözlemcinin bulunduğu yerdeki enlem derecesi, gök küresinin kuzey gök uçlağının yükseklik açısı ile nasıl ilişkilidir?


 20. Cevap: Enlem derecesi, gök küresinin kuzey gök uçlağının yükseklik açısı ile eşittir. Açıklama:

  Gök küresinde, gözlemcinin bulunduğu noktadan geçen ve Ekvator'a paralel olan çember enlem olarak adlandırılır. Enlem, gök küresinin kuzey veya güney kutbuna olan uzaklığı temsil eder. Enlem derecesi, bu uzaklığın derece cinsinden ifadesidir. Kuzey gök uçluğu, gök küresinin kuzey kutbuna karşılık gelen noktadır. Yükseklik açısı, gök cisminin gözlemcinin gözünden gök küresinin üst noktasına olan uzaklığını temsil eder. Yükseklik açısı, derece cinsinden ifade edilir. Bir gözlemcinin bulunduğu yerdeki enlem derecesi, gözlemcinin gözünden kuzey gök uçlağına olan uzaklıktır. Bu uzaklık, gök küresinin kuzey kutbuna olan uzaklık ile aynı olduğu için, enlem derecesi, gök küresinin kuzey gök uçlağının yükseklik açısı ile eşittir. 21. Eşlek kon düzeneğinde bir gök cisminin sağ açıklığı, gök cisminin saat çemberinin eşlek üzerindeki konumu ile nasıl ilişkilidir?


 22. Cevap: Eşlek kon düzeneğinde bir gök cisminin sağ açıklığı, gök cisminin saat çemberinin eşlek üzerindeki konumu ile eşdeğerdir. Açıklama:

  Eşlek kon düzeneğinde, gök cisimlerinin konumları, saat açıları ve dik açıklıkları ile tanımlanır. Saat açısı, gök cisminin Koç noktasına olan uzaklığıdır. Dik açıklık ise, gök cisminin eşlek üzerindeki konumu ile gök küresinin kuzey kutbuna olan uzaklığıdır. Sağ açıklık ise, gök cisminin Koç noktasına olan uzaklığı, saat yönünün tersine döndürülerek elde edilir. Dolayısıyla, eşlek kon düzeneğinde bir gök cisminin sağ açıklığı, gök cisminin saat çemberinin eşlek üzerindeki konumu ile eşdeğerdir. 23. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Güneş sistemi, Güneş'in etrafında dolanan gezegenler, cüce gezegenler, gezegenler arası cisimler ve yıldızlardan oluşan bir sistemdir.
  2. (.....) Güneş sistemi, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce oluşmuştur.
  3. (.....) Güneş sistemi, Güneş'in çekim kuvveti tarafından bir arada tutulur.
  4. (.....) Güneş sistemi, Güneş'in çevresinde dairesel yörüngelerde döner.
  5. (.....) Güneş sistemi, Güneş'ten uzaklığa göre iç ve dış gezegenler olmak üzere iki gruba ayrılır.
  6. (.....) İç gezegenler, Güneş'e yakın oldukları için daha sıcaktır.
  7. (.....) Dış gezegenler, Güneş'ten uzak oldukları için daha soğuktur.
  8. (.....) Jüpiter, Güneş sisteminin en büyük gezegenidir.
  9. (.....) Satürn, Güneş sisteminin en küçük gezegenidir.
  10. (.....) Güneş sistemi, Samanyolu gök adasının bir parçasıdır.

 24. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama:

  1. Soru, Güneş sisteminin tanımını sormaktadır. Güneş sistemi, Güneş'in etrafında dolanan gezegenler, cüce gezegenler, gezegenler arası cisimler ve yıldızlardan oluşan bir sistemdir. Bu nedenle, soru doğrudur. 2. Soru, Güneş sisteminin oluşum tarihini sormaktadır. Güneş sistemi, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce oluşmuştur. Bu nedenle, soru doğrudur. 3. Soru, Güneş sisteminin bir arada tutulma nedenini sormaktadır. Güneş sistemi, Güneş'in çekim kuvveti tarafından bir arada tutulur. Bu nedenle, soru doğrudur. 4. Soru, Güneş sisteminin yörünge şekillerini sormaktadır. Güneş sistemi, Güneş'in çevresinde eliptik yörüngelerde döner. Bu nedenle, soru yanlıştır. 5. Soru, Güneş sisteminin iç ve dış gezegenleri arasındaki farkı sormaktadır. Güneş sisteminde, Güneş'e yakın olan Merkür, Venüs, Dünya ve Mars iç gezegenler olarak adlandırılırken, Güneş'ten uzak olan Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün dış gezegenler olarak adlandırılır. Bu nedenle, soru doğrudur. 6. Soru, iç gezegenlerin sıcaklıklarını sormaktadır. İç gezegenler, Güneş'e yakın oldukları için daha sıcaktır. Bu nedenle, soru doğrudur. 7. Soru, dış gezegenlerin sıcaklıklarını sormaktadır. Dış gezegenler, Güneş'ten uzak oldukları için daha soğuktur. Bu nedenle, soru doğrudur. 8. Soru, Güneş sisteminin en büyük gezegenini sormaktadır. Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'dir. Bu nedenle, soru doğrudur. 9. Soru, Güneş sisteminin en küçük gezegenini sormaktadır. Güneş sisteminin en küçük gezegeni Merkür'dür. Bu nedenle, soru yanlıştır. 10. Soru, Güneş sisteminin Samanyolu gök adasının bir parçası olup olmadığını sormaktadır. Güneş sistemi, Samanyolu gök adasının bir parçasıdır. Bu nedenle, soru doğrudur. 25. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) İnsan gözünün algılayamadığı ışınlara elektromanyetik ışınlar denir.
  2. ( ) Radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızılötesi ışınlar, görünür ışık, morötesi ışınlar, X-ışınları ve gama ışınları elektromanyetik ışınlardır.
  3. ( ) Radyo dalgaları en uzun dalga boyuna sahip elektromanyetik ışınlardır.
  4. ( ) Mikrodalgalar radyo dalgalarından daha kısa dalga boyuna sahiptir.
  5. ( ) Kızılötesi ışınlar görünür ışıktan daha uzun dalga boyuna sahiptir.
  6. ( ) Morötesi ışınlar görünür ışıktan daha kısa dalga boyuna sahiptir.
  7. ( ) X-ışınları morötesi ışınlardan daha kısa dalga boyuna sahiptir.
  8. ( ) Gama ışınları X-ışınlarından daha kısa dalga boyuna sahiptir.
  9. ( ) Radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızılötesi ışınlar, görünür ışık, morötesi ışınlar, X-ışınları ve gama ışınları madde ile etkileşimleri sonucunda farklı etkiler gösterirler.
  10. ( ) Radyo dalgaları madde ile etkileşimleri sonucunda ısı etkisi gösterirler.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. Y 7. D 8. D 9. D 10. Y Açıklama:

  * İnsan gözünün algılayamadığı ışınlara elektromanyetik ışınlar denir. Bu ışınlar, dalga boyları ve frekansları bakımından farklı özelliklere sahiptirler. * Radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızılötesi ışınlar, görünür ışık, morötesi ışınlar, X-ışınları ve gama ışınları elektromanyetik ışınlardır. * Radyo dalgaları en uzun dalga boyuna sahip elektromanyetik ışınlardır. Dalga boyları 100 km ile 1 mm arasında değişir. * Mikrodalgalar radyo dalgalarından daha kısa dalga boyuna sahiptir. Dalga boyları 1 mm ile 10 μm arasında değişir. * Kızılötesi ışınlar görünür ışıktan daha uzun dalga boyuna sahiptir. Dalga boyları 10 μm ile 700 nm arasında değişir. * Morötesi ışınlar görünür ışıktan daha kısa dalga boyuna sahiptir. Dalga boyları 700 nm ile 400 nm arasında değişir. * X-ışınları morötesi ışınlardan daha kısa dalga boyuna sahiptir. Dalga boyları 400 nm ile 1 nm arasında değişir. * Gama ışınları X-ışınlarından daha kısa dalga boyuna sahiptir. Dalga boyları 1 nm'den daha kısadır. * Radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızılötesi ışınlar, görünür ışık, morötesi ışınlar, X-ışınları ve gama ışınları madde ile etkileşimleri sonucunda farklı etkiler gösterirler. Örneğin, radyo dalgaları madde ile etkileşimleri sonucunda ısı etkisi gösterirler.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Seçmeli Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Detayları

Seçmeli Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Seçmeli Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Seçmeli Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Seçmeli Astronomi ve uzay bilimleri 1.dönem 2.sınav soruları; açık uçlu sorulardan cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Doğa bilimlerinin farklı dalları arasındaki ilişkiyi açıklar.

Gözlemler, bilimsel hipotezlerin oluşturulmasında ve test edilmesinde önemli bir rol oynar.

Gök cisimlerinden gelen ışınların dalga boyuna göre teleskopların sınıflandırılabileceğini bilir.

Astronomideki farklı uzunluk birimlerini kullanır. Bu sorular, yukarıda verdiğin içerikten klasik türde, cevap, açıklama ve kazanım soru formatındadır. Sorular, " ", "Cevap:", "Açıklama:" ve "Kazanım:" formatındadır. Sorular, içerisine alınmamıştır. Umarım bu sorular, istediğin gibidir. Evrende bulunan galaksiler birbirinden uzaklaşmaktadır. Bu uzaklaşmanın nedeni nedir? Cevap: Evrenin genişlemesidir. Açıklama: Evren, Big Bang Teorisi'ne göre bir zamanlar tek bir noktadan başlayarak genişlemeye başlamıştır. Bu genişleme günümüzde de devam etmektedir. Galaksiler de bu genişlemeden etkilenmekte ve birbirinden uzaklaşmaktadır. Kazanım: Evrenin genişlediğini ve bu genişlemenin galaksilerin birbirinden uzaklaşmasına neden olduğunu açıklar.

Evrenin genişleme hızının zamanla değiştiğini açıklar.

Güneş sistemini oluşturan gezegenlerin iç ve dış gezegenler olarak iki gruba ayrıldığını kavrar.

Güneş sisteminin en büyük ve en küçük gezegeninin isimlerini bilir.

* Gök küresinin temel öğelerini tanımlar.

* Gök cisimlerini gök küresinin üzerindeymiş gibi algılamanın nedenini açıklar.

Gök küresinin bir noktasının enlem derecesi, gök küresinin kuzey gök uçlağının o noktadaki yükseklik açısı ile eşittir.

Eşlek kon düzeneğinde bir gök cisminin sağ açıklığı, gök cisminin saat çemberinin eşlek üzerindeki konumunun saat yönünün tersine döndürülmesi ile elde edilir.

* Güneş sisteminin yapısını ve bileşenlerini açıklar. * Güneş sisteminin oluşumunu ve gelişimini açıklar. * Güneş sisteminin dinamiklerini açıklar.

* Işın türlerini ve özelliklerini açıklar. * Işınların madde ile etkileşimlerini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Seçmeli Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Seçmeli Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Seçmeli Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Seçmeli Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Seçmeli Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Ünite Özetleri