Seçmeli 9.Sınıflar Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Başı Sınav (Klasik)

Seçmeli 9.Sınıflar Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Seçmeli 9.Sınıflar Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) CEVAPLARI

 1. Zamanı ölçmek için kullanılan araçların tarihsel gelişimini açıklayınız.


 2. Cevap: Antik dönemlerden beri insanlar zamanı ölçmek için çeşitli araçlar kullanmışlardır. Açıklama:

  Su saatleri, kum saatleri ve güneş saatleri gibi araçlar zamanın ölçülmesinde kullanılmıştır. 3. Günlük yaşamda kullandığımız saatler hangi zamanı ölçer?


 4. Cevap: Günlük yaşamda kullandığımız saatler bölge zamanını ölçer. Açıklama:

  Bölge zamanı, bir ülkenin veya bölgenin resmi olarak kullandığı zamandır. Bölge zamanı, o bölgenin başlangıç boylamına göre belirlenir. 5. Ay'ın kendi ekseni etrafında dönen hareketinin adı nedir?


 6. Cevap: Dolanma hareketi Açıklama:

  Ay'ın kendi ekseni etrafında yaptığı hareketine dolanma hareketi adı verilir. 7. Görelilik Teorisi'ne göre zamanın hızı hangi faktörlere bağlıdır?


 8. Cevap: Cismin hızı ve konumu Açıklama:

  Einstein'ın Görelilik Teorisi'ne göre cismin hızı arttıkça zaman yavaşlar, çekim merkezine yakınlık arttıkça ise zaman hızlanır. 9. Güneş'in tutulum çemberi nedir?


 10. Cevap: Güneş'in, Dünya etrafında yaptığı yörünge üzerinde, Dünya'nın gördüğü yola tutulum çemberi denir. Açıklama:

  Tutulum çemberi, Dünya'nın Güneş etrafındaki dönüşü nedeniyle oluşur. Güneş, tutulum çemberi boyunca hareket eder ve her gün farklı bir konumda görünür. 11. Güneş'in tutulum çemberi üzerindeki hareketi sonucu gök küresinin görünümü nasıl değişir?


 12. Cevap: Güneş'in tutulum çemberi üzerindeki hareketi sonucu, gök küresinin görünümü de değişime uğrar. Açıklama:

  Güneş, tutulum çemberi üzerinde hareket ederken, farklı takımyıldızların önünden geçer. Bu nedenle, gök küresinde görünen takımyıldızlar da değişir. Güneş'in tutulum çemberi üzerindeki hareketi, mevsimlerin oluşmasına da neden olur. 13. Güneş'in günlük hareketinin gece-gündüz sürelerine etkisi nedir?


 14. Cevap: Güneş'in günlük hareketi, gece-gündüz sürelerini etkiler. Açıklama:

  Güneş, günlük hareketi sırasında Dünya'nın farklı bölgelerine farklı açılardan görünür. Güneş'in bulunduğu bölge gündüz, diğer bölgeler ise gece olur. Güneş'in günlük hareketi, gece-gündüz sürelerinin eşit olduğu ekvator bölgesinde, gece-gündüz sürelerinin birbirinden farklı olduğu kutup bölgelerinde daha belirgindir. 15. Ay, Dünya'nın Etrafında Dolanırken Hangi Yöne Doğru Hareket Eder?


 16. Cevap: Pozitif yönde. Açıklama:

  Pozitif yön, Dünya'nın yörüngesinde izlediği yönün tersidir. 17. Ay'ın Dünya'ya Bakan Yüzünün Neden Her Zaman Aynı Olduğunu Açıklayınız.


 18. Cevap: Ay'ın kendi ekseni etrafında döndüğü süre, Dünya çevresindeki dolanım süresine eşittir. Bu nedenle Dünya'dan bakan bir gözlemci Ay'ın hep aynı yüzünü görür. Açıklama:

  Ay'ın kendi ekseni etrafında döndüğü süre yaklaşık 27,321661 gündür. Dünya çevresindeki dolanım süresi de yaklaşık 27,321661 gündür. 19. Gök kubbesi nedir? Özelliklerini açıklayalım.


 20. Cevap: Gök kubbesi, Dünya'yı merkez alan hayalî bir küredir. Açıklama:

  Dünya yüzeyindeki gözlemciler, tüm gök cisimlerini aynı uzaklıkta algıladıkları için oluşur. 21. Takım yıldızlarının adlandırılmasıyla ilgili tarihsel geçmişi araştırınız.


 22. Cevap: Babilliler ve Batlamyus'un rolü Açıklama:

  Takım yıldızları, mitolojik figürlerden ve hayvanlardan esinlenerek adlandırılmıştır. 23. Genel küresel kon düzeneğinin nasıl oluşturulduğunu açıklayınız.


 24. Cevap: Genel küresel kon düzeneği, Dünya'nın merkezinden geçen bir düzlem ve bu düzlemin küreyi kestiği çember olan temel düzlem çemberi kullanılarak oluşturulur. Temel düzlem çemberini kesen ve küreyi kestiği noktalar olan uçlak noktalarından geçen yarı çember ise başlangıç yarı çemberi olarak adlandırılır. Açıklama:

  Genel küresel kon düzeneği, Dünya'nın konumunu ve yönünü belirlemek için kullanılan bir koordinat sistemidir. Bu sistem, Dünya'nın merkezinden geçen bir düzlem ve bu düzlemin küreyi kestiği çember olan temel düzlem çemberi kullanılarak oluşturulur. Temel düzlem çemberini kesen ve küreyi kestiği noktalar olan uçlak noktalarından geçen yarı çember ise başlangıç yarı çemberi olarak adlandırılır. 25. Coğrafi kon düzeneğinde temel düzlem ve temel çember nedir?


 26. Cevap: Coğrafi kon düzeneğinde temel düzlem, Ekvator düzlemi, temel çember ise başlangıç meridyeni Greenwich olarak kabul edilir. Açıklama:

  Coğrafi kon düzeneği, Dünya'nın konumunu ve yönünü belirlemek için kullanılan bir koordinat sistemidir. Bu sistem, Dünya'nın merkezinden geçen bir düzlem ve bu düzlemin küreyi kestiği çember olan temel düzlem çemberi kullanılarak oluşturulur. Temel düzlem çemberini kesen ve küreyi kestiği noktalar olan uçlak noktalarından geçen yarı çember ise başlangıç yarı çemberi olarak adlandırılır. 27. Gözlem noktasının öğlen çemberi başlangıç yarı çemberi olarak kabul edildiği kon sayı düzeneği hakkında bilgi veriniz.


 28. Cevap: Saat kon düzeneği Açıklama:

  Saat kon düzeneği, diklik açısının eşlek kon düzeneğindeki gibi belirlendiği, saat açısının ise gözlemcinin öğlen çemberinden X' noktasına kadar olan yayı gören merkez açı olduğu kon sayı düzeneğidir. 29. Günlük görünür hareketin sonuçları nelerdir?


 30. Cevap: Daima çevrenin üstünde kalan yıldızlar, çevrenin altına inip çıkan yıldızlar, daima çevrenin altında kalan yıldızlar Açıklama:

  Gök cisimlerinin günlük görünür hareketi sonucunda bazı yıldızlar daima çevrenin üstünde kalırken, bazı yıldızlar çevrenin altına inip çıkarlar ve bazı yıldızlar da tamamen çevrenin altında kalırlar. 31. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1.Ay ve Güneş’in göreli uzaklıkları, Ay evreleri arasındaki süre farkından belirlenir.
  (.....) 2. Ay tutulması, Ay’ın Dünya’nın gölgesine girerek gerçekleşen bir doğa olayıdır.
  (.....) 3. Güneş tutulması, Ay’ın Dünya ve Güneş arasına girerek gerçekleşen bir doğa olayıdır.
  (.....) 4. Tam Ay tutulması sırasında Ay, tamamen gözden kaybolur.
  (.....) 5. Güneş ışınları, Dünya atmosferinde kırılarak Ay’a ulaşır.
  (.....) 6. Ay tutulması sırasında Ay, çoğunlukla kırmızı renk alır.
  (.....) 7. Güneş tutulması sırasında Güneş’in korona tabakası daha kolay gözlemlenebilir.
  (.....) 8. Tam Güneş tutulması sırasında Güneş’te meydana gelen patlamalar daha kolay gözlemlenebilir.
  (.....) 9. Ay tutulması, Dünya atmosferindeki maddelerin özelliklerini belirlemek için kullanılabilir.
  (.....) 10. Güneş tutulması, Güneş’in yapısı ile ilgili daha fazla bilgi elde edilebilmesini sağlar.

 32. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Ay ve Güneş’in göreli uzaklıkları, Ay evreleri arasındaki süre farkından belirlenir. İlk dördün evresinden son dördün evresine kadar geçen süre ile son dördün evresinden ilk dördün evresine kadar geçen süre aynı değildir. Bu, Ay’ın Güneş’e göre konumunun sürekli değiştiği anlamına gelir. 2. Ay tutulması, Ay’ın Dünya’nın gölgesine girerek gerçekleşen bir doğa olayıdır. Ay tutulması sırasında Ay, tamamen veya kısmen Dünya’nın gölgesinde kalır. 3. Güneş tutulması, Ay’ın Dünya ve Güneş arasına girerek gerçekleşen bir doğa olayıdır. Güneş tutulması sırasında Ay, tamamen veya kısmen Güneş’i kapatır. 4. Tam Ay tutulması sırasında Ay, tamamen gözden kaybolur. Ancak, Ay genellikle kırmızı veya turuncu renkte görünür. Bunun nedeni, Dünya atmosferindeki gazların Güneş ışığını kırmasıdır. 5. Güneş ışınları, Dünya atmosferinde kırılarak Ay’a ulaşır. Bu nedenle, Ay’dan yansıyan ışık kırmızı veya turuncu renkte görünür. 6. Ay tutulması sırasında Ay, çoğunlukla kırmızı renk alır. Bunun nedeni, Dünya atmosferindeki gazların Güneş ışığını kırmasıdır. 7. Güneş tutulması sırasında Güneş’in korona tabakası daha kolay gözlemlenebilir. Güneş’in korona tabakası, Güneş’in en dıştaki tabakasıdır. Bu tabaka, normal koşullarda Güneş’in parlaklığından dolayı görülemez. Ancak, Güneş tutulması sırasında Güneş’in korona tabakası daha kolay gözlemlenebilir. 8. Tam Güneş tutulması sırasında Güneş’te meydana gelen patlamalar daha kolay gözlemlenebilir. Güneş’te meydana gelen patlamalar, çok büyük enerji açığa çıkarabilir. Bu patlamalar, Güneş’in yapısı ile ilgili daha fazla bilgi elde edilebilmesini sağlar. 9. Ay tutulması, Dünya atmosferindeki maddelerin özelliklerini belirlemek için kullanılabilir. Ay tutulması sırasında, Dünya atmosferindeki gazların Güneş ışığını kırması nedeniyle Ay kırmızı veya turuncu renkte görünür. Bu renk, Dünya atmosferindeki gazların özelliklerine bağlıdır. 10. Güneş tutulması, Güneş’in yapısı ile ilgili daha fazla bilgi elde edilebilmesini sağlar. Güneş tutulması sırasında, Güneş’in korona tabakası daha kolay gözlemlenebilir. Bu tabaka, Güneş’in en dıştaki tabakasıdır ve normal koşullarda Güneş’in parlaklığından dolayı görülemez. 33. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1.Ay ve Güneş’in göreli uzaklıkları, Ay evreleri arasındaki süre farkından belirlenir.
  (.....) 2. Ay tutulması, Ay’ın Dünya’nın gölgesine girerek gerçekleşen bir doğa olayıdır.
  (.....) 3. Güneş tutulması, Ay’ın Dünya ve Güneş arasına girerek gerçekleşen bir doğa olayıdır.
  (.....) 4. Tam Ay tutulması sırasında Ay, tamamen gözden kaybolur.
  (.....) 5. Güneş ışınları, Dünya atmosferinde kırılarak Ay’a ulaşır.
  (.....) 6. Ay tutulması sırasında Ay, çoğunlukla kırmızı renk alır.
  (.....) 7. Güneş tutulması sırasında Güneş’in korona tabakası daha kolay gözlemlenebilir.
  (.....) 8. Tam Güneş tutulması sırasında Güneş’te meydana gelen patlamalar daha kolay gözlemlenebilir.
  (.....) 9. Ay tutulması, Dünya atmosferindeki maddelerin özelliklerini belirlemek için kullanılabilir.
  (.....) 10. Güneş tutulması, Güneş’in yapısı ile ilgili daha fazla bilgi elde edilebilmesini sağlar.

 34. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Ay ve Güneş’in göreli uzaklıkları, Ay evreleri arasındaki süre farkından belirlenir. İlk dördün evresinden son dördün evresine kadar geçen süre ile son dördün evresinden ilk dördün evresine kadar geçen süre aynı değildir. Bu, Ay’ın Güneş’e göre konumunun sürekli değiştiği anlamına gelir. 2. Ay tutulması, Ay’ın Dünya’nın gölgesine girerek gerçekleşen bir doğa olayıdır. Ay tutulması sırasında Ay, tamamen veya kısmen Dünya’nın gölgesinde kalır. 3. Güneş tutulması, Ay’ın Dünya ve Güneş arasına girerek gerçekleşen bir doğa olayıdır. Güneş tutulması sırasında Ay, tamamen veya kısmen Güneş’i kapatır. 4. Tam Ay tutulması sırasında Ay, tamamen gözden kaybolur. Ancak, Ay genellikle kırmızı veya turuncu renkte görünür. Bunun nedeni, Dünya atmosferindeki gazların Güneş ışığını kırmasıdır. 5. Güneş ışınları, Dünya atmosferinde kırılarak Ay’a ulaşır. Bu nedenle, Ay’dan yansıyan ışık kırmızı veya turuncu renkte görünür. 6. Ay tutulması sırasında Ay, çoğunlukla kırmızı renk alır. Bunun nedeni, Dünya atmosferindeki gazların Güneş ışığını kırmasıdır. 7. Güneş tutulması sırasında Güneş’in korona tabakası daha kolay gözlemlenebilir. Güneş’in korona tabakası, Güneş’in en dıştaki tabakasıdır. Bu tabaka, normal koşullarda Güneş’in parlaklığından dolayı görülemez. Ancak, Güneş tutulması sırasında Güneş’in korona tabakası daha kolay gözlemlenebilir. 8. Tam Güneş tutulması sırasında Güneş’te meydana gelen patlamalar daha kolay gözlemlenebilir. Güneş’te meydana gelen patlamalar, çok büyük enerji açığa çıkarabilir. Bu patlamalar, Güneş’in yapısı ile ilgili daha fazla bilgi elde edilebilmesini sağlar. 9. Ay tutulması, Dünya atmosferindeki maddelerin özelliklerini belirlemek için kullanılabilir. Ay tutulması sırasında, Dünya atmosferindeki gazların Güneş ışığını kırması nedeniyle Ay kırmızı veya turuncu renkte görünür. Bu renk, Dünya atmosferindeki gazların özelliklerine bağlıdır. 10. Güneş tutulması, Güneş’in yapısı ile ilgili daha fazla bilgi elde edilebilmesini sağlar. Güneş tutulması sırasında, Güneş’in korona tabakası daha kolay gözlemlenebilir. Bu tabaka, Güneş’in en dıştaki tabakasıdır ve normal koşullarda Güneş’in parlaklığından dolayı görülemez. 35. Aşağıdaki gök cisimleri hakkında bilgi veriniz.

  a. Güneş
  b. Ay
  c. Yıldız
  d. Gezegen
  e. Uydular

 36. Cevap: a. Güneş: Güneş Sistemi'nin merkezinde bulunan ve kendi etrafında dönen gök cismi. b. Ay: Dünya'nın uydusudur ve Dünya'nın etrafında döner. c. Yıldız: Gökyüzünde parlak ışıklar şeklinde görünen gök cisimleri. d. Gezegen: Güneş'in etrafında dönen gök cisimleri. e. Uydular: Gezegenlerin etrafında dönen gök cisimleri. Açıklama:

  Yukarıda verilen gök cisimleri ve özellikleri açıklanmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Seçmeli 9.Sınıflar Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) Detayları

Seçmeli 9.Sınıflar Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) 8 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 5 kullanıcı beğenmiş. Seçmeli 9.Sınıflar Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Seçmeli 9.Sınıflar Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Seçmeli 9.sınıflar astronomi ve uzay bilimleri dersi 2.dönem başı sınav soruları, klasik türde mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Öğrenciler zamanı ölçmek için kullanılan araçların tarihsel gelişimini öğrenmiş olur.

Öğrenciler günlük yaşamda kullandığımız saatlerin hangi zamanı ölçtüğünü öğrenmiş olur.

Öğrenciler Ay'ın kendi ekseni etrafındaki hareketini tanımlayabilir.

Öğrenciler zamanın algısının göreli olduğunu ve cismin hareketine ve konumuna bağlı olduğunu kavrayabilir.

Güneş'in tutulum çemberinin ne olduğunu ve nasıl oluştuğunu öğrenmiş olursunuz.

Güneş'in tutulum çemberi üzerindeki hareketinin gök küresinin görünümünü nasıl değiştirdiğini ve mevsimlerin nasıl oluştuğunu öğrenmiş olursunuz.

Güneş'in günlük hareketinin gece-gündüz sürelerine etkisini öğrenmiş olursunuz.

Ay'ın Dünya çevresindeki hareket yönünü anlayabilmek.

Ay'ın kendi ekseni etrafında dönüş süresinin Dünya çevresindeki dolanım süresine eşit olduğunu anlayabilmek.

Öğrenciler, gök kubbesi kavramını anlar ve bu kavramın gök cisimlerinin algılanmasındaki rolünü kavrar.1. Gök küresinin temel öğelerini açıklayınız. Cevap: Gök eşleği, gök uçlağı, çevren, zenit ve nadir gibi öğeler Açıklama: Gök küresi, gök cisimlerinin konumlarını tanımlamak için kullanılan temel öğeler içerir. Kazanım: Gök küresinin temel öğelerini anlama

Takım yıldızlarının adlandırma tarihini öğrenme

Öğrenciler, genel küresel kon düzeneğinin nasıl oluşturulduğunu ve bu düzeneğe ait temel kavramları öğrenirler.

Öğrenciler, coğrafi kon düzeneğinin temel unsurlarını öğrenirler.

Saat kon düzeneğinin temel özelliklerini ve kullanımını anlamak.

Gök cisimlerinin günlük görünür hareketinin sonuçlarını anlamak.

* Öğrenciler, Ay ve Güneş tutulmalarının oluşumunu ve özelliklerini açıklayabilir. * Öğrenciler, Ay ve Güneş tutulmalarının önemini ve yararlarını anlayabilir. * Öğrenciler, gök cisimlerinin hareketlerini ve bunların Dünya üzerindeki etkilerini anlayabilir. * Öğrenciler, gök cisimlerinin özelliklerini ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini anlayabilir. * Öğrenciler, evrenin yapısını ve işleyişini anlayabilir.

* Öğrenciler, Ay ve Güneş tutulmalarının oluşumunu ve özelliklerini açıklayabilir. * Öğrenciler, Ay ve Güneş tutulmalarının önemini ve yararlarını anlayabilir. * Öğrenciler, gök cisimlerinin hareketlerini ve bunların Dünya üzerindeki etkilerini anlayabilir. * Öğrenciler, gök cisimlerinin özelliklerini ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini anlayabilir. * Öğrenciler, evrenin yapısını ve işleyişini anlayabilir.

Gök cisimlerini ve özelliklerini öğrenme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Seçmeli 9.Sınıflar Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Seçmeli 9.Sınıflar Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Seçmeli 9.Sınıflar Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Seçmeli 9.Sınıflar Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Seçmeli 9.Sınıflar Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Ünite Özetleri