Seçmeli 12.Sınıf TDB 2.Dönem Başı Yazılı - Klasik

Seçmeli 12.Sınıf TDB 2.Dönem Başı Yazılı - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Seçmeli 12.Sınıf TDB 2.Dönem Başı Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Helaller ve haramlar nelerdir? Açıklayınız.


 2. Cevap: Helaller, dinimizce yapılması serbest olan hususlardır. Haramlar ise yapılması yasaklanmış olanlardır. Helaller yeme içme, giyim kuşam ve kazanç gibi hayatın tüm alanlarını kapsar. Ancak dinimizde helal alanı haram alanından daha geniştir. Örneğin domuz eti, leş, kan gibi belli başlı bazı yiyecekler haram kılınmıştır. Açıklama:

  Bu soru helaller ve haramların tanımını ve dinimizdeki yeri hakkında bilgi vermektedir. 3. Zaruret durumlarında haramlar hangi şartlarla mübah olabilir?


 4. Cevap: Normal şartlarda haram kılınmış fiiller dahi zaruret durumlarında, zaruret miktarı kadar ve geçici olarak mübah olabilmektedir. Açıklama:

  Bu soru zaruret halinde haramların mübah olma şartlarını açıklamaktadır. 5. Kıyas nedir? Üç örnek veriniz.


 6. Cevap: Kıyas nedir? Üç örnek veriniz. nedir? Üç örnek veriniz. Açıklama:

  Kıyas nedir? Üç örnek veriniz. Cevap: Kıyas, Kur'an, Sünnet ve icmada doğrudan hüküm bulunmayan bir meseleyi, bu kaynaklara göre akıl yürütme yoluyla çözmektir. Örnekler: İçkinin haram kılınmasıyla benzer özellikleri taşıyan uyuşturucu maddelerin de haram kabul edilmesi. Alkollü içeceklerin satılmasının haram olmasıyla benzer özellikleri taşıyan tütün ürünlerinin de satılmasının haram kabul edilmesi. Zinadan doğan çocuğun miras alamamasıyla benzer özellikleri taşıyan evlatlık edinilen çocuğun da miras alamaması.ir? Üç örnek veriniz. Cevap: Kıyas, Kur'an, Sünnet ve icmada doğrudan hüküm bulunmayan bir meseleyi, bu kaynaklara göre akıl yürütme yoluyla çözmektir. Örnekler: İçkinin haram kılınmasıyla benzer özellikleri taşıyan uyuşturucu maddelerin de haram kabul edilmesi. Alkollü içeceklerin satılmasının haram olmasıyla benzer özellikleri taşıyan tütün ürünlerinin de satılmasının haram kabul edilmesi. Zinadan doğan çocuğun miras alamamasıyla benzer özellikleri taşıyan evlatlık edinilen çocuğun da miras alamaması. 7. Hukuk ve ahlak arasındaki ilişkiyi açıklayınız.


 8. Cevap: Hukuk ve ahlak arasındaki ilişkiyi açıklayınız. ve ahlak arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Açıklama:

  Hukuk ve ahlak arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Cevap: Ahlak, kişinin kendi içsel değerlerine göre hareket etmesini sağlarken, hukuk dışsal yaptırımlarla toplum düzenini sağlar. Hukuk, insanların ahlaki davranışlarda bulunmaları için zorlayıcı bir güçtür, ancak ahlaki olgunluğa ulaşmış bireyler ahlaki davranışları içsel bir motivasyonla gerçekleştirirler.ahlak arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Cevap: Ahlak, kişinin kendi içsel değerlerine göre hareket etmesini sağlarken, hukuk dışsal yaptırımlarla toplum düzenini sağlar. Hukuk, insanların ahlaki davranışlarda bulunmaları için zorlayıcı bir güçtür, ancak ahlaki olgunluğa ulaşmış bireyler ahlaki davranışları içsel bir motivasyonla gerçekleştirirler. 9. Tasarruf neden ekonomik faaliyetlerde gözetilmesi gereken bir ahlaki tutumdur?


 10. Cevap: İsrafı önler, yarın için birikim yapmayı sağlar. Açıklama:

  Tasarruf, bireysel ve toplumsal ekonomik istikrarın korunmasına yardımcı olur. 11. Helal kazanç elde etmek için neler yapılmalıdır?


 12. Cevap: Helal olan işlerde çalışmak, üretimde kaliteye ve helalliğe dikkat etmek, toplumsal çıkarları öncelemek. Açıklama:

  Helal kazanç, hem kişinin kendisi hem de toplum için önemlidir. 13. İslam'ın amacı nedir?


 14. Cevap: İnsanın dünyada ve ahirette mutluluk içinde yaşamasını sağlamak ve onu huzura kavuşturmaktır. Açıklama: 15. Karz-ı hasen nedir? Açıklayınız.


 16. Cevap: Allah'a (c.c.) ödünç vermek anlamına gelen, ihtiyaca borç vermek, tahsilinde kolaylık sağlamak ve gerekirse bağışlamak demektir. Açıklama:

  Karz-ı hasen, dinimizce tavsiye edilen güzel bir davranıştır ve Allah'ın bunu karşılıksız bırakmayacağına inanılır. 17. İslam'ın mülkiyet anlayışını açıklayınız.


 18. Cevap: İslam, özel mülkiyet hakkını tanır, ancak kişilerin mallarını başkalarına zarar verecek şekilde kullanmalarını yasaklar. Mülkiyetin sınırı, başkalarının haklarının başladığı yerde sona erer. Açıklama:

  İslam'ın mülkiyet anlayışı, hem bireylerin haklarını hem de toplumsal menfaati gözetir. 19. Faiz nedir?


 20. Cevap: Faiz, borç verilen para veya malın belli bir süre sonra belirli bir fazlalıkla geri alınmasıdır. Bu tür işlemlere "faizli işlemler" denir. Açıklama:

  Faiz, borç-alacak ilişkisinde borçlunun süreyi uzatması karşılığında ödediği ek tutardır. 21. İslam'da faiz neden yasaktır?


 22. Cevap: İslam'da faiz, haksız kazanç olması, toplumsal ilişkileri olumsuz etkilemesi ve ekonomik eşitsizliği artırması nedeniyle yasaktır. Açıklama:

  Faiz, alınan borç karşılığında ödenen fahiş ücrettir. İslam, servetin âtıl bırakılmasını ve üretim dışında tutulmasını uygun görmez. Bu nedenle "paradan para kazanmak" anlamına gelen faizi haram kabul etmiştir. 23. Rüşvet nedir ve hangi durumlarda ortaya çıkar?


 24. Cevap: Rüşvet, haksız bir menfaat sağlamak için verilen ücret veya bedeldir. Yetkili kişilere yaptıkları işi daha hızlı yapması, bir hakkı engellemesi veya haksızlığı haklı göstermesi için verilen her türlü maddi değeri olan şey rüşvettir. Açıklama:

  Rüşvet, toplum düzenini bozar, adaletsizliğe ve yolsuzluğa yol açar. Kamuda görev alan kişilerin yetkisini veya nüfuzunu kötüye kullanarak çıkar elde etmesi de rüşvet kapsamına girer. 25. Ticarette adalet ilkesinin önemini açıklayınız.


 26. Cevap: Ticarette adalet ilkesi, tüm tarafların eşit davranılması ve haksızlık doğuracak yollara başvurulmaması gerektiğini ifade eder. Adalet ilkesine uyulması, karşılıklı güveni tesis eder ve toplumsal barışı sağlar. Açıklama:

  Ticarette adalet, ekonomik faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve toplumda güven duygusunun oluşması için esastır. 27. Karaborsanın toplum üzerindeki olumsuz etkilerini açıklayın.


 28. Cevap: Toplumda hile ve nefreti yaygınlaştırır, bireylerin karşılıklı ilişkilerindeki sıcaklığı ve dürüstlüğü bozar. Açıklama:

  Karaborsa, insanlar arasındaki güven ve iş birliğini aşındırır. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Faiz, İslam dininde yasaklanmıştır.
  (.....) 2. Rüşvet, haksız bir menfaat sağlamak için verilen ücrettir.
  (.....) 3. Hileli satış, karşı tarafı aldatmaya dayalıdır.
  (.....) 4. Peygamberimiz, rüşvet alanın ve verenin lanetlendiğini söylemiştir.
  (.....) 5. Faiz, üretim ekonomisini teşvik eder.
  (.....) 6. Hileli satış, toplumsal barışı bozar.
  (.....) 7. Alışverişte yemin etmek tavsiye edilir.
  (.....) 8. Zekât, Allah katında değersizdir.
  (.....) 9. Rüşvet, Türk Ceza Kanunu'nda suçtur.
  (.....) 10. İslam, sermayenin tek başına kazanç aracı olmasını uygun görür.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. Y 8. Y 9. D 10. Y Açıklama: 31. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  Cümleler:
  1. Allah'a (c.c.) ödünç vermek anlamına gelir.
  2. İnsanlar arası ilişkilerden doğan karşılıklı haklar ve sorumlulukları ifade eder.
  3. Zorunlu olmadıkça altına girilmemelidir.
  4. Vadesi gelince zamanında ödenmelidir.
  5. Dinimizde haramdır.
  6. Borçluya mühlet tanıma veya borcu bağışlama dinimizde güzel bir davranıştır.
  7. Bireyler arasında haksızlık yapılmamasını ifade eder.
  8. İhlal edilmesi büyük bir günahtır.
  9. İnanan bir insanın başkalarının hakkını ihlal etmesi düşünülemez.
  10. İslam alimleri tarafından "Allah'a (c.c.) ödünç vermek" şeklinde açıklanmıştır.
  Kavramlar:
  1. Karz-ı hasen
  2. Kul hakkı
  3. Borç
  4. Faiz
  5. Hakkaniyet
  6. Eşitlik
  7. İslamiyet
  8. Günah
  9. Kul hakkına girmek
  10. Ahiret hesabı

 32. Cevap: 1. Karz-ı hasen 2. Kul hakkı 3. Borç 4. Faiz 5. Hakkaniyet 6. Eşitlik 7. İslamiyet 8. Günah 9. Kul hakkına girmek 10. Ahiret hesabı Açıklama:

  Eşleştirme, verilen cümleler ile kavramlar arasında anlamlı ilişkilerin kurulmasını gerektirir. Örneğin, "Allah'a (c.c.) ödünç vermek anlamına gelir" cümlesi "Karz-ı hasen" kavramı ile eşleştirilmelidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Seçmeli 12.Sınıf TDB 2.Dönem Başı Yazılı - Klasik Detayları

Seçmeli 12.Sınıf TDB 2.Dönem Başı Yazılı - Klasik 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Seçmeli 12.Sınıf TDB 2.Dönem Başı Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Seçmeli 12.Sınıf TDB 2.Dönem Başı Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Seçmeli 12.sınıf tdb dersi 2.dönem başı yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenci helal ve haram kavramlarının önemini anlar.

Öğrenci zaruret durumlarında haramların mübah olabileceğini öğrenir.

Kıyas yöntemini anlamak ve uygulama örneklerini öğrenmek.

Hukuk ve ahlak arasındaki ilişkiyi ve her birinin toplumsal düzendeki rolünü anlamak.

Tasarrufun ekonomik ve ahlaki yönlerini kavrar.

Helal kazanç elde etmenin yollarını öğrenir.

Öğrenciler, karz-ı hasen kavramını ve dinimizdeki önemini kavrar.

Öğrenciler, İslam'ın mülkiyet hakkı konusundaki dengeleyici yaklaşımını anlar.

Öğrenciler, faizin tanımını ve doğasını anlar.

Öğrenciler, İslam'da faizin yasaklanmasının nedenlerini ve bunun ekonomik hayata etkilerini anlar.

Öğrenciler, rüşvetin tanımını, çeşitlerini ve bununla ilgili cezai yaptırımları anlar.

Ticarette adaletin önemini kavramak ve adalet ilkesine uymanın hem bireysel hem de toplumsal faydalarını anlamak.

Karaborsanın sosyal açıdan zararlı olduğunu anlama.

1. İslam'ın ekonomik hayatla ilgili temel ilkelerini öğrenmek. 2. Faizin zararlarını anlamak. 3. Rüşvetin kötü sonuçlarını bilmek. 4. Hileli satışın olumsuz etkilerini kavramak. 5. İslam'ın ekonomik ilişkilerdeki dürüstlüğe verdiği önemi anlamak. 6. Alışverişlerde doğru davranışları öğrenmek. 7. Yalan söylemenin ve aldatmanın sonuçlarını bilmek. 8. Zekâtın önemini ve değerini anlamak. 9. Rüşvetin hukuki sonuçlarını öğrenmek. 10. İslam'ın insan haklarına verdiği önemi kavramak

Öğrenciler, İslam'da borç alışverişi ve kul hakkı kavramı hakkında bilgi edinirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Seçmeli 12.Sınıf TDB 2.Dönem Başı Yazılı - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Seçmeli 12.Sınıf TDB 2.Dönem Başı Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Seçmeli 12.Sınıf TDB 2.Dönem Başı Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Seçmeli 12.Sınıf TDB 2.Dönem Başı Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Seçmeli 12.Sınıf TDB 2.Dönem Başı Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi Ünite Özetleri