Seçmeli 10. Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Başı Sınav - Klasik

Seçmeli 10. Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Seçmeli 10. Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Başı Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Bölge zamanı nedir? Açıklayınız.


 2. Cevap: Bölge zamanı, aynı saat dilimindeki bölgelerde kullanılan ortalama güneş zamanıdır. Açıklama:

  Bölge zamanı, dünyanın farklı bölgelerinde kullanılan zaman dilimlerine göre belirlenir. Her saat dilimi, 15 derecelik bir boylam aralığına karşılık gelir. Aynı saat dilimindeki bölgelerde kullanılan zaman, bölge zamanı olarak adlandırılır. 3. Yerel yıldız zamanı nedir? Açıklayınız.


 4. Cevap: Yerel yıldız zamanı, bir gözlemcinin bulunduğu boylama bağlı olarak değişen yıldız zamanıdır. Açıklama:

  Yerel yıldız zamanı, gözlemcinin bulunduğu boylama göre hesaplanan yıldız zamanıdır. Gözlemcinin bulunduğu boylam arttıkça, yerel yıldız zamanı da artar. 5. Güneş'in eşlek kon sayıları nelerdir?


 6. Cevap: Sağ açıklık (a) ve dik açıklık (δ) Açıklama:

  Güneş'in eşlek kon sayıları, Güneş'in gökyüzündeki konumunu belirleyen iki açıdır. 7. Güneş'in gece ve gündüz süreleri nasıl değişir?


 8. Cevap: Güneş'in gece ve gündüz süreleri, Güneş'in dik açıklığına bağlı olarak değişir. Açıklama:

  Güneş'in dik açıklığı, Güneş'in ekvatora olan açısıdır. 9. Kavuşul Ay nedir?


 10. Cevap: Kavuşul Ay, Ay'ın herhangi bir evresinden art arda iki geçişi arasındaki süredir. Açıklama:

  Kavuşul Ay süresi, 29,53058912 gündür. 11. Ay'ın Dünya'ya bakan yüzünün sağ yarısı ışık alacağı için aydınlık, diğer yarısı karanlıktır. Bu evreye ne ad verilir?


 12. Cevap: İlk dördün Açıklama:

  İlk dördün, Ay'ın Dünya'ya bakan yüzünün sağ yarısının ışık alması ve aydınlık olması, diğer yarısının karanlık olması durumudur. 13. Ay tutulması çeşitlerini yazınız.


 14. Cevap: Ay tutulması çeşitleri şunlardır: Tam Ay Tutulması: Dünya'nın Ay ve Güneş arasında geçerek Ay'ın tamamını kapatması sonucu gerçekleşen tutulmadır. Yarı Gölgeli Ay Tutulması: Dünya'nın Ay ve Güneş arasında geçerek Ay'ın bir kısmını kapatması sonucu gerçekleşen tutulmadır. Parçalı Ay Tutulması: Dünya'nın Ay ve Güneş arasında geçerek Ay'ın bir kısmını kapatması sonucu gerçekleşen tutulmadır. Açıklama:

  Ay tutulması çeşitleri, Dünya'nın Ay ve Güneş arasındaki konumuna göre belirlenir. Tam Ay Tutulması, Dünya'nın Ay ve Güneş arasında düz bir hat üzerinde bulunması sonucu gerçekleşir. Yarı Gölgeli Ay Tutulması, Dünya'nın Ay ve Güneş arasında düz bir hat üzerinde bulunmaması ve Dünya'nın Ay'ın önünden geçerken Ay'ı tamamen kapatmaması sonucu gerçekleşir. Parçalı Ay Tutulması ise, Dünya'nın Ay ve Güneş arasında düz bir hat üzerinde bulunmaması ve Dünya'nın Ay'ın önünden geçerken Ay'ı tamamen kapatması sonucu gerçekleşir. 15. Güneş ve Ay tutulmaları sırasında oluşan halkaların neden farklı renklerde olduğunu açıklayınız.


 16. Cevap: Güneş ve Ay tutulmaları sırasında oluşan halkaların farklı renklerde olmasının nedeni, Güneş'in ve Ay'ın farklı sıcaklıklarda olmasıdır. Güneş, çok yüksek sıcaklıkta olduğundan, ışığı mavi-beyaz renktedir. Ay ise, çok düşük sıcaklıkta olduğundan, ışığı kırmızı renktedir. Bu nedenle, Güneş tutulması sırasında oluşan halka mavi-beyaz renkte, Ay tutulması sırasında oluşan halka ise kırmızı renktedir. Açıklama:

  Güneş, çok yüksek sıcaklıkta olduğundan, ışığı mavi-beyaz renktedir. Ay ise, çok düşük sıcaklıkta olduğundan, ışığı kırmızı renktedir. Güneş tutulması sırasında, Ay Güneş'in önüne geçerek Güneş'in ışığını kapatır. Bu nedenle, Güneş tutulması sırasında oluşan halka mavi-beyaz renktedir. Ay tutulması sırasında ise, Dünya Ay'ın önüne geçerek Ay'ın Güneş'ten gelen ışığını kapatır. Bu nedenle, Ay tutulması sırasında oluşan halka kırmızı renktedir. 17. Enlem ve boylam nedir ve nasıl hesaplanırlar?


 18. Cevap: Enlem, bir yerin ekvatora olan açısal uzaklığıdır. Boylam ise, bir yerin başlangıç meridyenine olan açısal uzaklığıdır. Enlem ve boylam, bir yerin konumunu kesin olarak belirlemek için kullanılır. Açıklama:

  Enlem ve boylam, Dünya üzerindeki bir konumu belirlemek için kullanılan koordinatlardır. Enlem, kuzey veya güney yarımküredeki konumu, boylam ise doğu veya batı yarımküredeki konumu belirtir. 19. Gök küresi üzerindeki bir noktanın konumu nasıl belirlenir?


 20. Cevap: Gök küresi üzerindeki bir noktanın konumu, enlem ve boylam koordinatları kullanılarak belirlenir. Enlem, noktanın gök eşleğine olan açısal uzaklığıdır. Boylam ise, noktanın ilkbahar noktasına olan açısal uzaklığıdır. Açıklama:

  Gök küresi üzerindeki bir noktanın konumu, enlem ve boylam koordinatları kullanılarak belirlenir. Enlem, noktanın gök ekvatoruna olan açısal uzaklığıdır. Boylam ise, noktanın ilkbahar noktasına olan açısal uzaklığıdır. 21. Çevren koordinat sisteminde hangi koordinatlar kullanılır?


 22. Cevap: Çevren koordinat sisteminde kullanılan koordinatlar şunlardır: * Azimut açısı (a) * Yükseklik açısı (h) * Zenit açısı (z) Açıklama:

  Azimut açısı, gök cisminin ufuk düzleminde kuzey yönünden doğu veya batı yönüne doğru yaptığı açıdır. Yükseklik açısı, gök cisminin ufuk düzlemine göre yaptığı açıdır. Zenit açısı, gök cisminin zenit noktasından yaptığı açıdır. 23. Gök cisimlerinin günlük görünür hareketlerinin sonuçlarından biri nedir?


 24. Cevap: Gök cisimlerinin günlük görünür hareketlerinin sonuçlarından biri, bazı yıldızların bazı enlemlerde hiç doğmaması veya hiç batmamasıdır. Açıklama:

  Gök cisimleri, Dünya'nın etrafında döndükleri için günlük olarak bir görünür hareket yaparlar. Bu hareket, Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesinden kaynaklanır. Dünya'nın ekseni eğik olduğu için, gök cisimlerinin günlük görünür hareketleri farklı enlemlerde farklılık gösterir. Bazı enlemlerde, bazı yıldızlar hiç doğmaz veya hiç batmaz. 25. Üç tane doğmayan yıldız örneği veriniz.


 26. Cevap: * Polaris * Sirius * Canopus Açıklama:

  Polaris, Kuzey Kutbu Yıldızı olarak da bilinir. Bu yıldız, Dünya'nın kuzey kutbuna çok yakın bir konumda bulunur. Bu nedenle, kuzey enlemlerinde hiç batmaz. Sirius, gökyüzündeki en parlak yıldızdır. Ancak, bu yıldız güney yarımkürede bulunur. Bu nedenle, kuzey enlemlerinde hiç doğmaz. Canopus, gökyüzündeki ikinci en parlak yıldızdır. Bu yıldız da güney yarımkürede bulunur. Bu nedenle, kuzey enlemlerinde hiç doğmaz. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesi daireseldir. ( )
  2. Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi sonucu mevsimler oluşur. ( )
  3. Dünya'nın günlük dönüşü sonucu gece-gündüz olayı gerçekleşir. ( )
  4. Güneş'in Dünya etrafında dönmesi sonucu tutulmalar oluşur. ( )
  5. Güneş'in dik açıklığı 23,5°'dir. ( )
  6. Güneş'in sağ açıklığı 360°'dir. ( )
  7. Güneş'in günlük hareketi yaklaşık 1°'dir. ( )
  8. Güneş'in yıllık hareketi yaklaşık 360°'dir. ( )
  9. Güneş'in günlük hareketi sonucu gün ve gece süreleri değişir. ( )
  10. Güneş'in yıllık hareketi sonucu mevsimler oluşur. ( )

 28. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesi eliptiktir. 2. Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi sonucu mevsimler oluşmaz. Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu mevsimler oluşur. 3. Dünya'nın günlük dönüşü sonucu gece-gündüz olayı gerçekleşir. 4. Güneş'in Dünya etrafında dönmesi sonucu tutulmalar oluşmaz. Dünya'nın Güneş ve Ay arasında kalması sonucu tutulmalar oluşur. 5. Güneş'in dik açıklığı 23,5°'dir. 6. Güneş'in sağ açıklığı 360°'dir. 7. Güneş'in günlük hareketi yaklaşık 1°'dir. 8. Güneş'in yıllık hareketi yaklaşık 360°'dir. 9. Güneş'in günlük hareketi sonucu gün ve gece süreleri değişir. 10. Güneş'in yıllık hareketi sonucu mevsimler oluşur. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Ay’ın evreleri, Ay’ın Güneş ve Dünya’ya göre konumunun değişmesiyle oluşur.
  2. (.....) Tam Ay tutulması sırasında Ay tamamen gözden kaybolur.
  3. (.....) Güneş tutulması, Ay’ın Güneş ile Dünya arasına girmesiyle oluşur.
  4. (.....) Gök cisimleri küresel bir yüzeyde gibi algılanır.
  5. (.....) Gök küresi, Dünya’yı merkez olarak kabul eden hayalî küredir.
  6. (.....) Dünya yüzeyinde bulunan bir gözlemci nerede olursa olsun bütün gök cisimlerini aynı uzaklıktaymış gibi algılar.
  7. (.....) Gök cisimlerini küresel bir yüzeyde gibi algılamanızın nedeni uzaklıktır.
  8. (.....) Güneş’in görünür büyüklüğü Ay’ın görünür büyüklüğünden büyüktür.
  9. (.....) Ay tutulması sırasında Ay’ın kızılötesi görselleri kullanılarak Ay yüzeyindeki maddelerin nitelikleri belirlenebilir.
  10. (.....) Gözlemciye olan uzaklığı arttıkça gözün karşılaştırma yapabilme gücü azalır.

 30. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama:

  1. Ay’ın evreleri, Ay’ın Güneş ve Dünya’ya göre konumunun değişmesiyle oluşur. Tam Ay tutulması sırasında Ay tamamen gözden kaybolmaz. 2. Güneş tutulması, Ay’ın Güneş ile Dünya arasına girmesiyle oluşur. Güneş tutulması sırasında Ay, Güneş’in önünden geçerek Güneş ışığının Dünya’ya ulaşmasını engeller. 3. Gök cisimleri küresel bir yüzeyde gibi algılanır. Bunun nedeni, gözlemcinin Dünya üzerinde küçük bir nokta olması ve gök cisimlerinin çok uzakta olmasıdır. 4. Gök küresi, Dünya’yı merkez olarak kabul eden hayalî küredir. Gök cisimleri gök küre üzerine yerleştirilmiş gibi düşünülür. 5. Dünya yüzeyinde bulunan bir gözlemci nerede olursa olsun bütün gök cisimlerini aynı uzaklıktaymış gibi algılar. Bunun nedeni, gök cisimlerinin çok uzakta olmasıdır. 6. Gök cisimlerini küresel bir yüzeyde gibi algılamanızın nedeni uzaklıktır. Gözlemcinin Dünya üzerinde küçük bir nokta olması ve gök cisimlerinin çok uzakta olması nedeniyle gök cisimleri küresel bir yüzeyde gibi algılanır. 7. Güneş’in görünür büyüklüğü Ay’ın görünür büyüklüğünden büyüktür. Bunun nedeni, Güneş’in Ay’dan çok daha büyük olmasıdır. 8. Ay tutulması sırasında Ay’ın kızılötesi görselleri kullanılarak Ay yüzeyindeki maddelerin nitelikleri belirlenebilir. Ay tutulması sırasında Ay’a ulaşan ışık, Dünya atmosferi tarafından kırılır. Kırılan ışık, Ay’ın yüzeyindeki maddeler tarafından emilir ve daha sonra kızılötesi ışık olarak yansıtılır. Kızılötesi ışık, Ay’ın yüzeyindeki maddelerin nitelikleri hakkında bilgi verir. 9. Gözlemciye olan uzaklığı arttıkça gözün karşılaştırma yapabilme gücü azalır. Bunun nedeni, gözün cisimleri ayrıntılı olarak görebilmesi için cisimlere yakın olması gerektiğidir. 31. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  a. 21 Mart
  b. 22 Haziran
  c. 23 Eylül
  d. 22 Aralık
  1. Gündüz süresi, gece süresinden uzundur.
  2. Gece ve gündüz süreleri eşittir.
  3. Gündüz süresi, gece süresinden kısadır.

 32. Cevap: 1. b 2. a,c 3. d Açıklama:

  21 Mart'ta Güneş ekvator üzerindedir ve gece ve gündüz süreleri eşittir. 22 Haziran'da Güneş kuzey yarımkürede en yüksek noktasındadır ve gündüz süresi gece süresinden uzundur. 23 Eylül'de Güneş tekrar ekvator üzerindedir ve gece ve gündüz süreleri eşittir. 22 Aralık'ta Güneş kuzey yarımkürede en düşük noktasındadır ve gündüz süresi gece süresinden kısadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Seçmeli 10. Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Detayları

Seçmeli 10. Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Başı Sınav - Klasik 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 25 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Seçmeli 10. Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Başı Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Seçmeli 10. Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Seçmeli 10.sınıf astronomi ve uzay bilimleri 2.dönem başı yazılı soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, bölge zamanı ve önemi hakkında bilgi sahibi olur.

Öğrenciler, yerel yıldız zamanı ve hesaplanması hakkında bilgi sahibi olur.

Güneş'in eşlek kon sayılarının ne olduğunu ve nasıl hesaplandığını öğrenmek.

Güneş'in gece ve gündüz sürelerinin nasıl değiştiğini ve bunun nedenlerini öğrenmek.

Kavuşul Ay'ı anlamak.

Ay'ın evrelerini anlamak.1. Ay'ın evreleri arasındaki sürenin farklı olmasından yararlanarak

Öğrenciler, Ay tutulması çeşitlerini öğrenirler.

Öğrenciler, Güneş ve Ay tutulmaları sırasında oluşan halkaların neden farklı renklerde olduğunu öğrenirler.

Enlem ve boylamın ne olduğunu ve nasıl hesaplandıklarını öğrenmek.

Gök küresi üzerindeki bir noktanın konumunu nasıl belirleyeceğini öğrenmek.

Öğrenciler, çevren koordinat sisteminde kullanılan koordinatları ve anlamlarını öğrenirler.

Öğrenciler, gök cisimlerinin günlük görünür hareketlerinin sonuçlarından birinin, bazı yıldızların bazı enlemlerde hiç doğmaması veya hiç batmaması olduğunu öğrenirler.

Öğrenciler, üç tane doğmayan yıldız örneği öğrenirler.

1. Öğrenciler, Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesinin şeklini öğrenir. 2. Öğrenciler, Dünya'nın Güneş etrafında dönmesinin sonucu olarak mevsimlerin oluştuğunu öğrenir. 3. Öğrenciler, Dünya'nın günlük dönüşünün sonucu olarak gece-gündüz olayının gerçekleştiğini öğrenir. 4. Öğrenciler, Güneş'in Dünya etrafında dönmediğini ve tutulmaların Dünya'nın Güneş ve Ay arasında kalması sonucu oluştuğunu öğrenir. 5. Öğrenciler, Güneş'in dik açıklığının 23,5° olduğunu öğrenir. 6. Öğrenciler, Güneş'in sağ açıklığının 360° olduğunu öğrenir. 7. Öğrenciler, Güneş'in günlük hareketinin yaklaşık 1° olduğunu öğrenir. 8. Öğrenciler, Güneş'in yıllık hareketinin yaklaşık 360° olduğunu öğrenir. 9. Öğrenciler, Güneş'in günlük hareketinin sonucu olarak gün ve gece sürelerinin değiştiğini öğrenir. 10. Öğrenciler, Güneş'in yıllık hareketinin sonucu olarak mevsimlerin oluştuğunu öğrenir.

1. Ay’ın evrelerinin oluşumunu açıklayabilme. 2. Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklayabilme. 3. Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini açıklayabilme. 4. Gök cisimlerinin küresel bir yüzeyde gibi algılanmasının nedenini açıklayabilme. 5. Gök küresinin tanımını yapabilme. 6. Gözlemcinin Dünya üzerinde bulunduğu noktanın gök cisimlerinin uzaklığını algılamasını etkileyemediğini açıklayabilme. 7. Gök cisimlerinin küresel bir yüzeyde gibi algılanmasının nedenini açıklayabilme. 8. Güneş’in görünür büyüklüğünün Ay’ın görünür büyüklüğünden daha büyük olmasının nedenini açıklayabilme. 9. Ay tutulması sırasında Ay’ın kızılötesi görsellerinin kullanımıyla Ay yüzeyindeki maddelerin niteliklerinin belirlenebildiğini açıklayabilme. 10. Gözlemciye olan uzaklığı arttıkça gözün karşılaştırma yapabilme gücünün azaldığını açıklayabilme.

Öğrenciler, Güneş'in hareketinin gece ve gündüz sürelerini nasıl etkilediğini açıklayabilirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Seçmeli 10. Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Seçmeli 10. Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Seçmeli 10. Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Seçmeli 10. Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Seçmeli 10. Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Ünite Özetleri