Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 5

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 5 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 5 CEVAPLARI

 1. Fiziksel aktivitenin insan sağlığı üzerindeki etkileri nelerdir?

  A) Sadece zihinsel sağlığı iyileştirir.
  B) Yalnızca kilo kontrolüne yardımcı olur.
  C) Yorgunluğu artırır.
  D) Bedensel, zihinsel ve sosyal sağlığa katkıda bulunur.
  E) Sadece kalp sağlığını olumlu etkiler.

 2. Cevap: D Açıklama:

  Fiziksel aktivite bedensel, zihinsel ve sosyal sağlığa olumlu etkiler sağlar. 3. Fiziksel aktivitenin insanların psikolojik sağlığına katkıları nelerdir?

  A) Stresi artırır ve mutluluğu azaltır.
  B) Duygusal dengeyi bozar.
  C) İrade kontrolünü azaltır.
  D) Mutlu olma duygusunu artırır ve stresle başa çıkmada yardımcı olur.
  E) Psikolojik sorunlara neden olur.

 4. Cevap: D Açıklama:

  Fiziksel aktivite insanların psikolojik sağlığına olumlu katkıda bulunur. 5. Fiziksel aktivitelerin bireyin kişilik kazanmasındaki etkisi nedir?

  A) Kişiliği olumsuz etkiler ve dürtüsel davranışları artırır.
  B) Kişiliği hiç etkilemez.
  C) Kişiliği olumlu etkiler, irade kontrolünü artırır ve başarma azmini yükseltir.
  D) Kişiliği köreltir ve bireyi sıkıcı yapar.
  E) Kişiliği aynı kalır ve değiştirmez.

 6. Cevap: C Açıklama:

  Fiziksel aktiviteler kişinin kişiliğini olumlu etkileyebilir, irade kontrolünü artırabilir ve başarma azmini yükseltebilir. 7. Enerji içeceklerinin bilinçsiz kullanımının sağlık üzerindeki etkileri nelerdir?

  A) Saç dökülmesine neden olur.
  B) Fazla kalsiyum emilimini artırır.
  C) Kalp rahatsızlıklarını önler.
  D) Kafein oranına bağlı olarak çarpıntı, kalp rahatsızlıkları ve ölüm riskini artırabilir.
  E) Enerji içecekleri sağlığı olumlu yönde etkiler.

 8. Cevap: D Açıklama:

  Enerji içeceklerindeki yüksek kafein oranı, çarpıntı ve kalp rahatsızlıklarına yol açabilir. 9. Sosyalleşme, kişinin toplumun bir parçası hâline gelmesi süreci olarak tanımlandığında hangi durum gerçekleşir?

  A) Kişi yalnız yaşamayı tercih eder.
  B) Kişi kendi kurallarını topluma dayatır.
  C) Kişi toplumun normlarına ve beklentilerine uyar.
  D) Kişi dışlanmış hisseder.
  E) Kişi toplumla ilişkisini keser.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Sosyalleşme, kişinin toplumun normlarına ve beklentilerine uyum sağlama sürecidir. 11. Neden bazı durumlarda enerji içeceklerinin tüketilmesi sakıncalı olabilir?

  A) Enerji içecekleri yasaklanmıştır.
  B) Enerji içecekleri hiçbir zaman zararlı değildir.
  C) Kafein oranı yüksek olduğu için çarpıntı riski olabilir.
  D) Enerji içecekleri sindirimi kolaylaştırır.
  E) Enerji içecekleri kilo verme sürecini hızlandırır.

 12. Cevap: C Açıklama:

  Yüksek kafein içeriği nedeniyle enerji içecekleri çarpıntı riskine yol açabilir. 13. Hangi besin grubunda şekerler doğal olarak bulunur?

  A) Et    B) Tahıl    C) Süt    D) Meyve    E) Kuruyemiş    

 14. Cevap: D Açıklama:

  Meyvelerde doğal olarak bulunan şekerler fruktoz içerir. 15. Fazla şeker tüketiminin vücutta hangi olumsuz etkilere yol açabilir?

  A) Kas ağrıları
  B) İştah kaybı
  C) Dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü
  D) Saç dökülmesi
  E) Kemik erimesi

 16. Cevap: C Açıklama:

  Fazla şeker tüketimi dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğüne neden olabilir. 17. Obeziteye yol açan etmenler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

  A) Genetik faktörler
  B) Fiziksel aktivite yetersizliği
  C) Yetersiz beslenme alışkanlıkları
  D) Düşük yaş
  E) Sosyal ve fiziksel çevre

 18. Cevap: D Açıklama:

  Düşük yaş obezite riskini artırmaz, aksine yaşla birlikte obezite riski artabilir. 19. Obezitenin yol açtığı sağlık sorunlarından biri değildir. Hangisi?

  A) Şeker hastalığı
  B) Kanser
  C) Solunum zorluğu
  D) Aşırı kıllanma
  E) Kas-iskelet sistemi problemleri

 20. Cevap: D Açıklama:

  Obezite aşırı kıllanmaya yol açmaz, ancak diğer verilen seçenekler obezitenin yol açabileceği sağlık sorunlarıdır. 21. Zihinsel sağlık nedir?

  A) Vücudun sağlık durumu
  B) Bireyin fiziksel sağlığı
  C) Bireyin yeteneklerinin farkında olduğu, günlük yaşamdaki stresle başa çıkabildiği ve topluma katkıda bulunabildiği iyi olma hali
  D) Bireyin yaşadığı çevrenin sağlığı
  E) Bireyin yaşadığı toplumun sağlığı

 22. Cevap: C Açıklama:

  Zihinsel sağlık, bireyin ruhsal iyilik hali olarak tanımlanır. Bireyin duygusal dengeyi koruyabilmesi, stresle başa çıkabilmesi ve topluma katkı sağlayabilmesi zihinsel sağlığın bir göstergesidir. 23. Ergen bireyin zihinsel, duygusal ve sosyal sağlığını olumsuz etkileyen faktörler nelerdir?

  A) Sosyal ilişkilerin olumlu etkisi
  B) Sosyal etkinliklere katılım
  C) Ailenin sevgi ve saygı ortamı
  D) Kişisel alışkanlıkların olumlu etkisi
  E) Yoksulluk, olağanüstü durumlar ve kişisel sorunlar

 24. Cevap: E Açıklama:

  Yoksulluk, olağanüstü durumlar ve kişisel sorunlar ergen bireyin zihinsel, duygusal ve sosyal sağlığını olumsuz etkileyen faktörler arasındadır. Bu faktörler, ergen bireyin yaşam koşullarını ve duygusal dengeyi ciddi şekilde etkileyebilir. 25. Hangi faktör ergen bireylerin bireysel yardım almasının önemini azaltabilir?

  A) Ailenin destekleyici olması
  B) Ergen bireylerin arkadaşlarının desteği
  C) Ailenin kendilerini yargılaması
  D) Danışmandan yardım alma isteği
  E) Kişisel sorunların zorluğu

 26. Cevap: C Açıklama:

  Ailenin ergen bireylere yardım alma isteklerini yargılaması, ergen bireylerin bireysel yardım almasının önemini azaltabilir. Bu, ergen bireylerin kendilerini dışlanmış veya yargılanmış hissetmelerine neden olabilir. 27. Stres kavramı nasıl tanımlanabilir?

  A) Organizmanın üstesinden gelmesi gereken koşulların verdiği tepki durumu
  B) Felaket ve bela anlamı
  C) Bedensel ve ruhsal sınırların tehdit edilmesi
  D) Güç, baskı ve zorlama
  E) Sosyal etkinliklerin sonucu

 28. Cevap: A Açıklama:

  Stres, organizmanın çeşitli koşullar karşısında verdiği tepki durumunu ifade eder. Bu tepki durumu, organizmanın fiziksel ve duygusal sınırlarının tehdit edilmesi veya zorlanması sonucu ortaya çıkabilir. 29. Stresle başa çıkmak için hangi yöntem önerilebilir?

  A) Kendini başarısızlık olarak görmek
  B) Yapamadıklarıyla kaygılanmak
  C) Kendi duygularını paylaşmamak
  D) İlgilere yönelik faaliyetlerde bulunmak
  E) Stresi tanımlamak ve kaynaklarını bulmak

 30. Cevap: D Açıklama:

  Stresle başa çıkmak için ilgilere yönelik faaliyetlerde bulunmak, bireyin rahatlamasına ve stresi azaltmasına yardımcı olabilir. Müzik dinlemek, spor yapmak gibi faaliyetler stresle başa çıkma becerilerini geliştirebilir. 31. Stresin olumsuz etkilerinden biri nedir?

  A) Tansiyonu düşürmesi
  B) Bağışıklık sistemini güçlendirmesi
  C) Vücuttaki halsizliği azaltması
  D) Sindirim sistemini düzgün çalıştırması
  E) Tansiyonu yükseltmesi

 32. Cevap: E Açıklama:

  Stres, tansiyonu yükseltebilen bir etkendir. Yüksek tansiyon tehlikeli bir sağlık sorunudur ve stresin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. 33. Akran zorbalığının çeşitleri nelerdir?

  A) Sadece fiziksel şiddet
  B) Sadece sözel şiddet
  C) Sosyal şiddet
  D) Cinsel şiddet
  E) Fiziksel, sözel, cinsel, sosyal ve ekonomik şiddet

 34. Cevap: E Açıklama:

  Akran zorbalığı, fiziksel, sözel, cinsel, sosyal ve ekonomik şiddet gibi farklı çeşitleri içerebilir. 35. Akran zorbalığının etkileri neler olabilir?

  A) Kendine güven artışı         B) İçe kapanma                 
  C) Kendine saygı                D) Ayrımcılık yapma            
  E) Daha fazla arkadaş edinme                                   

 36. Cevap: B Açıklama:

  Akran zorbalığına maruz kalan bireyler, içe kapanabilirler ve öz güven eksikliği yaşayabilirler. Zorbalık etkisiyle, bazı çocuklar daha fazla içe dönük hale gelebilirler. 37. Siber zorbalık yapanlar için ne gibi avantajlar sağlayabilir?

  A) İçe kapanma
  B) Daha az özgüven
  C) Kendi kimliklerinin belirsizliği
  D) İnternet kullanımının sınırlanması
  E) Daha fazla arkadaş edinme

 38. Cevap: C Açıklama:

  Siber zorbalık yapanlar, kimliklerini gizleyerek çevrimiçi platformlarda daha rahat davranabilirler. 39. Okul, aile ve öğrenci işbirliği neden önemlidir?

  A) Şiddeti teşvik etmek için.
  B) Çocukları daha bağımsız yapmak için.
  C) Şiddetin önlenmesi ve azaltılması için.
  D) Sadece öğrencilerin eğitim başarısını artırmak için.
  E) Okul yöneticilerinin daha fazla güç kazanması için.

 40. Cevap: C Açıklama:

  Okul, aile ve öğrenci işbirliği, şiddetin önlenmesi ve azaltılması için önemlidir. 41. Tütün ürünlerinin içerisinde hangi madde bağımlılık yapıcıdır?

  A) Kafein    B) Nikotin    C) Alkol    D) Teobromin    E) Lityum    

 42. Cevap: B Açıklama:

  Tütün ürünlerindeki bağımlılık yapıcı madde nikotindir. 43. Tütün kullanımı sonucu ortaya çıkabilen sağlık sorunları nelerdir?

  A) Hızlı kilo alımı
  B) Güçlü bağışıklık sistemi
  C) Akciğer kanseri riskinin azalması
  D) Kalp ve damar hastalıkları
  E) İyi cilt sağlığı

 44. Cevap: D Açıklama:

  Tütün kullanımı, kalp ve damar hastalıkları riskini artırabilir. 45. Alkolün insan sağlığı ve davranışları üzerindeki etkileri ile ilgili hangi ifade doğru değildir?

  A) Alkol kişinin iradesini zayıflatabilir.
  B) Alkol alındığında kişi kontrolünü kaybeder.
  C) Alkol kullanımı diğer madde bağımlılıklarını önler.
  D) Alkol kullanımı bedensel, ruhsal ve toplumsal sağlığı olumsuz etkileyebilir.
  E) Alkol bağımlılığı birçok sağlık sorununa yol açabilir.

 46. Cevap: C Açıklama:

  Alkol kullanımı diğer madde bağımlılıklarını engellemez; aksine, kişinin diğer bağımlılıklara daha açık hale gelmesine neden olabilir. 47. Alkolün sindirim sistemi üzerindeki etkisi hakkında hangisi doğrudur?

  A) Alkol, mideye girdiğinde hemen emilir.
  B) Alkol, mideden kana %80 oranında karışır.
  C) Alkol, karaciğere ulaştıktan sonra vücuda yayılır.
  D) Alkol, vücuda alındıktan hemen sonra etkisini gösterir.
  E) Alkol, vücutta hiçbir değişikliğe neden olmaz.

 48. Cevap: C Açıklama:

  Alkol, karaciğere ulaştıktan sonra vücudun farklı bölgelerine dağılır ve etkisini gösterir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 5 Detayları

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 5 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 5 Testini Çöz tıklayın. Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 5 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 5 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 5 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ULAŞIM
  1. . Ulaşım, Ulaştırma, taşıma, Nakliye Kavramlarının Tanımları.
  2. . Ulaşım, Ulaştırma, taşıma, Nakliye Kavramlarının Tanımları.
  3. . Ulaşım, Ulaştırma, taşıma, Nakliye Kavramlarının Tanımları.
  4. Ulaşım Araçlarının Faydaları. a. Sosyal ve kültürel yönden. b. Ekonomik yönden. c. Askeri yönden.
  5. Ulaşım Araçlarının Faydaları. a. Sosyal ve kültürel yönden. b. Ekonomik yönden. c. Askeri yönden.

Ayrıca Sağlık bilgisi ve trafik kültürü I.ünite test soruları 5; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler zihinsel sağlığın ne olduğunu anlayacaklar ve ruhsal iyiliklerini koruma yollarını öğrenecekler.

Öğrenciler, ergen bireylerin zihinsel, duygusal ve sosyal sağlığını etkileyen faktörleri anlayacaklar ve bu faktörlerin nasıl ele alınabileceğini öğrenecekler.

Öğrenciler, ergen bireylerin yardım almalarının önemini ve ailenin tutumunun bu süreçte nasıl etkili olabileceğini anlayacaklar.

Öğrenciler, stres kavramını anlayacaklar ve organizmanın stresle nasıl başa çıkabileceğini öğrenecekler.

Öğrenciler, ilgilere yönelik faaliyetlerin stresle başa çıkmada nasıl etkili olabileceğini anlayacaklar.

Öğrenciler, stresin vücut üzerindeki olumsuz etkilerini ve özellikle tansiyon üzerindeki etkilerini anlayacaklar.

Öğrenciler, akran zorbalığının farklı çeşitlerini tanımlayacaklar ve bu çeşitlerin zarar verici etkilerini anlayacaklar.

Öğrenciler, akran zorbalığının bireyler üzerindeki olumsuz etkilerini anlayacaklar ve bu etkilerle başa çıkma yollarını öğrenecekler.

Öğrenciler, siber zorbalık yapanların neden kendilerini gizlemeye çalıştıklarını anlayacaklar.

Öğrenciler, okul, aile ve öğrenci işbirliğinin neden önemli olduğunu anlayacaklar.

Öğrenciler, tütün ürünlerinin bağımlılık yapıcı madde içerdiğini ve bu maddenin nikotin olduğunu öğrenecekler.

Öğrenciler, tütün kullanımının kalp ve damar hastalıkları ile ilişkili olduğunu öğrenecekler.

Öğrenciler, alkol kullanımının diğer bağımlılıkları teşvik edebileceğini öğrenecekler.

Öğrenciler, alkolün sindirim sistemi üzerindeki etkilerini anlayacaklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 5 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 5 Testi İstatistikleri

Bu sınav 13 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 170 kere doğru, 80 kere yanlış cevap verilmiş.

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 5 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 5 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 5 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 5 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.