Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 4

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 4 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 4 CEVAPLARI

 1. Fiziksel aktivitelerin yoğunluğuna göre kaç kademede değerlendirilebilir?

  A) 1 kademe    B) 2 kademe    C) 3 kademe    D) 4 kademe    E) 5 kademe    

 2. Cevap: C Açıklama:

  Fiziksel aktiviteler hafif, orta ve yüksek düzey aktiviteler olmak üzere üç kademede değerlendirilebilir. 3. Hangi etkenler fiziksel aktivite seçerken göz önünde bulundurulmalıdır?

  A) Bireyin yaşını ve kilosunu
  B) Yemek tüketim alışkanlıklarını
  C) Hava koşullarını
  D) Bireyin eğlence tercihlerini
  E) Bireyin günlük çalışma saatlerini

 4. Cevap: A Açıklama:

  Fiziksel aktivite seçerken bireyin yaşı ve kilosu gibi bireysel özellikler göz önünde bulundurulmalıdır. 5. Besin takviyelerinin bilinçsiz kullanımının neden zararlı olabileceğini açıklayın.

  A) Besin takviyeleri her zaman sağlıklıdır ve zararlı değildir.
  B) Bilinçsizce kullanıldığında toksik etkilere yol açabilirler.
  C) Besin takviyeleri yalnızca sporcular için gereklidir.
  D) Tüm besin takviyeleri aynı etkilere sahiptir.
  E) Herkes her türlü besin takviyesini güvenle kullanabilir.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Besin takviyeleri bilinçsizce kullanıldığında vücutta birikebilir ve toksik etkilere yol açabilir. 7. Protein tozlarının bilinçsiz kullanımının vücuda olumsuz etkileri neler olabilir?

  A) İnsülin seviyelerini düzenler.
  B) Kemik erimesine yol açar.
  C) Böbreklere yük binmesine neden olur.
  D) Kilo kaybını hızlandırır.
  E) Kolesterol seviyelerini düşürür.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Bilinçsizce kullanılan protein tozları böbreklere fazla yük getirebilir. 9. Hangi öğünün gün içerisinde sağlık açısından en önemli olduğu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Öğle yemeği     B) Akşam yemeği   
  C) Kahvaltı        D) Ara öğün       
  E) İkindi çayı                       

 10. Cevap: C Açıklama:

  Kahvaltı, gün içerisinde en önemli öğündür çünkü vücuda ilk enerjiyi sağlar, bilişsel ve fiziksel performansı artırır. 11. Fazla yağlı yiyeceklerin aşırı tüketilmesinin sağlığa olumsuz etkileri nelerdir?

  A) Vücut ağırlığını azaltır.
  B) Kemikleri güçlendirir.
  C) Diyabeti önler.
  D) Kalp rahatsızlıklarına yol açabilir.
  E) Uykusuzluğa neden olur.

 12. Cevap: D Açıklama:

  Aşırı yağlı yiyecekler kalp rahatsızlıklarına ve birçok kanser türünün gelişimine sebep olabilir. 13. Aşırı tuz kullanımının sağlık üzerinde hangi olumsuz etkilere neden olabilir?

  A) Damarlardaki basıncı azaltır.
  B) Omuriliğin kireçlenmesine neden olur.
  C) Kalp ritmini düzenler.
  D) Kalp yetmezliği riskini artırır.
  E) Bağışıklık sistemini güçlendirir.

 14. Cevap: D Açıklama:

  Aşırı tuz kullanımı kalp yetmezliği ve kalp krizi için risk yaratabilir. 15. Obezitenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Genetik bir hastalık
  B) Vücutta anormal veya aşırı yağ birikmesi
  C) Kalp rahatsızlıklarının bir sonucu
  D) Fazla kas dokusunun birikmesi
  E) Zayıf bir yaşam tarzı

 16. Cevap: B Açıklama:

  Obezite, vücutta anormal veya aşırı yağ birikmesi durumunu ifade eder. 17. Obezitenin tedavisi ile ilgili doğru bir ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Obezite tedavisi genellikle kısa vadeli ve hızlı sonuçlar sağlar.
  B) Ameliyat ve ilaçlar, obezite tedavisinin temel yöntemleridir.
  C) Obezite tedavisi sadece fiziksel aktivitenin artırılmasını içerir.
  D) Zayıflama ilaçları obezite tedavisinin yan etkilerini en aza indirir.
  E) Obezite tedavisindeki amaç yaşam kalitesini düşürmek ve obeziteyi sürdürmektir.

 18. Cevap: B Açıklama:

  Obezite tedavisinde ameliyat ve ilaçlar, aşırı kilonun azaltılmasına yardımcı olan yöntemler arasında yer alır. 19. Zayıflama hapları ve mide küçültme ameliyatlarının yol açtığı olumsuz etkileri içeren ifade aşağıdakilerden hangisinde bulunmaktadır?

  A) Zayıflama hapları mide ameliyatlarına göre daha güvenli bir seçenektir.
  B) Zayıflama hapları kalp rahatsızlıklarına yol açmaz, sadece baş ağrısı yapabilir.
  C) Mide küçültme ameliyatları midenin yaklaşık %80-85'ini çıkarır ve bazı riskleri vardır.
  D) Mide ameliyatları sonrası sıvı alımı kilo verme sürecini hızlandırır.
  E) Zayıflama hapları obezite tedavisi için güvenilir bir yöntemdir.

 20. Cevap: C Açıklama:

  Mide küçültme ameliyatları, midenin büyük bir bölümünün çıkarılmasını içerir ve bazı riskleri içerir. 21. Ergen bireylerin sağlıklı gelişimine katkı sağlayan bir faktör nedir?

  A) Yetersiz fiziksel aktivite
  B) Sosyal sorumluluk projelerine katılmama
  C) Olağanüstü durumlar ve olaylar
  D) Etkin dinleme ve iletişim
  E) Kişisel alışkanlıkların yokluğu

 22. Cevap: D Açıklama:

  Etkin dinleme ve iletişim, ergen bireylerin sağlıklı gelişimine katkı sağlayan önemli bir faktördür. Aile içi ve arkadaşlar arası iletişim, ergen bireylerin duygusal ihtiyaçlarını anlamalarına yardımcı olur. 23. Ergen bireyler zihinsel sorunları ile kimden yardım almayı tercih edebilirler?

  A) Aile ve arkadaşlar
  B) Bireysel terapistler
  C) Duygusal sorunlarını paylaşmamayı tercih ederler
  D) Tanımadıkları kişilerden yardım alır
  E) Sosyal etkinliklere katılır

 24. Cevap: B Açıklama:

  Ergen bireyler, zihinsel sorunlarıyla başa çıkmak için bireysel terapistlerden yardım almayı tercih edebilirler. Bu profesyoneller, ergen bireylere özel yardım ve destek sağlayabilirler. 25. Ergenlik döneminde stres nedenleri neler olabilir?

  A) Ekonomik sorunlar
  B) Sosyal etkinliklere katılım
  C) Aile içindeki destek
  D) Günlük yaşam içinde meydana gelen değişiklikler
  E) Kimlik yapılanmasının çözümlemesi

 26. Cevap: A Açıklama:

  Ergenlik döneminde stres nedenleri arasında ekonomik sorunlar da bulunabilir. Aile içi ekonomik sıkıntılar, ergen bireylerin stres kaynaklarından biri olabilir. 27. Stresle başa çıkmanın yolları neler olabilir?

  A) Sorumluluklar alınmamalı
  B) Kendi sorumluluklarını bilmemeli
  C) Düzensiz yaşam sürdürülmeli
  D) Duyguları paylaşılmamalı
  E) Düzenli ve dengeli yaşam tarzı benimsenmeli

 28. Cevap: E Açıklama:

  Stresle başa çıkmanın yollarından biri düzenli ve dengeli bir yaşam tarzı benimsemektir. Sağlıklı beslenme, yeterli uyku ve düzenli egzersiz stresle başa çıkmada önemlidir. 29. Akran zorbalığının ne olduğunu ifade ediniz.

  A) Sadece fiziksel şiddeti içerir.
  B) Bir kişinin kendini korumak için kullanabileceği davranışlar bütünüdür.
  C) Aynı yaş grubundaki bir kişi veya kişilerin birbirlerine zarar verici davranışlarda bulunmasıdır.
  D) Sadece sözel şiddeti kapsar.
  E) Sadece örtülü zorbalığı ifade eder.

 30. Cevap: C Açıklama:

  Akran zorbalığı, aynı yaş grubundaki kişi veya kişilerin birbirlerine zarar verici fiziksel, sözel ve davranışsal davranışlar sergilediği bir olgudur. 31. Akran zorbalığına maruz kalan bir çocuk veya genç birey neden anlatmakta zorluk çekebilir?

  A) Zorbaların cezalandırılmasından korkar.
  B) Kimse ona inanmayacağından endişe eder.
  C) Sadece sözel zorbalığa maruz kaldığı için anlatmayı gereksiz bulur.
  D) Kendisi de başkalarına zorbalık yaptığı için anlatmak istemez.
  E) Anlatmanın bir faydası olmayacağını düşünür.

 32. Cevap: B Açıklama:

  Akran zorbalığına maruz kalan bir çocuk veya genç birey, anlatmaktan çekinebilir çünkü kimse ona inanmayacağını düşünebilir. Zorbalık yaşayanlar sıklıkla bu tür düşüncelere kapılabilirler. 33. Siber zorbalık nedir?

  A) Yalnızca fiziksel şiddeti içerir.
  B) Çocuklar arasındaki iyi niyetli çevrimiçi etkileşimlerdir.
  C) Çevrimiçi veya dijital platformlarda tekrarlanan zarar verici davranışları içerir.
  D) Sadece erişkinler arasında görülen bir davranıştır.
  E) Sadece yüz yüze şiddeti içerir.

 34. Cevap: C Açıklama:

  Siber zorbalık, çevrimiçi veya dijital platformlarda tekrarlanan zarar verici davranışları içeren bir zorbalık türüdür. 35. Siber zorbalığın özellikleri nelerdir?

  A) Yüz yüze şiddeti içerir.
  B) Güç eşitsizliği olmadan gerçekleşir.
  C) Öz güven gerektirmez.
  D) Yalnızca yazılı mesajlarla gerçekleşir.
  E) İnternet ve diğer elektronik iletişim araçlarıyla yapılabilir.

 36. Cevap: E Açıklama:

  Siber zorbalık, internet ve diğer elektronik iletişim araçları aracılığıyla gerçekleştirilebilir. 37. Şiddete uğrayan öğrencilerin yardım alabileceği kurumlar nelerdir?

  A) Kahvehaneler
  B) Çocuk oyun alanları
  C) Sinemalar
  D) Polis istasyonları
  E) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ALO 183 ve benzeri kurumlar

 38. Cevap: E Açıklama:

  Şiddete uğrayan öğrenciler yardım almak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ALO 183 gibi kurumlara başvurabilirler. 39. Tütün ürünleri, alkol ve madde kullanımı hakkındaki bilgileri içeren bölümün adı nedir?

  A) Aile ve Çocuk Sağlığı
  B) Gençlik ve Bağımlılık
  C) Sağlığa Zararlı Alışkanlıklar ve Madde Kullanımı
  D) Sağlıklı Yaşam Rehberi
  E) Madde Bağımlılığı ve Tedavi Yöntemleri

 40. Cevap: C Açıklama:

  Bu bölüm, tütün ürünleri, alkol ve madde kullanımının olumsuz etkileri hakkında bilgiler içerir. 41. Tütün kullanımının olumsuz etkileri nedeniyle pasif içici olarak adlandırılan kişilere ne denir?

  A) Aktif içici          B) Tütün tiryakisi     
  C) Nikotin bağımlısı    D) Duman maruziyeti    
  E) Sigara içenler                              

 42. Cevap: D Açıklama:

  Pasif içici, tütün dumanına maruz kalan kişilere verilen isimdir. 43. Alkol ve madde kullanımı sonucu ortaya çıkabilen bir sağlık sorunu aşağıda hangi seçenekte doğru olarak belirtilmiştir?

  A) Cilt kanseri
  B) Kalp krizi riskinin azalması
  C) Reflekslerde artış
  D) İleri yaşta körlük
  E) Madde bağımlılığına bağlı olarak görülen riskler

 44. Cevap: E Açıklama:

  Alkol ve madde kullanımı, birçok sağlık riskini beraberinde getirebilir. 45. Aşağıdakilerden hangisi alkol bağımlılığının yol açtığı sağlık sorunlarından biri değildir?

  A) Aklı ve iradeyi işlemez hâle getirme
  B) Karın ağrısı ve kabızlık
  C) Zehirlenmelere neden olma
  D) Uyku bozuklukları
  E) Damarlarda tıkanma

 46. Cevap: E Açıklama:

  Damarlarda tıkanma, alkol bağımlılığına bağlı değil, genellikle tütün kullanımı ve yüksek kolestrol seviyeleri gibi faktörlerle ilişkilendirilir. 47. Madde bağımlılığının temel belirtisi nedir?

  A) Kendine güvensizlik
  B) Kontrol kaybı ve yoksunluk belirtileri
  C) İyi karar verme yeteneği
  D) Düşük tansiyon
  E) Aile ilişkilerinde iyileşme

 48. Cevap: B Açıklama:

  Madde bağımlılığının temel belirtisi, kişinin madde kullanımını kontrol edememesi ve maddeye ihtiyaç duymasıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 4 Detayları

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 4 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 4 Testini Çöz tıklayın. Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 4 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 4 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 4 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ULAŞIM
  1. . Ulaşım, Ulaştırma, taşıma, Nakliye Kavramlarının Tanımları.
  2. . Ulaşım, Ulaştırma, taşıma, Nakliye Kavramlarının Tanımları.
  3. . Ulaşım, Ulaştırma, taşıma, Nakliye Kavramlarının Tanımları.
  4. Ulaşım Araçlarının Faydaları. a. Sosyal ve kültürel yönden. b. Ekonomik yönden. c. Askeri yönden.
  5. Ulaşım Araçlarının Faydaları. a. Sosyal ve kültürel yönden. b. Ekonomik yönden. c. Askeri yönden.

Ayrıca Sağlık bilgisi ve trafik kültürü I.ünite test soruları 4; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, etkin dinlemenin ve iletişimin ergen bireylerin sağlıklı gelişimine nasıl katkı sağladığını anlayacaklar.

Öğrenciler, ergen bireylerin zihinsel sağlık sorunlarına yardım alabilecekleri uzmanların kimler olduğunu öğrenecekler.

Öğrenciler, ergenlik döneminde stres nedenlerini anlayacaklar ve bu stres faktörleriyle nasıl başa çıkabileceklerini öğrenecekler.

Öğrenciler, düzenli ve dengeli bir yaşam tarzının stresle başa çıkmada nasıl yardımcı olabileceğini öğrenecekler.

Öğrenciler, akran zorbalığını tanımlayacaklar ve bu tür davranışları ayırt edebilecekler.

Öğrenciler, akran zorbalığının neden anlatılmasının zor olabileceğini anlayacaklar ve bu konuda farkındalık geliştirecekler.

Öğrenciler, siber zorbalığın ne olduğunu ve nasıl tanımlanacağını öğrenecekler.

Öğrenciler, siber zorbalığın elektronik iletişim araçları aracılığıyla nasıl gerçekleştirildiğini anlayacaklar.

Öğrenciler, şiddete uğradıklarında yardım alabilecekleri kurumları öğrenecekler.

Öğrenciler, sağlığa zararlı alışkanlıkların ve madde kullanımının sonuçlarını öğrenecekler.

Öğrenciler, pasif içicilerin tütün dumanına maruz kalan kişiler olduğunu öğrenecekler.

Öğrenciler, alkol ve madde kullanımının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini öğrenecekler.

Öğrenciler, alkol bağımlılığının vücut üzerindeki etkilerini ve olumsuz sağlık sorunlarını öğrenecekler.

Öğrenciler, madde bağımlılığının temel belirtilerini anlayacaklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 4 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 4 Testi İstatistikleri

Bu sınav 15 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 110 kere doğru, 56 kere yanlış cevap verilmiş.

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 4 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 4 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 4 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 4 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.