Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 2

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 2 CEVAPLARI

 1. Teknoloji bağımlılığının fiziksel sağlık üzerindeki olumsuz etkileri neler olabilir?

  A) Kas iskelet sistemi sorunlarına yol açabilir.
  B) Sadece göz sağlığını etkiler.
  C) Sindirim sistemi sorunlarına neden olabilir.
  D) Sadece ruhsal sağlığı etkiler.
  E) Fiziksel sağlık üzerinde etkisi yoktur.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Teknoloji bağımlılığı, uzun süre bilgisayar veya cep telefonu kullanımı kas iskelet sistemi sorunlarına yol açabilir. Bu durum, boyun ağrısı, sırt ağrısı gibi fiziksel sorunları beraberinde getirebilir. 3. Sağlığa zararlı alışkanlıklardan korunmanın amacı nedir ve hangi yöntemler kullanılabilir?

  A) Amaç, daha fazla sigara içmektir ve bu amaçla sigara içmeyi teşvik eden yöntemler kullanılır.
  B) Amaç, toplumun genel sağlığını korumaktır ve bilgilendirme, eğitim gibi yöntemler kullanılır.
  C) Amaç, daha fazla teknoloji kullanmaktır ve teknoloji bağımlılığını teşvik eden yöntemler kullanılır.
  D) Amaç, alkol ve madde kullanımını artırmaktır ve bu amaçla madde kullanımı teşvik eden yöntemler kullanılır.
  E) Amaç, daha fazla fiziksel aktivite yapmaktır ve bu amaçla spor etkinlikleri teşvik edilir.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Sağlığa zararlı alışkanlıklardan korunmanın amacı, toplumun genel sağlığını korumaktır. Bu amaçla bilgilendirme, eğitim, farkındalık oluşturma gibi yöntemler kullanılır. 5. Teknoloji bağımlılığının çözümü için aşağıdaki yöntemlerden hangisi önerilir?

  A) Daha fazla teknoloji kullanmak
  B) Zaman düzenlemesi yapmak ve ailece geçirilecek zamanları ayarlamak
  C) Sadece bireysel olarak teknolojiyi kontrol altına almak
  D) Teknolojiyi daha sık ve uzun süre kullanmak
  E) Teknoloji kullanımını artırmak

 6. Cevap: B Açıklama:

  Teknoloji bağımlılığını kontrol altına almanın önemli bir yolu, zaman düzenlemesi yapmak ve ailece geçirilecek zamanları ayarlamaktır. 7. Teknoloji bağımlılığına sahip bir bireyin alması gereken ilk adım nedir?

  A) Teknoloji kullanımını artırmak
  B) Bireysel olarak zaman düzenlemesi yapmak
  C) Aile ile yüz yüze iletişimde bulunmak
  D) Daha fazla teknoloji oyunu oynamak
  E) Başkalarına teknoloji kullanımını önermek

 8. Cevap: B Açıklama:

  Teknoloji bağımlılığına sahip bir bireyin ilk adımı, bireysel olarak zaman düzenlemesi yapmak olmalıdır. 9. Teknoloji bağımlılığına sahip bir birey hangi davranışı sergileyerek bağımlılığını kontrol altına alabilir?

  A) Teknoloji kullanımını artırmak
  B) Daha fazla bilgisayar oyunu oynamak
  C) Günün başlangıcında enerjik aktiviteler yapmak
  D) Başkalarına teknoloji kullanımını önermek
  E) Yavaş yavaş zaman harcamayı azaltmak

 10. Cevap: E Açıklama:

  Teknoloji bağımlılığına sahip bir birey, zaman harcamayı azaltarak bağımlılığını kontrol altına alabilir. 11. İlk yardım ile acil yardım arasındaki temel fark nedir?

  A) İlk yardım tıbbi tedavidir, acil yardım geçici bakımdır.
  B) İlk yardım ambulansla yapılır, acil yardım olay yerinde gerçekleşir.
  C) İlk yardım ilaç kullanmayı gerektirir, acil yardım ilaçsızdır.
  D) İlk yardım sağlık ekibi tarafından yapılır, acil yardım ilk yardımcılar tarafından uygulanır.
  E) İlk yardım süresi daha uzundur, acil yardım hızlı müdahale gerektirir.

 12. Cevap: A Açıklama:

  İlk yardım ve acil yardım arasındaki temel fark, ilk yardımın geçici bakım olduğu ve tıbbi tedavi gerektirdiği, acil yardımın ise sağlık ekibi tarafından yapılan tıbbi müdahaleler olduğudur. 13. İlk yardımın acil yardımdan farkı nedir?

  A) İlk yardım kalıcı tedavi uygulamalarını içerirken, acil yardım geçici bakım sağlar.
  B) İlk yardım yalnızca sağlık profesyonelleri tarafından yapılırken, acil yardım ilk yardımcılar tarafından uygulanır.
  C) İlk yardım sadece olay yerinde yapılırken, acil yardım hastanede gerçekleşir.
  D) İlk yardım ilaç kullanmayı gerektirirken, acil yardım ilaçsızdır.
  E) İlk yardım tıbbi araç gereçlerle yapılırken, acil yardım ilaçsız uygulamalardır.

 14. Cevap: A Açıklama:

  İlk yardım, genellikle geçici tedavi uygulamalarını içerir, acil yardım ise daha fazla tıbbi müdahale gerektirebilecek kalıcı tedavileri içerebilir. 15. İlk yardımın önemi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) İlk yardım gereksiz bir uygulamadır ve hayat kurtarmaz.
  B) İlk yardım sadece sağlık profesyonelleri tarafından yapılmalıdır.
  C) İlk yardımın önemi, ölüm oranlarını artırır.
  D) İlk yardımın zamanında ve doğru uygulanması, hayat kurtarmak ve olumsuz sonuçları önlemek için büyük önem taşır.
  E) İlk yardım sadece ilaçlarla yapılır.

 16. Cevap: D Açıklama:

  İlk yardımın zamanında ve doğru uygulanması, hayat kurtarmak ve olumsuz sonuçları önlemek için büyük önem taşır. 17. İlk yardımın temel amacı nedir?

  A) Hastanın ağrısını dindirmek
  B) Yaranın hızla iyileşmesini sağlamak
  C) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
  D) Tedavi planını oluşturmak
  E) İlaç vermek

 18. Cevap: C Açıklama:

  İlk yardımın temel amacı, hayati tehlikeleri önlemek ve hayatı kurtarmaktır. 19. İlk yardım uygulamalarında ABC'si nedir?

  A) Acil Bakım Çözümleri
  B) Airway, Breathing, Circulation
  C) Acil Durum Belirleme Çalışmaları
  D) Ambulance, Bandage, Care
  E) Aksiyon, Başarı, Cerrahi

 20. Cevap: B Açıklama:

  İlk yardım uygulamalarında ABC, "Solunum Yolu, Solunum, Dolaşım" anlamına gelir ve hayati fonksiyonların sırasıyla değerlendirilmesini ifade eder. 21. İlk yardımcının yapması gereken ilk şey nedir?

  A) Hasta ya da yaralının yarasını kontrol etmek
  B) Yaralının hareket ettirilmesini sağlamak
  C) Hasta ya da yaralıya su vermek
  D) Hasta ya da yaralının can güvenliğini sağlamak
  E) Yaralının ailesini olay yerinden uzaklaştırmak

 22. Cevap: D Açıklama:

  İlk yardımcının öncelikli görevi, hasta veya yaralının can güvenliğini sağlamaktır. 23. İlk yardım sırasında bilinci kapalı olan bir kişiye hangi madde verilmemelidir?

  A) Su    B) Şeker    C) İlaç    D) Hava    E) Yiyecek    

 24. Cevap: C Açıklama:

  Bilinci kapalı olan bir kişiye ilaç verilmemelidir, çünkü nefes yollarına zarar verebilir. 25. İlk yardım sırasında hangi değerlendirme en öncelikli yapılmalıdır?

  A) Kanama kontrolü
  B) Hasta ya da yaralının sakinleştirilmesi
  C) Solunum yolu açıklığının değerlendirilmesi
  D) Hasta ya da yaralının aile üyelerinin uzaklaştırılması
  E) Yaralının yarasının kontrolü

 26. Cevap: C Açıklama:

  Solunum yolu açıklığının değerlendirilmesi, yaşamı tehdit eden durumların belirlenmesi açısından en öncelikli adımdır. 27. Bilinci kapalı olan bir hastada solunum yolu tıkalı ise ilk yardımcının yapması gereken ilk şey nedir?

  A) İlaç vermek
  B) İkinci bir kişiye yardım istemek
  C) Solunum yolu açıklığı sağlamak
  D) Hastayı ayağa kaldırmak
  E) Kanamayı durdurmak

 28. Cevap: C Açıklama:

  Bilinci kapalı bir hastada solunum yolu tıkalı ise öncelikle solunum yolu açıklığı sağlanmalıdır. 29. Hangi yöntemle solunum yolu açıklığı sağlanır?

  A) Göğüs masajı
  B) Baş geri-çene yukarı pozisyonu
  C) Hasta ayağa kaldırılır
  D) Hasta oturtulur
  E) Solunum yolu tıkanıklığına izin verilir

 30. Cevap: B Açıklama:

  Solunum yolu açıklığını sağlamak için baş geri-çene yukarı pozisyonu kullanılır. 31. Atardamar kanamaları neden daha tehlikeli olarak kabul edilir?

  A) Atardamarlar daha büyük olduğu için daha fazla kan kaybına neden olurlar.
  B) Atardamar kanamaları yavaşça sızar, bu nedenle daha fazla zaman vardır.
  C) Atardamar kanamaları nabızla eşzamanlı olarak fışkırır, bu nedenle daha hızlı kan kaybına yol açar.
  D) Atardamar kanamaları kendiliğinden durur, bu nedenle tehlikeli değildir.
  E) Atardamarlar toplardamarlar kadar önemli değildir.

 32. Cevap: C Açıklama:

  Atardamarlar, vücuda oksijen taşıyan ve yüksek basınçla çalışan büyük kan damarlarıdır. Kanamaları hızlı ve şiddetlidir, bu nedenle daha tehlikelidir. 33. Dış kanamalarda bası uygulamanın ne gibi bir etkisi vardır?

  A) Kanamanın kesilmesini sağlar.
  B) Kanamanın artmasına neden olur.
  C) Yaralıya acı verir.
  D) Kanama kontrol edilemez hale gelir.
  E) Pıhtılaşmayı engeller.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Dış kanamalarda bası uygulamak, kanamanın durmasını sağlar ve pıhtılaşmanın başlamasına yardımcı olur. 35. Neden bazı durumlarda yabancı cisimlerin yara üzerine baskı yapılmasını önleyen simit sargı kullanılır?

  A) Simit sargı yarayı temizler.
  B) Yabancı cisimler sargıya yapışır.
  C) Simit sargı yara iyileşmesini hızlandırır.
  D) Yabancı cisimlerin yaranın derinliğini artırmasını engeller.
  E) Simit sargı sargı beziyle uyumsuzdur.

 36. Cevap: D Açıklama:

  Simit sargı, yaralanan bölgede yabancı cisimlerin yarayı daha fazla tahriş etmesini önlemek için kullanılır. 37. Zehirlenme belirtileri arasında en yaygın görülen belirti hangisidir?

  A) Şok                      B) Solunum sıkıntısı       
  C) Bulantı ve kusma         D) Baş dönmesi             
  E) Göğüste ağırlık hissi                               

 38. Cevap: C Açıklama:

  Zehirlenme belirtileri arasında bulantı ve kusma sıkça görülen belirtilerdendir. 39. Zehirlenme sonucu ortaya çıkabilen belirtilerden biri olan "karın ağrısı ve ishal" hangi tür zehirlenmeye işaret edebilir?

  A) Deri yoluyla zehirlenme
  B) Solunum yoluyla zehirlenme
  C) Sindirim yoluyla zehirlenme
  D) Zehirli böcek sokmaları
  E) Radyasyon maruziyeti

 40. Cevap: C Açıklama:

  Karın ağrısı ve ishal, sindirim yoluyla zehirlenmenin belirtilerindendir. 41. Zehirlenmeye yol açan bir maddeyi kusturmak her zaman güvenli midir?

  A) Evet, her türlü zehirli maddeyi kusturmak güvenlidir.
  B) Hayır, zehirlenme nedenine bağlı olarak kusturmak tehlikeli olabilir.
  C) Kusturmanın zehirlenmeye etkisi yoktur.
  D) Kusturmak zehirin etkisini artırır.
  E) Sadece gaz maddeleri kusturulmalıdır.

 42. Cevap: B Açıklama:

  Zehirlenme türüne ve alınan maddeye bağlı olarak kusturmak tehlikeli olabilir. Asit, alkali veya gaz yağı gibi maddeleri kusturmak tehlikeli olabilir. 43. Sindirim yoluyla zehirlenmede yapılan ilk yardım uygulamalarından biri ağızda temas etmişse ne yapılmalıdır?

  A) Zehirli maddeyi içmek
  B) Ağız su ile çalkalamalıdır
  C) Hasta kusturulmalıdır
  D) El sabunlu su ile yıkanmalıdır
  E) Hasta hemen su içmemelidir

 44. Cevap: B Açıklama:

  Ağızda zehirli madde teması durumunda, ağzın su ile çalkalanması önerilir. 45. Solunum yoluyla zehirlenme durumunda hastanın nasıl bir pozisyonda tutulması önerilir?

  A) Yüzüstü yatırılmalıdır.
  B) Ayakları yukarıda tutulmalıdır.
  C) Yarı oturur pozisyonunda tutulmalıdır.
  D) Sırt üstü yatırılmalıdır.
  E) Hasta hareket etmemelidir.

 46. Cevap: C Açıklama:

  Solunum yoluyla zehirlenme durumunda hasta yarı oturur pozisyonunda tutulmalıdır. 47. Zehirli madde ile temas sonucu deri yoluyla zehirlenme durumunda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hasta deri ile temas etmiş giysileri çıkarmalıdır.
  B) Hasta deriyi kaşımalıdır.
  C) Hasta etkilenen bölgeyi sıkmalıdır.
  D) Hasta kusturulmalıdır.
  E) Hasta soğuk su içmelidir.

 48. Cevap: A Açıklama:

  Deri ile temas etmiş giysilerin çıkarılması, deri yoluyla zehirlenme durumunda yapılan ilk yardım uygulamalarından biridir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 2 Detayları

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 2 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 2 Testini Çöz tıklayın. Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ULAŞIM
  1. . Ulaşım, Ulaştırma, taşıma, Nakliye Kavramlarının Tanımları.
  2. . Ulaşım, Ulaştırma, taşıma, Nakliye Kavramlarının Tanımları.
  3. . Ulaşım, Ulaştırma, taşıma, Nakliye Kavramlarının Tanımları.
  4. Ulaşım Araçlarının Faydaları. a. Sosyal ve kültürel yönden. b. Ekonomik yönden. c. Askeri yönden.
  5. Ulaşım Araçlarının Faydaları. a. Sosyal ve kültürel yönden. b. Ekonomik yönden. c. Askeri yönden.

Ayrıca 9.sınıf Sağlık bilgisi ve trafik kültürü dersi I.ünite test soruları 2; tamamı test ve cevap anahtarlı ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Teknoloji bağımlılığının fiziksel sağlık üzerindeki etkilerini anlamak.

Sağlığa zararlı alışkanlıklardan korunma yöntemlerini anlamak.

Teknoloji bağımlılığını kontrol etme yöntemlerini anlamak.

Teknoloji bağımlılığını kontrol etme sürecinin ilk adımını anlamak.

Teknoloji bağımlılığını kontrol etme yöntemlerini anlamak.

İlk yardım ve acil yardım arasındaki farkları anlamak.

İlk yardım ve acil yardım arasındaki farkları anlamak.

İlk yardımın önemini anlamak.

Atardamar kanamalarının tehlikelerini ve acil müdahale gerekliliğini anlama.

Dış kanamaları etkili bir şekilde kontrol etme becerisi kazanma.

Yabancı cisimlerin yaralara potansiyel zararlarını anlama ve bu tür yaralanmalara ilk yardım sağlama yeteneği.

Zehirlenme belirtilerini tanıma ve zehirlenme durumunda nasıl yardım edilmesi gerektiği hakkında bilgi sahibi olma.

Farklı zehirlenme türlerinin belirtilerini ayırt etme yeteneği kazanma.

Zehirlenmeye yol açan maddelerin türüne göre nasıl hareket edilmesi gerektiğini anlama ve doğru ilk yardım uygulamalarını yapabilme yeteneği.

Sindirim yoluyla zehirlenmelerde ağızda temas durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiğini anlama.

Solunum yoluyla zehirlenme durumlarında hastanın uygun pozisyonda tutulmasının önemini anlama.

Deri yoluyla zehirlenmelerde zehirli madde ile temas etmiş giysilerin çıkarılmasının önemini anlama ve bu uygulamayı yapabilme yeteneği.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 111 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 1101 kere doğru, 712 kere yanlış cevap verilmiş.

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü I.Ünite Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.