Sağlık Bilgisi ve Trafik kültürü Dersi Test

Sağlık Bilgisi ve Trafik kültürü Dersi Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sağlık Bilgisi ve Trafik kültürü Dersi Test CEVAPLARI

 1. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
  II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
  III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.
  Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

  A) I ve II               B) I ve III             C) II ve III
  D) I, II ve III          E) Yalnız II

 2. Cevap: D Açıklama:

  Bir sürücünün trafik adabına sahip olabilmesi için trafik kurallarını bilmeli ve bu kurallara uymalıdır. Bu nedenle, trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenmek, bir sürücünün trafik adabına sahip olması için önemlidir. Ayrıca, trafik kurallarına uymak sadece maddi cezaları önlemekle kalmaz, aynı zamanda trafikteki diğer insanların can güvenliğini de sağlar. Bu nedenle, trafik kurallarına uyma konusunda duyarlı olmak, bir sürücünün trafik adabına sahip olması için önemlidir. 3. Sürücülerin trafikte etkili iletişim kurabilmeleri için neler yapmaları gereklidir?

  A) Süratli ve ani hareketler yapmak
  B) Trafik kurallarına uygun davranmak
  C) Diğer sürücüleri taciz etmek
  D) Araçlarını sürekli korna çalarak kullanmak
  E) Hiçbiri

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Sürücüler trafikte etkili iletişim kurabilmek için öncelikle trafik kurallarına uygun davranmalıdır. Ayrıca diğer sürücülerle saygılı bir şekilde iletişim kurmak, sinyal lambalarını kullanmak ve el işaretleriyle iletişim kurmak da önemlidir. Kazaların önlenmesi ve trafik akışının sağlanması için iletişim kurmak oldukça önemlidir. 5. Toplu taşıma araçlarında telefon kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Telefon kullanımı toplu taşıma araçlarında yasaktır.
  B) Telefon kullanımı yasak olmasa da, düşürme riskine karşı dikkatli olunmalıdır.
  C) Telefon kullanımı sadece metin mesajları yazmak için kullanılabilir.
  D) Telefon kullanımı sadece kulaklık ile yapılabilir.
  E) Telefon kullanımı, araçta kalan son kişi olunduğunda serbesttir.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Toplu taşıma araçlarında telefon kullanımı genellikle yasak değildir, ancak dikkatli olunmalıdır. Telefonun düşürülme riski vardır ve diğer yolcuları rahatsız edebilir. Bu nedenle, telefon kullanırken dikkatli olunmalı ve diğer yolcuların konforu göz önünde bulundurulmalıdır. 7. Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle müzik dinlemek ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Yüksek sesle müzik dinlemek toplu taşıma araçlarında yasaktır.
  B) Yüksek sesle müzik dinlemek serbesttir, ancak kulaklık kullanılmalıdır.
  C) Yüksek sesle müzik dinlemek, araçta yalnız kalındığında yapılabilir.
  D) Yüksek sesle müzik dinlemek, aracın diğer yolcuları tarafından talep edildiğinde yapılabilir.
  E) Yüksek sesle müzik dinlemek sadece kulaklık ile yapılabilir.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır, yani toplu taşıma araçlarında yüksek sesle müzik dinlemek yasaktır. Bu kural, diğer yolcuların rahatsız edilmemesi ve aracın sürücüsüne dikkat dağıtmaması amacıyla konulmuştur. Yüksek sesle müzik dinleme kuralı, toplu taşıma araçlarında uyulması gereken genel kurallardan biridir. 9. Toplu taşıma araçlarında ayakta seyahat ederken aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Koltuklara dayanarak seyahat edilmemelidir.
  B) Koltuklara dayanarak seyahat edilebilir, ancak diğer yolcuların rahatsız olması durumunda durulmalıdır.
  C) Ayakta seyahat eden yolcular, diğer yolcuların görüş alanını engellememelidir.
  D) Ayakta seyahat eden yolcular, aracın hareket ettiği yöne bakmalıdır.
  E) Ayakta seyahat eden yolcular, aracın hareket ettiği yöne bakmamalıdır.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir. Ayakta seyahat eden yolcular, diğer yolcuların görüş alanını engellememelidir. Bunun yanı sıra, aracın hareket ettiği yöne bakmak, yolcuların denge sorunları yaşamasını önleyebilir. Ayakta seyahat eden yolcuların ayrıca aracın hareketlerine dikkat etmesi ve güvenli bir şekilde seyahat etmeleri de önemlidir. 11. Toplu taşıma araçlarında hangi durumlarda yanıltıcı hareketler yapılabilir?

  A) Bir sonraki durakta inmek istenildiğinde
  B) Acil durumlar için
  C) Aracın yoğun olduğu saatlerde
  D) Ulaşım ücretini ödemeden önce
  E) Yanıltıcı hareketler hiçbir zaman yapmamalıdır.

 12. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı: E) Yanıltıcı hareketler hiçbir zaman yapmamalıdır. Toplu taşıma araçlarında yanıltıcı hareketler yapmak kesinlikle yanlıştır ve etik değildir. Bu tür davranışlar hem diğer yolcuların zamanını ve sabrını bozar hem de güvenlik riski oluşturabilir. Toplu taşıma araçlarında güvenliği ve düzeni korumak hepimizin sorumluluğundadır. Yanıltıcı hareketler yapmak, diğer insanların güvenliğini riske atarak, toplum kurallarına saygısızlık anlamına gelir. 13. Toplu taşıma araçlarında hangi durumlarda çantanın koltuğa konulması uygun değildir?

  A) Çok kalabalık olduğunda
  B) Çanta küçük olduğunda
  C) Çantada kırılgan şeyler bulunmadığında
  D) Otobüsün boş olduğu zamanlarda
  E) Tümü doğru durumlardır.

 14. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı: E) Tümü doğru durumlardır. Çantanın koltuğa konulması uygun olmayan durumlar arasında, otobüsün boş olduğu zamanlar ve çanta küçük olduğunda yer almadığı için, sadece kalan seçenekler incelenmelidir. Çok kalabalık bir toplu taşıma aracında, insanların ayakta durmak için yer aradığı düşünüldüğünde, çantanın koltukta yer kaplaması uygun değildir. Ayrıca, çantada kırılgan şeyler bulunuyorsa, çantanın koltukta sarsıntılar ve darbelere maruz kalması nedeniyle zarar görebilirler. Bu nedenle, doğru cevap E seçeneğidir. 15. Toplu taşıma araçlarında hangi davranışlar kural dışıdır?

  A) Yolculara öncelik vermemek
  B) Kapıları açıkken binmek
  C) Yolcuları rahatsız etmek
  D) Yolcuların inmesine yardımcı olmamak
  E) Tümü kural dışıdır.

 16. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı: E) Tümü kural dışıdır. Toplu taşıma araçları genellikle yoğun olarak kullanılan alanlardır ve belirli kurallara uymak diğer yolcuların güvenliği ve rahatı için önemlidir. Yolculara öncelik vermemek, kapıları açıkken binmek, diğer yolcuları rahatsız etmek veya yolcuların inmesine yardımcı olmamak gibi davranışlar, diğer yolcuların rahatsız olmasına ve hatta güvenlik risklerine yol açabilir. Bu nedenle, toplu taşıma araçlarında tüm bu davranışlar kural dışıdır. 17. Trafikte etkili iletişim, hangi sonuçları sağlar?

  A) Kaza riskini artırır.
  B) Trafik akışını yavaşlatır.
  C) Trafik akışını hızlandırır.
  D) Trafik güvenliğini artırır.
  E) Trafik kurallarını ihlal etmeyi kolaylaştırır.

 18. Cevap: D Açıklama: 19. Trafikte etkili iletişim için ne yapılması gerekir?

  A) Diğer sürücülerle yarışmak.
  B) Korna çalarak uyarı vermek.
  C) Sinyal vermek ve el işaretleri kullanmak.
  D) Kurallara uymamak.
  E) Trafikte hızlı hareket etmek.

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C seçeneğidir: Trafikte etkili iletişim için sinyal vermek ve el işaretleri kullanmak gereklidir. Sinyal vermek, diğer sürücülerin ne yapacağını önceden tahmin edebilmelerine yardımcı olur ve kazaları önler. El işaretleri, sürücülerin diğer sürücülere bir mesaj iletebilmelerini sağlar, örneğin "dur" veya "geç" işaretleri yapılabilir. 21. Trafikte iletişim sırasında nelere dikkat edilmelidir?

  A) İletişimi gereksiz yere uzatmak.
  B) Sürücüleri küçük düşürmek.
  C) Kaba veya argo kelimeler kullanmak.
  D) Karşılıklı saygı ve anlayış göstermek.
  E) Diğer sürücülerin hatalarını öne çıkarmak.

 22. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) Karşılıklı saygı ve anlayış göstermek. Trafikte iletişim, diğer sürücülerle anlaşmanın ve trafik güvenliğinin sağlanması açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle iletişim sırasında karşılıklı saygı ve anlayış göstermek gerekmektedir. Kaba veya argo kelimeler kullanmak yerine nazik ve anlaşılır bir dil kullanılmalıdır. Ayrıca, diğer sürücülerin hatalarını öne çıkarmak yerine, hataların nasıl düzeltilebileceği konusunda yapıcı bir yaklaşım sergilenmelidir. 23. Trafikte iletişim sırasında hangi davranışlar uygun değildir?

  A) Korna çalmak.
  B) Öfkeyle bağırmak.
  C) Diğer sürücüye göz işareti yapmak.
  D) Hatalı olduğunu düşündüğünüz sürücüye saldırmak.
  E) Sürücüyü taciz etmek.

 24. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) Hatalı olduğunu düşündüğünüz sürücüye saldırmak. Trafikte iletişim kurarken, diğer sürücülere karşı saygılı ve anlayışlı olmak önemlidir. Bu nedenle, öfke ve şiddet içeren davranışlar uygun değildir. Korna çalmak ve el işaretleri kullanmak, diğer sürücülere dikkat çekmek için uygun olabilir, ancak bu davranışların da abartılmaması gerekmektedir. Özellikle, hatalı olduğunu düşündüğünüz sürücüye saldırmak veya taciz etmek asla kabul edilemez. 25. Trafikte iletişim kurmanın önemi nedir?

  A) Trafikte hızı artırır.
  B) Trafik kazalarını azaltır.
  C) Trafik kurallarının ihlal edilmesine neden olur.
  D) Sürücülerin stresini artırır.
  E) Trafik akışını engeller.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Trafik kazalarını azaltır. Araç kullanırken diğer sürücülerle iletişim kurmak, trafikte güvenliği artırmak için son derece önemlidir. İyi bir iletişim trafiği düzenleyebilir, kaza riskini azaltabilir ve diğer sürücülerin hatalarını önceden fark ederek zamanında önlem almanızı sağlayabilir. İletişim kurmak aynı zamanda stresli durumlarda sakin kalmanıza yardımcı olabilir ve trafik akışını düzenli tutabilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Sağlık Bilgisi ve Trafik kültürü Dersi Test Detayları

Sağlık Bilgisi ve Trafik kültürü Dersi Test 4 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 10 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Sağlık Bilgisi ve Trafik kültürü Dersi Test Testini Çöz tıklayın. Sağlık Bilgisi ve Trafik kültürü Dersi Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Sağlık Bilgisi ve Trafik kültürü Dersi Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Sağlık Bilgisi ve Trafik kültürü Dersi Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TRAFİK KAZALARI
  1. Trafik kazalarında yükümlülükler
  2. Trafik kazalarını azaltmak için neler yapılmalıdır.
  3. Trafik kazalarının sebepleri ve kazaların meydana gelmesinde rol oynayan faktörler.
  4. Trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlar.
 • TRAFİK KAZALARINDA İLKYARDIM
  1. Alkol ve emniyet kemerinin trafik kazalarında ölüm ve yaralanmalar üzerinde etkileri
  2. Kalp durması nedenleri, belirtileri ve ilkyardım.
  3. Kalp durması nedenleri, belirtileri ve ilkyardım.
  4. Kazaların türleri, kazalar içinde trafik kazalarının yeri, ilkyardımın genel kuralları.
  5. Trafikte daha az kaza, yaralanma ve ölüm için sürücü ve yayaların psikolojik ve sağlık durumları
  6. Yanıklar türleri ve ilkyardım ilkeleri.
  7. Zehirlenme, (Hayvan ısırık ve sokması, diğer zehirlenmeler) türleri belirtileri, önlem, ilkyardım.

Ayrıca Sağlık bilgisi ve trafik kültürü dersi test soruları; toplu taşıma adabı, trafik adabı ve trafikte iletişim kazanımlarını ölçen sorulardan hazırlanmıştır

Bir sürücünün trafik adabına sahip olabilmesi için trafik kurallarını bilmeli ve uymalıdır, ayrıca trafikteki diğer insanların can güvenliğini sağlamalıdır.

Sürücüler trafikte etkili iletişim kurmak için trafik kurallarına uymalı ve diğer sürücülerle saygılı bir şekilde iletişim kurmalıdır.

Toplu taşıma araçlarında telefon kullanımının kısıtlı olduğu veya yasaklandığı düşünülmemeli, ancak kullanırken dikkatli olunması gerektiği anlaşılmalıdır.

Bu kurala uymak, diğer yolcuların rahatı ve güvenliği için önemlidir.

Toplu taşıma araçlarında seyahat ederken diğer yolcuların haklarına saygı gösterme ve güvenliği sağlama becerileri ön plana çıkmaktadır.

Toplu taşıma araçlarında etik ve güvenli bir şekilde seyahat etme becerisi.

Toplu taşıma araçlarında uygun davranışlar hakkında bilgi sahibi olmak.

Toplu taşıma araçlarında uyulması gereken kuralları tanımlayabilme ve toplu taşıma araçlarında diğer yolcuların güvenliği ve rahatını sağlamak için doğru davranışlarda bulunabilme becerisi.

Cevap anahtarı D seçeneğidir: Trafikte etkili iletişim, trafik güvenliğini artırır. İyi bir iletişim, sürücüler arasında anlayışı artırır ve trafik akışını düzenleyerek kazaları önlemeye yardımcı olur. Örneğin, sinyal vermek ve yol vermek, diğer sürücülere niyetinizi açıklamanıza yardımcı olur ve ani manevraların engellenmesine yardımcı olur. İyi bir iletişim, trafikte daha güvenli ve düzenli bir ortam yaratır.

Trafikte güvenliği sağlamak ve diğer sürücülerle etkili iletişim kurmak için önemlidir.

Trafikte iletişim sırasında, karşılıklı saygı ve anlayış göstermenin önemini açıklar.

Trafikte iletişim sırasında uygun olmayan davranışları tanımlayabilirim.

Kazaların önlenebilir olduğu ve sürücülerin kendi güvenliği ve başkalarının güvenliği için iletişim kurmaları gerektiği gibi bir kazanımı içermektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Sağlık Bilgisi ve Trafik kültürü Dersi Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Sağlık Bilgisi ve Trafik kültürü Dersi Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 25 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 39 kere doğru, 76 kere yanlış cevap verilmiş.

Sağlık Bilgisi ve Trafik kültürü Dersi Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Sağlık Bilgisi ve Trafik kültürü Dersi Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Sağlık Bilgisi ve Trafik kültürü Dersi Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Sağlık Bilgisi ve Trafik kültürü Dersi Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.