Rana matematik

Rana matematik sınavı 4.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Rana matematik CEVAPLARI

 1. ‘’ 2, 5, 0, 8 ‘’ rakamlarını birer kez kullanılarak dört basamaklı en büyük ve en küçük sayıyı yazınız.

  En büyük sayı : …………………
  En küçük sayı : …………………

 2. Cevap:

  Cevap Yok 3. Aşağıdaki tümcelerden doğru olanın başına (D) yanlış olanın başına (Y) koyunuz.

  [....] Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 ̊dir.
  [....] Üç açısı da geniş açı olan üçgenlere geniş açılı üçgen denir.
  [....] Üçgen sembolle gösterilir, kare ve dikdörtgen sembolle gösterilmez
  [....] Doğru açının ölçüsü 180 derecedir.
  [....] İkiz kenar üçgenin üç kenarının uzunluğu birbirine eşittir

 4. Cevap:

  Cevap Yok 5. Aşağıdaki tümceleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.

  a. Sayıları yazmak için kullandığımız rakamlar …………….. tanedir.
  b. Bir basamaklı tek doğal sayılar …………………… ’dur.
  c. Bir basamaklı çift doğal sayılar ……………………….………… ’dir.
  d. Uzunluk ölçüsü temel birimi …………………….  ‘dir.
  e. Açısı 90 dereceden küçük açılara …………  açılar denir.

 6. Cevap:

  Cevap Yok 7. Aşağıdaki boşlukları dolduralım.
  iki – 140° – iletki – 90° – dar – 179°-ikizkenar – dik açılı – dar açılı

  A. Açıları ölçmek için…….…kullanırız.
  B. Bir dik açıya 50° eklediğimizde…….° olur.
  C. Ölçüsü ……küçük olan açılara dar açı denir.
  Ç. En büyük geniş açı………..derecedir.
  D. Ölçüsü 0o ile 90 o arasındaki açılara …………açı denir.
  E. Bir dikdörtgenin ……..tane köşegeni vardır.
  F.Bütün açıları dar açı olan üçgenlere ……………üçgen denir.
  G. İki kenarının uzunluğu birbirine eşit olan üçgenlere …………..üçgen denir.
  Ğ. Bir açısının ölçüsü 900 olan üçgenlere ………………üçgen denir.

 8. Cevap:

  Cevap Yok 9. Aşağıdaki örüntüleri tamamlayınız.

  a. 8 – 17 – 35 – ….… - 143- .……
  b. 2 – 5 – 4 – 7 – ……. -- ………
  c. 9 – 18 – 15 – 30 – 27 – ……... -- ………
  d. 2 – 7 – 17 – 37 – 77 – …..… -- ……..
  e. 7 – 28 – 14 – 56 – 28 – ……. -- …….

 10. Cevap:

  Cevap Yok 11. 3 , 8 , 1 , 6 rakamlarını kullanarak yazılabilecek en büyük çift doğal sayı ile en küçük çift doğal sayı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

  A) 3816 - 1683        B) 6183 - 8163
  C) 8361 - 3168        D) 8316 - 1368

 12. Cevap: D

 13. Bir bölme işleminde bölen 24, bölüm 32, kalan 7 dir. Bölünen kaç olur?

  A) 768        B) 775         C) 875        D) 845

 14. Cevap: B

 15. Bir saatte 107 km giden bir tren 14 saatte kaç km gider?

  A) 1098    B) 1328      C) 1498        D) 1928

 16. Cevap: C

 17. 84 : 4  != 4 x 6   işleminde eşitliği sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

  A) ( 84 : 4 ) ifadesinden 2 çıkarılmalıdır.      
  B) ( 4 x 6 ) ifadesine 2 eklenmelidir.        
  C) ( 84 : 4 ) ifadesine 3 eklenmelidir.         
  D) ( 4 x 6 ) ifadesine 3 eklenmelidir.

 18. Cevap: C

 19. 3 tanesi 225 TL olan kazakların, 1 tanesi kaç TL’dir?

  A) 73      B) 74      C) 75    D) 76

 20. Cevap: C

 21. Bir bölme işleminde bölen 11 ise kalan en fazla kaç olabilir?

  A) 11        B)   12          C)  10        D) 9

 22. Cevap: C

 23. Bir bölme işleminde bölüm 27, bölen 14'tür.
  Buna göre bölünen en fazla kaç olabilir?

  A) 378    B) 391    C) 392    D) 404

 24. Cevap: B

 25. 30 / a = 2 x 5
  a + b = 27 - 15
  Verilen eşitliklerde a ve b birer doğal sayıdır.
  Buna göre b kaçtır?

  A) 3    B) 6    C) 9    D) 12

 26. Cevap: C

 27. "Sekiz yüz altı bin yedi yüz bir" sayısının iki basamağında da aynı olan rakam aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 8    B) 6    C) 1    D) 0

 28. Cevap: D

 29. Bir fidan dikme etkinliğine katılan 524 kişinin her biri 12 fidan dikmiştir. Buna göre bu etkinlikl sonunda kaç fidan dikilmiştir?

  A) 1572    B) 4716    C) 6288    D) 6572

 30. Cevap: C

 31. Tuba, elindeki kömürleri 25 kg’lik çuvallara koyduğunda 60 çuval oluyor. Bu kömürleri 20 kg’lik çuvallara koyarsa kaç çuval olur?

  A) 50    B) 65    C) 70    D) 75

 32. Cevap: D

 33. Azra Hanım, 4 kg muza 32 TL veriyor. 15 kg muz  alınırsa satıcıya kaç TL öder?

  A) 100    B) 120    C) 150    D) 180

 34. Cevap: B

 35. Yeni bir televizyon aldık. 350 TL peşin verip geri kalan borcumuzu 250 TL’den 12 taksit yaptırdık. Yeni televizyonumuz kaç TL‘dir?

  A) 3350    B) 3500    C) 3960    D) 4050

 36. Cevap: A

 37. Babam 5600 TL olan telefonun 1600 TL’sini peşin ödedi. Geri kalan tutarı 8 taksitte ödeyeceğine göre; babam her ay kaç TL öder?

  A) 400    B) 500    C) 600    D) 700

 38. Cevap: B

 39. "43733" sayısındaki 3 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır?

  A) 333    B) 3033    C) 33    D) 3

 40. Cevap: B

 41. Bir satıcı sonbahar mevsiminde 3460, kış mevsiminde 1650, ilkbahar mevsiminde 2244 ürün satıyor. Satıcı bir yılda 9876 ürün sattığına göre yaz mevsiminde kaç ürün satmıştır?

  A) 3915    B) 4012    C) 4500    D) 5000

 42. Cevap: B

 43. Hangi sayının 6 katının 357 fazlası 2775 eder?

  A) 403    B) 436    C) 474    D) 490

 44. Cevap: A

 45. Bir çıkarma işleminde fark 844 tür. Eksilen sayı 345 artar, Çıkan sayı 124 artarsa yeni fark kaç olur?

  A) 600    B) 610    C) 620    D) 623

 46. Cevap: D

 47. Ali ile babasının yaşları toplamı 45’tir. Ali 6 yıl sonra 21 yaşında olacak. Buna göre Ali’nin babası kaç yaşındadır?

  A) 30    B) 35    C) 37    D) 39

 48. Cevap: A

 49. Tanesi 16 TL’ den 9 tane kitap ve tanesi 12 TL’ den 24 tane melodika aldım. Kırtasiyeciye toplam kaç TL ödemem gerekir?

  A) 3500    B) 3744    C) 3810    D) 3976

 50. Cevap: B

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Rana matematik Detayları

Rana matematik 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Rana matematik Testini Çöz tıklayın. Rana matematik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Rana matematik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma
 • Klasik
 • Test


Rana matematik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • VERİLERLE VE SAYILARLA İŞLEMLER
  1. 4,5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler.
  2. 4,5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını; basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.
  3. Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
  4. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
  5. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’ in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar.
  6. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’ e kısa yoldan böler.
  7. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir
  8. Verilerden Sayılara
 • ÖLÇÜP TARTALIM; GERÇEKLERE ULAŞALIM
  1. Bir kaptaki sıvının miktarını, litre ve mililitre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder
  2. Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer ve kurar
  3. Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır.
  4. Tartalım ve Ölçelim
  5. Ton, kilogram, gram ve miligramla ilgili problemleri çözer ve kurar.
  6. Ton-kilogram, kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkileri belirtir.
  7. Tonun kullanıldığı yerleri belirtir
  8. Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde en çok dört basamaklı doğal sayıları, 100’ ün katlarıyla zihinden toplar.

Ayrıca Matematik etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Rana matematik sınavı 4.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Rana matematik Testi İstatistikleri

Bu sınav 5 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 64 kere doğru, 22 kere yanlış cevap verilmiş.

Rana matematik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Rana matematik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Rana matematik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Rana matematik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf Matematik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.