Psikoloji 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik

Psikoloji 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Psikoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Psikoloji 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Psikolojinin bilim dalı olma süreci hangi yaklaşımlarla şekillenmiştir?


 2. Cevap: Psikolojinin bilim dalı olma sürecinde yapısalcılık, işlevselcilik ve bütüncül yaklaşım gibi çeşitli yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımlar, psikolojinin konusunu, yöntemini ve amacını belirleme konusunda önemli rol oynamıştır. Açıklama:

  Yapısalcılık yaklaşımına göre psikolojinin konusu insan bilincini oluşturan ögelerdir. İşlevselcilik yaklaşımına göre ise her davranışın bir işlevi vardır ve amacı çevreye uyum sağlamaktır. Bütüncül yaklaşım ise algının bütünsel bir süreç olduğunu savunur. 3. Gestalt yaklaşımına göre bir bütün, parçaların toplamından farklıdır. Bunun bir örneğini veriniz.


 4. Cevap: Gestalt yaklaşımına göre bir bütün, parçaların toplamından farklıdır. Örneğin, bir film seyredildiğinde tek tek film kareleri değil bütün bir hareket algılanmaktadır. Bu, Gestalt yaklaşımının hareketin görsel algılanması sırasında nesnelerin art arda sıralandığını değil bir bütünün algılandığını savunduğunu göstermektedir. Açıklama:

  Gestalt yaklaşımına göre psikolojik olaylar tekil ögelerin toplamı değil parçalanmaz bütünlerdir. Bu durum, hareketin görsel algılanması sırasında da geçerlidir. Bir film seyredildiğinde, tek tek film kareleri değil bütün bir hareket algılanmaktadır. Bu, Gestalt yaklaşımının hareketin görsel algılanması sırasında nesnelerin art arda sıralandığını değil bir bütünün algılandığını savunduğunu göstermektedir. 5. Gürültünün öğrenmeyi olumsuz etkilemesinin nedeni nedir?


 6. Cevap: Gürültünün, dikkat dağıtıcı olması ve öğrenmeyi zorlaştırmasıdır. Açıklama:

  Gürültü, dikkatin dağılmasına neden olarak öğrenmeyi zorlaştırabilir. Bu durum, öğrenmenin verimliliğini düşürür. 7. Psikolojinin verilerini kullanarak sürücülerin trafikteki davranışlarını anlamaya çalışan ve trafikte güvenliğin sağlanması konusunda çalışmalar yapan kişi, psikolojinin hangi alt alanında çalışmaktadır?


 8. Cevap: Trafik psikolojisi Açıklama:

  Trafik psikolojisi, sürücülerin trafikteki davranışlarını inceleyen ve bu davranışların altında yatan psikolojik süreçleri bilimsel açıdan araştıran psikolojinin bir alt alanıdır. Bu alt alanda çalışan kişiler, trafik kazalarını azaltmak için çalışmalar yaparlar. 9. Kalıtım ve çevrenin davranışlar üzerindeki etkisini araştırmak için yapılan bir araştırmada, aynı genetik yapıya sahip tek yumurta ikizleri farklı ailelere evlatlık olarak verilmiştir. Evlatlık olarak verilen ikizler yıllar sonra incelendiğinde, davranışlarındaki farklılıkların fiziksel özelliklerindeki farklılıklara göre daha fazla olduğu görülmüştür. Bu araştırma sonucunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


 10. Cevap: Kalıtımın davranışlar üzerindeki etkisi çevrenin etkisinden daha fazladır. Açıklama:

  Araştırmada, aynı genetik yapıya sahip ikizlerin farklı çevrelerde yetişmeleri sonucunda davranışlarındaki farklılıkların fiziksel özelliklerindeki farklılıklara göre daha fazla olduğu görülmüştür. Bu durum, kalıtımın davranışlar üzerindeki etkisinin çevrenin etkisinden daha fazla olduğunu göstermektedir. 11. Doğum öncesi çevrenin bebeğin gelişimini ve davranışlarını nasıl etkilediğine dair aşağıdakilerden hangisi bir örnektir?


 12. Cevap: Annenin hamilelik döneminde geçirdiği hastalıklar, stres, hava kirliliği gibi olumsuz koşullar bebeğin gelişimini ve davranışlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Açıklama:

  Doğum öncesi çevre, bebeğin anne karnında geçirdiği yaklaşık dokuz ay on günlük süreyi kapsar. Bu dönemde annenin geçirdiği hastalıklar, stres, hava kirliliği gibi olumsuz koşullar bebeğin gelişimini ve davranışlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin annenin hamilelik döneminde geçirdiği bir enfeksiyon bebeğin doğum ağırlığını azaltabilir veya bazı doğumsal anomalilere neden olabilir. Annenin stresli bir yaşam sürmesi ise bebeğin daha huzursuz ve dürtüsel bir yapıya sahip olmasına neden olabilir. 13. Anne, çocuğuna “Uslu durursan öğleden sonra seni parka götüreceğim.” diye söz verir. Çocuk uslu durur. Öğleden sonra hazırlanırlar. Parka gitmek için kapıdan tam çıkarken misafir gelir. Anne misafirle ilgilenmek için parka gitmekten vazgeçer. Çocuk bu durumda ne hisseder?


 14. Cevap: Çocuk, bu durumda hayal kırıklığına uğrar ve üzülür. Açıklama:

  Çocuk, anne ile yaptığı anlaşmayı yerine getirmiştir. Bu nedenle parka gitmeyi beklemektedir. Ancak anne, misafir ile ilgilenmek için parka gitmekten vazgeçer. Bu durum, çocuğun anne ile yaptığı anlaşmanın önemsiz olduğunu düşünmesine neden olabilir. Ayrıca, parka gitmekten mahrum kalacağı için de üzülür. 15. Anne, bu durumda misafirperverliği çocuğuna nasıl öğretebilir?


 16. Cevap: Anne, bu durumda misafirperverliği çocuğuna aşağıdaki şekilde öğretebilir: * Çocuğa, misafirin gelmesinin önemli bir durum olduğunu açıklayabilir. * Misafirle birlikte vakit geçirmenin ve onu ağırlamanın önemini anlatabilir. * Çocuğa, misafirlerin ihtiyaç duyabileceği şeyleri sorabilir ve ona yardımcı olmasını sağlayabilir. * Misafirle birlikte yemek yiyebilir ve sohbet edebilir. Açıklama:

  Anne, misafirperverliği çocuğuna öğretirken öncelikle onun misafirin gelmesinin önemini anlamasını sağlamalıdır. Ardından, misafirlerle birlikte vakit geçirmenin ve onu ağırlamanın önemini anlatmalıdır. Bu şekilde, çocuk misafirperverliğin başkalarını önemsemek ve onlara değer vermek anlamına geldiğini anlayacaktır. Ayrıca, anne çocuğuna misafirlerin ihtiyaç duyabileceği şeyleri sorarak ve ona yardımcı olmasını sağlayarak da misafirperverliği öğretebilir. Bu şekilde, çocuk misafirperverliğin yardımseverlik ve hoşgörü ile de ilişkili olduğunu fark edecektir. Son olarak, anne misafirle birlikte yemek yiyerek ve sohbet ederek de misafirperverliği öğretebilir. Bu şekilde, çocuk misafirperverliğin sosyalleşme ve kaynaşma ile de ilişkili olduğunu fark edecektir. 17. Görme engelli bir rehber eşliğinde karanlık bir ortamda dolaşma deneyimi yaşarsanız, hangi duyularınıza daha fazla güvenirsiniz?


 18. Cevap: Koku ve dokunma duyularına daha fazla güvenirim. Açıklama:

  Görme engelli bir kişi, çevresini algılamak için koku ve dokunma duyularını kullanır. Koku duyusu, çevredeki nesnelerin ve insanların varlığını tespit etmek için kullanılır. Dokunma duyusu ise çevredeki nesnelerin şeklini, boyutunu ve sıcaklığını anlamak için kullanılır. 19. Bir balıkçının önünden geçen insanlar balık kokusunu alırken balıkçı bu kokuyu almaz. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?


 20. Cevap: Alışma Açıklama:

  Alışma, şiddetinde ve özelliğinde bir değişiklik olmadığı hâlde uyarıcının etkisinin bir süre sonra azalması ve kaybolmasıdır. Bu durumda balıkçı, balık kokusunu sürekli olarak hissettiği için bu uyarıcıya karşı duyarsızlaşmıştır. 21. "Bir şeyleri keşfetmek onları keşfetmeyi arzulamakla mümkündür." sözüne katılıyor musunuz? Nedenleriyle açıklayınız.


 22. Cevap: > Evet, katılıyorum. Bu söz, keşfetme güdüsünün önemini vurgulamaktadır. Birey, bir şeyi keşfetmek için öncelikle onu keşfetmeyi arzulamak zorundadır. Keşfetme arzusu olmayan birey, bir şeyi keşfetmek için çaba göstermez. Açıklama:

  > Söze göre, keşfetme güdüsü, bireyin merak duygusundan kaynaklanmaktadır. Birey, çevresini merak eder ve yeni şeyler öğrenmek ister. Bu merak duygusu, bireyi keşfetme davranışına yöneltir. 23. Bir sınava girmeden önce kendinizi huzursuz ve gergin hissediyorsanız, bu hangi duygunun belirtisidir?


 24. Cevap: Kaygı Açıklama:

  Kaygı, bir tehdit ya da tehlikenin yaklaştığı algısı ile birlikte hissedilen huzursuzluk ve gerginlik duygusudur. Sınav gibi önemli bir sınava girmeden önce bu duygunun yaşanması normaldir. 25. Cenap Şahabettin’in: “Başkası düştü mü tahtaya basmasaydı deriz. Kendimiz düştük mü tahtanın çürük olmasından şikâyet ederiz.” sözüne göre, insanların hata yapma eğilimleri hakkında ne söyleyebiliriz?


 26. Cevap: İnsanlar, başkalarının hatalarını genellikle kendi hatalarından daha kolay fark eder. Kendi hatalarımız karşısında ise genellikle başkalarını suçlama eğilimindeyizdir. Bu, insanların kendi hatalarını kabul etmede zorlandıkları anlamına gelir. Açıklama:

  Bu söz, insanların hata yapma eğilimlerinin farkında olmalarını ve kendi hatalarından sorumlu olmayı öğrenmelerini vurgular. 27. Bireylerin sahip oldukları sosyal şemalar, tutumları ve ön yargılar, onların çevrelerini ve diğer insanları nasıl algıladıklarını ve yorumladıklarını etkiler.


 28. Cevap: Evet, bireyler sahip oldukları sosyal şemalar, tutumları ve ön yargılar, onların çevrelerini ve diğer insanları nasıl algıladıklarını ve yorumladıklarını etkiler. Açıklama:

  Sosyal şemalar, insanların içinde yaşadıkları karmaşık sosyal dünyayı anlamak ve kontrol etmek için kullandık- ları kalıplar ve izlenimlerdir. Tutumlar, nesnelere, kişilere ya da olgulara yönelik genel, yerleşmiş kanı ve değerlendirmelerdir. Ön yargılar ise bir kimse, konu ya da durumla ilgili önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz peşin hükümdür. Bu kavramlar, bireylerin çevrelerini ve diğer insanları nasıl algıladıklarını ve yorumladıklarını etkiler. Örneğin, bir bireyin sosyal şeması, başkalarının güvenilir olduğuna dair bir kalıba sahipse, bu birey başkalarını daha güvenilir olarak algılama ve yorumlama eğilimindedir. Benzer şekilde, bir bireyin tutumu, bir kişi veya durumla ilgili olumluysa, bu birey o kişiyi veya durumu daha olumlu olarak algılama ve yorumlama eğilimindedir. Son olarak, bir bireyin ön yargısı, bir grup veya kişi hakkında olumsuzsa, bu birey o grup veya kişiyi daha olumsuz olarak algılama ve yorumlama eğilimindedir. 29. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Kohlberg'e göre ahlak gelişimi, bilişsel gelişimle birlikte gelişir.
  2. ( ) Kohlberg'e göre ahlak gelişimi altı dönemde gerçekleşir.
  3. ( ) Kohlberg'in birinci döneminde, çocuklar kuralların mutlak ve değişmez olduğuna inanırlar.
  4. ( ) Kohlberg'in ikinci döneminde, çocuklar kuralların toplum tarafından konulduğunu ve uyulması gerektiğini anlamaya başlarlar.
  5. ( ) Kohlberg'in üçüncü döneminde, çocuklar kuralların göreceli olduğunu ve farklı durumlarda farklı kurallar uygulanabileceğini anlamaya başlarlar.
  6. ( ) Kohlberg'in dördüncü döneminde, çocuklar evrensel ahlaki ilkeleri benimserler.
  7. ( ) Kohlberg'in kuramında, ahlak gelişiminin son aşaması dördüncü aşamadır.
  8. ( ) Kohlberg'in ahlak gelişimi kuramı, eleştirilmiştir.
  9. ( ) Kohlberg'in ahlak gelişimi kuramı, eğitim alanında kullanılmaktadır.
  10. ( ) Kohlberg'in ahlak gelişimi kuramı, farklı kültürlerde uygulanabilir.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Cümle doğrudur. Çünkü Kohlberg'e göre ahlak gelişimi, bilişsel gelişimle birlikte gelişir. 2. Cümle doğrudur. Çünkü Kohlberg'e göre ahlak gelişimi altı dönemde gerçekleşir. 3. Cümle doğrudur. Çünkü Kohlberg'in birinci döneminde, çocuklar kuralların mutlak ve değişmez olduğuna inanırlar. 4. Cümle doğrudur. Çünkü Kohlberg'in ikinci döneminde, çocuklar kuralların toplum tarafından konulduğunu ve uyulması gerektiğini anlamaya başlarlar. 5. Cümle doğrudur. Çünkü Kohlberg'in üçüncü döneminde, çocuklar kuralların göreceli olduğunu ve farklı durumlarda farklı kurallar uygulanabileceğini anlamaya başlarlar. 6. Cümle doğrudur. Çünkü Kohlberg'in dördüncü döneminde, çocuklar evrensel ahlaki ilkeleri benimserler. 7. Cümle yanlıştır. Çünkü Kohlberg'in ahlak gelişimi kuramı altı aşamadan oluşmaktadır. 8. Cümle doğrudur. Çünkü Kohlberg'in ahlak gelişimi kuramı, eleştirilmiştir. 9. Cümle doğrudur. Çünkü Kohlberg'in ahlak gelişimi kuramı, eğitim alanında kullanılmaktadır. 10. Cümle doğrudur. Çünkü Kohlberg'in ahlak gelişimi kuramı, farklı kültürlerde uygulanabilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Psikoloji 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik Detayları

Psikoloji 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Psikoloji 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Psikoloji 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Psikoloji dersi 1.dönem sonu yazılı soruları; mebsinavlari.com tarafından klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Öğrenci, psikolojinin bilim dalı olma sürecini etkileyen yaklaşımları açıklar.

Öğrenci, Gestalt yaklaşımının temel ilkelerini açıklar.

Gürültü, dikkat dağıtıcı bir uyaran olarak öğrenmeyi olumsuz etkileyebilir. Bu sorular, klasik türde, cevap, açıklama ve kazanım soru formatındadır. Sorular, içerisine alınmamıştır. Sorular, verilen içeriğe uygun olarak yazılmıştır. Soruların cevapları, açıklamaları ve kazanım cümleleri, verilen içeriği desteklemektedir.Soru 1

Trafik psikolojisi, sürücülerin trafikteki davranışlarını inceleyerek trafik kazalarını azaltmaya yönelik çalışmalar yapar.

Kalıtım ve çevrenin davranışlar üzerindeki etkisini araştırmak için yapılan araştırmalar, kalıtımın davranışlar üzerindeki etkisinin çevrenin etkisinden daha fazla olduğunu göstermektedir.

Doğum öncesi çevre, bebeğin gelişimini ve davranışlarını etkileyen önemli bir faktördür.

Çocukların ahlak gelişiminde beklentileri karşılama ve hayal kırıklığı duygularının rolünü açıklar.

Çocuklara misafirperverliği kazandırmak için uygulanabilecek yöntemleri açıklar.

Duyu organlarının işlevlerini açıklar.

* Alışma, uyarıcının tekrarlanması sonucunda uyarıcının etkisinin azalmasıdır.

Keşfetme güdüsünün, bireyin çevresini tanıma ve öğrenmesinde önemli bir rol oynadığını kavrar.

* Kaygı, bir tehdit ya da tehlikenin yaklaştığı algısı ile birlikte hissedilen huzursuzluk ve gerginlik duygusudur.

Bireylerin, kendi hatalarından sorumlu olma ve hatalarından ders çıkarma becerisi kazanması gerektiği kazanımı vurgulanır.

Sosyal şemalar, tutumlar ve ön yargılar, bireylerin çevrelerini ve diğer insanları nasıl algıladıklarını ve yorumladıklarını etkiler.

* Lawrence Kohlberg'in ahlak gelişimi kuramını açıklayabilme * Kohlberg'in ahlak gelişimi kuramının aşamalarını kavrayabilme * Kohlberg'in ahlak gelişimi kuramının eleştirilerini değerlendirebilme * Kohlberg'in ahlak gelişimi kuramının eğitim alanındaki uygulamalarını açıklayabilme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Psikoloji 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Psikoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Psikoloji 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Psikoloji 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Psikoloji 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Psikoloji 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Psikoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.