özel lisesi

özel lisesi sınavı 11.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 8 sorudan oluşmaktadır. özel lisesi CEVAPLARI

 1. Osmanlı Devleti, değişen dünya dengeleri karşısında hangi dönemde önemli reformlar gerçekleştirmiştir?

  A) 16. yüzyıl    B) 17. yüzyıl    C) 18. yüzyıl
  D) 19. yüzyıl    E) 20. yüzyıl

 2. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) 19. yüzyıl" olarak verilmiştir. Bu dönemde Osmanlı Devleti, Batılı güçler karşısında geri kalmışlığının farkına vararak modernleşme çabalarına girişmiştir. Bu çabalar kapsamında pek çok alanda reformlar gerçekleştirilmiştir. Osmanlı Devleti'nin modernleşme çabaları, Batı'nın politik, sosyal, ekonomik ve askeri alanlarda gelişmesini yakından takip etmek ve ayak uydurmak istemesinden kaynaklanmaktadır. 3. Osmanlı Devleti, Batı'nın teknolojik ve askeri üstünlüğü karşısında ne yapmaya çalıştı?

  A) Kendi teknolojisini geliştirmeye çalıştı
  B) Batı'nın teknolojik ve askeri üstünlüğünü tamamen reddetti
  C) Batı'dan teknolojik ve askeri yardım aldı
  D) Batı'nın teknolojik ve askeri üstünlüğüne karşı savaş açtı
  E) Teknolojik ve askeri gelişmelere kayıtsız kaldı

 4. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Kendi teknolojisini geliştirmeye çalıştı" şeklindedir. Osmanlı Devleti, Batı'nın teknolojik ve askeri üstünlüğü karşısında kendi teknolojisini geliştirmeye çalışmış ve bu amaçla çeşitli reformlar gerçekleştirmiştir. Bu reformlar kapsamında Batılı uzmanların görevlendirilmesi, askeri okulların açılması, sanayinin geliştirilmesi gibi adımlar atılmıştır. 5. Sanayi devriminin sonuçları arasında hangisi yer almaz?

  A) İşçi sınıfının ortaya çıkışı    B) Kırsal nüfusun artması         
  C) Köleliğin kaldırılması          D) Şehirleşmenin artması          
  E) Üretim sürecinin hızlanması    

 6. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C şıkkı olan "Köleliğin kaldırılması" dışındaki tüm seçenekler doğrudur. Sanayi devrimi ile birlikte üretim sürecindeki hızlanma, şehirleşme, kırsal nüfusun azalması ve işçi sınıfının ortaya çıkışı gibi sonuçlar ortaya çıkmıştır. Ancak, kölelik kaldırılması esas olarak 19. yüzyılda gerçekleşmiştir ve Sanayi Devrimi ile doğrudan ilişkili değildir. Bu soru, öğrencilerin tarih bilgilerini ve Sanayi Devrimi'nin sonuçlarını anlamalarını ölçmeyi amaçlamaktadır. 7. Endüstri devriminin en önemli sonuçlarından biri olan sermaye birikimi, hangi etkileri beraberinde getirmiştir?

  A) Yoksulluğun azalması
  B) Yatırımların artması
  C) Gelişmiş teknolojilerin kullanımı
  D) Farklı iş kollarında uzmanlaşmanın artması
  E) Gelir eşitsizliğinin artması

 8. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı: E) Gelir eşitsizliğinin artması. Endüstri devrimiyle birlikte sermaye birikimi arttı ve bu da büyük şirketlerin ortaya çıkmasına ve endüstriyel kapasitenin artmasına yol açtı. Ancak, bu süreçte zenginler daha zengin, yoksullar ise daha fakir hale geldi ve gelir eşitsizliği arttı. Sermaye birikimi, kâr amaçlı üretim sürecinde karın artması için işçi ücretlerinin düşük tutulması gibi birçok olumsuz sonuç da doğurabilir. Bu nedenle, sermaye birikimi ile birlikte gelir eşitsizliğine karşı tedbirler almak önemlidir. 9. Modernleşme, geleneksel toplumlarda hangi tür değişimlere sebep olmuştur?

  A) Toplumsal düzenin korunmasına        B) Toplumsal değerlerin güçlenmesine   
  C) Sosyal eşitsizliklerin azalmasına    D) Aile yapısının değişmesine          
  E) Dinin daha da güçlenmesine          

 10. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) Aile yapısının değişmesine. Modernleşme, geleneksel toplumlarda aile yapısının değişmesine sebep olmuştur. Geleneksel aile yapısı, geniş aileler ve çok çocuklu ailelerden oluşurken modernleşme süreci, nüfus kontrolü, kadınların iş hayatına atılması ve aile büyüklüğünün azalması gibi etmenler nedeniyle çekirdek aile yapısının yaygınlaşmasına neden oldu. 11. Sanayileşme süreci, aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açmıştır?

  A) İşsizlik oranlarının artmasına
  B) Üretimin yavaşlamasına
  C) Köylerin kalkınmasına
  D) El işçiliğine dayalı üretimin artmasına
  E) İşçilerin yaşam koşullarının iyileşmesine

 12. Cevap: E Açıklama:

  Cevap: E) İşçilerin yaşam koşullarının iyileşmesine. Sanayileşme süreci, fabrikaların kurulması ve makineleşmenin artmasıyla birlikte üretim sürecindeki verimliliği artırmış, bu da ekonomik büyümeyi ve zenginleşmeyi sağlamıştır. Aynı zamanda, işçilerin yaşam koşullarını da iyileştirmiştir, çünkü işçiler artık daha yüksek ücretler almışlar ve daha iyi çalışma koşullarına sahip olmuşlardır. Ancak, sanayileşme süreci aynı zamanda çevre sorunları ve işsizlik gibi sorunlara da neden olmuştur. 13. Hangisi ulus devletin tanımına uymaz?

  A) Belirli bir toprak parçası üzerinde yaşayan ve ortak bir kültüre sahip olan insanlar.
  B) Ortak bir dil ve etnik kökene sahip olan insanlar.
  C) Ortak bir din ve tarihi geçmişe sahip olan insanlar.
  D) Ortak bir siyasi kimliğe sahip olan insanlar.
  E) Farklı kültür ve dillere sahip insanların bir arada yaşadığı bir devlet yapısı.

 14. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı: E) Farklı kültür ve dillere sahip insanların bir arada yaşadığı bir devlet yapısı. A, B, C ve D seçenekleri ulus devletin tanımına uyar. Ancak E seçeneği, farklı kültür ve dillere sahip insanların bir arada yaşadığı bir devlet yapısıdır ve ulus devlet tanımına uymaz. Bu soru, öğrencilerin ulus devlet kavramını anlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 15. Osmanlı Devleti'nin ekonomisindeki çöküş nedenleri nelerdir?

  A) Hızlı nüfus artışı, savaşlardan kaynaklanan harcamalar, teknolojik gelişmelerin gerisinde kalma
  B) Yabancıların Osmanlı pazarlarına girmesi, üretimdeki düşüş, para biriminin değer kaybı
  C) İşsizlik oranının yükselmesi, tarımsal üretimdeki gerileme, ticaretteki düşüş
  D) Dış ticaretteki rekabet, kaynakların kötü yönetimi, siyasi istikrarsızlık
  E) Tümü

 16. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E'dir. Osmanlı Devleti'nin ekonomisindeki çöküş nedenleri arasında hızlı nüfus artışı, savaşlardan kaynaklanan harcamalar, teknolojik gelişmelerin gerisinde kalma, yabancıların Osmanlı pazarlarına girmesi, üretimdeki düşüş, para biriminin değer kaybı, işsizlik oranının yükselmesi, tarımsal üretimdeki gerileme, ticaretteki düşüş, dış ticaretteki rekabet, kaynakların kötü yönetimi ve siyasi istikrarsızlık gibi faktörler yer almaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
özel lisesi Detayları

özel lisesi 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 8 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Mayıs 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için özel lisesi Testini Çöz tıklayın. özel lisesi yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

özel lisesi sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


özel lisesi Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ
  1. Atatürk ilkelerine sahip çıkmanın ve devamlılığını sağlamanın gerekliliğini değerlendirir.
  2. Atatürk milliyetçiliğinin Türk toplumuna sağladığı faydaları değerlendirir.
  3. Atatürkçü Düşünce sistemini kavrar
  4. Atatürkçülüğün niteliklerini analiz eder.
  5. Atatürkçülüğün niteliklerini analiz eder.
  6. Atatürkçülüğün önemini değerlendirir.
  7. Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşumunu hazırlayan etkenleri kavrar.
  8. Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerini analiz eder.
 • ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI
  1. 1932-1939 yılları Türk dış politikasındaki gelişmeleri dünyada meydana gelen ekonomik ve siyasi gelişmeler ile birlikte değerlendirir.
  2. Atatürk Dönemi Türk dış politikasındaki esasları açıklar.
  3. Atatürk’ün ölümünün yurt içi ve yurt dışındaki yankılarına örnekler verilecektir.
  4. Atatürk’ün son günleri ve ölümüyle ilgili olayları kavrar.
  5. Lozan Barış Antlaşması sonrası dış politika gelişmelerini kavrar.
  6. Lozan Barış Antlaşması’nın Türk dış politikasındaki önemini kavrar.

Ayrıca devrimler çağında değişen devlet -toplum ilişkileri

Osmanlı Devleti'nin modernleşme çabaları hakkında farkındalık sağlamaktır.

Osmanlı Devleti'nin Batı karşısındaki duruşunu anlamak ve devletin reform hareketlerini değerlendirmek olarak ifade edilebilir.

Öğrencilerin, Sanayi Devrimi'nin sonuçlarını ve tarihi süreçleri anlama becerilerini ölçer.

Endüstri devrimi sonrasında sermaye birikiminin artması ve bunun gelir eşitsizliğini arttırması.

Modernleşme sürecinin, geleneksel toplumlarda aile yapısının değişmesine sebep olduğunu anlamak.

Sanayileşme süreci ve etkileri hakkında bilgi edinme.

Öğrenciler ulus devlet kavramını tanımlayabilir ve özelliklerini açıklayabilir.

Osmanlı Devleti'nin ekonomik çöküş nedenlerini anlamalarına ve analiz etmelerine yardımcı olmak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

özel lisesi sınavı 11.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

özel lisesi Testi İstatistikleri

Bu sınav 5 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 8 kere doğru, 6 kere yanlış cevap verilmiş.

özel lisesi Sınavını hangi formatta indirebilirim?

özel lisesi sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız özel lisesi sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

özel lisesi sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri