ÖZEL LİSESİ

ÖZEL LİSESİ sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. ÖZEL LİSESİ CEVAPLARI

 1. Osmanlı İmparatorluğu'nun en yüksek yönetim makamı olan ...'ın yetkileri geniş yetkiler içeriyordu ve vergi, askerlik gibi konuların yanı sıra yargı yetkisi de vardı.

  A) Kadıasker                    B) Şeyhülislam
  C) Sadrazam                    D) Kaptan-ı Derya
  E) Valide Sultan

 2. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Sadrazam'dır. - Osmanlı İmparatorluğu'nun en yüksek yönetim makamı olan Sadrazam, geniş yetkilere sahipti. - Sadrazamın yetkileri vergi, askerlik gibi konuların yanı sıra yargı yetkisini de içeriyordu. - Sadrazam, hem hükümetin başı olarak yönetim işlerini yürütüyor hem de yargı yetkisiyle adalet sağlama sorumluluğunu taşıyordu. 3. Loncaların Osmanlı ekonomisindeki etkisi nedir?

  A) İşsizliği arttırmışlardır.
  B) Ürün kalitesini düşürmüşlerdir.
  C) Üretim miktarını arttırmışlardır.
  D) Devletin ticaret ve sanayi faaliyetlerini yönetmişlerdir.
  E) Yalnızca Müslüman zanaatkarlara iş imkanı sağlamışlardır.

 4. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C. Loncalar, Osmanlı ekonomisinde önemli bir yere sahipti. Zanaatkarları koruyan, düzenleyen ve mesleki eğitimlerini sağlayan bu kuruluşlar, üretim miktarını arttırmışlardır. Bu sayede Osmanlı ekonomisi de gelişmiştir. 5. Osmanlı Devleti'nde hangi unsurlar toplumsal düzeni sağlamada önemli rol oynamıştır?

  A) Şeriat hukuku ve askeriye
  B) Kapitülasyonlar ve laiklik
  C) Batı tarzı hukuk ve demokrasi...
  D) Hristiyanlık ve Yahudilik
  E) Milliyetçilik ve liberalizm

 6. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A seçeneğinde verilmiştir. Osmanlı Devleti'nde toplumsal düzeni sağlamada önemli rol oynayan unsurlar arasında şeriat hukuku ve askeriye yer almaktadır. Şeriat hukuku, toplumsal düzenin temelini oluşturan dinî değerlerin yasal sisteme yansıtılmasını sağlamıştır. Askeriye ise, Osmanlı'nın gücünü ve toprak bütünlüğünü korumak için önemli bir rol oynamıştır. 7. Divan-ı Hümayun'da hangi görevliler bulunurdu?

  A) Sadrazam, şeyhülislam, kazasker ve vezirler
  B) Şeyhülislam, kazasker, cebeci ve kethüda
  C) Padişah, sadrazam, vezirler ve kethüda
  D) Şeyhülislam, kazasker, vezirler ve kapıcıbaşı
  E) Sadrazam, kazasker, vezirler ve kapıcıbaşı

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Sadrazam, şeyhülislam, kazasker ve vezirler. Divan-ı Hümayun Osmanlı Devleti'nin en yüksek danışma ve yürütme kurumuydu. Burada devlet işlerini yönetmek için en yetkili kişiler bulunurdu. Bu kişiler arasında sadrazam, şeyhülislam, kazasker ve vezirler gibi önemli görevliler yer alırdı. Bu görevliler, devlet işlerini tartışmak, karar vermek ve uygulamak için bir araya gelirdi. 9. Divan-ı Hümayun'da alınan kararlar ne şekilde uygulanırdı?

  A) Sadrazam tarafından tek başına uygulanırdı.
  B) Padişah tarafından onaylanması beklenirdi.
  C) Kethüda tarafından uygulanırdı.
  D) Şeyhülislam tarafından onaylanması beklenirdi.
  E) Divan-ı Hümayun üyelerinin oy birliği ile karar verildikten sonra uygulanırdı.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B. Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun, padişahın başkanlığında toplanan en yetkili danışma kuruluydu. Divan-ı Hümayun'da alınan kararlar padişah tarafından onaylanması gerekiyordu ve onaylanan kararlar uygulanırdı. Bu nedenle cevap B'dir. 11. Denizlerde hakimiyet mücadelesinde Osmanlı Devleti'nin önemli bir dönüm noktası olan İnebahtı Deniz Savaşı hangi yıl gerçekleşmiştir?

  A) 1453    B) 1571    C) 1644    D) 1770    E) 1807

 12. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olarak verilmiştir, yani İnebahtı Deniz Savaşı 1571 yılında gerçekleşmiştir. Bu savaş Osmanlı ve Venedik donanmaları arasında geçmiş olup Osmanlı donanması zafer kazanmıştır. 13. Osmanlı Devleti'nin 1453-1595 yılları arasındaki siyasi faaliyetleri hangi dönemi kapsar?

  A) Fetret Dönemi                  B) Yükselme Dönemi
  C) Duraklama Dönemi          D) Gerileme Dönemi
  E) İmparatorluk Dönemi

 14. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) Yükselme Dönemi'dir. Bu dönem Osmanlı Devleti'nin Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi ile başlayan ve Kanuni Sultan Süleyman dönemine kadar devam eden dönemidir. Bu dönemde Osmanlı Devleti siyasi, askeri, kültürel ve sanatsal açıdan büyük bir gelişme kaydetmiştir. 15. Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyıl boyunca Avrupa devletleriyle yaptığı savaşlarda en önemli silahı hangisiydi?

  A) Donanma                  B) Topçu birlikleri
  C) Yeniçeri ordusu         D) Tımarlı sipahi süvarileri
  E) Mehter takımı

 16. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkı olan topçu birlikleri olan bu soruda, Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyılda Avrupa devletleriyle yaptığı savaşlarda en önemli silahının topçu birlikleri olduğu belirtiliyor. Osmanlı Devleti'nin topçu birlikleri, teknolojik olarak çağdaş Avrupa ordularıyla rekabet edebilecek düzeydeydi ve Osmanlı ordularının zaferlerinde önemli bir rol oynadı. 17. Osmanlı Devleti'nde hangi sanat dalları daha çok öne çıkıyordu?

  A) Minyatür ve hat sanatı    B) Resim ve heykel sanatı   
  C) Opera ve tiyatro              D) Sinema ve televizyon     
  E) Hiçbiri                  

 18. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nde sanatın en önemli dalları minyatür ve hat sanatıydı. Bu sanat dalları, Osmanlı kültüründe önemli bir yere sahipti ve sanatçılar genellikle sarayda çalışırdı. Bu sanat dalları, İslam sanatının özelliklerini yansıtır ve Osmanlı Devleti'nin kültürel mirasında önemli bir yer tutar. 19. Osmanlı'da yazılı kültür alanında önemli bir isim olan Evliya Çelebi, hangi alanda eserler vermiştir?

  A) Divan şiiri      B) Halk hikayeleri      C) Seyahatname
  D) Tarih              E) İlmihal

 20. Cevap: C Açıklama:

  Evliya Çelebi, Osmanlı döneminde yaşamış ve 17. yüzyılda seyahatnamesi ile tanınan bir yazar ve gezgin olarak bilinir. En önemli eseri Seyahatname'dir ve bu eserde Osmanlı İmparatorluğu'nun birçok yerini gezip gördüğü deneyimlerini anlatmaktadır. Seyahatname, Osmanlı tarihi ve kültürü hakkında önemli bir kaynak olarak kabul edilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
ÖZEL LİSESİ Detayları

ÖZEL LİSESİ 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Mayıs 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için ÖZEL LİSESİ Testini Çöz tıklayın. ÖZEL LİSESİ yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

ÖZEL LİSESİ sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


ÖZEL LİSESİ Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİPLOMASİ VE DEĞİŞİM (XVIII. YÜZYIL)
  1. Amerika Birleşik Devletlerinin kurulması ile ilgili olayları sorgulayabilir.
  2. Aydınlanma çağında meydana gelen gelişmeleri ve bu gelişmerin etkilerini sorgulayabilir.
  3. III. Ahmet dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri ve ıslahat çalışmalarını açıklayabilir.
  4. Osmanlı - Rus ilişkilerinin temel nedenini ve Rusya'nın genişleme siyasetini analiz edebilir.
  5. Sanayi inkılabının nedenlerini sorgulayıp etkilerini tartışabilir.
  6. XVIII. Yüzyılda Avrupa devletleri ile Osmanlı Devleti'nin dış politikalarındaki öncelikleri fark edebilir.
 • EN UZUN YÜZYIL (1800-1922)
  1. Balkanlarda milliyetçilik fikirlerinin yayılması ile Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan ayaklanmalar arasındaki ilişkiyi karşılaştırabilir.
  2. II. Mahmut'un yaptığı ıslahatları sorgulayarak bu ıslahatların yarattığı değişimi değerlendirebilir.
  3. Şark meselesinin ne olduğunu sorgulayarak, Avrupa'nın siyasi gündemine girmesini değerlendirebilir.
  4. Trablusgarp - Balkan savaşları ile I. Dünya savaşının nedenlerini sorgulayabilir, savaşların sonuçlarını karşılaştırabilir.
  5. XIX. Yüzyılda Asya ve Avrupa'da var olan devletler ile ilgili harita çalışması yapabilir.

Ayrıca Dünya Gücü Osmanlı

Osmanlı İmparatorluğu'nda Sadrazamın en yüksek yönetim makamı olduğunu ve geniş yetkilere sahip olduğunu anlama.

Osmanlı ekonomisinde loncaların rolü hakkında bilgi sahibi olmak.

Osmanlı Devleti'nin toplumsal düzenini sağlamak için kullandığı unsurları ve bu unsurların önemini anlamak gerekmektedir.

Tarih dersinde Osmanlı Devleti'nin yönetim yapısını ve kurumlarını anlama ve bu kurumların görevlerini öğrenme.

Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun'un işlevleri ve alınan kararların uygulanma şekli hakkında bilgi sahibi olmak.

Tarihi olayların önemini vurgulamak ve bu tür soruların öğrencilerin tarihi olayları ve zaman çizelgelerini hatırlama becerilerini ölçmek için kullanılabileceğini belirtmek önemlidir.

Tarihi dönemlerle ilgili bilgi kazanımını ölçmektedir.

tarih konularında bilgi sahibi olmak olarak özetlenebilir.

Osmanlı Devleti'nin kültürel mirasının minyatür ve hat sanatı gibi sanat dallarından oluştuğunu anlayabilirim.

Osmanlı dönemi yazarları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

ÖZEL LİSESİ sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

ÖZEL LİSESİ Testi İstatistikleri

Bu sınav 5 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 30 kere doğru, 14 kere yanlış cevap verilmiş.

ÖZEL LİSESİ Sınavını hangi formatta indirebilirim?

ÖZEL LİSESİ sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız ÖZEL LİSESİ sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

ÖZEL LİSESİ sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri