özel lisesi

özel lisesi sınavı 12.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. özel lisesi CEVAPLARI

 1. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında yapılan inkılaplar nelerdir?

  A) Takvim, ölçü birimleri ve harf inkılabı
  B) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
  C) Soyadı kanunu ve Türk aile yapısının değiştirilmesi
  D) Şapka inkılabı ve kılık kıyafet düzenlemeleri
  E) Tümü doğru

 2. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı: E) Tümü doğru. 1960'lı yıllardan itibaren Türkiye, çeşitli ekonomik gelişmeler yaşamıştır. Bu dönemde tarım ve sanayi sektöründe büyüme gözlenmiştir. Aynı zamanda Türkiye, ihracata dayalı bir ekonomik politika benimseyerek dış ticaretini geliştirmiştir. Serbest piyasa ekonomisine geçiş süreci başlamış ve ekonomide liberalleşme adımları atılmıştır. Ayrıca yabancı yatırımların artması da Türkiye'nin ekonomik gelişmeleri arasındadır. 3. İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyanın iki süper gücü haline gelen ülkeler hangileridir?

  A) ABD ve Almanya        B) ABD ve İngiltere
  C) ABD ve Japonya        D) ABD ve SSCB
  E) ABD ve Fransa

 4. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) ABD ve SSCB. İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünyanın iki süper gücü haline gelen ülkeler ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ve SSCB (Sovyetler Birliği) olarak belirlenmiştir. Bu süper güçler, savaşın sonucunda ortaya çıkan yeni dünya düzeninde siyasi, ekonomik ve askeri olarak büyük etkiye sahip olmuşlardır. ABD, ekonomik gücü ve askeri kapasitesiyle dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline gelmiştir. SSCB ise savaşın sonucunda Doğu Avrupa'da etkisini genişleterek büyük bir bölgesel güç haline gelmiştir. Soğuk Savaş döneminde ABD ve SSCB arasındaki çekişme ve rekabet, dünya siyasetini belirleyen önemli bir faktör olmuştur. 5. Hangi olay II. Dünya Savaşı'nın başlamasına yol açmıştır?

  A) Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesi
  B) Sovyetler Birliği'nin Finlandiya'ya saldırması
  C) Japonya'nın ABD'nin Pearl Harbor üssüne saldırması
  D) İtalya'nın Yunanistan'ı işgal etmesi
  E) Almanya'nın İngiltere'ye saldırması

 6. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesi. II. Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olan olay, 1 Eylül 1939 tarihinde Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesidir. Bu işgalin ardından İngiltere ve Fransa, Almanya'ya savaş ilan etmiştir. Bu olay II. Dünya Savaşı'nın patlak vermesine yol açmıştır. 7. İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde, Almanya'nın işgal ettiği ülkelerden biri hangisidir?

  A) Polonya    B) İtalya    C) İngiltere    D) Fransa    E) Belçika

 8. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "D) Fransa" olarak verilmiştir. İki Dünya Savaşı arasındaki dönemde Almanya, 1940 yılında Fransa'yı işgal etmiştir. Almanya'nın bu işgali, II. Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olan önemli gelişmelerden biridir. 9. Atatürk döneminde iç politikada hangi ilkeler uygulanmıştır?

  A) Milliyetçilik ve İnkılapçılık    B) İnkılapçılık ve Halkçılık       
  C) Halkçılık ve Milliyetçilik       D) Milliyetçilik ve Laiklik        
  E) Laiklik ve İnkılapçılık         

 10. Cevap: A Açıklama: Atatürk döneminde uygulanan temel iç politika ilkeleri arasında Milliyetçilik ve İnkılapçılık vardır. Milliyetçilik, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Atatürk tarafından ortaya atılarak tüm vatandaşların kökeni ve inançları gözetilmeksizin Türk vatandaşı olmalarını öngörmüştür. İnkılapçılık ise Atatürk tarafından Türkiye'de tek parti rejiminin kurulması amacıyla önerilmiştir ve bu ilke ile birlikte Türkiye topraklarının sınırları güvence altına alınmış

 11. İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye'nin dış politikasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi yaşanmamıştır?

  A) Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması
  B) Sadabat Paktı'nın imzalanması
  C) Balkan Antantı'nın imzalanması
  D) Türk-İtalyan Yakınlaşması'nın sağlanması
  E) Hatay'ın Türkiye'ye katılması

 12. Cevap: D Açıklama: Türkiye, İki Savaş Arası Döneminde, Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nin, Sadabat Paktı’nın, Balkan Antantı’nın ve Hatay'ın Türkiye'ye katılması'nın gibi önemli dış politika gelişmeleri yaşamıştır. Ancak bu dönemde Türk-İtalyan Yakınlaşması'nın sağlanması gibi bir gelişme yaşanmamıştır.

 13. İki Savaş Arasındaki Dönemde dünyada aşağıdaki gelişmelerden hangisi yaşanmamıştır?

  A) Ekonomik bunalımın yaşanması
  B) Yeni sömürgecilik hareketlerinin yükselmesi
  C) Faşizmin yükselişi
  D) Sovyetler Birliği'nin kurulması
  E) Uluslararası örgütlerin kurulması

 14. Cevap: D Açıklama: Dönem, İki Savaş Arası olarak tanımlanır (1919-1939). Bu dönemde, ekonomik bunalımın yaşanması, yeni sömürgecilik hareketlerinin yükselmesi, faşizmin yükselişi ve uluslararası örgütlerin kurulması gibi önemli gelişmeler yaşanmıştır. Ancak, bu sorudaki cevaplardan hangisi yaşanmamış diye sorduğunda, Sovyetler Birliği'nin kurulması (D seçeneği) olacaktır.

 15. Atatürk döneminde, Türk kadınlarının siyasi haklarının kazanması hangi yasayla sağlanmıştır?

  A) Soyadı Kanunu            B) Seçim Kanunu            
  C) Medeni Kanun             D) Yeni Türk Ceza Kanunu   
  E) Anayasa                 

 16. Cevap: C Açıklama: Cevap: Atatürk döneminde Türk kadınlarının siyasi haklarının sağlanması için 1931 yılında Seçim Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanun ile kadınlar oy kullanma ve milletvekili seçme hakkına sahip olmuştur. 1934 yılında ise Soyadı Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanun ile kadınlar kendi soyadlarını taşıyabilecek ve ailesel nüfus kayıtlarında söz sahibi olacaktı.

 17. Atatürk döneminde yapılan İzmir İktisat Kongresi'nin amacı nedir?

  A) Milli Savunma'nın güçlendirilmesi
  B) Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik bağımsızlığı
  C) İslam devletinin kurulması
  D) Osmanlı İmparatorluğu'nun yeniden kurulması
  E) Türkiye'nin İslam birliği içinde yer alması

 18. Cevap: B Açıklama: İzmir İktisat Kongresi, Atatürk döneminde, Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik bağımsızlığını sağlamak amacıyla düzenlenmiş bir toplantıdır. Başlıca amaçları, tarım sektörünün geliştirilmesi ve ihracat fırsatlarının genişletilmesi ile ülkenin ekonomik yönden güçlenmesidir. Bu kongreye katılanlar, ekonomik alandaki çözüm yollarını tartışarak, Türkiye'nin yeni ekonomik politikalar oluşturmasını öngörmüşlerdir.

 19. Atatürk döneminde, cumhuriyetin ilanından sonra çıkarılan ilk anayasa hangisidir?

  A) Teşkilatı Esasiye Kanunu    B) Anayasa-i Cedide           
  C) Kanun-i Esasi               D) 1921 Anayasası             
  E) 1924 Anayasası             

 20. Cevap: E Açıklama: Cevap: Atatürk döneminde, cumhuriyetin ilanından sonra çıkarılan ilk anayasa olan Teşkilatı Esasiye Kanunu 1923'te yayınlandı. Bu kanun, resmi olarak sadece bir sene geçerli kaldı ve kısa süre sonra 1924 Anayasası ile değiştirildi. 1924 Anayasası, cumhuriyetin temel yasalarını düzenleyen ilk anayasa olması nedeniyle, ülkede hala etkili olan "ilk anayasa" olarak kabul edilmektedir.

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
özel lisesi Detayları

özel lisesi 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 03 Mayıs 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için özel lisesi Testini Çöz tıklayın. özel lisesi yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

özel lisesi sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

Türkiye'nin 1960'lı yıllardan itibaren tarım ve sanayi sektöründeki büyüme, ihracata dayalı ekonomik politika benimseme, serbest piyasa ekonomisine geçiş ve yabancı yatırımların artması gibi ekonomik gelişmeler yaşadığını bilmek.

İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyanın iki süper gücünün ABD ve SSCB olduğunu tanıyarak, bu dönemdeki uluslararası ilişkilerin ve küresel güç dengesinin anlamını kavramak.

Öğrenciler, II. Dünya Savaşı'nın nedenleri arasında yer alan olayları tanıyabilirler.

tarihsel olaylar ve uluslararası ilişkiler konusunda bilgi sahibi olmak olarak özetlenebilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

özel lisesi sınavı 12.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

özel lisesi Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 15 kere doğru, 15 kere yanlış cevap verilmiş.

özel lisesi Sınavını hangi formatta indirebilirim?

özel lisesi sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız özel lisesi sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

özel lisesi sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri