ÖZEL LİSESİ

ÖZEL LİSESİ sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 9 sorudan oluşmaktadır. ÖZEL LİSESİ CEVAPLARI

 1. Türk İslam Tarihindeki hangi olay, Sultan Alparslan'ın Bizanslılar ile yaptığı savaş sonucu zafer kazanması, Anadolu'nun kapılarının Türklere açılması ve Türklerin İslam dünyasındaki siyasi ve askeri güçlerinin artmasına sebep oldu?

  A) Manzikert Meydan Muharebesi    B) Malazgirt Meydan Muharebesi   
  C) Preveze Deniz Savaşı           D) Kösedağ Savaşı                
  E) İstanbul'un Fethi             

 2. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Malazgirt Meydan Muharebesi"dir. Bu savaş, Türklerin Anadolu'ya yerleşmesi ve İslam'ın yayılmasında dönüm noktası olmuştur. Sultan Alparslan'ın zaferi sonucunda, Türklerin Anadolu'da güçlenmesiyle birlikte İslam dünyasında da siyasi ve askeri açıdan etkin bir güç haline gelmişlerdir. 3. Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinde hangi faktörler etkili olmuştur?

  A) Siyasi baskılar ve zorlama
  B) Ekonomik fırsatlar ve avantajlar
  C) Kültürel alışveriş ve etkileşim
  D) İslamiyet'in hoşgörüsü ve barışçıl yanı
  E) Hiçbiri

 4. Cevap: C Açıklama: 5. İslam sanatında hat sanatı hangi amaçla kullanılmıştır?

  A) Süsleme
  B) Kitap yazma
  C) Ebru sanatında kullanılmıştır
  D) Heykel yapımında kullanılmıştır
  E) Hiçbiri

 6. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Süsleme"dir. İslam sanatında hat sanatı, yazıların güzelleştirilmesi amacıyla kullanılmıştır. Hattatlar, Kur'an, hadis, şiir ve diğer dini ve edebi metinleri el yazması olarak yazmak için kullanılmıştır. Bu sanat dalı, İslam kültüründe yazı ve kelamın önemli bir yeri olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilir. 7. İslam ilim ve sanatı hangi dönemlerde en parlak dönemlerini yaşamıştır?

  A) Yalnızca Osmanlı döneminde
  B) Yalnızca Abbasiler döneminde
  C) Sadece Emeviler döneminde
  D) Hem Abbasiler hem de Endülüs Emevileri dönemlerinde
  E) Hiçbir dönemde parlak bir dönem yaşamamıştır

 8. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneğidir, yani İslam ilim ve sanatı hem Abbasiler hem de Endülüs Emevileri dönemlerinde en parlak dönemlerini yaşamıştır. Abbasiler dönemi, İslam dünyasında bilim, felsefe, matematik, astronomi, tıp, kimya, coğrafya, şiir, mimari gibi birçok alanda büyük gelişmelerin yaşandığı bir dönemdir. Endülüs Emevileri dönemi ise İspanya'da İslam medeniyetinin en yüksek seviyeye ulaştığı bir dönemdir. Bu dönemlerde İslam dünyası, dünya medeniyetlerine büyük katkılarda bulunmuştur. 9. Mısır’da kurulan ilk Türk devleti hangisidir?

  A) Tolunoğulları Devleti    B) Memluk Sultanlığı       
  C) İhşid Devleti            D) Abbasi Devleti          
  E) Eyyubiler Devleti       

 10. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Tolunoğulları Devleti. Mısır'da ilk Türk devleti Tolunoğulları Devleti'dir. 9. yüzyılda kurulan devlet, Mısır'da Bağdat merkezli Abbasi halifeliğinin egemenliğinden bağımsızlığını ilan etmiştir. Devlet, önemli ticaret yollarını kontrol etmesi nedeniyle ekonomik açıdan da güçlü bir konumda bulunuyordu. 11. Abbasi Devleti'nin en parlak dönemi hangi halife dönemine denk gelmektedir?

  A) Harun Reşit    B) Mansur    C) Mehdi    D) Halife Süleyman    E) Ebu Müslim

 12. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Harun Reşit" şeklindedir. Abbasi Devleti'nin en parlak dönemi, Harun Reşit dönemidir. Bu dönemde ilim, sanat ve edebiyat alanlarında büyük bir gelişme kaydedilmiştir. Harun Reşit'in desteklediği Bilim ve Kültür Devrimi, çağdaş İslam uygarlığının doğuşuna zemin hazırlamıştır. Bu dönemde, Abbasi Devleti'nin sınırları genişlemiş, ticaret canlanmış, askeri güç artmış ve İslam medeniyeti dünya genelinde etkisini göstermiştir. 13. Dört Halife Dönemi'nde hangi halife döneminde İslam Devleti'nin sınırları en geniş hale ulaştı?

  A) Hz. Ebubekir    B) Hz. Ömer    C) Hz. Osman    D) Hz. Ali    E) Hiçbiri

 14. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Hz. Ömer'dir. Hz. Ömer döneminde İslam Devleti'nin sınırları en geniş hale ulaşmıştır. Bu genişleme sürecinde, İran'ın fethi ve Bizans İmparatorluğu'nun yenilgiye uğratılması gibi önemli olaylar gerçekleşmiştir. 15. İslam dininin yayılmasındaki etkenler nelerdir? Aşağıdakilerden hangisi bu etkenlerden biri değildir?

  A) Hz. Muhammed'in liderliği ve öğretileri
  B) Arap Yarımadası'nın jeopolitik konumu
  C) İslam'ın insanlara güçlü bir ahlaki ve sosyal mesaj vermesi
  D) İslam ordularının askeri zaferleri
  E) Batı Avrupa'nın İslamiyet'i kabul etmesi

 16. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E'dir, yani "Batı Avrupa'nın İslamiyet'i kabul etmesi" İslam dininin yayılmasındaki etkenlerden biri değildir. İslam dininin yayılmasındaki etkenler arasında, Hz. Muhammed'in liderliği ve öğretileri, İslam'ın insanlara güçlü bir ahlaki ve sosyal mesaj vermesi ve İslam ordularının askeri zaferleri gibi faktörler yer almaktadır. 17. Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelmelerinin en önemli nedeni nedir?

  A) Savaşlardan kaçmak
  B) Göçebe hayat tarzının zorlaşması
  C) İpek Yolu'nun kontrolünü ele geçirmek
  D) İklim değişiklikleri
  E) İslamiyeti yaymak

 18. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) İpek Yolu'nun kontrolünü ele geçirmek. Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelmesinin en önemli nedeni İpek Yolu üzerindeki kontrolü ele geçirmek istemeleridir. İpek Yolu, Asya ile Avrupa arasındaki ticaret yollarını oluşturuyordu ve Türkler bu yolu kontrol altına alarak ticaretten ve vergi gelirlerinden yararlanmak istiyorlardı. Ayrıca Orta Asya'da göçebe hayat tarzının zorlaşması ve savaşlar da Türklerin göç etmesine neden olmuştur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
ÖZEL LİSESİ Detayları

ÖZEL LİSESİ 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 9 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Mayıs 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için ÖZEL LİSESİ Testini Çöz tıklayın. ÖZEL LİSESİ yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

ÖZEL LİSESİ sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


ÖZEL LİSESİ Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE ANADOLU'YA YERLEŞMESİ
  1. Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sebep ve sonuçlarını analiz eder
  2. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında meydana getirdiği değişimi analiz eder.
  3. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında meydana getirdiği değişimi analiz eder.
  4. Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri açıklar

Ayrıca insanlığın ilk dönemleri

Türklerin İslam dünyasındaki siyasi ve askeri gücünün artmasını ve Anadolu'nun Türklere açılmasını anlamak.

Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinde etkili olan faktörler arasında kültürel alışveriş ve etkileşim, İslamiyet'in hoşgörüsü ve barışçıl yanı gibi nedenler yer almaktadır. İslamiyet, bölgede var olan dinlerle karşılaştırıldığında daha hoşgörülü ve barışçıl bir din olarak algılandığı için Türkler tarafından kabul edilmiştir. Ayrıca İslamiyet'in yayılmasında, Müslüman Türklerin Orta Asya ve İran'daki İslam kültürü ile etkileşim içinde olması ve bu kültürü benimsemeleri de etkili olmuştur. Cevap Anahtarı: C) Kültürel alışveriş ve etkileşim. İslamiyet'in Türkler tarafından kabul edilmesinde etkili olan faktörler arasında siyasi baskılar veya ekonomik fırsatlar yer almazken, kültürel alışveriş ve etkileşim ile İslamiyet'in hoşgörüsü ve barışçıl yanı etkili olmuştur. Müslüman Türklerin Orta Asya ve İran'daki İslam kültürü ile etkileşim içinde olması ve bu kültürü benimsemeleri de etkili olmuştur.

"İslam sanatındaki hat sanatının kullanım amacını anlamak" olarak ifade edilebilir.

İslam ilim ve sanatının en parlak dönemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Tarihte Türk devletleri ve kültürünün çeşitli yerlerde yayılma sürecini öğrenmek.

Abbasi Devleti'nin en parlak dönemi Harun Reşit dönemidir ve bu dönemde ilim, sanat ve edebiyat alanlarında büyük bir gelişme kaydedilmiştir.

"Dört Halife Dönemi'nde İslam Devleti'nin sınırlarının genişlediği halife hangisidir?" şeklinde olabilir.

İslam dininin tarih boyunca nasıl yayıldığı ve etkisi altına aldığına dair bir anlayışa sahip olmayı ve İslam'ın tarihsel, kültürel ve sosyal etkisini incelemeyi gerektirir.

Tarihte önemli olayların sebeplerini ve sonuçlarını anlamak ve analiz etmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

ÖZEL LİSESİ sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

ÖZEL LİSESİ Testi İstatistikleri

Bu sınav 16 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 64 kere doğru, 57 kere yanlış cevap verilmiş.

ÖZEL LİSESİ Sınavını hangi formatta indirebilirim?

ÖZEL LİSESİ sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız ÖZEL LİSESİ sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

ÖZEL LİSESİ sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri