ÖZEL GEBZE ARTI AKŞAM LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

ÖZEL GEBZE ARTI AKŞAM LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. ÖZEL GEBZE ARTI AKŞAM LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI CEVAPLARI

 1. Hz. İsmail'in torunlarından Kusay tarafından Kabe'nin yanına inşa edilen ve günümüz şehir meclislerine benzetilen yapı hangisidir?

  A) Rifade                          B) Dar'un Nedve
  C) Sikaye                          D) Harem
  E) el - Mescidü'l haram

 2. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Dar'un Nedve Hz. İsmail'in torunlarından Kusay tarafından Kabe'nin yanına inşa edilen ve günümüz şehir meclislerine benzetilen yapı "Dar'un Nedve" olarak bilinir. Dar'un Nedve, Mekke'nin tarihinde önemli bir rol oynayan ve toplumsal meselelerin görüşüldüğü bir meclis veya toplantı alanıydı. 3. Mekke'de bulunan Kabe Allah'ın emri ile aşağıda verilen peygamberlerden hangisi tarafından inşa edilmiştir?

  A) Hz. Muhammed          B) Hz. İsmail
  C) Hz. İshak                      D) Hz. İbrahim
  E) Hz. Musa

 4. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) Hz. İbrahim Mekke'de bulunan Kabe, İslam inancına göre Allah'ın emriyle Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından inşa edilmiştir. Hz. İbrahim ve Hz. İsmail, Kabe'yi inşa ederken Allah'ın emrini yerine getirmiş ve bu kutsal yapının temellerini atmışlardır. 5. Aşağıdakilerden hangisi, Risâlet öncesi (İslam’dan önce) Arap Yarımadası’nın özelliklerinden biri değildir?

  A) Şiir ve hitabet sanatına çok önem verilirdi.    
  B) Diğer medeniyetlerle ilişkileri çok gelişmemişti.
  C) Halk bir devlet ve bayrak etrafında toplanmıştı.    
  D) Haram aylarda savaşmak uygun görülmezdi.
  E) Kadınlara önem verilmezdi
 6. Cevap: C

 7. Allah’ın zâtında, sıfatlarında, bir ve tek olduğunu kabul etmeye ne denir?

  A) Telmih  B) Tekbir  C) Telbiye  D) Tevhit  E) Tecvid

 8. Cevap: D Açıklama:Cevap: (D) Tevhit

  Açıklama:

  Tevhid, Allah'ın zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek olduğunu kabul etme demektir. Bu, Allah'ın eşi, benzeri ve ortağı bulunmadığı, kulluk edilmeye lâyık tek varlık olduğu anlamına gelir.

  Diğer seçenekler:

  * Telmih: Bir şeye işaret etmek veya hatırlatmak için yapılan işaret.
  * Tekbir: Allah'ın büyüklüğünü ve yüceliğini bildirmek için söylenen "Allahu ekber" sözü.
  * Telbiye: Hac ve umre ibadetlerinde, "Lebbeyk Allahümme lebbeyk, senaüke ve teberraka ismük, ve teğâlü fevka külli melik" sözünü söylemek.
  * Tecvid: Kur'an-ı Kerim'i doğru ve güzel okumak için gerekli kuralların bütünü.

  Bu sorunun cevabı, sorunun metninde verilen açıklamaya göre tevhittir.

 9. Aşağıdakilerden hangisi İslam’da Peygamberin genel önemini belirten bir cümle değildir?

  A) Peygamberler, bir öğretmen gibidirler.
  B) Dinin nasıl uygulanacağını gösteren laboratuar (pratik) gibidirler.
  C) İnsanlara ahlakı ile birer örnektirler.
  D) Peygamber, en yüce bir varlıktır.
  E) Peygamber ahlaki yönden en güzel örnektir
 10. Cevap: D

 11. Aşağıdakilerden hangisi Risalet öncesi Arap Yarımadasında bulunan dini gruplardan biri değildir?

  A) Putperestler            B) Hristiyanlar
  C) Müslümanlar           D) Hanifler
  E) Yahudiler

 12. Cevap: C

 13. Araplarda yılın dört ayında savaşmak ve kan dökmek genel olarak uygun görülmüyordu. Bu yüzden bu aylara eşhuru’l hurum (haram aylar) denilirdi. Aşağıdakilerden hangisi bu aylardan birisi değildir?

  A) Muharrem            B) Recep      
  C) Şaban                  D) Zilkâde       
  E) Zilhicce

 14. Cevap: C

 15. Kâbe hangi Peygamberler tarafından inşa edilmiştir?

  A) Hz. İbrahim- Hz. İshak            
  B) Hz. İbrahim- Hz. İsmail
  C) Hz. Yakup- Hz. Yusuf
  D) Hz. Musa- Hz.Harun
  E) Hz. Muhammed - Hz. İbrahim

 16. Cevap: B

 17. Bindörtyüz şu kadar sene evveldi;
  Mekke’ye Yemen’den bir düşman geldi.
  Çil yavrularından çokluk ordular,
  Kâbe’yi yıkmaya geliyordular.
  Elverir ki, Allah ol desin:
  Küçük serçe koca kartalı yesin!

  Necip Fazıl Kısakürek’in şiirinde anlattı ve Kur’an-ı Kerim ’de de anlatılan bu olaya İslam tarihinde ne isim verilmiştir?

  A) Ficar Savaşı        B) Fil olayı               C) Eyyâmü’l-Arab  
  D) Bedir savaşı        E) Eşhuru‘l Hurum

 18. Cevap: B Açıklama:Cevap: (B) Fil olayı

  Açıklama:

  Necip Fazıl Kısakürek'in şiirinde anlatılan ve Kur'an-ı Kerim'de de yer alan olay, İslam tarihinde "Fil Olayı" olarak bilinir. Bu olayda, Yemen valisi Ebrehe, Mekke'yi ve Kâbe'yi yıkmak için bir ordu göndermiştir. Ancak, ordu Mekke'ye yaklaştığında, Allah tarafından gönderilen ebabil kuşları tarafından taş yağmuruna tutularak yok edilmiştir.

  Bu olay, İslam tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Çünkü bu olay, Allah'ın kudretini ve Kâbe'nin kutsallığını bir kez daha göstermiştir. Ayrıca, bu olay, İslam'ın doğuşunun habercisi olarak kabul edilir.

  Diğer seçenekler:

  * Ficar Savaşı: Mekke'de yaşayan iki kabile olan Kureyş ve Kaynuka arasında çıkan savaştır. Bu savaş, İslam tarihindeki ilk savaş olarak kabul edilir.
  * Eyyâmü’l-Arab: Araplar arasında çıkan savaşlara verilen genel isimdir.
  * Bedir Savaşı: Hz. Muhammed'in liderliğindeki Müslümanların, Mekkeli müşriklere karşı kazandığı ilk savaştır.
  * Eşhuru‘l Hurum: Haram aylar olarak bilinen aylardır. Bu aylarda savaşmak yasaktır.

 19. Çöl ve vahalarda çadırlarda yaşayan konar-göçer Araplara ne denirdi?

  A) Bedevi   B) Mevali   C) Hedari   D) Hürler   E) Köleler

 20. Cevap: A

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
ÖZEL GEBZE ARTI AKŞAM LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI Detayları

ÖZEL GEBZE ARTI AKŞAM LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI 5 kere indirildi. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için ÖZEL GEBZE ARTI AKŞAM LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI Testini Çöz tıklayın. ÖZEL GEBZE ARTI AKŞAM LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

ÖZEL GEBZE ARTI AKŞAM LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


ÖZEL GEBZE ARTI AKŞAM LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZİN RİSÂLET ÖNCESİ HAYATI
  1. Peygamberimizin Doğumu ve Çocukluğu
  2. Peygamberimizin Gençlik Dönemi
  3. Peygamberimizin Hira’da Tefekkür Günleri
  4. Peygamberimizin Nübüvvet Öncesi Ahlaki Olgunluğu
  5. Peygamberimizin Soyu ve Ailesi

Ayrıca

İslam öncesi ve İslam sonrası dönemde Mekke'nin kutsal alanları ve tarihçesini anlayabilme yeteneği.

İslam'ın temel kavramları ve inançlarına ilişkin bilgi sahibi olma yeteneği.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

ÖZEL GEBZE ARTI AKŞAM LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

ÖZEL GEBZE ARTI AKŞAM LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI Testi İstatistikleri

Bu sınav 139 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 902 kere doğru, 253 kere yanlış cevap verilmiş.

ÖZEL GEBZE ARTI AKŞAM LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI Sınavını hangi formatta indirebilirim?

ÖZEL GEBZE ARTI AKŞAM LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız ÖZEL GEBZE ARTI AKŞAM LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

ÖZEL GEBZE ARTI AKŞAM LİSESİ 2022-2023 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri