özel gebze artı akşam lisesi

özel gebze artı akşam lisesi sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. özel gebze artı akşam lisesi CEVAPLARI

 1. I. İnsan için yaratılan evren, insana emanettir.
  II. İnsan ,evreni istediği gibi kullanabilir.
  III. İslâm dini; beden, elbise, çevre ve kalp temizliğine önem vermiştir
  Yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
  D) I ve III           E) I, II ve III

 2. Cevap: D

 3. İbadet ..................... korur, güçlendirir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) sevabı         B) imanı        C) ihlası
  D) takvayı        E) temkini

 4. Cevap: B

 5. Din ....................... esas alır ve ona hitap eder.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Topluluğu        B) Bireyi        C) Cinleri
  D) Hayvanları      E) Melekleri

 6. Cevap: B

 7. Yaratılan varlıklar arasında insanın ayrıcalıklı ve üstün bir konumu vardır.
  Bunun sebebi aşağıda verilenlerden hangisidir?

  A) Akıl sahibi olması    B) Konuşabilmesi
  C) Düşünebilmesi        D) Arkadaşlık kurabilmesi
  E) Okuyabilmesi

 8. Cevap: A

 9. Hz. Muhammed’in hicret ettiği yer ve yıl hangisidir?

  A) Medine, 622         B) Mekke, 622
  C) Medine, 624         D) Mekke, 624
  E) Medine, 626

 10. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Medine, 622. Hz. Muhammed'in hicret ettiği yer Medine'dir ve hicretin gerçekleştiği yıl ise 622'dir. Hicret, İslam tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır ve İslam takviminin başlangıcı olarak kabul edilir. Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret etmesi, Müslüman toplumunun gelişimi ve yayılması açısından büyük bir öneme sahiptir. Hicret, İslam'ın yayılmasını ve Müslümanların toplumsal, siyasi ve dini hayatlarının şekillenmesini sağlamıştır. 11. İslam’da insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde temel kavramlar nelerdir?

  A) Sabır ve hoşgörü          B) Kibir ve gurur
  C) Kin ve intikam               D) Öfke ve nefret
  E) Şiddet ve saldırganlık

 12. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Sabır ve hoşgörü" seçeneğidir. İslam'da insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde temel kavramlar sabır ve hoşgörüdür. İslam öğretilerine göre, müminlerin birbirleriyle ilişkilerinde sabırlı olmaları ve hoşgörü göstermeleri önemlidir. Sabır, zorluklara katlanma, tahammül etme ve sükûnet içinde olma anlamına gelirken, hoşgörü ise başkalarının hatalarını affetme, anlayışlı olma ve anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözme anlamına gelir. İslam dininde insan ilişkilerinde sabır ve hoşgörü kavramları vurgulanır. Müminler, birbirlerine karşı sabırlı olmalı, küçük hatalara hoşgörü ile yaklaşmalı ve anlaşmazlıkları barışçıl bir şekilde çözmek için çaba göstermelidirler. 13. Allah'ın "Er-Rahman" isminin anlamı nedir?

  A) Merhametli        B) Affedici        C) Kudretli
  D) Adaletli              E) Bilge

 14. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Merhametli" seçeneğidir. "Allah'ın "Er-Rahman" ismi, Arapça kökenli bir isim olup "Merhametli" anlamına gelir. Rahmet, Allah'ın kullarına gösterdiği sonsuz sevgi, şefkat ve merhametin ifadesidir. Er-Rahman ismi, Allah'ın her şeyi kapsayan merhametiyle ilgili en yüce niteliği ifade eder. "Allah'ın "Er-Rahman" ismi Kur'an-ı Kerim'de de sıkça geçer ve Allah'ın merhametinin insanlara sürekli olarak akıttığı vurgulanır. Bu isim, Allah'ın sonsuz merhametini hatırlatarak Müslümanlar için bir güvence ve umut kaynağıdır. 15. Aşağıdakilerden hangisi İslam’da günahlar arasında en büyüğüdür?

  A) Yalan söylemek        B) Allah’a şirk koşmak
  C) Zina yapmak            D) Hırsızlık yapmak
  E) Namazı terk etmek

 16. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Allah'a şirk koşmak İslam dininde günahlar arasında en büyüğü Allah'a şirk koşmaktır. Şirk, Allah'ın birliğine inanmayı zedeler ve en büyük günahlardan biri olarak kabul edilir. İslam'da tevhid, yani Allah'ın birliği, temel bir inanç ilkesidir ve şirkin tam zıddıdır. Diğer günahlar da İslam'da ciddiye alınır ve haram olarak kabul edilir, ancak Allah'a şirk koşmak, en büyük günahlardan biridir ve affedilmesi en zor olanıdır. 17. "İşte, ben sizi her türlü kötülükten koruyacak bir Rabbiniz var." (Mümin/61:12) ayeti hangi konuyu vurgulamaktadır?

  A) Sadaka vermeyi        B) Kuran okumayı
  C) Allah'ın varlığını        D) Allah'a güvenmeyi
  E) Namaz kılmayı

 18. Cevap: D Açıklama:

  Verilen ayet olan Mümin/61:12, D seçeneği olan "Allah'a güvenmeyi" vurgulamaktadır. Ayet, insanlara Allah'ın her türlü kötülükten koruyacak bir Rab olduğunu belirtir. Bu da insanların Allah'a tam bir güven ve bağlılık içinde olmaları gerektiğini ifade eder. Bu ayet, insanların Allah'a olan güvenlerini ve bağlılıklarını vurgulamaktadır. İnsanların Allah'a güvenmeleri, onun koruması altında olduklarını ve her türlü kötülükten emin olduklarını anlatır. Ayet, insanların güvendikleri Rableri sayesinde korku ve endişeden uzak bir şekilde yaşayabileceklerini ifade eder. Bu nedenle, doğru cevap D seçeneği olan "Allah'a güvenmeyi" temsil etmektedir. 19. "Muhakkak ki Allah, en şanlı ve şerefli olanınızın takvası en yüksek olandır." (Hucurat/49:13) ayeti hangi konuda bilgi vermektedir?

  A) Namaz kılmak                B) Takva sahibi olmak 
  C) Zekat vermek                 D) İyilik yapmak
  E) Oruç tutmak

 20. Cevap: B Açıklama:

  Verilen ayet olan Hucurat/49:13, B seçeneği olan "Takva sahibi olmak" konusunda bilgi vermektedir. Ayet, Allah'ın en şanlı ve şerefli olanın takvası en yüksek olan olduğunu ifade eder. Bu da takva sahibi olmanın, kişinin şeref ve değerini artıran bir özellik olduğunu gösterir. Bu ayet, takva sahibi olmanın önemini vurgulamaktadır. Ayette, Allah'ın en şanlı ve şerefli olanın takvası en yüksek olan olduğu belirtilir. Takva, Allah'tan gelen emirlere uyum, günahlardan kaçınma ve erdemli bir yaşam sürme anlamına gelir. Ayet, insanların takva sahibi olmalarının değerli olduğunu ve bu sayede şeref ve onur kazanabileceklerini ifade eder. Dolayısıyla, doğru cevap B seçeneği olan "Takva sahibi olmak" temsil etmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
özel gebze artı akşam lisesi Detayları

özel gebze artı akşam lisesi 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Mayıs 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için özel gebze artı akşam lisesi Testini Çöz tıklayın. özel gebze artı akşam lisesi yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

özel gebze artı akşam lisesi sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


özel gebze artı akşam lisesi Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN VE LAİKLİK LAİKLİK VE DİN
  1. Atatürk'ün Laiklik Anlayışı
  2. Din Bireyi Esas Alır.
  3. Laik Devlet
  4. Laikliği Doğuran Nedenler
  5. Laiklik Din ve Vicdan Özgürlüğünün Güvencesidir.
 • DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET TÜRKLER VE MÜSLÜMANLIK
  1. Hacı Bektaş Veli
  2. Şafiî
  3. Türklerde İslâm Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetle
  4. Türklerin İslâm Medeniyetine Katkıları
  5. Türklerin Müslüman Oluşu

Ayrıca

Hz. Muhammed'in hicret ettiği yeri ve tarihini bilmek, İslam tarihini ve Müslümanların geçmişini anlamak için önemlidir.

Bu soruyu doğru yanıtlayarak İslam'da insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde temel değerlerin sabır ve hoşgörü olduğunu öğrenirsiniz.

Bu soruyu doğru yanıtlayarak Allah'ın "Er-Rahman" isminin "Merhametli" anlamına geldiğini öğrenir ve İslam'da Allah'ın merhametinin önemini kavramış olursunuz.

İslam'da Allah'a şirk koşmanın en büyük günahlardan biri olduğunu bilmek, tevhid inancının önemini ve İslam'ın temel prensiplerini anlamak açısından önemlidir.

İlgili ayetin vurguladığı kazanım, insanların Allah'a güvenmeyi öğrenmeleridir

İlgili ayetin vurguladığı kazanım, takva sahibi olmanın değerini anlamaktır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

özel gebze artı akşam lisesi sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

özel gebze artı akşam lisesi Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 20 kere doğru, 7 kere yanlış cevap verilmiş.

özel gebze artı akşam lisesi Sınavını hangi formatta indirebilirim?

özel gebze artı akşam lisesi sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız özel gebze artı akşam lisesi sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

özel gebze artı akşam lisesi sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri